Thuỷ ngân

Thuỷ ngân (Hg)

nguyên tố hóa học có ký hiệu Hg và số nguyên tử 80
Số nguyên tử80
Nguyên tử khối200.592
số khối202
Nhóm12
Chu kỳ6
Phân lớpd
Prô ton80 p+
Nơ tron122 n0
Electrons80 e-
Animated Mô hình Bohr of Hg (Thuỷ ngân)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
150 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
133 pm
Metallic Radius
139 pm
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Bán kính van der Waals
223 pm
mật độ
13,5336 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
10,437504 eV/particle
ionization energy of Hg (Thuỷ ngân)
Nhiệt bay hơi
58,5 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
2,295 kJ/mol
standard enthalpy of formation
61,38 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 18, 2
Mô hình Bohr: Hg (Thuỷ ngân)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Xe] 4f14 5d10 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Hg (Thuỷ ngân)
Orbital Diagram of Hg (Thuỷ ngân)
trạng thái oxy hóa-2, 1, 2
độ âm điện
1.9
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtLỏng
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
629,769 K
Nhiệt độ nóng chảy
234,321 K
critical pressure
167 MPa
critical temperature
1.764,15 K
điểm ba trạng thái
234,3156 K
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery
chiết suất
1,000933
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,000181 1/K
molar heat capacity
27,983 J/(mol K)
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
1 MS/m
điện trở suất
0,00000096 m Ω
Siêu dẫn
4,154 K
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000021 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000421 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000284
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểBa phương (RHL)
lattice constant
2,99 Å
Lattice Angles1.23081, 1.23081, 1.23081
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
25 GPa
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
1.407 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number76
Mendeleev Number79
Pettifor Number74
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
33,91 ± 0,34 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
374
Neutron Mass Absorption
0,063
Số lượng tử1S0
space group166 (R_3m)

Đồng vị của Thủy ngân

Các đồng vị bền7
Các đồng vị không bền40
Radioactive Isotopes40

170Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
170,005814 ± 0,000324 Da
số khối170
g-factor
0
chu kỳ bán rã
310 ± 250 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2019
parity+

170Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

171Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
171,003585 ± 0,000329 Da
số khối171
g-factor
chu kỳ bán rã
70 ± 30 us
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity-

171Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

172Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
171,998860581 ± 0,000161098 Da
số khối172
g-factor
0
chu kỳ bán rã
231 ± 9 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1999
parity+

172Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

173Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
172,997143 ± 0,000215 Da
số khối173
g-factor
chu kỳ bán rã
800 ± 80 us
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity-

173Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

174Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
173,992870575 ± 0,000020623 Da
số khối174
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2 ± 0,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

174Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

175Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
174,991444451 ± 0,000087047 Da
số khối175
g-factor
chu kỳ bán rã
10,2 ± 0,3 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1983
parity-

175Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

176Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
175,98734867 ± 0,000011936 Da
số khối176
g-factor
0
chu kỳ bán rã
20,3 ± 1,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1983
parity+

176Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

177Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
176,98628459 ± 0,000090952 Da
số khối177
g-factor
-0,29142857142857 ± 0,014285714285714
chu kỳ bán rã
117 ± 7 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1975
parity-

177Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

178Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
177,982484756 ± 0,000011548 Da
số khối178
g-factor
0
chu kỳ bán rã
266,5 ± 2,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity+

178Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

179Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
178,981821759 ± 0,000030188 Da
số khối179
g-factor
-0,26857142857143 ± 0,0057142857142857
chu kỳ bán rã
1,05 ± 0,03 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

179Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)25%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

180Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
179,97826018 ± 0,000013574 Da
số khối180
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,59 ± 0,01 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity+

180Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52%
α (α emission)48%

181Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
180,977819368 ± 0,000016513 Da
số khối181
g-factor
chu kỳ bán rã
3,6 ± 0,1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1969
parity-

181Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)73%
α (α emission)27%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.014%
β+α (β+-delayed α emission)9%

182Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
181,974689173 ± 0,00001051 Da
số khối182
g-factor
0
chu kỳ bán rã
10,83 ± 0,06 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1968
parity+

182Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86.2%
α (α emission)13.8%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

183Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
182,974444652 ± 0,000007604 Da
số khối183
g-factor
chu kỳ bán rã
9,4 ± 0,7 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1969
parity-

183Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.3%
α (α emission)11.7%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.6%

184Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
183,971717709 ± 0,000010235 Da
số khối184
g-factor
0
chu kỳ bán rã
30,87 ± 0,26 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1969
parity+

184Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.89%
α (α emission)1.11%

185Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
184,971890696 ± 0,000014641 Da
số khối185
g-factor
chu kỳ bán rã
49,1 ± 1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1960
parity-

185Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94%
α (α emission)6%

186Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
185,969362061 ± 0,000012507 Da
số khối186
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,38 ± 0,06 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1960
parity+

186Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.016%

187Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
186,96981354 ± 0,00001381 Da
số khối187
g-factor
chu kỳ bán rã
1,9 ± 0,3 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1960
parity-

187Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

188Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
187,967580738 ± 0,000007285 Da
số khối188
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,25 ± 0,15 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1960
parity+

188Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.7%

189Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
188,968194776 ± 0,000033873 Da
số khối189
g-factor
chu kỳ bán rã
7,6 ± 0,2 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity-

189Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

190Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
189,96632225 ± 0,000017076 Da
số khối190
g-factor
0
chu kỳ bán rã
20 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1959
parity+

190Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

191Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
190,967158301 ± 0,000023918 Da
số khối191
g-factor
chu kỳ bán rã
49 ± 10 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity-

191Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

192Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
191,965634263 ± 0,000016679 Da
số khối192
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,85 ± 0,2 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity+

192Hg Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)%

193Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
192,966653395 ± 0,000016645 Da
số khối193
g-factor
-0,41673333333333 ± 0,00053333333333333
chu kỳ bán rã
3,8 ± 0,15 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,3
ngày khám phá1952
parity-

193Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
193,965449108 ± 0,0000031 Da
số khối194
g-factor
0
chu kỳ bán rã
447 ± 28 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1962
parity+

194Hg Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

195Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
194,966705809 ± 0,000024843 Da
số khối195
g-factor
1,0786 ± 0,0012
chu kỳ bán rã
10,69 ± 0,16 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity-

195Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Hg

natural abundance
0,15 ± 0,01
relative atomic mass
195,965833445 ± 0,000003163 Da
số khối196
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1930
parity+

196Hg Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

197Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
196,967213715 ± 0,000003442 Da
số khối197
g-factor
1,0506 ± 0,0012
chu kỳ bán rã
64,93 ± 0,07 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1941
parity-

197Hg Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

198Hg

natural abundance
10,04 ± 0,03
relative atomic mass
197,966769177 ± 0,000000491 Da
số khối198
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1925
parity+

199Hg

natural abundance
16,94 ± 0,12
relative atomic mass
198,968280994 ± 0,000000564 Da
số khối199
g-factor
1,0078 ± 0,0012
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1925
parity-

200Hg

natural abundance
23,14 ± 0,09
relative atomic mass
199,968326941 ± 0,000000568 Da
số khối200
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1925
parity+

201Hg

natural abundance
13,17 ± 0,09
relative atomic mass
200,970303054 ± 0,000000763 Da
số khối201
g-factor
-0,372 ± 0,00046666666666667
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1925
parity-

202Hg

natural abundance
29,74 ± 0,13
relative atomic mass
201,970643604 ± 0,000000757 Da
số khối202
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

203Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
202,972872396 ± 0,00000175 Da
số khối203
g-factor
chu kỳ bán rã
46,61 ± 0,01 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,344 ± 0,007
ngày khám phá1943
parity-

203Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

204Hg

natural abundance
6,82 ± 0,04
relative atomic mass
203,973494037 ± 0,000000534 Da
số khối204
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

204Hg Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

205Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
204,976073151 ± 0,000003923 Da
số khối205
g-factor
chu kỳ bán rã
5,14 ± 0,09 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1940
parity-

205Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

206Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
205,977513837 ± 0,000021943 Da
số khối206
g-factor
0
chu kỳ bán rã
8,32 ± 0,07 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1961
parity+

206Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

207Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
206,9823 ± 0,000032 Da
số khối207
g-factor
chu kỳ bán rã
2,9 ± 0,2 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity+

207Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

208Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
207,985759 ± 0,000033 Da
số khối208
g-factor
0
chu kỳ bán rã
135 ± 10 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

208Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

209Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
208,990757 ± 0,000161 Da
số khối209
g-factor
chu kỳ bán rã
6,3 ± 1,1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1998
parity+

209Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

210Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
209,99431 ± 0,000215 Da
số khối210
g-factor
0
chu kỳ bán rã
64 ± 12 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1998
parity+

210Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

211Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
210,999581 ± 0,000215 Da
số khối211
g-factor
chu kỳ bán rã
26,4 ± 8,1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

211Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%

212Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
212,003242 ± 0,000322 Da
số khối212
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

212Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

213Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
213,008803 ± 0,000322 Da
số khối213
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

213Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

214Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
214,012636 ± 0,000429 Da
số khối214
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

214Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

215Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
215,018368 ± 0,000429 Da
số khối215
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

215Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

216Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
216,022459 ± 0,000429 Da
số khối216
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

216Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Mercury-element

lịch sử

được phát hiện bởiKnown to the ancients.
nơi khám phá
ngày khám phá
từ nguyên họcFrom the Roman god Mercury; symbol from Latin: hydrargyrus (liquid silver).
cách phát âmMER-kyoo-ri (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,085 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00003 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000025 %
Abundance in Sun
0,000002 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5419
2p4.499
2s20.8906
3d13.4804
3p22.4798
3s23.4587
4d37.532
4f38.2392
4p35.594
4s34.7552
5d59.144
5p54.033
5s51.889
6s68.8466