Hafini

Hafini (Hf)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 72, một kim loại màu xám bạc cứng của loạt kim loại chuyển tiếp, tương tự và thường xảy ra với zirconi.
Số nguyên tử72
Nguyên tử khối178.49
số khối180
Nhóm4
Chu kỳ6
Phân lớpd
Prô ton72 p+
Nơ tron108 n0
Electrons72 e-
Animated Mô hình Bohr of Hf (Hafini)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
155 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
152 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Bán kính van der Waals
223 pm
mật độ
13,3 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
6,82507 eV/particle
ionization energy of Hf (Hafini)
Nhiệt bay hơi
575 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
25,1 kJ/mol
standard enthalpy of formation
618,4 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 10, 2
Mô hình Bohr: Hf (Hafini)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Xe] 4f14 5d2 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Hf (Hafini)
Orbital Diagram of Hf (Hafini)
trạng thái oxy hóa-2, 0, 1, 2, 3, 4
độ âm điện
1.3
Electrophilicity
0,8583981383413326 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
4.873,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
2.506,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Xám
appearancesteel gray
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000059 1/K
molar heat capacity
25,73 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,144 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
3,3 MS/m
điện trở suất
0,0000003 m Ω
Siêu dẫn
0,128 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000053 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000000946 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0000705
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
3,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
5,5 MPa
Mô đun khối
110 GPa
Modul ngang
30 GPa
mô đun Young
78 GPa
Hệ số Poisson
0,37
tốc độ âm thanh
3.010 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number50
Mendeleev Number45
Pettifor Number50
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
103 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
104
Neutron Mass Absorption
0,02
Số lượng tử3F2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Hafni

Các đồng vị bền6
Các đồng vị không bền32
Radioactive Isotopes33

153Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
152,970692 ± 0,000322 Da
số khối153
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2000
parity+

153Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

154Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
153,964863 ± 0,000322 Da
số khối154
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2 ± 1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1981
parity+

154Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

155Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
154,963167 ± 0,000322 Da
số khối155
g-factor
chu kỳ bán rã
843 ± 30 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity-

155Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

156Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
155,959399083 ± 0,000160752 Da
số khối156
g-factor
0
chu kỳ bán rã
23 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1979
parity+

156Hf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

157Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
156,958288 ± 0,000215 Da
số khối157
g-factor
chu kỳ bán rã
115 ± 1 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1965
parity-

157Hf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)14%

158Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
157,954801217 ± 0,00001878 Da
số khối158
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,85 ± 0,07 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1965
parity+

158Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)55.7%
α (α emission)44.3%

159Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
158,953995837 ± 0,000018049 Da
số khối159
g-factor
chu kỳ bán rã
5,2 ± 0,1 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity-

159Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65%
α (α emission)35%

160Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
159,950682728 ± 0,000010241 Da
số khối160
g-factor
0
chu kỳ bán rã
13,6 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1973
parity+

160Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.3%
α (α emission)0.7%

161Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
160,950277927 ± 0,000025174 Da
số khối161
g-factor
chu kỳ bán rã
18,4 ± 0,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity-

161Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.71%
α (α emission)0.29%

162Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
161,947215526 ± 0,00000961 Da
số khối162
g-factor
0
chu kỳ bán rã
39,4 ± 0,9 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1982
parity+

162Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.992%
α (α emission)0.008%

163Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
162,947107211 ± 0,000027582 Da
số khối163
g-factor
chu kỳ bán rã
40 ± 0,6 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity-

163Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

164Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
163,944370709 ± 0,000016975 Da
số khối164
g-factor
0
chu kỳ bán rã
111 ± 8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1981
parity+

164Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
164,944567 ± 0,00003 Da
số khối165
g-factor
chu kỳ bán rã
76 ± 4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity-

165Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
165,94218 ± 0,00003 Da
số khối166
g-factor
0
chu kỳ bán rã
6,77 ± 0,3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1965
parity+

166Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
166,9426 ± 0,00003 Da
số khối167
g-factor
chu kỳ bán rã
2,05 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1969
parity

167Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
167,940568 ± 0,00003 Da
số khối168
g-factor
0
chu kỳ bán rã
25,95 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1961
parity+

168Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)98%
e+ (positron emission)2%

169Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
168,941259 ± 0,00003 Da
số khối169
g-factor
chu kỳ bán rã
3,24 ± 0,04 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1969
parity-

169Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
169,939609 ± 0,00003 Da
số khối170
g-factor
0
chu kỳ bán rã
16,01 ± 0,13 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1961
parity+

170Hf Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

171Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
170,940492 ± 0,000031 Da
số khối171
g-factor
-0,19257142857143 ± 0,0034285714285714
chu kỳ bán rã
12,1 ± 0,4 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,46 ± 0,03
ngày khám phá1951
parity+

171Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
171,939449716 ± 0,000026224 Da
số khối172
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,87 ± 0,03 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity+

172Hf Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

173Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
172,940513 ± 0,00003 Da
số khối173
g-factor
1,004 ± 0,014
chu kỳ bán rã
23,6 ± 0,1 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity-

173Hf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
0,16 ± 0,12
relative atomic mass
173,940048377 ± 0,000002425 Da
số khối174
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2 ± 0,4 Py
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1939
parity+

174Hf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

175Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
174,941511424 ± 0,00000245 Da
số khối175
g-factor
-0,2708 ± 0,0036
chu kỳ bán rã
70,65 ± 0,19 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,72 ± 0,02
ngày khám phá1949
parity-

175Hf Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

176Hf

natural abundance
5,26 ± 0,7
relative atomic mass
175,941409797 ± 0,000001591 Da
số khối176
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

177Hf

natural abundance
18,6 ± 0,16
relative atomic mass
176,943230187 ± 0,000001514 Da
số khối177
g-factor
0,226 ± 0,00025714285714286
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,37 ± 0,03
ngày khám phá1934
parity-

178Hf

natural abundance
27,28 ± 0,28
relative atomic mass
177,943708322 ± 0,000001519 Da
số khối178
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

179Hf

natural abundance
13,62 ± 0,11
relative atomic mass
178,945825705 ± 0,00000152 Da
số khối179
g-factor
-0,14197777777778 ± 0,00031111111111111
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
3,79 ± 0,03
ngày khám phá1934
parity+

180Hf

natural abundance
35,08 ± 0,33
relative atomic mass
179,946559537 ± 0,000001525 Da
số khối180
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

181Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
180,949110834 ± 0,000001527 Da
số khối181
g-factor
chu kỳ bán rã
42,39 ± 0,06 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity-

181Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

182Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
181,950563684 ± 0,000006619 Da
số khối182
g-factor
0
chu kỳ bán rã
8,9 ± 0,09 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1961
parity+

182Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

183Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
182,953533203 ± 0,000032251 Da
số khối183
g-factor
chu kỳ bán rã
1,018 ± 0,002 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1956
parity-

183Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

184Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
183,955448507 ± 0,000042625 Da
số khối184
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,12 ± 0,05 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1973
parity+

184Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

185Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
184,958862 ± 0,000069 Da
số khối185
g-factor
chu kỳ bán rã
3,5 ± 0,6 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1993
parity-

185Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

186Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
185,960897 ± 0,000055 Da
số khối186
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,6 ± 1,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1998
parity+

186Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

187Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
186,964573 ± 0,000215 Da
số khối187
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity-

187Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

188Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
187,966903 ± 0,000322 Da
số khối188
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1999
parity+

188Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

189Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
188,970853 ± 0,000322 Da
số khối189
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity-

189Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

190Hf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
189,973376 ± 0,000429 Da
số khối190
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2012
parity+

190Hf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Hf-crystal bar

lịch sử

được phát hiện bởiDirk Coster, Georg von Hevesy
nơi khám pháDenmark
ngày khám phá1923
từ nguyên họcFrom Hafnia, the Latin name of Copenhagen.
cách phát âmHAF-ni-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
0,000007 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000017 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3984
2p4.4012
2s18.8102
3d13.5702
3p21.0168
3s21.6885
4d36.476
4f39.7904
4p34.0704
4s33.0228
5d55.3805
5p52.415
5s50.167
6s62.8356