Hafnij

Hafnij (Hf)

element with the atomic number of 72
Vrstno število72
Atomska teža178.49
Masno število180
Skupina4
Perioda6
Blokd
proton72 p+
nevtron108 n0
elektron72 e-
Animated Bohrov model atoma of Hf (Hafnij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
155 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
152 pm
Metallic Radius
144 pm
Ionski polmer
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Van der Waalsov polmer
223 pm
density
13,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Hafnij0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
6,82507 eV/particle
ionization energy of Hf (Hafnij)
Izparilna toplota
575 kJ/mol
talilna toplota
25,1 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
618,4 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 10, 2
Bohrov model atoma: Hf (Hafnij)
valence electron2
Lewis structure: Hf (Hafnij)
elektronska konfiguracija[Xe] 4f14 5d2 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d2 6s2
Enhanced Bohrov model atoma of Hf (Hafnij)
Orbital Diagram of Hf (Hafnij)
Oksidacijsko stanje-2, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegativnost
1.3
Electrophilicity Index
0,8583981383413326 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
4.873,15 K
Tališče
2.506,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Gray
appearancesteel gray
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
0,0000059 1/K
molar heat capacity
25,73 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,144 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
3,3 MS/m
Specifična upornost
0,0000003 m Ω
Superprevodnost
0,128 K
Magnetizem
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000053 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000000946 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0000705
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaHeksagonalna (HEX)
lattice constant
3,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Trdota
5,5 MPa
Stisljivostni modul
110 GPa
Strižni modul
30 GPa
Young's modulus
78 GPa
Poissonovo število
0,37
hitrost zvoka
3.010 m/s
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number50
Mendeleev Number45
Pettifor Number50
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidtovo razvrščanje elementovlitophile

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
103 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
104
Neutron Mass Absorption
0,02
Kvantno število3F2
Prostorska skupina194 (P63/mmc)

Isotopes of Hafnium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes33
Natural Isotopes6
Isotopic Composition18035.08%18035.08%17827.28%17827.28%17718.60%17718.60%17913.62%17913.62%1765.26%1765.26%1740.16%1740.16%

153Hf

Masno število153
nevtronsko število81
relative atomic mass
152,970692 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2000
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

154Hf

Masno število154
nevtronsko število82
relative atomic mass
153,964863 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2 ± 1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1981
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

155Hf

Masno število155
nevtronsko število83
relative atomic mass
154,963167 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
843 ± 30 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

156Hf

Masno število156
nevtronsko število84
relative atomic mass
155,959399083 ± 0,000160752 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
23 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1979
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Hf

Masno število157
nevtronsko število85
relative atomic mass
156,958288 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
115 ± 1 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1965
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)14%

158Hf

Masno število158
nevtronsko število86
relative atomic mass
157,954801217 ± 0,00001878 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,85 ± 0,07 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1965
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)55.7%
α (α emission)44.3%

159Hf

Masno število159
nevtronsko število87
relative atomic mass
158,953995837 ± 0,000018049 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,2 ± 0,1 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65%
α (α emission)35%

160Hf

Masno število160
nevtronsko število88
relative atomic mass
159,950682728 ± 0,000010241 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
13,6 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1973
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.3%
α (α emission)0.7%

161Hf

Masno število161
nevtronsko število89
relative atomic mass
160,950277927 ± 0,000025174 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
18,4 ± 0,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.71%
α (α emission)0.29%

162Hf

Masno število162
nevtronsko število90
relative atomic mass
161,947215526 ± 0,00000961 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
39,4 ± 0,9 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1982
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.992%
α (α emission)0.008%

163Hf

Masno število163
nevtronsko število91
relative atomic mass
162,947107211 ± 0,000027582 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
40 ± 0,6 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1982
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Hf

Masno število164
nevtronsko število92
relative atomic mass
163,944370709 ± 0,000016975 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
111 ± 8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1981
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Hf

Masno število165
nevtronsko število93
relative atomic mass
164,944567 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
76 ± 4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Hf

Masno število166
nevtronsko število94
relative atomic mass
165,94218 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,77 ± 0,3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1965
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Hf

Masno število167
nevtronsko število95
relative atomic mass
166,9426 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,05 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1969
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Hf

Masno število168
nevtronsko število96
relative atomic mass
167,940568 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
25,95 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1961
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)98%
e+ (positron emission)2%

169Hf

Masno število169
nevtronsko število97
relative atomic mass
168,941259 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,24 ± 0,04 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1969
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Hf

Masno število170
nevtronsko število98
relative atomic mass
169,939609 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
16,01 ± 0,13 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1961
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

171Hf

Masno število171
nevtronsko število99
relative atomic mass
170,940492 ± 0,000031 Da
g-factor
−0,19257142857143 ± 0,0034285714285714
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
12,1 ± 0,4 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,46 ± 0,03
datum odkritja1951
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Hf

Masno število172
nevtronsko število100
relative atomic mass
171,939449716 ± 0,000026224 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,87 ± 0,03 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1951
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

173Hf

Masno število173
nevtronsko število101
relative atomic mass
172,940513 ± 0,00003 Da
g-factor
1,004 ± 0,014
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
23,6 ± 0,1 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1951
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Hf

Masno število174
nevtronsko število102
relative atomic mass
173,940048377 ± 0,000002425 Da
g-factor
0
natural abundance
0,16 ± 0,12
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2 ± 0,4 Py
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1939
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

175Hf

Masno število175
nevtronsko število103
relative atomic mass
174,941511424 ± 0,00000245 Da
g-factor
−0,2708 ± 0,0036
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
70,65 ± 0,19 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,72 ± 0,02
datum odkritja1949
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

176Hf

Masno število176
nevtronsko število104
relative atomic mass
175,941409797 ± 0,000001591 Da
g-factor
0
natural abundance
5,26 ± 0,7
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1934
Parnost+

177Hf

Masno število177
nevtronsko število105
relative atomic mass
176,943230187 ± 0,000001514 Da
g-factor
0,226 ± 0,00025714285714286
natural abundance
18,6 ± 0,16
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,37 ± 0,03
datum odkritja1934
Parnost-

178Hf

Masno število178
nevtronsko število106
relative atomic mass
177,943708322 ± 0,000001519 Da
g-factor
0
natural abundance
27,28 ± 0,28
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1934
Parnost+

179Hf

Masno število179
nevtronsko število107
relative atomic mass
178,945825705 ± 0,00000152 Da
g-factor
−0,14197777777778 ± 0,00031111111111111
natural abundance
13,62 ± 0,11
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
3,79 ± 0,03
datum odkritja1934
Parnost+

180Hf

Masno število180
nevtronsko število108
relative atomic mass
179,946559537 ± 0,000001525 Da
g-factor
0
natural abundance
35,08 ± 0,33
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1934
Parnost+

181Hf

Masno število181
nevtronsko število109
relative atomic mass
180,949110834 ± 0,000001527 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
42,39 ± 0,06 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1935
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

182Hf

Masno število182
nevtronsko število110
relative atomic mass
181,950563684 ± 0,000006619 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
8,9 ± 0,09 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1961
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

183Hf

Masno število183
nevtronsko število111
relative atomic mass
182,953533203 ± 0,000032251 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,018 ± 0,002 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1956
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

184Hf

Masno število184
nevtronsko število112
relative atomic mass
183,955448507 ± 0,000042625 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,12 ± 0,05 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1973
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

185Hf

Masno število185
nevtronsko število113
relative atomic mass
184,958862 ± 0,000069 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,5 ± 0,6 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1993
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

186Hf

Masno število186
nevtronsko število114
relative atomic mass
185,960897 ± 0,000055 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,6 ± 1,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1998
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

187Hf

Masno število187
nevtronsko število115
relative atomic mass
186,964573 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1999
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)

188Hf

Masno število188
nevtronsko število116
relative atomic mass
187,966903 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1999
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)

189Hf

Masno število189
nevtronsko število117
relative atomic mass
188,970853 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2009
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

190Hf

Masno število190
nevtronsko število118
relative atomic mass
189,973376 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2012
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
Hf-crystal bar
Hafnium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljDirk Coster, Georg von Hevesy
nahajališčeDenmark
datum odkritja1923
etimologijaFrom Hafnia, the Latin name of Copenhagen.
pronunciationHAF-ni-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
0,000007 mg/L
natural abundance (človeško telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000017 %
natural abundance (Sonce)
0,0000001 %
Abundance in Universe
0,00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3984
2p4.4012
2s18.8102
3d13.5702
3p21.0168
3s21.6885
4d36.476
4f39.7904
4p34.0704
4s33.0228
5d55.3805
5p52.415
5s50.167
6s62.8356