Ortut

Ortut (Hg)

chemický prvok s protónovým číslom 80
Protónové číslo80
Atómová hmotnosť200.592
Nukleónové číslo202
Skupina12
Perióda6
Orbitáld
protón80 p+
Neutrón122 n0
elektrón80 e-
Animated Bohrov model atómu of Hg (Ortut)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
150 pm
Mólový objem
Covalent Radius
133 pm
Metallic Radius
139 pm
iónový polomer
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Van der Waalsov polomer
223 pm
density
13,5336 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ortut0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
10,437504 eV/particle
ionization energy of Hg (Ortut)
Merné skupenské teplo varu
58,5 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
2,295 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
61,38 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 18, 2
Bohrov model atómu: Hg (Ortut)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Hg (Ortut)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Hg (Ortut)
Orbital Diagram of Hg (Ortut)
Oxidačné číslo-2, 1, 2
Elektronegativita
1.9
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterKvapaliny
gaseous state of matter
Teplota varu
629,769 K
Teplota topenia
234,321 K
critical pressure
167 MPa
critical temperature
1 764,15 K
Trojný bod
234,3156 K
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery
Index lomu
1,000933
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,000181 1/K
Molárna tepelná kapacita
27,983 J/(mol K)
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
1 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000096 m Ω
supravodivosť
4,154 K
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000021 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000421 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000284
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý trigonálny (RHL)
lattice constant
2,99 Å
Lattice Angles1.23081, 1.23081, 1.23081
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
25 GPa
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
1 407 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number76
Mendeleev Number79
Pettifor Number74
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
33,91 ± 0,34 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
374
Neutron Mass Absorption
0,063
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa166 (R_3m)

Isotopes of Mercury

Stabilné izotopy5
Nestabilné izotopy42
Natural Isotopes7
Isotopic Composition20229.74%20229.74%20023.14%20023.14%19916.94%19916.94%20113.17%20113.17%19810.04%19810.04%2046.82%2046.82%1960.15%1960.15%

170Hg

Nukleónové číslo170
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
170,005814 ± 0,000324 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
310 ± 250 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2019
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

171Hg

Nukleónové číslo171
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
171,003585 ± 0,000329 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
70 ± 30 us
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Hg

Nukleónové číslo172
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
171,998860581 ± 0,000161098 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
231 ± 9 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Hg

Nukleónové číslo173
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
172,997143 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
800 ± 80 us
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

174Hg

Nukleónové číslo174
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
173,992870575 ± 0,000020623 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2 ± 0,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Hg

Nukleónové číslo175
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
174,991444451 ± 0,000087047 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,2 ± 0,3 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Hg

Nukleónové číslo176
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
175,98734867 ± 0,000011936 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20,3 ± 1,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Hg

Nukleónové číslo177
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
176,98628459 ± 0,000090952 Da
g-factor
-0,29142857142857 ± 0,014285714285714
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
117 ± 7 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1975
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

178Hg

Nukleónové číslo178
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
177,982484756 ± 0,000011548 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
266,5 ± 2,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Hg

Nukleónové číslo179
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
178,981821759 ± 0,000030188 Da
g-factor
-0,26857142857143 ± 0,0057142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,05 ± 0,03 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)25%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

180Hg

Nukleónové číslo180
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
179,97826018 ± 0,000013574 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,59 ± 0,01 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52%
α (α emission)48%

181Hg

Nukleónové číslo181
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
180,977819368 ± 0,000016513 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,6 ± 0,1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)73%
α (α emission)27%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.014%
β+α (β+-delayed α emission)9%

182Hg

Nukleónové číslo182
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
181,974689173 ± 0,00001051 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,83 ± 0,06 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86.2%
α (α emission)13.8%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

183Hg

Nukleónové číslo183
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
182,974444652 ± 0,000007604 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,4 ± 0,7 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.3%
α (α emission)11.7%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.6%

184Hg

Nukleónové číslo184
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
183,971717709 ± 0,000010235 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30,87 ± 0,26 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.89%
α (α emission)1.11%

185Hg

Nukleónové číslo185
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
184,971890696 ± 0,000014641 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
49,1 ± 1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94%
α (α emission)6%

186Hg

Nukleónové číslo186
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
185,969362061 ± 0,000012507 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,38 ± 0,06 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.016%

187Hg

Nukleónové číslo187
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
186,96981354 ± 0,00001381 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,9 ± 0,3 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Hg

Nukleónové číslo188
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
187,967580738 ± 0,000007285 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,25 ± 0,15 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.7%

189Hg

Nukleónové číslo189
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
188,968194776 ± 0,000033873 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,6 ± 0,2 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

190Hg

Nukleónové číslo190
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
189,96632225 ± 0,000017076 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

191Hg

Nukleónové číslo191
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
190,967158301 ± 0,000023918 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
49 ± 10 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

192Hg

Nukleónové číslo192
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
191,965634263 ± 0,000016679 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,85 ± 0,2 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)

193Hg

Nukleónové číslo193
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
192,966653395 ± 0,000016645 Da
g-factor
-0,41673333333333 ± 0,00053333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,8 ± 0,15 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,3
dátum objavu1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Hg

Nukleónové číslo194
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
193,965449108 ± 0,0000031 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
447 ± 28 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1962
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

195Hg

Nukleónové číslo195
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
194,966705809 ± 0,000024843 Da
g-factor
1,0786 ± 0,0012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,69 ± 0,16 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Hg

Nukleónové číslo196
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
195,965833445 ± 0,000003163 Da
g-factor
0
natural abundance
0,15 ± 0,01
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1930
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

197Hg

Nukleónové číslo197
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
196,967213715 ± 0,000003442 Da
g-factor
1,0506 ± 0,0012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
64,93 ± 0,07 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1941
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

198Hg

Nukleónové číslo198
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
197,966769177 ± 0,000000491 Da
g-factor
0
natural abundance
10,04 ± 0,03
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1925
parity+

199Hg

Nukleónové číslo199
neutrónové číslo119
Relatívna atómová hmotnosť
198,968280994 ± 0,000000564 Da
g-factor
1,0078 ± 0,0012
natural abundance
16,94 ± 0,12
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1925
parity-

200Hg

Nukleónové číslo200
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
199,968326941 ± 0,000000568 Da
g-factor
0
natural abundance
23,14 ± 0,09
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1925
parity+

201Hg

Nukleónové číslo201
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
200,970303054 ± 0,000000763 Da
g-factor
-0,372 ± 0,00046666666666667
natural abundance
13,17 ± 0,09
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1925
parity-

202Hg

Nukleónové číslo202
neutrónové číslo122
Relatívna atómová hmotnosť
201,970643604 ± 0,000000757 Da
g-factor
0
natural abundance
29,74 ± 0,13
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

203Hg

Nukleónové číslo203
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
202,972872396 ± 0,00000175 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
46,61 ± 0,01 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,344 ± 0,007
dátum objavu1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

204Hg

Nukleónové číslo204
neutrónové číslo124
Relatívna atómová hmotnosť
203,973494037 ± 0,000000534 Da
g-factor
0
natural abundance
6,82 ± 0,04
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

205Hg

Nukleónové číslo205
neutrónové číslo125
Relatívna atómová hmotnosť
204,976073151 ± 0,000003923 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,14 ± 0,09 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

206Hg

Nukleónové číslo206
neutrónové číslo126
Relatívna atómová hmotnosť
205,977513837 ± 0,000021943 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,32 ± 0,07 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

207Hg

Nukleónové číslo207
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
206,9823 ± 0,000032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,9 ± 0,2 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

208Hg

Nukleónové číslo208
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
207,985759 ± 0,000033 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
135 ± 10 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

209Hg

Nukleónové číslo209
neutrónové číslo129
Relatívna atómová hmotnosť
208,990757 ± 0,000161 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,3 ± 1,1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

210Hg

Nukleónové číslo210
neutrónové číslo130
Relatívna atómová hmotnosť
209,99431 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
64 ± 12 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

211Hg

Nukleónové číslo211
neutrónové číslo131
Relatívna atómová hmotnosť
210,999581 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26,4 ± 8,1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%

212Hg

Nukleónové číslo212
neutrónové číslo132
Relatívna atómová hmotnosť
212,003242 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

213Hg

Nukleónové číslo213
neutrónové číslo133
Relatívna atómová hmotnosť
213,008803 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

214Hg

Nukleónové číslo214
neutrónové číslo134
Relatívna atómová hmotnosť
214,012636 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

215Hg

Nukleónové číslo215
neutrónové číslo135
Relatívna atómová hmotnosť
215,018368 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

216Hg

Nukleónové číslo216
neutrónové číslo136
Relatívna atómová hmotnosť
216,022459 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Mercury-element

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaKnown to the ancients.
miesto nálezu
dátum objavu
etymológiaFrom the Roman god Mercury; symbol from Latin: hydrargyrus (liquid silver).
pronunciationMER-kyoo-ri (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,085 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00003 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000025 %
natural abundance (Slnko)
0,000002 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5419
2p4.499
2s20.8906
3d13.4804
3p22.4798
3s23.4587
4d37.532
4f38.2392
4p35.594
4s34.7552
5d59.144
5p54.033
5s51.889
6s68.8466