Rtęć

Rtęć (Hg)

80. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa80
Masa atomowa200.592
liczba masowa202
Grupa12
Okres6
Blokd
Protony80 p+
Neutrony122 n0
Elektrony80 e-
Animated Model atomu Bohra of Hg (Rtęć)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
150 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
133 pm
Metallic Radius
139 pm
Promień jonowy
97 pm
Crystal Radius
111 pm
promień van der Waalsa
223 pm
gęstość
13,5336 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
10,437504 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Hg (Rtęć)
ciepło parowania
58,5 kJ/mol
ciepło topnienia
2,295 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
61,38 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 2
Model atomu Bohra: Hg (Rtęć)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d10 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Hg (Rtęć)
Orbital Diagram of Hg (Rtęć)
stopień utlenienia-2, 1, 2
elektroujemność
1.9
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiecze
Gas Phase
Temperatura wrzenia
629,769 K
Temperatura topnienia
234,321 K
ciśnienie krytyczne
167 MPa
Temperatura krytyczna
1 764,15 K
punkt potrójny
234,3156 K
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery
współczynnik załamania
1,000933
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,000181 1/K
molar heat capacity
27,983 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1 MS/m
rezystywność
0,00000096 m Ω
nadprzewodnictwo
4,154 K
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000021 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000421 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000284
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyTrójkąt prosty (RHL)
Stała sieci krystalicznej
2,99 Å
Lattice Angles1.23081, 1.23081, 1.23081
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
25 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
1 407 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number76
Mendeleev Number79
Pettifor Number74
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
33,91 ± 0,34 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
374
Neutron Mass Absorption
0,063
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna166 (R_3m)

Isotopes of Mercury

Stabilne izotopy7
Niestabilne izotopy40
Radioactive Isotopes40

170Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
170,005814 ± 0,000324 Da
liczba masowa170
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
310 ± 250 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2019
parzystość+

170Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

171Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
171,003585 ± 0,000329 Da
liczba masowa171
g-factor
czas połowicznego rozpadu
70 ± 30 us
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość-

171Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

172Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
171,998860581 ± 0,000161098 Da
liczba masowa172
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
231 ± 9 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

172Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

173Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
172,997143 ± 0,000215 Da
liczba masowa173
g-factor
czas połowicznego rozpadu
800 ± 80 us
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

173Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

174Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
173,992870575 ± 0,000020623 Da
liczba masowa174
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

174Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

175Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
174,991444451 ± 0,000087047 Da
liczba masowa175
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,2 ± 0,3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

175Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

176Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
175,98734867 ± 0,000011936 Da
liczba masowa176
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
20,3 ± 1,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość+

176Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

177Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
176,98628459 ± 0,000090952 Da
liczba masowa177
g-factor
-0,29142857142857 ± 0,014285714285714
czas połowicznego rozpadu
117 ± 7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

177Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

178Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
177,982484756 ± 0,000011548 Da
liczba masowa178
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
266,5 ± 2,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

178Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

179Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
178,981821759 ± 0,000030188 Da
liczba masowa179
g-factor
-0,26857142857143 ± 0,0057142857142857
czas połowicznego rozpadu
1,05 ± 0,03 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

179Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)25%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

180Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
179,97826018 ± 0,000013574 Da
liczba masowa180
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,59 ± 0,01 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

180Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52%
α (α emission)48%

181Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
180,977819368 ± 0,000016513 Da
liczba masowa181
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,6 ± 0,1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość-

181Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)73%
α (α emission)27%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.014%
β+α (β+-delayed α emission)9%

182Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
181,974689173 ± 0,00001051 Da
liczba masowa182
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
10,83 ± 0,06 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

182Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86.2%
α (α emission)13.8%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

183Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
182,974444652 ± 0,000007604 Da
liczba masowa183
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,4 ± 0,7 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość-

183Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.3%
α (α emission)11.7%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.6%

184Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
183,971717709 ± 0,000010235 Da
liczba masowa184
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
30,87 ± 0,26 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

184Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.89%
α (α emission)1.11%

185Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
184,971890696 ± 0,000014641 Da
liczba masowa185
g-factor
czas połowicznego rozpadu
49,1 ± 1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość-

185Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94%
α (α emission)6%

186Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
185,969362061 ± 0,000012507 Da
liczba masowa186
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,38 ± 0,06 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

186Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.016%

187Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
186,96981354 ± 0,00001381 Da
liczba masowa187
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,9 ± 0,3 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość-

187Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

188Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
187,967580738 ± 0,000007285 Da
liczba masowa188
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,25 ± 0,15 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

188Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.7%

189Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
188,968194776 ± 0,000033873 Da
liczba masowa189
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,6 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

189Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

190Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
189,96632225 ± 0,000017076 Da
liczba masowa190
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
20 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość+

190Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

191Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
190,967158301 ± 0,000023918 Da
liczba masowa191
g-factor
czas połowicznego rozpadu
49 ± 10 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość-

191Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

192Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
191,965634263 ± 0,000016679 Da
liczba masowa192
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,85 ± 0,2 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

192Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)%

193Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
192,966653395 ± 0,000016645 Da
liczba masowa193
g-factor
-0,41673333333333 ± 0,00053333333333333
czas połowicznego rozpadu
3,8 ± 0,15 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,3
data odkrycia1952
parzystość-

193Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
193,965449108 ± 0,0000031 Da
liczba masowa194
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
447 ± 28 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1962
parzystość+

194Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

195Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
194,966705809 ± 0,000024843 Da
liczba masowa195
g-factor
1,0786 ± 0,0012
czas połowicznego rozpadu
10,69 ± 0,16 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość-

195Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Hg

abundancja naturalna
0,15 ± 0,01
względna masa atomowa
195,965833445 ± 0,000003163 Da
liczba masowa196
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

196Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

197Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
196,967213715 ± 0,000003442 Da
liczba masowa197
g-factor
1,0506 ± 0,0012
czas połowicznego rozpadu
64,93 ± 0,07 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1941
parzystość-

197Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

198Hg

abundancja naturalna
10,04 ± 0,03
względna masa atomowa
197,966769177 ± 0,000000491 Da
liczba masowa198
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

199Hg

abundancja naturalna
16,94 ± 0,12
względna masa atomowa
198,968280994 ± 0,000000564 Da
liczba masowa199
g-factor
1,0078 ± 0,0012
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość-

200Hg

abundancja naturalna
23,14 ± 0,09
względna masa atomowa
199,968326941 ± 0,000000568 Da
liczba masowa200
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

201Hg

abundancja naturalna
13,17 ± 0,09
względna masa atomowa
200,970303054 ± 0,000000763 Da
liczba masowa201
g-factor
-0,372 ± 0,00046666666666667
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1925
parzystość-

202Hg

abundancja naturalna
29,74 ± 0,13
względna masa atomowa
201,970643604 ± 0,000000757 Da
liczba masowa202
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

203Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
202,972872396 ± 0,00000175 Da
liczba masowa203
g-factor
czas połowicznego rozpadu
46,61 ± 0,01 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,344 ± 0,007
data odkrycia1943
parzystość-

203Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

204Hg

abundancja naturalna
6,82 ± 0,04
względna masa atomowa
203,973494037 ± 0,000000534 Da
liczba masowa204
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

204Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%

205Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
204,976073151 ± 0,000003923 Da
liczba masowa205
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,14 ± 0,09 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1940
parzystość-

205Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

206Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
205,977513837 ± 0,000021943 Da
liczba masowa206
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
8,32 ± 0,07 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

206Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

207Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
206,9823 ± 0,000032 Da
liczba masowa207
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,9 ± 0,2 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

207Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

208Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
207,985759 ± 0,000033 Da
liczba masowa208
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
135 ± 10 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

208Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

209Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
208,990757 ± 0,000161 Da
liczba masowa209
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,3 ± 1,1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość+

209Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

210Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
209,99431 ± 0,000215 Da
liczba masowa210
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
64 ± 12 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1998
parzystość+

210Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

211Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
210,999581 ± 0,000215 Da
liczba masowa211
g-factor
czas połowicznego rozpadu
26,4 ± 8,1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

211Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%

212Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
212,003242 ± 0,000322 Da
liczba masowa212
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

212Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

213Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
213,008803 ± 0,000322 Da
liczba masowa213
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

213Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

214Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
214,012636 ± 0,000429 Da
liczba masowa214
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

214Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

215Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
215,018368 ± 0,000429 Da
liczba masowa215
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

215Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

216Hg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
216,022459 ± 0,000429 Da
liczba masowa216
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

216Hg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Mercury-element

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaFrom the Roman god Mercury; symbol from Latin: hydrargyrus (liquid silver).
wymowaMER-kyoo-ri (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,085 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00003 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000025 %
Abundance in Sun
0,000002 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5419
2p4.499
2s20.8906
3d13.4804
3p22.4798
3s23.4587
4d37.532
4f38.2392
4p35.594
4s34.7552
5d59.144
5p54.033
5s51.889
6s68.8466