Hafniyum

Hafniyum (Hf)

element with the atomic number of 72
Atom numarası72
Atom ağırlığı178.49
Kütle numarası180
Grup4
Periyot6
Blokd
proton72 p+
nötron108 n0
elektron72 e-
Animated Bohr modeli of Hf (Hafniyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
155 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
152 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Van der Waals radius
223 pm
yoğunluk
13,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Hafniyum0153045607590105120135150165180195210225240pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
6,82507 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Hf (Hafniyum)
Buharlaşma ısısı
575 kJ/mol
enthalpy of fusion
25,1 kJ/mol
standard enthalpy of formation
618,4 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 10, 2
Bohr modeli: Hf (Hafniyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Hf (Hafniyum)
electron configuration[Xe] 4f14 5d2 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d2 6s2
Enhanced Bohr modeli of Hf (Hafniyum)
Orbital Diagram of Hf (Hafniyum)
Yükseltgenme seviyesi-2, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegatiflik
1.3
Electrophilicity Index
0,8583981383413326 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
4.873,15 K
Ergime noktası
2.506,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gri
appearancesteel gray
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
0,0000059 1/K
molar ısı kapasitesi
25,73 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,144 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
3,3 MS/m
Özdirenç
0,0000003 m Ω
Süperiletken
0,128 K
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000053 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000000946 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,0000705
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen (HEX)
Kafes sabiti
3,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
5,5 MPa
Bulk modülü
110 GPa
shear modulus
30 GPa
Young katsayısı
78 GPa
Poisson's ratio
0,37
Ses hızı
3.010 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number50
Mendeleev Number45
Pettifor Number50
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
103 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
104
Neutron Mass Absorption
0,02
Kuantum sayısı3F2
Uzay grubu194 (P63/mmc)

Hafniyum izotopları

Kararlı izotoplar5
Kararsız izotoplar33
Natural Isotopes6
Isotopic Composition18035.08%18035.08%17827.28%17827.28%17718.60%17718.60%17913.62%17913.62%1765.26%1765.26%1740.16%1740.16%

153Hf

Kütle numarası153
nötron numarası81
Bağıl atom kütlesi
152,970692 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2000
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

154Hf

Kütle numarası154
nötron numarası82
Bağıl atom kütlesi
153,964863 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2 ± 1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

155Hf

Kütle numarası155
nötron numarası83
Bağıl atom kütlesi
154,963167 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
843 ± 30 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

156Hf

Kütle numarası156
nötron numarası84
Bağıl atom kütlesi
155,959399083 ± 0,000160752 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Hf

Kütle numarası157
nötron numarası85
Bağıl atom kütlesi
156,958288 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
115 ± 1 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)14%

158Hf

Kütle numarası158
nötron numarası86
Bağıl atom kütlesi
157,954801217 ± 0,00001878 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,85 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)55.7%
α (α emission)44.3%

159Hf

Kütle numarası159
nötron numarası87
Bağıl atom kütlesi
158,953995837 ± 0,000018049 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,2 ± 0,1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65%
α (α emission)35%

160Hf

Kütle numarası160
nötron numarası88
Bağıl atom kütlesi
159,950682728 ± 0,000010241 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,6 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.3%
α (α emission)0.7%

161Hf

Kütle numarası161
nötron numarası89
Bağıl atom kütlesi
160,950277927 ± 0,000025174 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
18,4 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.71%
α (α emission)0.29%

162Hf

Kütle numarası162
nötron numarası90
Bağıl atom kütlesi
161,947215526 ± 0,00000961 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
39,4 ± 0,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1982
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.992%
α (α emission)0.008%

163Hf

Kütle numarası163
nötron numarası91
Bağıl atom kütlesi
162,947107211 ± 0,000027582 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
40 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1982
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Hf

Kütle numarası164
nötron numarası92
Bağıl atom kütlesi
163,944370709 ± 0,000016975 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
111 ± 8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Hf

Kütle numarası165
nötron numarası93
Bağıl atom kütlesi
164,944567 ± 0,00003 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
76 ± 4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Hf

Kütle numarası166
nötron numarası94
Bağıl atom kütlesi
165,94218 ± 0,00003 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,77 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Hf

Kütle numarası167
nötron numarası95
Bağıl atom kütlesi
166,9426 ± 0,00003 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,05 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Hf

Kütle numarası168
nötron numarası96
Bağıl atom kütlesi
167,940568 ± 0,00003 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25,95 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)98%
e+ (positron emission)2%

169Hf

Kütle numarası169
nötron numarası97
Bağıl atom kütlesi
168,941259 ± 0,00003 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,24 ± 0,04 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Hf

Kütle numarası170
nötron numarası98
Bağıl atom kütlesi
169,939609 ± 0,00003 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
16,01 ± 0,13 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

171Hf

Kütle numarası171
nötron numarası99
Bağıl atom kütlesi
170,940492 ± 0,000031 Da
g-factor
-0,19257142857143 ± 0,0034285714285714
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12,1 ± 0,4 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,46 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Hf

Kütle numarası172
nötron numarası100
Bağıl atom kütlesi
171,939449716 ± 0,000026224 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,87 ± 0,03 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

173Hf

Kütle numarası173
nötron numarası101
Bağıl atom kütlesi
172,940513 ± 0,00003 Da
g-factor
1,004 ± 0,014
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23,6 ± 0,1 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Hf

Kütle numarası174
nötron numarası102
Bağıl atom kütlesi
173,940048377 ± 0,000002425 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,16 ± 0,12
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2 ± 0,4 Py
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

175Hf

Kütle numarası175
nötron numarası103
Bağıl atom kütlesi
174,941511424 ± 0,00000245 Da
g-factor
-0,2708 ± 0,0036
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
70,65 ± 0,19 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,72 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

176Hf

Kütle numarası176
nötron numarası104
Bağıl atom kütlesi
175,941409797 ± 0,000001591 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
5,26 ± 0,7
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

177Hf

Kütle numarası177
nötron numarası105
Bağıl atom kütlesi
176,943230187 ± 0,000001514 Da
g-factor
0,226 ± 0,00025714285714286
doğadaki bolluk
18,6 ± 0,16
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,37 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı-

178Hf

Kütle numarası178
nötron numarası106
Bağıl atom kütlesi
177,943708322 ± 0,000001519 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
27,28 ± 0,28
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

179Hf

Kütle numarası179
nötron numarası107
Bağıl atom kütlesi
178,945825705 ± 0,00000152 Da
g-factor
-0,14197777777778 ± 0,00031111111111111
doğadaki bolluk
13,62 ± 0,11
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
3,79 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

180Hf

Kütle numarası180
nötron numarası108
Bağıl atom kütlesi
179,946559537 ± 0,000001525 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
35,08 ± 0,33
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

181Hf

Kütle numarası181
nötron numarası109
Bağıl atom kütlesi
180,949110834 ± 0,000001527 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
42,39 ± 0,06 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

182Hf

Kütle numarası182
nötron numarası110
Bağıl atom kütlesi
181,950563684 ± 0,000006619 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,9 ± 0,09 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

183Hf

Kütle numarası183
nötron numarası111
Bağıl atom kütlesi
182,953533203 ± 0,000032251 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,018 ± 0,002 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

184Hf

Kütle numarası184
nötron numarası112
Bağıl atom kütlesi
183,955448507 ± 0,000042625 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,12 ± 0,05 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

185Hf

Kütle numarası185
nötron numarası113
Bağıl atom kütlesi
184,958862 ± 0,000069 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,5 ± 0,6 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1993
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

186Hf

Kütle numarası186
nötron numarası114
Bağıl atom kütlesi
185,960897 ± 0,000055 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,6 ± 1,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1998
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

187Hf

Kütle numarası187
nötron numarası115
Bağıl atom kütlesi
186,964573 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1999
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)

188Hf

Kütle numarası188
nötron numarası116
Bağıl atom kütlesi
187,966903 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1999
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)

189Hf

Kütle numarası189
nötron numarası117
Bağıl atom kütlesi
188,970853 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2009
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

190Hf

Kütle numarası190
nötron numarası118
Bağıl atom kütlesi
189,973376 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2012
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
Hf-crystal bar
Hafnium

tarih

kâşifi ya da mucidiDirk Coster, Georg von Hevesy
keşif yeriDenmark
keşif veya buluş tarihi1923
köken bilimiFrom Hafnia, the Latin name of Copenhagen.
telaffuzuHAF-ni-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
0,000007 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,000017 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0000001 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3984
2p4.4012
2s18.8102
3d13.5702
3p21.0168
3s21.6885
4d36.476
4f39.7904
4p34.0704
4s33.0228
5d55.3805
5p52.415
5s50.167
6s62.8356