Jod

Jod (I)

53. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa53
Masa atomowa126.90447
liczba masowa127
Grupa17
Okres5
Blokp
proton53 p+
neutron74 n0
elektron53 e-
Animated Model atomu Bohra of I (Jod)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
140 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
133 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
220 pm
Crystal Radius
206 pm
promień van der Waalsa
198 pm
gęstość
4,933 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Jod0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
608,2 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
3,0590368 eV/particle
potencjał jonizacyjny
10,45126 eV/particle
potencjał jonizacyjny of I (Jod)
ciepło parowania
41,95 kJ/mol
ciepło topnienia
15,52 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
106,757 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 7
Model atomu Bohra: I (Jod)
elektron walencyjny7
Lewis structure: I (Jod)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10 5s2 5p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p5
Enhanced Model atomu Bohra of I (Jod)
Orbital Diagram of I (Jod)
stopień utlenienia-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
2.66
Electrophilicity Index
3,0864889135126865 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
457,55 K
Temperatura topnienia
386,85 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
819,15 K
punkt potrójny
386,75 K
12,11 kPa
appearance
barwa
Slate Gray
appearancelustrous metallic gray, violet as a gas
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
54,43 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,214 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeInsulator
konduktywność
0,0000000000001 MS/m
rezystywność
10 000 000 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000045 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,00000000114 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000222
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBase Centered Orthorhombic (ORC)
Stała sieci krystalicznej
7,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
7,7 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number99
Mendeleev Number109
Pettifor Number97
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
583,5 kJ/mol
Polaryzowalność
32,9 ± 1,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
385 a₀
allotropeDiiodine
Przekrój czynny
6,3
Neutron Mass Absorption
0,0018
liczby kwantowe2P3/2
grupa przestrzenna64 (Cmca)

Isotopes of Iodine

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy41
Natural Isotopes1

106I

liczba masowa106
liczba neutronów53
względna masa atomowa
105,953516 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

107I

liczba masowa107
liczba neutronów54
względna masa atomowa
106,946935 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

108I

liczba masowa108
liczba neutronów55
względna masa atomowa
107,943348 ± 0,000109 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26,4 ± 0,8 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.5%
p (proton emission)0.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

109I

liczba masowa109
liczba neutronów56
względna masa atomowa
108,938086022 ± 0,000007223 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
92,8 ± 0,8 us
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1984
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)99.986%
α (α emission)0.014%

110I

liczba masowa110
liczba neutronów57
względna masa atomowa
109,935085102 ± 0,000066494 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
664 ± 24 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%
β+α (β+-delayed α emission)1.1%

111I

liczba masowa111
liczba neutronów58
względna masa atomowa
110,930269236 ± 0,000005103 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.088%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112I

liczba masowa112
liczba neutronów59
względna masa atomowa
111,928004548 ± 0,000011 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,34 ± 0,08 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0012%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.88%
β+α (β+-delayed α emission)0.104%

113I

liczba masowa113
liczba neutronów60
względna masa atomowa
112,923650062 ± 0,0000086 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,6 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.31%
β+α (β+-delayed α emission)

114I

liczba masowa114
liczba neutronów61
względna masa atomowa
113,9220189 ± 0,0000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,01 ± 0,15 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
α (α emission)7.7%

115I

liczba masowa115
liczba neutronów62
względna masa atomowa
114,918048 ± 0,000031 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,3 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116I

liczba masowa116
liczba neutronów63
względna masa atomowa
115,916885513 ± 0,000080555 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,91 ± 0,15 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117I

liczba masowa117
liczba neutronów64
względna masa atomowa
116,913645649 ± 0,000027437 Da
g-factor
1,24 ± 0,08
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,22 ± 0,04 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77%

118I

liczba masowa118
liczba neutronów65
względna masa atomowa
117,913074 ± 0,000021213 Da
g-factor
1 ± 0,1
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,7 ± 0,5 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119I

liczba masowa119
liczba neutronów66
względna masa atomowa
118,91006091 ± 0,000023302 Da
g-factor
1,16 ± 0,04
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,1 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)51%
ϵ (electron capture)49%

120I

liczba masowa120
liczba neutronów67
względna masa atomowa
119,910093729 ± 0,000016212 Da
g-factor
0,615 ± 0,015
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
81,67 ± 0,18 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121I

liczba masowa121
liczba neutronów68
względna masa atomowa
120,907411492 ± 0,00000507 Da
g-factor
0,92 ± 0,04
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,12 ± 0,01 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122I

liczba masowa122
liczba neutronów69
względna masa atomowa
121,907590094 ± 0,000005561 Da
g-factor
0,94 ± 0,03
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,63 ± 0,06 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)78%
ϵ (electron capture)22%

123I

liczba masowa123
liczba neutronów70
względna masa atomowa
122,905589753 ± 0,000003956 Da
g-factor
1,1272 ± 0,0028
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,2232 ± 0,0015 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124I

liczba masowa124
liczba neutronów71
względna masa atomowa
123,906210297 ± 0,000002467 Da
g-factor
0,723 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,176 ± 0,0003 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125I

liczba masowa125
liczba neutronów72
względna masa atomowa
124,90463061 ± 0,000001452 Da
g-factor
1,1284 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
59,392 ± 0,008 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,752 ± 0,017
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

126I

liczba masowa126
liczba neutronów73
względna masa atomowa
125,905624205 ± 0,000004055 Da
g-factor
0,719 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,93 ± 0,05 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52.7%
β (β decay)47.3%

127I

liczba masowa127
liczba neutronów74
względna masa atomowa
126,904472592 ± 0,000003887 Da
g-factor
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,688 ± 0,01
data odkrycia1920
parzystość+

128I

liczba masowa128
liczba neutronów75
względna masa atomowa
127,905809355 ± 0,000003887 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24,99 ± 0,02 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1934
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)93.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

129I

liczba masowa129
liczba neutronów76
względna masa atomowa
128,904983643 ± 0,000003385 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,14 ± 0,12 My
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

130I

liczba masowa130
liczba neutronów77
względna masa atomowa
129,906670168 ± 0,000003385 Da
g-factor
0,6698 ± 0,0014
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,36 ± 0,01 h
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

131I

liczba masowa131
liczba neutronów78
względna masa atomowa
130,906126375 ± 0,000000649 Da
g-factor
0,78228571428571 ± 0,00028571428571429
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,0249 ± 0,0006 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,34 ± 0,02
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

132I

liczba masowa132
liczba neutronów79
względna masa atomowa
131,907993511 ± 0,000004364 Da
g-factor
0,772 ± 0,00175
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,295 ± 0,013 h
spin4
nuclear quadrupole moment
0,08 ± 0,01
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

133I

liczba masowa133
liczba neutronów80
względna masa atomowa
132,9078284 ± 0,000006335 Da
g-factor
0,816 ± 0,0014285714285714
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,83 ± 0,08 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,23 ± 0,01
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

134I

liczba masowa134
liczba neutronów81
względna masa atomowa
133,90977566 ± 0,000005213 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
52,5 ± 0,2 m
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

135I

liczba masowa135
liczba neutronów82
względna masa atomowa
134,910059355 ± 0,000002211 Da
g-factor
0,84 ± 0,00057142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,58 ± 0,03 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

136I

liczba masowa136
liczba neutronów83
względna masa atomowa
135,914604693 ± 0,000015231 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
83,4 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

137I

liczba masowa137
liczba neutronów84
względna masa atomowa
136,918028178 ± 0,000009 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24,13 ± 0,12 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1943
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.51%

138I

liczba masowa138
liczba neutronów85
względna masa atomowa
137,922726392 ± 0,0000064 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,26 ± 0,03 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.33%

139I

liczba masowa139
liczba neutronów86
względna masa atomowa
138,9264934 ± 0,0000043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,28 ± 0,011 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.74%

140I

liczba masowa140
liczba neutronów87
względna masa atomowa
139,931715914 ± 0,000013 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
588 ± 10 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%
2n (2-neutron emission)

141I

liczba masowa141
liczba neutronów88
względna masa atomowa
140,935666081 ± 0,000017 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
420 ± 7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%

142I

liczba masowa142
liczba neutronów89
względna masa atomowa
141,941166595 ± 0,0000053 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
235 ± 11 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

143I

liczba masowa143
liczba neutronów90
względna masa atomowa
142,945475 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
182 ± 8 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

144I

liczba masowa144
liczba neutronów91
względna masa atomowa
143,951336 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
94 ± 8 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

145I

liczba masowa145
liczba neutronów92
względna masa atomowa
144,955845 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
89,7 ± 9,3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

146I

liczba masowa146
liczba neutronów93
względna masa atomowa
145,961846 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
94 ± 26 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

147I

liczba masowa147
liczba neutronów94
względna masa atomowa
146,966505 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sample of iodine
Iodine-sample
Iodine powder.JPG
Iodine microcrystals.JPG
Iodine'.JPG

historia

odkrywca lub wynalazcaBernard Courtois
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1811
etymologiaGreek: iôeides (violet colored).
wymowaEYE-eh-dine (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,45 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,06 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,00002 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000025 %
abundancja naturalna (Słońce)
Ilość we Wszechświecie
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0609
2p4.1526
2s13.933
3d14.0993
3p18.1586
3s18.2126
4d32.066
4p28.9704
4s27.7028
5p41.3885
5s39.5965