Rtęć

Rtęć (Hg)

80. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa80
Masa atomowa200.592
liczba masowa202
Grupa12
Okres6
Blokd
proton80 p+
neutron122 n0
elektron80 e-
Animated Model atomu Bohra of Hg (Rtęć)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
150 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
133 pm
Metallic Radius
139 pm
Promień jonowy
97 pm
Crystal Radius
111 pm
promień van der Waalsa
223 pm
gęstość
13,5336 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Rtęć020406080100120140160180200220240pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
10,437504 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Hg (Rtęć)
ciepło parowania
58,5 kJ/mol
ciepło topnienia
2,295 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
61,38 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 2
Model atomu Bohra: Hg (Rtęć)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Hg (Rtęć)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Hg (Rtęć)
Orbital Diagram of Hg (Rtęć)
stopień utlenienia-2, 1, 2
elektroujemność
1.9
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiecze
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
629,769 K
Temperatura topnienia
234,321 K
ciśnienie krytyczne
167 MPa
Temperatura krytyczna
1 764,15 K
punkt potrójny
234,3156 K
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery
współczynnik załamania
1,000933
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,000181 1/K
molar heat capacity
27,983 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1 MS/m
rezystywność
0,00000096 m Ω
nadprzewodnictwo
4,154 K
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000021 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000421 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000284
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyTrójkąt prosty (RHL)
Stała sieci krystalicznej
2,99 Å
Lattice Angles1.23081, 1.23081, 1.23081
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
25 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
1 407 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number76
Mendeleev Number79
Pettifor Number74
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
33,91 ± 0,34 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
374
Neutron Mass Absorption
0,063
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna166 (R_3m)

Isotopes of Mercury

Stabilne izotopy5
Niestabilne izotopy42
Natural Isotopes7
Isotopic Composition20229.74%20229.74%20023.14%20023.14%19916.94%19916.94%20113.17%20113.17%19810.04%19810.04%2046.82%2046.82%1960.15%1960.15%

170Hg

liczba masowa170
liczba neutronów90
względna masa atomowa
170,005814 ± 0,000324 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
310 ± 250 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2019
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

171Hg

liczba masowa171
liczba neutronów91
względna masa atomowa
171,003585 ± 0,000329 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
70 ± 30 us
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Hg

liczba masowa172
liczba neutronów92
względna masa atomowa
171,998860581 ± 0,000161098 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
231 ± 9 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Hg

liczba masowa173
liczba neutronów93
względna masa atomowa
172,997143 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
800 ± 80 us
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

174Hg

liczba masowa174
liczba neutronów94
względna masa atomowa
173,992870575 ± 0,000020623 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Hg

liczba masowa175
liczba neutronów95
względna masa atomowa
174,991444451 ± 0,000087047 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,2 ± 0,3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Hg

liczba masowa176
liczba neutronów96
względna masa atomowa
175,98734867 ± 0,000011936 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,3 ± 1,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Hg

liczba masowa177
liczba neutronów97
względna masa atomowa
176,98628459 ± 0,000090952 Da
g-factor
-0,29142857142857 ± 0,014285714285714
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
117 ± 7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

178Hg

liczba masowa178
liczba neutronów98
względna masa atomowa
177,982484756 ± 0,000011548 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
266,5 ± 2,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Hg

liczba masowa179
liczba neutronów99
względna masa atomowa
178,981821759 ± 0,000030188 Da
g-factor
-0,26857142857143 ± 0,0057142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,05 ± 0,03 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)25%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

180Hg

liczba masowa180
liczba neutronów100
względna masa atomowa
179,97826018 ± 0,000013574 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,59 ± 0,01 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52%
α (α emission)48%

181Hg

liczba masowa181
liczba neutronów101
względna masa atomowa
180,977819368 ± 0,000016513 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,6 ± 0,1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)73%
α (α emission)27%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.014%
β+α (β+-delayed α emission)9%

182Hg

liczba masowa182
liczba neutronów102
względna masa atomowa
181,974689173 ± 0,00001051 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,83 ± 0,06 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86.2%
α (α emission)13.8%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

183Hg

liczba masowa183
liczba neutronów103
względna masa atomowa
182,974444652 ± 0,000007604 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,4 ± 0,7 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.3%
α (α emission)11.7%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.6%

184Hg

liczba masowa184
liczba neutronów104
względna masa atomowa
183,971717709 ± 0,000010235 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,87 ± 0,26 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.89%
α (α emission)1.11%

185Hg

liczba masowa185
liczba neutronów105
względna masa atomowa
184,971890696 ± 0,000014641 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
49,1 ± 1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94%
α (α emission)6%

186Hg

liczba masowa186
liczba neutronów106
względna masa atomowa
185,969362061 ± 0,000012507 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,38 ± 0,06 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.016%

187Hg

liczba masowa187
liczba neutronów107
względna masa atomowa
186,96981354 ± 0,00001381 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,9 ± 0,3 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Hg

liczba masowa188
liczba neutronów108
względna masa atomowa
187,967580738 ± 0,000007285 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,25 ± 0,15 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.7%

189Hg

liczba masowa189
liczba neutronów109
względna masa atomowa
188,968194776 ± 0,000033873 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,6 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

190Hg

liczba masowa190
liczba neutronów110
względna masa atomowa
189,96632225 ± 0,000017076 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

191Hg

liczba masowa191
liczba neutronów111
względna masa atomowa
190,967158301 ± 0,000023918 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
49 ± 10 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

192Hg

liczba masowa192
liczba neutronów112
względna masa atomowa
191,965634263 ± 0,000016679 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,85 ± 0,2 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)

193Hg

liczba masowa193
liczba neutronów113
względna masa atomowa
192,966653395 ± 0,000016645 Da
g-factor
-0,41673333333333 ± 0,00053333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,8 ± 0,15 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,3
data odkrycia1952
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Hg

liczba masowa194
liczba neutronów114
względna masa atomowa
193,965449108 ± 0,0000031 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
447 ± 28 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1962
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

195Hg

liczba masowa195
liczba neutronów115
względna masa atomowa
194,966705809 ± 0,000024843 Da
g-factor
1,0786 ± 0,0012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,69 ± 0,16 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Hg

liczba masowa196
liczba neutronów116
względna masa atomowa
195,965833445 ± 0,000003163 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,15 ± 0,01
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

197Hg

liczba masowa197
liczba neutronów117
względna masa atomowa
196,967213715 ± 0,000003442 Da
g-factor
1,0506 ± 0,0012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
64,93 ± 0,07 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1941
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

198Hg

liczba masowa198
liczba neutronów118
względna masa atomowa
197,966769177 ± 0,000000491 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
10,04 ± 0,03
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

199Hg

liczba masowa199
liczba neutronów119
względna masa atomowa
198,968280994 ± 0,000000564 Da
g-factor
1,0078 ± 0,0012
abundancja naturalna
16,94 ± 0,12
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość-

200Hg

liczba masowa200
liczba neutronów120
względna masa atomowa
199,968326941 ± 0,000000568 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
23,14 ± 0,09
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

201Hg

liczba masowa201
liczba neutronów121
względna masa atomowa
200,970303054 ± 0,000000763 Da
g-factor
-0,372 ± 0,00046666666666667
abundancja naturalna
13,17 ± 0,09
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1925
parzystość-

202Hg

liczba masowa202
liczba neutronów122
względna masa atomowa
201,970643604 ± 0,000000757 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
29,74 ± 0,13
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

203Hg

liczba masowa203
liczba neutronów123
względna masa atomowa
202,972872396 ± 0,00000175 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
46,61 ± 0,01 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,344 ± 0,007
data odkrycia1943
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

204Hg

liczba masowa204
liczba neutronów124
względna masa atomowa
203,973494037 ± 0,000000534 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
6,82 ± 0,04
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)

205Hg

liczba masowa205
liczba neutronów125
względna masa atomowa
204,976073151 ± 0,000003923 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,14 ± 0,09 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1940
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

206Hg

liczba masowa206
liczba neutronów126
względna masa atomowa
205,977513837 ± 0,000021943 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,32 ± 0,07 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

207Hg

liczba masowa207
liczba neutronów127
względna masa atomowa
206,9823 ± 0,000032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,9 ± 0,2 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

208Hg

liczba masowa208
liczba neutronów128
względna masa atomowa
207,985759 ± 0,000033 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
135 ± 10 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

209Hg

liczba masowa209
liczba neutronów129
względna masa atomowa
208,990757 ± 0,000161 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,3 ± 1,1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

210Hg

liczba masowa210
liczba neutronów130
względna masa atomowa
209,99431 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
64 ± 12 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1998
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

211Hg

liczba masowa211
liczba neutronów131
względna masa atomowa
210,999581 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26,4 ± 8,1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%

212Hg

liczba masowa212
liczba neutronów132
względna masa atomowa
212,003242 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

213Hg

liczba masowa213
liczba neutronów133
względna masa atomowa
213,008803 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

214Hg

liczba masowa214
liczba neutronów134
względna masa atomowa
214,012636 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

215Hg

liczba masowa215
liczba neutronów135
względna masa atomowa
215,018368 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

216Hg

liczba masowa216
liczba neutronów136
względna masa atomowa
216,022459 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Mercury-element

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaFrom the Roman god Mercury; symbol from Latin: hydrargyrus (liquid silver).
wymowaMER-kyoo-ri (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,085 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00003 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000025 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,000002 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5419
2p4.499
2s20.8906
3d13.4804
3p22.4798
3s23.4587
4d37.532
4f38.2392
4p35.594
4s34.7552
5d59.144
5p54.033
5s51.889
6s68.8466