Жива

Жива (Hg)

Hg; На собној температури течан минерал; Ретко се јавља у слободном стању и садржи примесе злата и сребра; Настаје у оксидационој зони живиних лежишта, распадањем цинабарита;
Атомски број80
Атомска маса200.592
Масени број202
Група12
Периода6
Блокd
протон80 p+
неутрон122 n0
електрон80 e-
Animated Боров модел атома of Hg (Жива)

Физичко Својство

Атомски Радијус
150 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
133 pm
Metallic Radius
139 pm
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Ван дер Валсов радијус
223 pm
густина
13,5336 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Жива0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
10,437504 eV/particle
енергија јонизације of Hg (Жива)
Топлота испаравања
58,5 kJ/mol
топлота топљења
2,295 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
61,38 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 18, 2
Боров модел атома: Hg (Жива)
Валентни електрони2
Lewis structure: Hg (Жива)
електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2
Enhanced Боров модел атома of Hg (Жива)
Orbital Diagram of Hg (Жива)
оксидациони број-2, 1, 2
електронегативност
1.9
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеТечност
gaseous state of matter
Температура кључања
629,769 K
Температура топљења
234,321 K
critical pressure
167 MPa
critical temperature
1.764,15 K
тројна тачка
234,3156 K
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery
индекс преламања
1,000933
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,000181 1/K
molar heat capacity
27,983 J/(mol K)
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
1 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000096 m Ω
Суперпроводност
4,154 K
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000021 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000421 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000284
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураSimple Trigonal (RHL)
lattice constant
2,99 Å
Lattice Angles1.23081, 1.23081, 1.23081
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
25 GPa
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
1.407 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number76
Mendeleev Number79
Pettifor Number74
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
polarizability
33,91 ± 0,34 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
374
Neutron Mass Absorption
0,063
квантни број1S0
кристалографска група166 (R_3m)

Isotopes of Mercury

Стабилни изотопи5
Нестабилни изотопи42
Natural Isotopes7
Isotopic Composition20229.74%20229.74%20023.14%20023.14%19916.94%19916.94%20113.17%20113.17%19810.04%19810.04%2046.82%2046.82%1960.15%1960.15%

170Hg

Масени број170
неутронски број90
атомска тежина
170,005814 ± 0,000324 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
310 ± 250 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2019
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

171Hg

Масени број171
неутронски број91
атомска тежина
171,003585 ± 0,000329 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
70 ± 30 us
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Hg

Масени број172
неутронски број92
атомска тежина
171,998860581 ± 0,000161098 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
231 ± 9 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Hg

Масени број173
неутронски број93
атомска тежина
172,997143 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
800 ± 80 us
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

174Hg

Масени број174
неутронски број94
атомска тежина
173,992870575 ± 0,000020623 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2 ± 0,4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Hg

Масени број175
неутронски број95
атомска тежина
174,991444451 ± 0,000087047 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,2 ± 0,3 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Hg

Масени број176
неутронски број96
атомска тежина
175,98734867 ± 0,000011936 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,3 ± 1,4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Hg

Масени број177
неутронски број97
атомска тежина
176,98628459 ± 0,000090952 Da
g-factor
-0,29142857142857 ± 0,014285714285714
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
117 ± 7 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

178Hg

Масени број178
неутронски број98
атомска тежина
177,982484756 ± 0,000011548 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
266,5 ± 2,4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Hg

Масени број179
неутронски број99
атомска тежина
178,981821759 ± 0,000030188 Da
g-factor
-0,26857142857143 ± 0,0057142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,05 ± 0,03 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)25%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

180Hg

Масени број180
неутронски број100
атомска тежина
179,97826018 ± 0,000013574 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,59 ± 0,01 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52%
α (α emission)48%

181Hg

Масени број181
неутронски број101
атомска тежина
180,977819368 ± 0,000016513 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,6 ± 0,1 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1969
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)73%
α (α emission)27%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.014%
β+α (β+-delayed α emission)9%

182Hg

Масени број182
неутронски број102
атомска тежина
181,974689173 ± 0,00001051 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,83 ± 0,06 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86.2%
α (α emission)13.8%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

183Hg

Масени број183
неутронски број103
атомска тежина
182,974444652 ± 0,000007604 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,4 ± 0,7 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1969
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.3%
α (α emission)11.7%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.6%

184Hg

Масени број184
неутронски број104
атомска тежина
183,971717709 ± 0,000010235 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,87 ± 0,26 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.89%
α (α emission)1.11%

185Hg

Масени број185
неутронски број105
атомска тежина
184,971890696 ± 0,000014641 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
49,1 ± 1 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94%
α (α emission)6%

186Hg

Масени број186
неутронски број106
атомска тежина
185,969362061 ± 0,000012507 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,38 ± 0,06 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.016%

187Hg

Масени број187
неутронски број107
атомска тежина
186,96981354 ± 0,00001381 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,9 ± 0,3 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Hg

Масени број188
неутронски број108
атомска тежина
187,967580738 ± 0,000007285 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,25 ± 0,15 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.7%

189Hg

Масени број189
неутронски број109
атомска тежина
188,968194776 ± 0,000033873 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,6 ± 0,2 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

190Hg

Масени број190
неутронски број110
атомска тежина
189,96632225 ± 0,000017076 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20 ± 0,5 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1959
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

191Hg

Масени број191
неутронски број111
атомска тежина
190,967158301 ± 0,000023918 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
49 ± 10 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

192Hg

Масени број192
неутронски број112
атомска тежина
191,965634263 ± 0,000016679 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,85 ± 0,2 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)

193Hg

Масени број193
неутронски број113
атомска тежина
192,966653395 ± 0,000016645 Da
g-factor
-0,41673333333333 ± 0,00053333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,8 ± 0,15 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,3
датум открића1952
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Hg

Масени број194
неутронски број114
атомска тежина
193,965449108 ± 0,0000031 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
447 ± 28 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1962
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

195Hg

Масени број195
неутронски број115
атомска тежина
194,966705809 ± 0,000024843 Da
g-factor
1,0786 ± 0,0012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,69 ± 0,16 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Hg

Масени број196
неутронски број116
атомска тежина
195,965833445 ± 0,000003163 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,15 ± 0,01
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1930
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

197Hg

Масени број197
неутронски број117
атомска тежина
196,967213715 ± 0,000003442 Da
g-factor
1,0506 ± 0,0012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
64,93 ± 0,07 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1941
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

198Hg

Масени број198
неутронски број118
атомска тежина
197,966769177 ± 0,000000491 Da
g-factor
0
присутност у природи
10,04 ± 0,03
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1925
parity+

199Hg

Масени број199
неутронски број119
атомска тежина
198,968280994 ± 0,000000564 Da
g-factor
1,0078 ± 0,0012
присутност у природи
16,94 ± 0,12
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1925
parity-

200Hg

Масени број200
неутронски број120
атомска тежина
199,968326941 ± 0,000000568 Da
g-factor
0
присутност у природи
23,14 ± 0,09
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1925
parity+

201Hg

Масени број201
неутронски број121
атомска тежина
200,970303054 ± 0,000000763 Da
g-factor
-0,372 ± 0,00046666666666667
присутност у природи
13,17 ± 0,09
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1925
parity-

202Hg

Масени број202
неутронски број122
атомска тежина
201,970643604 ± 0,000000757 Da
g-factor
0
присутност у природи
29,74 ± 0,13
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

203Hg

Масени број203
неутронски број123
атомска тежина
202,972872396 ± 0,00000175 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
46,61 ± 0,01 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,344 ± 0,007
датум открића1943
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

204Hg

Масени број204
неутронски број124
атомска тежина
203,973494037 ± 0,000000534 Da
g-factor
0
присутност у природи
6,82 ± 0,04
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)

205Hg

Масени број205
неутронски број125
атомска тежина
204,976073151 ± 0,000003923 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,14 ± 0,09 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1940
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

206Hg

Масени број206
неутронски број126
атомска тежина
205,977513837 ± 0,000021943 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,32 ± 0,07 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

207Hg

Масени број207
неутронски број127
атомска тежина
206,9823 ± 0,000032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,9 ± 0,2 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

208Hg

Масени број208
неутронски број128
атомска тежина
207,985759 ± 0,000033 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
135 ± 10 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

209Hg

Масени број209
неутронски број129
атомска тежина
208,990757 ± 0,000161 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,3 ± 1,1 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1998
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

210Hg

Масени број210
неутронски број130
атомска тежина
209,99431 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
64 ± 12 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1998
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

211Hg

Масени број211
неутронски број131
атомска тежина
210,999581 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26,4 ± 8,1 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%

212Hg

Масени број212
неутронски број132
атомска тежина
212,003242 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

213Hg

Масени број213
неутронски број133
атомска тежина
213,008803 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

214Hg

Масени број214
неутронски број134
атомска тежина
214,012636 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

215Hg

Масени број215
неутронски број135
атомска тежина
215,018368 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

216Hg

Масени број216
неутронски број136
атомска тежина
216,022459 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Mercury-element

историја

откриоKnown to the ancients.
место открића
датум открића
етимологијаFrom the Roman god Mercury; symbol from Latin: hydrargyrus (liquid silver).
изговорMER-kyoo-ri (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,085 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00003 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000025 %
присутност у природи (Сунце)
0,000002 %
Заступљеност у Космосу
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5419
2p4.499
2s20.8906
3d13.4804
3p22.4798
3s23.4587
4d37.532
4f38.2392
4p35.594
4s34.7552
5d59.144
5p54.033
5s51.889
6s68.8466