ვერცხლის წყალი

ვერცხლის წყალი (Hg)

chemical element with symbol Hg and atomic number 80
Atomic Number80
Atomic Weight200.592
mass number202
Group12
Period6
Blockd
პროტონი80 p+
ნეიტრონი122 n0
ელექტრონი80 e-
Animated ბორის მოდელი of Hg (ვერცხლის წყალი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
150 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
133 pm
Metallic Radius
139 pm
იონური რადიუსი
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Van der Waals radius
223 pm
density
13,5336 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ვერცხლის წყალი0153045607590105120135150165180195210225240pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
10,437504 eV/particle
ionization energy of Hg (ვერცხლის წყალი)
აორთქლების კუთრი სითბო
58,5 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
2,295 kJ/mol
standard enthalpy of formation
61,38 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 2
ბორის მოდელი: Hg (ვერცხლის წყალი)
valence electron2
Lewis structure: Hg (ვერცხლის წყალი)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of Hg (ვერცხლის წყალი)
Orbital Diagram of Hg (ვერცხლის წყალი)
ჟანგვის რიცხვი-2, 1, 2
ელექტროუარყოფითობა
1.9
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterLiquid
gaseous state of matter
Boiling Point
629,769 K
Melting Point
234,321 K
critical pressure
167 MPa
critical temperature
1 764,15 K
triple point
234,3156 K
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery
refractive index
1,000933
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,000181 1/K
molar heat capacity
27,983 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1 MS/m
electrical resistivity
0,00000096 m Ω
ზეგამტარობა
4,154 K
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0,0000000021 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0,000000000421 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0,0000284
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Trigonal (RHL)
lattice constant
2,99 Å
Lattice Angles1.23081, 1.23081, 1.23081
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
25 GPa
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
1 407 m/s
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number76
Mendeleev Number79
Pettifor Number74
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
33,91 ± 0,34 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
374
Neutron Mass Absorption
0,063
quantum number1S0
space group166 (R_3m)

Isotopes of Mercury

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes42
Natural Isotopes7
Isotopic Composition20229.74%20229.74%20023.14%20023.14%19916.94%19916.94%20113.17%20113.17%19810.04%19810.04%2046.82%2046.82%1960.15%1960.15%

170Hg

mass number170
neutron number90
relative atomic mass
170,005814 ± 0,000324 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
310 ± 250 us
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2019
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

171Hg

mass number171
neutron number91
relative atomic mass
171,003585 ± 0,000329 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
70 ± 30 us
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2004
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Hg

mass number172
neutron number92
relative atomic mass
171,998860581 ± 0,000161098 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
231 ± 9 us
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1999
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Hg

mass number173
neutron number93
relative atomic mass
172,997143 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
800 ± 80 us
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1999
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

174Hg

mass number174
neutron number94
relative atomic mass
173,992870575 ± 0,000020623 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2 ± 0,4 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Hg

mass number175
neutron number95
relative atomic mass
174,991444451 ± 0,000087047 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,2 ± 0,3 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1983
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Hg

mass number176
neutron number96
relative atomic mass
175,98734867 ± 0,000011936 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
20,3 ± 1,4 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1983
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Hg

mass number177
neutron number97
relative atomic mass
176,98628459 ± 0,000090952 Da
g-factor
-0,29142857142857 ± 0,014285714285714
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
117 ± 7 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1975
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

178Hg

mass number178
neutron number98
relative atomic mass
177,982484756 ± 0,000011548 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
266,5 ± 2,4 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Hg

mass number179
neutron number99
relative atomic mass
178,981821759 ± 0,000030188 Da
g-factor
-0,26857142857143 ± 0,0057142857142857
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,05 ± 0,03 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1970
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)25%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

180Hg

mass number180
neutron number100
relative atomic mass
179,97826018 ± 0,000013574 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,59 ± 0,01 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52%
α (α emission)48%

181Hg

mass number181
neutron number101
relative atomic mass
180,977819368 ± 0,000016513 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,6 ± 0,1 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1969
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)73%
α (α emission)27%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.014%
β+α (β+-delayed α emission)9%

182Hg

mass number182
neutron number102
relative atomic mass
181,974689173 ± 0,00001051 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,83 ± 0,06 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1968
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86.2%
α (α emission)13.8%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

183Hg

mass number183
neutron number103
relative atomic mass
182,974444652 ± 0,000007604 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,4 ± 0,7 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1969
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.3%
α (α emission)11.7%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.6%

184Hg

mass number184
neutron number104
relative atomic mass
183,971717709 ± 0,000010235 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
30,87 ± 0,26 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1969
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.89%
α (α emission)1.11%

185Hg

mass number185
neutron number105
relative atomic mass
184,971890696 ± 0,000014641 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
49,1 ± 1 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1960
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94%
α (α emission)6%

186Hg

mass number186
neutron number106
relative atomic mass
185,969362061 ± 0,000012507 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,38 ± 0,06 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.016%

187Hg

mass number187
neutron number107
relative atomic mass
186,96981354 ± 0,00001381 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,9 ± 0,3 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1960
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Hg

mass number188
neutron number108
relative atomic mass
187,967580738 ± 0,000007285 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,25 ± 0,15 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.7%

189Hg

mass number189
neutron number109
relative atomic mass
188,968194776 ± 0,000033873 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,6 ± 0,2 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1955
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

190Hg

mass number190
neutron number110
relative atomic mass
189,96632225 ± 0,000017076 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
20 ± 0,5 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1959
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

191Hg

mass number191
neutron number111
relative atomic mass
190,967158301 ± 0,000023918 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
49 ± 10 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1954
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

192Hg

mass number192
neutron number112
relative atomic mass
191,965634263 ± 0,000016679 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,85 ± 0,2 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1952
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)

193Hg

mass number193
neutron number113
relative atomic mass
192,966653395 ± 0,000016645 Da
g-factor
-0,41673333333333 ± 0,00053333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,8 ± 0,15 h
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,3
აღმოჩენის თარიღი1952
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Hg

mass number194
neutron number114
relative atomic mass
193,965449108 ± 0,0000031 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
447 ± 28 y
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1962
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

195Hg

mass number195
neutron number115
relative atomic mass
194,966705809 ± 0,000024843 Da
g-factor
1,0786 ± 0,0012
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,69 ± 0,16 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1952
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Hg

mass number196
neutron number116
relative atomic mass
195,965833445 ± 0,000003163 Da
g-factor
0
natural abundance
0,15 ± 0,01
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1930
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
+ (double β+ decay)

197Hg

mass number197
neutron number117
relative atomic mass
196,967213715 ± 0,000003442 Da
g-factor
1,0506 ± 0,0012
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
64,93 ± 0,07 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1941
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

198Hg

mass number198
neutron number118
relative atomic mass
197,966769177 ± 0,000000491 Da
g-factor
0
natural abundance
10,04 ± 0,03
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1925
parity+

199Hg

mass number199
neutron number119
relative atomic mass
198,968280994 ± 0,000000564 Da
g-factor
1,0078 ± 0,0012
natural abundance
16,94 ± 0,12
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1925
parity-

200Hg

mass number200
neutron number120
relative atomic mass
199,968326941 ± 0,000000568 Da
g-factor
0
natural abundance
23,14 ± 0,09
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1925
parity+

201Hg

mass number201
neutron number121
relative atomic mass
200,970303054 ± 0,000000763 Da
g-factor
-0,372 ± 0,00046666666666667
natural abundance
13,17 ± 0,09
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1925
parity-

202Hg

mass number202
neutron number122
relative atomic mass
201,970643604 ± 0,000000757 Da
g-factor
0
natural abundance
29,74 ± 0,13
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1920
parity+

203Hg

mass number203
neutron number123
relative atomic mass
202,972872396 ± 0,00000175 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
46,61 ± 0,01 d
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,344 ± 0,007
აღმოჩენის თარიღი1943
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

204Hg

mass number204
neutron number124
relative atomic mass
203,973494037 ± 0,000000534 Da
g-factor
0
natural abundance
6,82 ± 0,04
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1920
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
(double β decay)

205Hg

mass number205
neutron number125
relative atomic mass
204,976073151 ± 0,000003923 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,14 ± 0,09 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1940
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

206Hg

mass number206
neutron number126
relative atomic mass
205,977513837 ± 0,000021943 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,32 ± 0,07 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

207Hg

mass number207
neutron number127
relative atomic mass
206,9823 ± 0,000032 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,9 ± 0,2 m
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

208Hg

mass number208
neutron number128
relative atomic mass
207,985759 ± 0,000033 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
135 ± 10 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

209Hg

mass number209
neutron number129
relative atomic mass
208,990757 ± 0,000161 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,3 ± 1,1 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1998
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

210Hg

mass number210
neutron number130
relative atomic mass
209,99431 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
64 ± 12 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1998
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

211Hg

mass number211
neutron number131
relative atomic mass
210,999581 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
26,4 ± 8,1 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%

212Hg

mass number212
neutron number132
relative atomic mass
212,003242 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

213Hg

mass number213
neutron number133
relative atomic mass
213,008803 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

214Hg

mass number214
neutron number134
relative atomic mass
214,012636 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

215Hg

mass number215
neutron number135
relative atomic mass
215,018368 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

216Hg

mass number216
neutron number136
relative atomic mass
216,022459 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Mercury-element

ისტორია

აღმომჩენიKnown to the ancients.
location of discovery
აღმოჩენის თარიღი
ეტიმოლოგიაFrom the Roman god Mercury; symbol from Latin: hydrargyrus (liquid silver).
pronunciationMER-kyoo-ri (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,085 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,00003 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,000025 %
natural abundance (მზე)
0,000002 %
Abundance in Universe
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5419
2p4.499
2s20.8906
3d13.4804
3p22.4798
3s23.4587
4d37.532
4f38.2392
4p35.594
4s34.7552
5d59.144
5p54.033
5s51.889
6s68.8466