Hafnium

Hafnium (Hf)

chemický prvok s protónovým číslom 72
Protónové číslo72
Atómová hmotnosť178.49
Nukleónové číslo180
Skupina4
Perióda6
Orbitáld
protón72 p+
Neutrón108 n0
elektrón72 e-
Animated Bohrov model atómu of Hf (Hafnium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
155 pm
Mólový objem
Covalent Radius
152 pm
Metallic Radius
144 pm
iónový polomer
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Van der Waalsov polomer
223 pm
density
13,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Hafnium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
6,82507 eV/particle
ionization energy of Hf (Hafnium)
Merné skupenské teplo varu
575 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
25,1 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
618,4 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 10, 2
Bohrov model atómu: Hf (Hafnium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Hf (Hafnium)
electron configuration[Xe] 4f14 5d2 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d2 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Hf (Hafnium)
Orbital Diagram of Hf (Hafnium)
Oxidačné číslo-2, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegativita
1.3
Electrophilicity Index
0,8583981383413326 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
4 873,15 K
Teplota topenia
2 506,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Sivá
podobasteel gray
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000059 1/K
Molárna tepelná kapacita
25,73 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,144 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
3,3 MS/m
Merný elektrický odpor
0,0000003 m Ω
supravodivosť
0,128 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000053 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000946 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0000705
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
3,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
5,5 MPa
bulk modulus
110 GPa
shear modulus
30 GPa
Youngov modul
78 GPa
Poissonova konštanta
0,37
rýchlosť zvuku
3 010 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number50
Mendeleev Number45
Pettifor Number50
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
103 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
104
Neutron Mass Absorption
0,02
Kvantové číslo3F2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Hafnium

Stabilné izotopy5
Nestabilné izotopy33
Natural Isotopes6
Isotopic Composition18035.08%18035.08%17827.28%17827.28%17718.60%17718.60%17913.62%17913.62%1765.26%1765.26%1740.16%1740.16%

153Hf

Nukleónové číslo153
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
152,970692 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2000
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

154Hf

Nukleónové číslo154
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
153,964863 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2 ± 1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

155Hf

Nukleónové číslo155
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
154,963167 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
843 ± 30 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

156Hf

Nukleónové číslo156
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
155,959399083 ± 0,000160752 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Hf

Nukleónové číslo157
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
156,958288 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
115 ± 1 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1965
parity-

decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)14%

158Hf

Nukleónové číslo158
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
157,954801217 ± 0,00001878 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,85 ± 0,07 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)55.7%
α (α emission)44.3%

159Hf

Nukleónové číslo159
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
158,953995837 ± 0,000018049 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,2 ± 0,1 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65%
α (α emission)35%

160Hf

Nukleónové číslo160
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
159,950682728 ± 0,000010241 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,6 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.3%
α (α emission)0.7%

161Hf

Nukleónové číslo161
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
160,950277927 ± 0,000025174 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,4 ± 0,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.71%
α (α emission)0.29%

162Hf

Nukleónové číslo162
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
161,947215526 ± 0,00000961 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
39,4 ± 0,9 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.992%
α (α emission)0.008%

163Hf

Nukleónové číslo163
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
162,947107211 ± 0,000027582 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
40 ± 0,6 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Hf

Nukleónové číslo164
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
163,944370709 ± 0,000016975 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
111 ± 8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Hf

Nukleónové číslo165
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
164,944567 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
76 ± 4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Hf

Nukleónové číslo166
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
165,94218 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,77 ± 0,3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Hf

Nukleónové číslo167
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
166,9426 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,05 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Hf

Nukleónové číslo168
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
167,940568 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,95 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)98%
e+ (positron emission)2%

169Hf

Nukleónové číslo169
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
168,941259 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,24 ± 0,04 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Hf

Nukleónové číslo170
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
169,939609 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
16,01 ± 0,13 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

171Hf

Nukleónové číslo171
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
170,940492 ± 0,000031 Da
g-factor
-0,19257142857143 ± 0,0034285714285714
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,1 ± 0,4 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,46 ± 0,03
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Hf

Nukleónové číslo172
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
171,939449716 ± 0,000026224 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,87 ± 0,03 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

173Hf

Nukleónové číslo173
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
172,940513 ± 0,00003 Da
g-factor
1,004 ± 0,014
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,6 ± 0,1 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Hf

Nukleónové číslo174
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
173,940048377 ± 0,000002425 Da
g-factor
0
natural abundance
0,16 ± 0,12
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2 ± 0,4 Py
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

175Hf

Nukleónové číslo175
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
174,941511424 ± 0,00000245 Da
g-factor
-0,2708 ± 0,0036
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
70,65 ± 0,19 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,72 ± 0,02
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

176Hf

Nukleónové číslo176
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
175,941409797 ± 0,000001591 Da
g-factor
0
natural abundance
5,26 ± 0,7
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

177Hf

Nukleónové číslo177
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
176,943230187 ± 0,000001514 Da
g-factor
0,226 ± 0,00025714285714286
natural abundance
18,6 ± 0,16
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,37 ± 0,03
dátum objavu1934
parity-

178Hf

Nukleónové číslo178
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
177,943708322 ± 0,000001519 Da
g-factor
0
natural abundance
27,28 ± 0,28
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

179Hf

Nukleónové číslo179
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
178,945825705 ± 0,00000152 Da
g-factor
-0,14197777777778 ± 0,00031111111111111
natural abundance
13,62 ± 0,11
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
3,79 ± 0,03
dátum objavu1934
parity+

180Hf

Nukleónové číslo180
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
179,946559537 ± 0,000001525 Da
g-factor
0
natural abundance
35,08 ± 0,33
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

181Hf

Nukleónové číslo181
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
180,949110834 ± 0,000001527 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
42,39 ± 0,06 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

182Hf

Nukleónové číslo182
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
181,950563684 ± 0,000006619 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,9 ± 0,09 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

183Hf

Nukleónové číslo183
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
182,953533203 ± 0,000032251 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,018 ± 0,002 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

184Hf

Nukleónové číslo184
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
183,955448507 ± 0,000042625 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,12 ± 0,05 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

185Hf

Nukleónové číslo185
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
184,958862 ± 0,000069 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,5 ± 0,6 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1993
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

186Hf

Nukleónové číslo186
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
185,960897 ± 0,000055 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,6 ± 1,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

187Hf

Nukleónové číslo187
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
186,964573 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

188Hf

Nukleónové číslo188
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
187,966903 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

189Hf

Nukleónové číslo189
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
188,970853 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

190Hf

Nukleónové číslo190
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
189,973376 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Hf-crystal bar
Hafnium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaDirk Coster, Georg von Hevesy
miesto nálezuDenmark
dátum objavu1923
etymológiaFrom Hafnia, the Latin name of Copenhagen.
pronunciationHAF-ni-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
0,000007 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000017 %
natural abundance (Slnko)
0,0000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3984
2p4.4012
2s18.8102
3d13.5702
3p21.0168
3s21.6885
4d36.476
4f39.7904
4p34.0704
4s33.0228
5d55.3805
5p52.415
5s50.167
6s62.8356