Хафиијум

Хафиијум (Hf)

element with the atomic number of 72
Атомски број72
Атомска маса178.49
Масени број180
Група4
Периода6
Блокd
протон72 p+
неутрон108 n0
електрон72 e-
Animated Боров модел атома of Hf (Хафиијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
155 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
152 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Ван дер Валсов радијус
223 pm
густина
13,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Хафиијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
6,82507 eV/particle
енергија јонизације of Hf (Хафиијум)
Топлота испаравања
575 kJ/mol
топлота топљења
25,1 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
618,4 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 10, 2
Боров модел атома: Hf (Хафиијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Hf (Хафиијум)
електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d2 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d2 6s2
Enhanced Боров модел атома of Hf (Хафиијум)
Orbital Diagram of Hf (Хафиијум)
оксидациони број-2, 0, 1, 2, 3, 4
електронегативност
1.3
Electrophilicity Index
0,8583981383413326 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
4.873,15 K
Температура топљења
2.506,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сива
appearancesteel gray
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000059 1/K
molar heat capacity
25,73 J/(mol K)
Специфична топлота
0,144 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
3,3 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0000003 m Ω
Суперпроводност
0,128 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000053 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000000946 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0000705
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
3,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
5,5 MPa
модул стишљивости
110 GPa
shear modulus
30 GPa
Јангов модул
78 GPa
Пуасонов однос
0,37
брзина звука
3.010 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number50
Mendeleev Number45
Pettifor Number50
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
103 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
104
Neutron Mass Absorption
0,02
квантни број3F2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Hafnium

Стабилни изотопи5
Нестабилни изотопи33
Natural Isotopes6
Isotopic Composition18035.08%18035.08%17827.28%17827.28%17718.60%17718.60%17913.62%17913.62%1765.26%1765.26%1740.16%1740.16%

153Hf

Масени број153
неутронски број81
атомска тежина
152,970692 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2000
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

154Hf

Масени број154
неутронски број82
атомска тежина
153,964863 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2 ± 1 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

155Hf

Масени број155
неутронски број83
атомска тежина
154,963167 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
843 ± 30 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

156Hf

Масени број156
неутронски број84
атомска тежина
155,959399083 ± 0,000160752 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23 ± 1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Hf

Масени број157
неутронски број85
атомска тежина
156,958288 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
115 ± 1 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1965
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)14%

158Hf

Масени број158
неутронски број86
атомска тежина
157,954801217 ± 0,00001878 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,85 ± 0,07 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1965
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)55.7%
α (α emission)44.3%

159Hf

Масени број159
неутронски број87
атомска тежина
158,953995837 ± 0,000018049 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,2 ± 0,1 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65%
α (α emission)35%

160Hf

Масени број160
неутронски број88
атомска тежина
159,950682728 ± 0,000010241 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,6 ± 0,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.3%
α (α emission)0.7%

161Hf

Масени број161
неутронски број89
атомска тежина
160,950277927 ± 0,000025174 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,4 ± 0,4 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.71%
α (α emission)0.29%

162Hf

Масени број162
неутронски број90
атомска тежина
161,947215526 ± 0,00000961 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
39,4 ± 0,9 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.992%
α (α emission)0.008%

163Hf

Масени број163
неутронски број91
атомска тежина
162,947107211 ± 0,000027582 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
40 ± 0,6 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Hf

Масени број164
неутронски број92
атомска тежина
163,944370709 ± 0,000016975 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
111 ± 8 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Hf

Масени број165
неутронски број93
атомска тежина
164,944567 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
76 ± 4 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Hf

Масени број166
неутронски број94
атомска тежина
165,94218 ± 0,00003 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,77 ± 0,3 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1965
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Hf

Масени број167
неутронски број95
атомска тежина
166,9426 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,05 ± 0,05 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Hf

Масени број168
неутронски број96
атомска тежина
167,940568 ± 0,00003 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,95 ± 0,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)98%
e+ (positron emission)2%

169Hf

Масени број169
неутронски број97
атомска тежина
168,941259 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,24 ± 0,04 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Hf

Масени број170
неутронски број98
атомска тежина
169,939609 ± 0,00003 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,01 ± 0,13 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

171Hf

Масени број171
неутронски број99
атомска тежина
170,940492 ± 0,000031 Da
g-factor
-0,19257142857143 ± 0,0034285714285714
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,1 ± 0,4 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,46 ± 0,03
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Hf

Масени број172
неутронски број100
атомска тежина
171,939449716 ± 0,000026224 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,87 ± 0,03 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

173Hf

Масени број173
неутронски број101
атомска тежина
172,940513 ± 0,00003 Da
g-factor
1,004 ± 0,014
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,6 ± 0,1 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Hf

Масени број174
неутронски број102
атомска тежина
173,940048377 ± 0,000002425 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,16 ± 0,12
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2 ± 0,4 Py
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

175Hf

Масени број175
неутронски број103
атомска тежина
174,941511424 ± 0,00000245 Da
g-factor
-0,2708 ± 0,0036
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
70,65 ± 0,19 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,72 ± 0,02
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

176Hf

Масени број176
неутронски број104
атомска тежина
175,941409797 ± 0,000001591 Da
g-factor
0
присутност у природи
5,26 ± 0,7
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

177Hf

Масени број177
неутронски број105
атомска тежина
176,943230187 ± 0,000001514 Da
g-factor
0,226 ± 0,00025714285714286
присутност у природи
18,6 ± 0,16
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,37 ± 0,03
датум открића1934
parity-

178Hf

Масени број178
неутронски број106
атомска тежина
177,943708322 ± 0,000001519 Da
g-factor
0
присутност у природи
27,28 ± 0,28
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

179Hf

Масени број179
неутронски број107
атомска тежина
178,945825705 ± 0,00000152 Da
g-factor
-0,14197777777778 ± 0,00031111111111111
присутност у природи
13,62 ± 0,11
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
3,79 ± 0,03
датум открића1934
parity+

180Hf

Масени број180
неутронски број108
атомска тежина
179,946559537 ± 0,000001525 Da
g-factor
0
присутност у природи
35,08 ± 0,33
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

181Hf

Масени број181
неутронски број109
атомска тежина
180,949110834 ± 0,000001527 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
42,39 ± 0,06 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

182Hf

Масени број182
неутронски број110
атомска тежина
181,950563684 ± 0,000006619 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,9 ± 0,09 My
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

183Hf

Масени број183
неутронски број111
атомска тежина
182,953533203 ± 0,000032251 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,018 ± 0,002 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1956
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

184Hf

Масени број184
неутронски број112
атомска тежина
183,955448507 ± 0,000042625 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,12 ± 0,05 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

185Hf

Масени број185
неутронски број113
атомска тежина
184,958862 ± 0,000069 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,5 ± 0,6 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1993
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

186Hf

Масени број186
неутронски број114
атомска тежина
185,960897 ± 0,000055 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,6 ± 1,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1998
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

187Hf

Масени број187
неутронски број115
атомска тежина
186,964573 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)

188Hf

Масени број188
неутронски број116
атомска тежина
187,966903 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

189Hf

Масени број189
неутронски број117
атомска тежина
188,970853 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

190Hf

Масени број190
неутронски број118
атомска тежина
189,973376 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Hf-crystal bar
Hafnium

историја

откриоDirk Coster, Georg von Hevesy
место открићаDenmark
датум открића1923
етимологијаFrom Hafnia, the Latin name of Copenhagen.
изговорHAF-ni-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,000007 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000017 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000001 %
Заступљеност у Космосу
0,00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3984
2p4.4012
2s18.8102
3d13.5702
3p21.0168
3s21.6885
4d36.476
4f39.7904
4p34.0704
4s33.0228
5d55.3805
5p52.415
5s50.167
6s62.8356