แฮฟเนียม

แฮฟเนียม (Hf)

element with the atomic number of 72
เลขอะตอม72
มวลอะตอม178.49
เลขมวล180
หมู่4
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน72 p+
นิวตรอน108 n0
อิเล็กตรอน72 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Hf (แฮฟเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
155 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
152 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
223 pm
ความหนาแน่น
13.3 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: แฮฟเนียม0153045607590105120135150165180195210225240pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.82507 eV/particle
ionization energy of Hf (แฮฟเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
575 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
25.1 kJ/mol
standard enthalpy of formation
618.4 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 10, 2
แบบจำลองของบอร์: Hf (แฮฟเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Hf (แฮฟเนียม)
electron configuration[Xe] 4f14 5d2 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d2 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Hf (แฮฟเนียม)
Orbital Diagram of Hf (แฮฟเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-2, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.3
Electrophilicity Index
0.8583981383413326 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
4,873.15 K
จุดหลอมเหลว
2,506.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเทา
appearancesteel gray
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000059 1/K
molar heat capacity
25.73 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.144 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
3.3 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000003 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.128 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000053 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000946 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000705
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
5.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
110 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
30 GPa
Young's modulus
78 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.37
อัตราเร็วของเสียง
3,010 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number50
Mendeleev Number45
Pettifor Number50
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
103 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
104
Neutron Mass Absorption
0.02
quantum number3F2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Hafnium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร5
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร33
Natural Isotopes6
Isotopic Composition18035.08%18035.08%17827.28%17827.28%17718.60%17718.60%17913.62%17913.62%1765.26%1765.26%1740.16%1740.16%

153Hf

เลขมวล153
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
152.970692 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

154Hf

เลขมวล154
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
153.964863 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2 ± 1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

155Hf

เลขมวล155
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
154.963167 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
843 ± 30 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

156Hf

เลขมวล156
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
155.959399083 ± 0.000160752 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Hf

เลขมวล157
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
156.958288 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
115 ± 1 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)14%

158Hf

เลขมวล158
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
157.954801217 ± 0.00001878 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.85 ± 0.07 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)55.7%
α (α emission)44.3%

159Hf

เลขมวล159
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
158.953995837 ± 0.000018049 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.2 ± 0.1 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65%
α (α emission)35%

160Hf

เลขมวล160
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
159.950682728 ± 0.000010241 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.6 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.3%
α (α emission)0.7%

161Hf

เลขมวล161
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
160.950277927 ± 0.000025174 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.4 ± 0.4 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.71%
α (α emission)0.29%

162Hf

เลขมวล162
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
161.947215526 ± 0.00000961 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
39.4 ± 0.9 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.992%
α (α emission)0.008%

163Hf

เลขมวล163
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
162.947107211 ± 0.000027582 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
40 ± 0.6 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Hf

เลขมวล164
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
163.944370709 ± 0.000016975 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
111 ± 8 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Hf

เลขมวล165
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
164.944567 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
76 ± 4 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Hf

เลขมวล166
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
165.94218 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.77 ± 0.3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Hf

เลขมวล167
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
166.9426 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.05 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Hf

เลขมวล168
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
167.940568 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.95 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)98%
e+ (positron emission)2%

169Hf

เลขมวล169
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
168.941259 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.24 ± 0.04 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Hf

เลขมวล170
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
169.939609 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16.01 ± 0.13 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

171Hf

เลขมวล171
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
170.940492 ± 0.000031 Da
g-factor
-0.19257142857143 ± 0.0034285714285714
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.1 ± 0.4 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.46 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Hf

เลขมวล172
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
171.939449716 ± 0.000026224 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.87 ± 0.03 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

173Hf

เลขมวล173
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
172.940513 ± 0.00003 Da
g-factor
1.004 ± 0.014
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.6 ± 0.1 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Hf

เลขมวล174
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
173.940048377 ± 0.000002425 Da
g-factor
0
natural abundance
0.16 ± 0.12
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.4 Py
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

175Hf

เลขมวล175
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
174.941511424 ± 0.00000245 Da
g-factor
-0.2708 ± 0.0036
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
70.65 ± 0.19 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.72 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

176Hf

เลขมวล176
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
175.941409797 ± 0.000001591 Da
g-factor
0
natural abundance
5.26 ± 0.7
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

177Hf

เลขมวล177
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
176.943230187 ± 0.000001514 Da
g-factor
0.226 ± 0.00025714285714286
natural abundance
18.6 ± 0.16
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.37 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

178Hf

เลขมวล178
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
177.943708322 ± 0.000001519 Da
g-factor
0
natural abundance
27.28 ± 0.28
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

179Hf

เลขมวล179
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
178.945825705 ± 0.00000152 Da
g-factor
-0.14197777777778 ± 0.00031111111111111
natural abundance
13.62 ± 0.11
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
3.79 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

180Hf

เลขมวล180
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
179.946559537 ± 0.000001525 Da
g-factor
0
natural abundance
35.08 ± 0.33
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

181Hf

เลขมวล181
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
180.949110834 ± 0.000001527 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
42.39 ± 0.06 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

182Hf

เลขมวล182
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
181.950563684 ± 0.000006619 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.9 ± 0.09 My
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

183Hf

เลขมวล183
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
182.953533203 ± 0.000032251 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.018 ± 0.002 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

184Hf

เลขมวล184
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
183.955448507 ± 0.000042625 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.12 ± 0.05 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

185Hf

เลขมวล185
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
184.958862 ± 0.000069 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.6 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

186Hf

เลขมวล186
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
185.960897 ± 0.000055 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.6 ± 1.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

187Hf

เลขมวล187
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
186.964573 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

188Hf

เลขมวล188
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
187.966903 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

189Hf

เลขมวล189
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
188.970853 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

190Hf

เลขมวล190
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
189.973376 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Hf-crystal bar
Hafnium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Dirk Coster, Georg von Hevesy
สถานที่ค้นพบDenmark
ถูกค้นพบเมื่อ1923
ศัพทมูลวิทยาFrom Hafnia, the Latin name of Copenhagen.
pronunciationHAF-ni-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
0.000007 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000017 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3984
2p4.4012
2s18.8102
3d13.5702
3p21.0168
3s21.6885
4d36.476
4f39.7904
4p34.0704
4s33.0228
5d55.3805
5p52.415
5s50.167
6s62.8356

alias

 • Hf

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลhafnium
 • ฝรั่งเศสhafnium
 • อังกฤษhafnium
 • อิตาลีafnio
 • นอร์เวย์นีนอสก์hafnium
 • เดนมาร์กhafnium
 • สวีเดนhafnium
 • เยอรมันHafnium
 • ฮังการีhafnium
 • โปแลนด์hafn
 • แอฟริกานส์hafnium
 • อัมฮาราሀፍኒየም
 • อารากอนhafnio
 • อาหรับهافنيوم
 • อาเซอร์ไบจานhafnium
 • เบลารุสгафній
 • บัลแกเรียхафний
 • บังกลาহ্যাফনিয়াম
 • เบรตันhafniom
 • บอสเนียhafnij
 • คาตาลันhafni
 • คอร์ซิกาafniu
 • เช็กhafnium
 • ชูวัชгафни
 • เวลส์hafniwm
 • กรีกάφνιο
 • เอสเปรันโตhafnio
 • สเปนhafnio
 • เอสโตเนียhafnium
 • บาสก์hafnio
 • เปอร์เซียهافنیم
 • ฟินแลนด์hafnium
 • ฟรูลีafni
 • ไอริชhaifniam
 • กาลิเซียhafnio
 • มานซ์hafnium
 • จีนแคะhafnium
 • ฮิบรูהפניום
 • ฮินดีฟิจิHafnium
 • โครเอเชียhafnij
 • อาร์เมเนียհաֆնիում
 • อินเตอร์ลิงกัวhafnium
 • อินโดนีเซียhafnium
 • อีโดhafnio
 • ไอซ์แลนด์hafnín
 • ญี่ปุ่นハフニウム
 • โลชบันjinmrxafni
 • ชวาhafnium
 • จอร์เจียჰაფნიუმი
 • คาซัคгафний
 • เกาหลี하프늄
 • เคิร์ดhafniyûm
 • โกมิгафний
 • ละตินhafnium
 • ลักเซมเบิร์กHafnium
 • ลิกูเรียafnio
 • ลิทัวเนียhafnis
 • ลัตเวียhafnijs
 • มาลายาลัมഹാഫ്നിയം
 • มราฐีहाफ्नियम
 • มารีตะวันตกгафний
 • มาเลย์hafnium
 • เยอรมันต่ำHafnium
 • ดัตช์hafnium
 • อ็อกซิตันAfni
 • ลาฮ์นดาہافنیم
 • โปรตุเกสháfnio
 • เคชวาHafniyu
 • โรมาเนียhafniu
 • รัสเซียгафний
 • ซิซิลีafniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียHafnijum
 • สโลวักhafnium
 • สโลวีเนียhafnij
 • แอลเบเนียHafniumi
 • เซอร์เบียхафнијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Hafnium
 • สวาฮีลีHafni
 • ทมิฬஆஃபினியம்
 • ตุรกีhafniyum
 • อุยกูร์گافنىي
 • ยูเครนгафній
 • อูรดูہفنیئم
 • เวปส์Gafnii
 • เวียดนามhafni
 • วาเรย์Hafnyo
 • คัลมืยค์Гафниум
 • โยรูบาHafnium
 • จีน
 • เซบูhafnyo
 • มาซิโดเนียхафниум
 • เคิร์ดตอนกลางھافنیۆم
 • โอดิยาହାଫ୍‌ନିଅମ
 • คุชราตહાફનીયમ
 • ปัญจาบਹਾਫ਼ਨੀਅਮ
 • ตาตาร์Гафний
 • พีดมอนต์Afnio
 • สกอตส์hafnium
 • โซมาลีHaafniyaam
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)гафн
 • อุซเบกGafniy
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียHafniu
 • กันนาดาಹಾಫ್ನಿಯಮ್
 • คีร์กีซгафний
 • ลิมเบิร์กhafnium
 • สันสกฤตहाफ्नियम
 • ฮินดีहाफ्नियम
 • เนวาร์हाफ्नियम
 • เนปาลहाफ्नियम
 • มอลตาħafnju
 • ลอมบาร์ดafnio
 • เกลิกสกอตhafnium
 • บาลีहाफ्नियम
 • เตลูกูహాఫ్నియం
 • cdohafnium
 • จีนมินหนานHafnium
 • โภชปุรีहाफ्नियम
 • ซุนดาHafnium
 • อัสตูเรียสhafniu
 • โปรตุเกส (บราซิล)háfnio
 • ทาจิกгафний
 • ทิเบตཧབ་ནིམ།
 • จีนคลาสสิก
 • ตากาล็อกHapniyo
 • kbphafɩnɩyɔm
 • มองโกเลียгафни
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาhafnio
 • ฟริเซียนเหนือhafnium
 • oloGafnii
 • โวลาพึคhafnin
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาÀfniu
 • พม่าဟက်ဖ်နီယမ်
 • อาหรับโมร็อกโกهافنيوم
 • บัชคีร์Гафний
 • พัชโตهافنيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์هافنيوم
 • คอร์นิชHafniom
 • บาหลีHafnium
 • โคตาวาXafnel
 • บิกอลHapnyo
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)하프니움