Kvicksilver

Kvicksilver (Hg)

grundämne
Atomnummer80
Atommassa200.592
masstal202
Grupp12
Period6
Blockd
proton80 p+
neutron122 n0
elektron80 e-
Animated Bohrs atommodell of Hg (Kvicksilver)

Fysisk Egenskap

Atomradie
150 pm
molvolym
Kovalent Radie
133 pm
Metallic Radius
139 pm
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Van der Waalsradie
223 pm
densitet
13,5336 g/cm³
Grundämnenas Atomära Egenskaper: Kvicksilver0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtomradieKovalent RadieMetallic RadiusVan der Waalsradie

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
10,437504 eV/particle
joniseringsenergi of Hg (Kvicksilver)
ångbildningsvärme
58,5 kJ/mol
smältvärme
2,295 kJ/mol
Bildningsentalpi
61,38 kJ/mol
elektron
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 2
Bohrs atommodell: Hg (Kvicksilver)
valenselektron2
Elektronformel: Hg (Kvicksilver)
elektronkonfiguration[Xe] 4f14 5d10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2
Enhanced Bohrs atommodell of Hg (Kvicksilver)
Orbital Diagram of Hg (Kvicksilver)
oxidationstal-2, 1, 2
elektronegativitet
1.9
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
aggregationstillståndFlytande
gaseous state of matter
Kokpunkt
629,769 K
Smältpunkt
234,321 K
critical pressure
167 MPa
critical temperature
1 764,15 K
trippelpunkt
234,3156 K
appearance
färg
Silver
appearancesilvery
Brytningsindex
1,000933
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
0,000181 1/K
molar heat capacity
27,983 J/(mol K)
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
elektrisk konduktivitet
1 MS/m
resistivitet
0,00000096 m Ω
supraledare
4,154 K
magnetism
typediamagnetic
magnetisk susceptibilitet (Mass)
−0,0000000021 m³/Kg
magnetisk susceptibilitet (Molar)
−0,000000000421 m³/mol
magnetisk susceptibilitet (Volume)
−0,0000284
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
KristallstrukturEnkelt trigonal (RHL)
Gitterkonstant
2,99 Å
Lattice Angles1.23081, 1.23081, 1.23081
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
25 GPa
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
1 407 m/s
klassificering
KategoriÖvergångsmetaller, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number76
Mendeleev Number79
Pettifor Number74
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
33,91 ± 0,34 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Träffyta
374
Neutron Mass Absorption
0,063
kvanttal1S0
rymdgrupp166 (R_3m)

Kvicksilverisotoper

Stabila isotoper5
Instabila isotoper42
Natural Isotopes7
Isotopic Composition20229.74%20229.74%20023.14%20023.14%19916.94%19916.94%20113.17%20113.17%19810.04%19810.04%2046.82%2046.82%1960.15%1960.15%

170Hg

masstal170
neutrontal90
relative atomic mass
170,005814 ± 0,000324 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
310 ± 250 us
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2019
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

171Hg

masstal171
neutrontal91
relative atomic mass
171,003585 ± 0,000329 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
70 ± 30 us
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Hg

masstal172
neutrontal92
relative atomic mass
171,998860581 ± 0,000161098 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
231 ± 9 us
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1999
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Hg

masstal173
neutrontal93
relative atomic mass
172,997143 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
800 ± 80 us
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1999
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

174Hg

masstal174
neutrontal94
relative atomic mass
173,992870575 ± 0,000020623 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2 ± 0,4 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1997
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Hg

masstal175
neutrontal95
relative atomic mass
174,991444451 ± 0,000087047 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
10,2 ± 0,3 ms
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1983
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Hg

masstal176
neutrontal96
relative atomic mass
175,98734867 ± 0,000011936 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
20,3 ± 1,4 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1983
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Hg

masstal177
neutrontal97
relative atomic mass
176,98628459 ± 0,000090952 Da
g-factor
−0,29142857142857 ± 0,014285714285714
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
117 ± 7 ms
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1975
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

178Hg

masstal178
neutrontal98
relative atomic mass
177,982484756 ± 0,000011548 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
266,5 ± 2,4 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1971
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Hg

masstal179
neutrontal99
relative atomic mass
178,981821759 ± 0,000030188 Da
g-factor
−0,26857142857143 ± 0,0057142857142857
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,05 ± 0,03 s
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1970
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)25%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

180Hg

masstal180
neutrontal100
relative atomic mass
179,97826018 ± 0,000013574 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,59 ± 0,01 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1970
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52%
α (α emission)48%

181Hg

masstal181
neutrontal101
relative atomic mass
180,977819368 ± 0,000016513 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
3,6 ± 0,1 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1969
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)73%
α (α emission)27%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.014%
β+α (β+-delayed α emission)9%

182Hg

masstal182
neutrontal102
relative atomic mass
181,974689173 ± 0,00001051 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
10,83 ± 0,06 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1968
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86.2%
α (α emission)13.8%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

183Hg

masstal183
neutrontal103
relative atomic mass
182,974444652 ± 0,000007604 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
9,4 ± 0,7 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1969
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.3%
α (α emission)11.7%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.6%

184Hg

masstal184
neutrontal104
relative atomic mass
183,971717709 ± 0,000010235 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
30,87 ± 0,26 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1969
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.89%
α (α emission)1.11%

185Hg

masstal185
neutrontal105
relative atomic mass
184,971890696 ± 0,000014641 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
49,1 ± 1 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1960
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94%
α (α emission)6%

186Hg

masstal186
neutrontal106
relative atomic mass
185,969362061 ± 0,000012507 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,38 ± 0,06 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1960
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.016%

187Hg

masstal187
neutrontal107
relative atomic mass
186,96981354 ± 0,00001381 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,9 ± 0,3 m
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1960
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Hg

masstal188
neutrontal108
relative atomic mass
187,967580738 ± 0,000007285 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
3,25 ± 0,15 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1960
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.7%

189Hg

masstal189
neutrontal109
relative atomic mass
188,968194776 ± 0,000033873 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
7,6 ± 0,2 m
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1955
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

190Hg

masstal190
neutrontal110
relative atomic mass
189,96632225 ± 0,000017076 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
20 ± 0,5 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1959
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

191Hg

masstal191
neutrontal111
relative atomic mass
190,967158301 ± 0,000023918 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
49 ± 10 m
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1954
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

192Hg

masstal192
neutrontal112
relative atomic mass
191,965634263 ± 0,000016679 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,85 ± 0,2 h
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1952
Paritet+

decay modeIntensitet
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)

193Hg

masstal193
neutrontal113
relative atomic mass
192,966653395 ± 0,000016645 Da
g-factor
−0,41673333333333 ± 0,00053333333333333
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
3,8 ± 0,15 h
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
−0,7 ± 0,3
upptäcktsdatum1952
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Hg

masstal194
neutrontal114
relative atomic mass
193,965449108 ± 0,0000031 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
447 ± 28 y
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1962
Paritet+

decay modeIntensitet
ϵ (electron capture)100%

195Hg

masstal195
neutrontal115
relative atomic mass
194,966705809 ± 0,000024843 Da
g-factor
1,0786 ± 0,0012
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
10,69 ± 0,16 h
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1952
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Hg

masstal196
neutrontal116
relative atomic mass
195,965833445 ± 0,000003163 Da
g-factor
0
natural abundance
0,15 ± 0,01
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1930
Paritet+

decay modeIntensitet
+ (double β+ decay)

197Hg

masstal197
neutrontal117
relative atomic mass
196,967213715 ± 0,000003442 Da
g-factor
1,0506 ± 0,0012
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
64,93 ± 0,07 h
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1941
Paritet-

decay modeIntensitet
ϵ (electron capture)100%

198Hg

masstal198
neutrontal118
relative atomic mass
197,966769177 ± 0,000000491 Da
g-factor
0
natural abundance
10,04 ± 0,03
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1925
Paritet+

199Hg

masstal199
neutrontal119
relative atomic mass
198,968280994 ± 0,000000564 Da
g-factor
1,0078 ± 0,0012
natural abundance
16,94 ± 0,12
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1925
Paritet-

200Hg

masstal200
neutrontal120
relative atomic mass
199,968326941 ± 0,000000568 Da
g-factor
0
natural abundance
23,14 ± 0,09
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1925
Paritet+

201Hg

masstal201
neutrontal121
relative atomic mass
200,970303054 ± 0,000000763 Da
g-factor
−0,372 ± 0,00046666666666667
natural abundance
13,17 ± 0,09
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1925
Paritet-

202Hg

masstal202
neutrontal122
relative atomic mass
201,970643604 ± 0,000000757 Da
g-factor
0
natural abundance
29,74 ± 0,13
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1920
Paritet+

203Hg

masstal203
neutrontal123
relative atomic mass
202,972872396 ± 0,00000175 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
46,61 ± 0,01 d
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
0,344 ± 0,007
upptäcktsdatum1943
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

204Hg

masstal204
neutrontal124
relative atomic mass
203,973494037 ± 0,000000534 Da
g-factor
0
natural abundance
6,82 ± 0,04
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1920
Paritet+

decay modeIntensitet
(double β decay)

205Hg

masstal205
neutrontal125
relative atomic mass
204,976073151 ± 0,000003923 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
5,14 ± 0,09 m
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1940
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

206Hg

masstal206
neutrontal126
relative atomic mass
205,977513837 ± 0,000021943 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
8,32 ± 0,07 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1961
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

207Hg

masstal207
neutrontal127
relative atomic mass
206,9823 ± 0,000032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,9 ± 0,2 m
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1982
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

208Hg

masstal208
neutrontal128
relative atomic mass
207,985759 ± 0,000033 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
135 ± 10 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1994
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

209Hg

masstal209
neutrontal129
relative atomic mass
208,990757 ± 0,000161 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
6,3 ± 1,1 s
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1998
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

210Hg

masstal210
neutrontal130
relative atomic mass
209,99431 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
64 ± 12 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1998
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

211Hg

masstal211
neutrontal131
relative atomic mass
210,999581 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
26,4 ± 8,1 s
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%

212Hg

masstal212
neutrontal132
relative atomic mass
212,003242 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2010
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

213Hg

masstal213
neutrontal133
relative atomic mass
213,008803 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

214Hg

masstal214
neutrontal134
relative atomic mass
214,012636 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2010
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

215Hg

masstal215
neutrontal135
relative atomic mass
215,018368 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

216Hg

masstal216
neutrontal136
relative atomic mass
216,022459 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2010
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Mercury-element

historia

upptäckare eller uppfinnareKnown to the ancients.
fyndplats
upptäcktsdatum
etymologiFrom the Roman god Mercury; symbol from Latin: hydrargyrus (liquid silver).
uttalMER-kyoo-ri (engelska)

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
0,085 mg/kg
natural abundance (världshav)
0,00003 mg/L
natural abundance (människokropp)
natural abundance (meteoroid)
0,000025 %
natural abundance (Solen)
0,000002 %
Abundance in Universe
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5419
2p4.499
2s20.8906
3d13.4804
3p22.4798
3s23.4587
4d37.532
4f38.2392
4p35.594
4s34.7552
5d59.144
5p54.033
5s51.889
6s68.8466