Jod

Jod (I)

53. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa53
Masa atomowa126.90447
liczba masowa127
Grupa17
Okres5
Blokp
Protony53 p+
Neutrony74 n0
Elektrony53 e-
Animated Model atomu Bohra of I (Jod)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
140 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
133 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
220 pm
Crystal Radius
206 pm
promień van der Waalsa
198 pm
gęstość
4,933 g/cm³
energia
proton affinity
608,2 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
3,0590368 eV/particle
potencjał jonizacyjny
10,45126 eV/particle
potencjał jonizacyjny of I (Jod)
ciepło parowania
41,95 kJ/mol
ciepło topnienia
15,52 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
106,757 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 7
Model atomu Bohra: I (Jod)
elektron walencyjny7
Lewis structure: I (Jod)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10 5s2 5p5
Enhanced Model atomu Bohra of I (Jod)
Orbital Diagram of I (Jod)
stopień utlenienia-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
2.66
Electrophilicity
3,0864889135126865 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
457,55 K
Temperatura topnienia
386,85 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
819,15 K
punkt potrójny
386,75 K
12,11 kPa
Visual
barwa
Slate Gray
appearancelustrous metallic gray, violet as a gas
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
54,43 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,214 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeInsulator
konduktywność
0,0000000000001 MS/m
rezystywność
10 000 000 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000045 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,00000000114 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000222
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBase Centered Orthorhombic (ORC)
Stała sieci krystalicznej
7,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
7,7 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number99
Mendeleev Number109
Pettifor Number97
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
583,5 kJ/mol
Dipole Polarizability
32,9 ± 1,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
385 a₀
AllotropesDiiodine
Przekrój czynny
6,3
Neutron Mass Absorption
0,0018
liczby kwantowe2P3/2
grupa przestrzenna64 (Cmca)

Isotopes of Iodine

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy41
Radioactive Isotopes40

106I

abundancja naturalna
względna masa atomowa
105,953516 ± 0,000429 Da
liczba masowa106
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

106I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

107I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
106,946935 ± 0,000322 Da
liczba masowa107
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

107I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

108I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
107,943348 ± 0,000109 Da
liczba masowa108
g-factor
czas połowicznego rozpadu
26,4 ± 0,8 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

108I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.5%
p (proton emission)0.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

109I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
108,938086022 ± 0,000007223 Da
liczba masowa109
g-factor
czas połowicznego rozpadu
92,8 ± 0,8 us
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1984
parzystość+

109I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)99.986%
α (α emission)0.014%

110I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
109,935085102 ± 0,000066494 Da
liczba masowa110
g-factor
czas połowicznego rozpadu
664 ± 24 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

110I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%
β+α (β+-delayed α emission)1.1%

111I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
110,930269236 ± 0,000005103 Da
liczba masowa111
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

111I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.088%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

112I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
111,928004548 ± 0,000011 Da
liczba masowa112
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,34 ± 0,08 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

112I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0012%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.88%
β+α (β+-delayed α emission)0.104%

113I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
112,923650062 ± 0,0000086 Da
liczba masowa113
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,6 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

113I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.31%
β+α (β+-delayed α emission)%

114I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
113,9220189 ± 0,0000215 Da
liczba masowa114
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,01 ± 0,15 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

114I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
α (α emission)7.7%

115I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
114,918048 ± 0,000031 Da
liczba masowa115
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,3 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

115I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
115,916885513 ± 0,000080555 Da
liczba masowa116
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,91 ± 0,15 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

116I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
116,913645649 ± 0,000027437 Da
liczba masowa117
g-factor
1,24 ± 0,08
czas połowicznego rozpadu
2,22 ± 0,04 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość

117I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77%

118I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
117,913074 ± 0,000021213 Da
liczba masowa118
g-factor
1 ± 0,1
czas połowicznego rozpadu
13,7 ± 0,5 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

118I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
118,91006091 ± 0,000023302 Da
liczba masowa119
g-factor
1,16 ± 0,04
czas połowicznego rozpadu
19,1 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

119I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)51%
ϵ (electron capture)49%

120I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
119,910093729 ± 0,000016212 Da
liczba masowa120
g-factor
0,615 ± 0,015
czas połowicznego rozpadu
81,67 ± 0,18 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

120I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
120,907411492 ± 0,00000507 Da
liczba masowa121
g-factor
0,92 ± 0,04
czas połowicznego rozpadu
2,12 ± 0,01 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

121I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
121,907590094 ± 0,000005561 Da
liczba masowa122
g-factor
0,94 ± 0,03
czas połowicznego rozpadu
3,63 ± 0,06 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

122I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)78%
ϵ (electron capture)22%

123I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
122,905589753 ± 0,000003956 Da
liczba masowa123
g-factor
1,1272 ± 0,0028
czas połowicznego rozpadu
13,2232 ± 0,0015 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

123I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
123,906210297 ± 0,000002467 Da
liczba masowa124
g-factor
0,723 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
4,176 ± 0,0003 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

124I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
124,90463061 ± 0,000001452 Da
liczba masowa125
g-factor
1,1284 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
59,392 ± 0,008 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,752 ± 0,017
data odkrycia1947
parzystość+

125I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

126I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
125,905624205 ± 0,000004055 Da
liczba masowa126
g-factor
0,719 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
12,93 ± 0,05 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

126I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52.7%
β (β decay)47.3%

127I

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
126,904472592 ± 0,000003887 Da
liczba masowa127
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,688 ± 0,01
data odkrycia1920
parzystość+

128I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
127,905809355 ± 0,000003887 Da
liczba masowa128
g-factor
czas połowicznego rozpadu
24,99 ± 0,02 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1934
parzystość+

128I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)93.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

129I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
128,904983643 ± 0,000003385 Da
liczba masowa129
g-factor
czas połowicznego rozpadu
16,14 ± 0,12 My
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

129I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

130I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
129,906670168 ± 0,000003385 Da
liczba masowa130
g-factor
0,6698 ± 0,0014
czas połowicznego rozpadu
12,36 ± 0,01 h
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość+

130I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

131I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,906126375 ± 0,000000649 Da
liczba masowa131
g-factor
0,78228571428571 ± 0,00028571428571429
czas połowicznego rozpadu
8,0249 ± 0,0006 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,34 ± 0,02
data odkrycia1939
parzystość+

131I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

132I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
131,907993511 ± 0,000004364 Da
liczba masowa132
g-factor
0,772 ± 0,00175
czas połowicznego rozpadu
2,295 ± 0,013 h
spin4
nuclear quadrupole moment
0,08 ± 0,01
data odkrycia1948
parzystość+

132I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

133I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
132,9078284 ± 0,000006335 Da
liczba masowa133
g-factor
0,816 ± 0,0014285714285714
czas połowicznego rozpadu
20,83 ± 0,08 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,23 ± 0,01
data odkrycia1940
parzystość+

133I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

134I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
133,90977566 ± 0,000005213 Da
liczba masowa134
g-factor
czas połowicznego rozpadu
52,5 ± 0,2 m
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość

134I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

135I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
134,910059355 ± 0,000002211 Da
liczba masowa135
g-factor
0,84 ± 0,00057142857142857
czas połowicznego rozpadu
6,58 ± 0,03 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość+

135I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

136I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
135,914604693 ± 0,000015231 Da
liczba masowa136
g-factor
czas połowicznego rozpadu
83,4 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

136I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

137I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
136,918028178 ± 0,000009 Da
liczba masowa137
g-factor
czas połowicznego rozpadu
24,13 ± 0,12 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1943
parzystość+

137I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.51%

138I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
137,922726392 ± 0,0000064 Da
liczba masowa138
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,26 ± 0,03 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

138I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.33%

139I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
138,9264934 ± 0,0000043 Da
liczba masowa139
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,28 ± 0,011 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

139I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.74%

140I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,931715914 ± 0,000013 Da
liczba masowa140
g-factor
czas połowicznego rozpadu
588 ± 10 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

140I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%
2n (2-neutron emission)%

141I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
140,935666081 ± 0,000017 Da
liczba masowa141
g-factor
czas połowicznego rozpadu
420 ± 7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

141I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%

142I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
141,941166595 ± 0,0000053 Da
liczba masowa142
g-factor
czas połowicznego rozpadu
235 ± 11 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

142I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

143I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
142,945475 ± 0,000215 Da
liczba masowa143
g-factor
czas połowicznego rozpadu
182 ± 8 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

143I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

144I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
143,951336 ± 0,000429 Da
liczba masowa144
g-factor
czas połowicznego rozpadu
94 ± 8 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

144I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

145I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,955845 ± 0,000537 Da
liczba masowa145
g-factor
czas połowicznego rozpadu
89,7 ± 9,3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

145I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

146I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
145,961846 ± 0,000322 Da
liczba masowa146
g-factor
czas połowicznego rozpadu
94 ± 26 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość

146I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

147I

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
146,966505 ± 0,000322 Da
liczba masowa147
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

147I Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Sample of iodine
Iodine-sample
Iodine powder.JPG
Iodine microcrystals.JPG
Iodine'.JPG

historia

odkrywca lub wynalazcaBernard Courtois
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1811
etymologiaGreek: iôeides (violet colored).
wymowaEYE-eh-dine (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,45 mg/kg
Abundance in Oceans
0,06 mg/L
Abundance in Human Body
0,00002 %
Abundance in Meteor
0,000025 %
Abundance in Sun
Ilość we Wszechświecie
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0609
2p4.1526
2s13.933
3d14.0993
3p18.1586
3s18.2126
4d32.066
4p28.9704
4s27.7028
5p41.3885
5s39.5965