แฮฟเนียม

แฮฟเนียม (Hf)

element with the atomic number of 72
เลขอะตอม72
มวลอะตอม178.49
เลขมวล180
หมู่4
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน72 p+
นิวตรอน108 n0
Electrons72 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Hf (แฮฟเนียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
155 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
152 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
223 pm
ความหนาแน่น
13.3 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.82507 eV/particle
ionization energy of Hf (แฮฟเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
575 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
25.1 kJ/mol
standard enthalpy of formation
618.4 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 10, 2
แบบจำลองของบอร์: Hf (แฮฟเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 5d2 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Hf (แฮฟเนียม)
Orbital Diagram of Hf (แฮฟเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-2, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.3
Electrophilicity
0.8583981383413326 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
4,873.15 K
จุดหลอมเหลว
2,506.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเทา
appearancesteel gray
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000059 1/K
molar heat capacity
25.73 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.144 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
3.3 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000003 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.128 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000053 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000946 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000705
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
5.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
110 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
30 GPa
Young's modulus
78 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.37
อัตราเร็วของเสียง
3,010 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number50
Mendeleev Number45
Pettifor Number50
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
103 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
104
Neutron Mass Absorption
0.02
quantum number3F2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Hafnium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร6
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร32
Radioactive Isotopes33

153Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
152.970692 ± 0.000322 Da
เลขมวล153
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity+

153Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

154Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
153.964863 ± 0.000322 Da
เลขมวล154
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2 ± 1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

154Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

155Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
154.963167 ± 0.000322 Da
เลขมวล155
g-factor
ครึ่งชีวิต
843 ± 30 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

155Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

156Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
155.959399083 ± 0.000160752 Da
เลขมวล156
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
23 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

156Hf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

157Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.958288 ± 0.000215 Da
เลขมวล157
g-factor
ครึ่งชีวิต
115 ± 1 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

157Hf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)14%

158Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
157.954801217 ± 0.00001878 Da
เลขมวล158
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.85 ± 0.07 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

158Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)55.7%
α (α emission)44.3%

159Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
158.953995837 ± 0.000018049 Da
เลขมวล159
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.2 ± 0.1 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

159Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65%
α (α emission)35%

160Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
159.950682728 ± 0.000010241 Da
เลขมวล160
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
13.6 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

160Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.3%
α (α emission)0.7%

161Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
160.950277927 ± 0.000025174 Da
เลขมวล161
g-factor
ครึ่งชีวิต
18.4 ± 0.4 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

161Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.71%
α (α emission)0.29%

162Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
161.947215526 ± 0.00000961 Da
เลขมวล162
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
39.4 ± 0.9 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

162Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.992%
α (α emission)0.008%

163Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
162.947107211 ± 0.000027582 Da
เลขมวล163
g-factor
ครึ่งชีวิต
40 ± 0.6 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

163Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

164Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
163.944370709 ± 0.000016975 Da
เลขมวล164
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
111 ± 8 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

164Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
164.944567 ± 0.00003 Da
เลขมวล165
g-factor
ครึ่งชีวิต
76 ± 4 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

165Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
165.94218 ± 0.00003 Da
เลขมวล166
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
6.77 ± 0.3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

166Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
166.9426 ± 0.00003 Da
เลขมวล167
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.05 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity

167Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
167.940568 ± 0.00003 Da
เลขมวล168
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
25.95 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

168Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)98%
e+ (positron emission)2%

169Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
168.941259 ± 0.00003 Da
เลขมวล169
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.24 ± 0.04 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

169Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
169.939609 ± 0.00003 Da
เลขมวล170
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
16.01 ± 0.13 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

170Hf Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

171Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
170.940492 ± 0.000031 Da
เลขมวล171
g-factor
-0.19257142857143 ± 0.0034285714285714
ครึ่งชีวิต
12.1 ± 0.4 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.46 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

171Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
171.939449716 ± 0.000026224 Da
เลขมวล172
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.87 ± 0.03 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

172Hf Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

173Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
172.940513 ± 0.00003 Da
เลขมวล173
g-factor
1.004 ± 0.014
ครึ่งชีวิต
23.6 ± 0.1 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

173Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
0.16 ± 0.12
น้ำหนักอะตอม
173.940048377 ± 0.000002425 Da
เลขมวล174
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.4 Py
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

174Hf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

175Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
174.941511424 ± 0.00000245 Da
เลขมวล175
g-factor
-0.2708 ± 0.0036
ครึ่งชีวิต
70.65 ± 0.19 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.72 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

175Hf Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

176Hf

natural abundance
5.26 ± 0.7
น้ำหนักอะตอม
175.941409797 ± 0.000001591 Da
เลขมวล176
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

177Hf

natural abundance
18.6 ± 0.16
น้ำหนักอะตอม
176.943230187 ± 0.000001514 Da
เลขมวล177
g-factor
0.226 ± 0.00025714285714286
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.37 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

178Hf

natural abundance
27.28 ± 0.28
น้ำหนักอะตอม
177.943708322 ± 0.000001519 Da
เลขมวล178
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

179Hf

natural abundance
13.62 ± 0.11
น้ำหนักอะตอม
178.945825705 ± 0.00000152 Da
เลขมวล179
g-factor
-0.14197777777778 ± 0.00031111111111111
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
3.79 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

180Hf

natural abundance
35.08 ± 0.33
น้ำหนักอะตอม
179.946559537 ± 0.000001525 Da
เลขมวล180
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

181Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
180.949110834 ± 0.000001527 Da
เลขมวล181
g-factor
ครึ่งชีวิต
42.39 ± 0.06 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

181Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

182Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
181.950563684 ± 0.000006619 Da
เลขมวล182
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
8.9 ± 0.09 My
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

182Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

183Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
182.953533203 ± 0.000032251 Da
เลขมวล183
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.018 ± 0.002 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

183Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

184Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
183.955448507 ± 0.000042625 Da
เลขมวล184
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.12 ± 0.05 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

184Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

185Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
184.958862 ± 0.000069 Da
เลขมวล185
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.6 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity-

185Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

186Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
185.960897 ± 0.000055 Da
เลขมวล186
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.6 ± 1.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

186Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

187Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
186.964573 ± 0.000215 Da
เลขมวล187
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

187Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

188Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
187.966903 ± 0.000322 Da
เลขมวล188
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

188Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

189Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
188.970853 ± 0.000322 Da
เลขมวล189
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

189Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

190Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
189.973376 ± 0.000429 Da
เลขมวล190
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

190Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Hf-crystal bar
Hafnium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Dirk Coster, Georg von Hevesy
สถานที่ค้นพบDenmark
ถูกค้นพบเมื่อ1923
ศัพทมูลวิทยาFrom Hafnia, the Latin name of Copenhagen.
pronunciationHAF-ni-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
0.000007 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000017 %
Abundance in Sun
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3984
2p4.4012
2s18.8102
3d13.5702
3p21.0168
3s21.6885
4d36.476
4f39.7904
4p34.0704
4s33.0228
5d55.3805
5p52.415
5s50.167
6s62.8356