Ιωδιο

Ιωδιο (I)

χημικό στοιχείο με σύμβολο I και ατομικό αριθμό 53
Ατομικός Αριθμός53
Ατομικό βάρος126.90447
Μαζικός αριθμός127
Ομάδα17
Περίοδος5
Τομέαςp
πρωτόνιο53 p+
νετρόνιο74 n0
ηλεκτρόνιο53 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of I (Ιωδιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
140 pm
molar volume
covalent radius
133 pm
Metallic Radius
ionic radius
220 pm
Crystal Radius
206 pm
Van der Waals radius
198 pm
πυκνότητα
4,933 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ιωδιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
608,2 kJ/mol
electron affinity
3,0590368 eV/particle
ενέργεια ιονισμού
10,45126 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of I (Ιωδιο)
ενθαλπία εξάτμισης
41,95 kJ/mol
enthalpy of fusion
15,52 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
106,757 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 18, 7
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: I (Ιωδιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο7
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: I (Ιωδιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Kr] 4d10 5s2 5p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p5
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of I (Ιωδιο)
Orbital Diagram of I (Ιωδιο)
Αριθμός οξείδωσης-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ηλεκτραρνητικότητα
2.66
Electrophilicity Index
3,0864889135126865 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
457,55 K
Σημείο τήξης
386,85 K
critical pressure
critical temperature
819,15 K
triple point
386,75 K
12,11 kPa
Εμφάνιση
χρώμα
Slate Gray
Εμφάνισηlustrous metallic gray, violet as a gas
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
54,43 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,214 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
ηλεκτρική αγωγιμότητα
0,0000000000001 MS/m
Αντιστασιμότητα
10.000.000 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,0000000045 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,00000000114 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,0000222
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
7,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
7,7 GPa
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑλογόνα, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number99
Mendeleev Number109
Pettifor Number97
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
583,5 kJ/mol
polarizability
32,9 ± 1,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
385 a₀
allotropeDiiodine
Neutron cross section
6,3
Neutron Mass Absorption
0,0018
Κβαντικός αριθμός2P3/2
space group64 (Cmca)

Isotopes of Iodine

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes1

106I

Μαζικός αριθμός106
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
105,953516 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)

107I

Μαζικός αριθμός107
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
106,946935 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)

108I

Μαζικός αριθμός108
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
107,943348 ± 0,000109 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
26,4 ± 0,8 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)99.5%
p (proton emission)0.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

109I

Μαζικός αριθμός109
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
108,938086022 ± 0,000007223 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
92,8 ± 0,8 us
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1984
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)99.986%
α (α emission)0.014%

110I

Μαζικός αριθμός110
αριθμός νετρονίων57
σχετική ατομική μάζα
109,935085102 ± 0,000066494 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
664 ± 24 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%
β+α (β+-delayed α emission)1.1%

111I

Μαζικός αριθμός111
αριθμός νετρονίων58
σχετική ατομική μάζα
110,930269236 ± 0,000005103 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,5 ± 0,2 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.088%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112I

Μαζικός αριθμός112
αριθμός νετρονίων59
σχετική ατομική μάζα
111,928004548 ± 0,000011 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,34 ± 0,08 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0012%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.88%
β+α (β+-delayed α emission)0.104%

113I

Μαζικός αριθμός113
αριθμός νετρονίων60
σχετική ατομική μάζα
112,923650062 ± 0,0000086 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,6 ± 0,2 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.31%
β+α (β+-delayed α emission)

114I

Μαζικός αριθμός114
αριθμός νετρονίων61
σχετική ατομική μάζα
113,9220189 ± 0,0000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,01 ± 0,15 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
α (α emission)7.7%

115I

Μαζικός αριθμός115
αριθμός νετρονίων62
σχετική ατομική μάζα
114,918048 ± 0,000031 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,3 ± 0,2 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116I

Μαζικός αριθμός116
αριθμός νετρονίων63
σχετική ατομική μάζα
115,916885513 ± 0,000080555 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,91 ± 0,15 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117I

Μαζικός αριθμός117
αριθμός νετρονίων64
σχετική ατομική μάζα
116,913645649 ± 0,000027437 Da
g-factor
1,24 ± 0,08
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,22 ± 0,04 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77%

118I

Μαζικός αριθμός118
αριθμός νετρονίων65
σχετική ατομική μάζα
117,913074 ± 0,000021213 Da
g-factor
1 ± 0,1
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
13,7 ± 0,5 m
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1957
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119I

Μαζικός αριθμός119
αριθμός νετρονίων66
σχετική ατομική μάζα
118,91006091 ± 0,000023302 Da
g-factor
1,16 ± 0,04
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19,1 ± 0,4 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)51%
ϵ (electron capture)49%

120I

Μαζικός αριθμός120
αριθμός νετρονίων67
σχετική ατομική μάζα
119,910093729 ± 0,000016212 Da
g-factor
0,615 ± 0,015
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
81,67 ± 0,18 m
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1957
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121I

Μαζικός αριθμός121
αριθμός νετρονίων68
σχετική ατομική μάζα
120,907411492 ± 0,00000507 Da
g-factor
0,92 ± 0,04
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,12 ± 0,01 h
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122I

Μαζικός αριθμός122
αριθμός νετρονίων69
σχετική ατομική μάζα
121,907590094 ± 0,000005561 Da
g-factor
0,94 ± 0,03
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,63 ± 0,06 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)78%
ϵ (electron capture)22%

123I

Μαζικός αριθμός123
αριθμός νετρονίων70
σχετική ατομική μάζα
122,905589753 ± 0,000003956 Da
g-factor
1,1272 ± 0,0028
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
13,2232 ± 0,0015 h
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124I

Μαζικός αριθμός124
αριθμός νετρονίων71
σχετική ατομική μάζα
123,906210297 ± 0,000002467 Da
g-factor
0,723 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,176 ± 0,0003 d
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125I

Μαζικός αριθμός125
αριθμός νετρονίων72
σχετική ατομική μάζα
124,90463061 ± 0,000001452 Da
g-factor
1,1284 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
59,392 ± 0,008 d
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
-0,752 ± 0,017
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

126I

Μαζικός αριθμός126
αριθμός νετρονίων73
σχετική ατομική μάζα
125,905624205 ± 0,000004055 Da
g-factor
0,719 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12,93 ± 0,05 d
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52.7%
β (β decay)47.3%

127I

Μαζικός αριθμός127
αριθμός νετρονίων74
σχετική ατομική μάζα
126,904472592 ± 0,000003887 Da
g-factor
natural abundance
100
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
-0,688 ± 0,01
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

128I

Μαζικός αριθμός128
αριθμός νετρονίων75
σχετική ατομική μάζα
127,905809355 ± 0,000003887 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
24,99 ± 0,02 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)93.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

129I

Μαζικός αριθμός129
αριθμός νετρονίων76
σχετική ατομική μάζα
128,904983643 ± 0,000003385 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
16,14 ± 0,12 My
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

130I

Μαζικός αριθμός130
αριθμός νετρονίων77
σχετική ατομική μάζα
129,906670168 ± 0,000003385 Da
g-factor
0,6698 ± 0,0014
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12,36 ± 0,01 h
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

131I

Μαζικός αριθμός131
αριθμός νετρονίων78
σχετική ατομική μάζα
130,906126375 ± 0,000000649 Da
g-factor
0,78228571428571 ± 0,00028571428571429
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,0249 ± 0,0006 d
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
-0,34 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

132I

Μαζικός αριθμός132
αριθμός νετρονίων79
σχετική ατομική μάζα
131,907993511 ± 0,000004364 Da
g-factor
0,772 ± 0,00175
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,295 ± 0,013 h
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
0,08 ± 0,01
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

133I

Μαζικός αριθμός133
αριθμός νετρονίων80
σχετική ατομική μάζα
132,9078284 ± 0,000006335 Da
g-factor
0,816 ± 0,0014285714285714
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20,83 ± 0,08 h
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
-0,23 ± 0,01
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

134I

Μαζικός αριθμός134
αριθμός νετρονίων81
σχετική ατομική μάζα
133,90977566 ± 0,000005213 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
52,5 ± 0,2 m
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

135I

Μαζικός αριθμός135
αριθμός νετρονίων82
σχετική ατομική μάζα
134,910059355 ± 0,000002211 Da
g-factor
0,84 ± 0,00057142857142857
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,58 ± 0,03 h
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

136I

Μαζικός αριθμός136
αριθμός νετρονίων83
σχετική ατομική μάζα
135,914604693 ± 0,000015231 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
83,4 ± 0,4 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

137I

Μαζικός αριθμός137
αριθμός νετρονίων84
σχετική ατομική μάζα
136,918028178 ± 0,000009 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
24,13 ± 0,12 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1943
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.51%

138I

Μαζικός αριθμός138
αριθμός νετρονίων85
σχετική ατομική μάζα
137,922726392 ± 0,0000064 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,26 ± 0,03 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.33%

139I

Μαζικός αριθμός139
αριθμός νετρονίων86
σχετική ατομική μάζα
138,9264934 ± 0,0000043 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,28 ± 0,011 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.74%

140I

Μαζικός αριθμός140
αριθμός νετρονίων87
σχετική ατομική μάζα
139,931715914 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
588 ± 10 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%
2n (2-neutron emission)

141I

Μαζικός αριθμός141
αριθμός νετρονίων88
σχετική ατομική μάζα
140,935666081 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
420 ± 7 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%

142I

Μαζικός αριθμός142
αριθμός νετρονίων89
σχετική ατομική μάζα
141,941166595 ± 0,0000053 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
235 ± 11 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

143I

Μαζικός αριθμός143
αριθμός νετρονίων90
σχετική ατομική μάζα
142,945475 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
182 ± 8 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

144I

Μαζικός αριθμός144
αριθμός νετρονίων91
σχετική ατομική μάζα
143,951336 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
94 ± 8 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

145I

Μαζικός αριθμός145
αριθμός νετρονίων92
σχετική ατομική μάζα
144,955845 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
89,7 ± 9,3 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

146I

Μαζικός αριθμός146
αριθμός νετρονίων93
σχετική ατομική μάζα
145,961846 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
94 ± 26 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

147I

Μαζικός αριθμός147
αριθμός νετρονίων94
σχετική ατομική μάζα
146,966505 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sample of iodine
Iodine-sample
Iodine powder.JPG
Iodine microcrystals.JPG
Iodine'.JPG

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόBernard Courtois
μέρος ανακάλυψηςFrance
ημερομηνία ανακάλυψης1811
ΕτυμολογίαGreek: iôeides (violet colored).
pronunciationEYE-eh-dine (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,45 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,06 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,00002 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,000025 %
natural abundance (Ήλιος)
Abundance in Universe
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0609
2p4.1526
2s13.933
3d14.0993
3p18.1586
3s18.2126
4d32.066
4p28.9704
4s27.7028
5p41.3885
5s39.5965