Jód

Jód (I)

chemický prvok s protónovým číslom 53
Protónové číslo53
Atómová hmotnosť126.90447
Nukleónové číslo127
Skupina17
Perióda5
Orbitálp
protón53 p+
Neutrón74 n0
elektrón53 e-
Animated Bohrov model atómu of I (Jód)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
140 pm
Mólový objem
Covalent Radius
133 pm
Metallic Radius
iónový polomer
220 pm
Crystal Radius
206 pm
Van der Waalsov polomer
198 pm
density
4,933 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Jód0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
608,2 kJ/mol
electron affinity
3,0590368 eV/particle
ionization energy
10,45126 eV/particle
ionization energy of I (Jód)
Merné skupenské teplo varu
41,95 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
15,52 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
106,757 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 18, 7
Bohrov model atómu: I (Jód)
Valenčný elektrón7
Lewis structure: I (Jód)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p5
Enhanced Bohrov model atómu of I (Jód)
Orbital Diagram of I (Jód)
Oxidačné číslo-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegativita
2.66
Electrophilicity Index
3,0864889135126865 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
457,55 K
Teplota topenia
386,85 K
critical pressure
critical temperature
819,15 K
Trojný bod
386,75 K
12,11 kPa
podoba
farba
Bridlicovo šedá
podobalustrous metallic gray, violet as a gas
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
54,43 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,214 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeInsulator
Merná vodivosť
0,0000000000001 MS/m
Merný elektrický odpor
10 000 000 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000045 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,00000000114 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000222
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaDolno-centrovaný ortorhombický (ORC)
lattice constant
7,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
7,7 GPa
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaHalogény, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number99
Mendeleev Number109
Pettifor Number97
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
583,5 kJ/mol
polarizability
32,9 ± 1,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
385 a₀
allotropeDiiodine
Neutron cross section
6,3
Neutron Mass Absorption
0,0018
Kvantové číslo2P3/2
Priestorová grupa64 (Cmca)

Isotopes of Iodine

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy41
Natural Isotopes1

106I

Nukleónové číslo106
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
105,953516 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)

107I

Nukleónové číslo107
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
106,946935 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

108I

Nukleónové číslo108
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
107,943348 ± 0,000109 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26,4 ± 0,8 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.5%
p (proton emission)0.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

109I

Nukleónové číslo109
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
108,938086022 ± 0,000007223 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
92,8 ± 0,8 us
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1984
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)99.986%
α (α emission)0.014%

110I

Nukleónové číslo110
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
109,935085102 ± 0,000066494 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
664 ± 24 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%
β+α (β+-delayed α emission)1.1%

111I

Nukleónové číslo111
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
110,930269236 ± 0,000005103 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,5 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.088%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112I

Nukleónové číslo112
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
111,928004548 ± 0,000011 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,34 ± 0,08 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0012%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.88%
β+α (β+-delayed α emission)0.104%

113I

Nukleónové číslo113
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
112,923650062 ± 0,0000086 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,6 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.31%
β+α (β+-delayed α emission)

114I

Nukleónové číslo114
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
113,9220189 ± 0,0000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,01 ± 0,15 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
α (α emission)7.7%

115I

Nukleónové číslo115
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
114,918048 ± 0,000031 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,3 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116I

Nukleónové číslo116
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
115,916885513 ± 0,000080555 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,91 ± 0,15 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117I

Nukleónové číslo117
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
116,913645649 ± 0,000027437 Da
g-factor
1,24 ± 0,08
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,22 ± 0,04 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77%

118I

Nukleónové číslo118
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
117,913074 ± 0,000021213 Da
g-factor
1 ± 0,1
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,7 ± 0,5 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119I

Nukleónové číslo119
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
118,91006091 ± 0,000023302 Da
g-factor
1,16 ± 0,04
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,1 ± 0,4 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)51%
ϵ (electron capture)49%

120I

Nukleónové číslo120
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
119,910093729 ± 0,000016212 Da
g-factor
0,615 ± 0,015
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
81,67 ± 0,18 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121I

Nukleónové číslo121
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
120,907411492 ± 0,00000507 Da
g-factor
0,92 ± 0,04
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,12 ± 0,01 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122I

Nukleónové číslo122
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
121,907590094 ± 0,000005561 Da
g-factor
0,94 ± 0,03
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,63 ± 0,06 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)78%
ϵ (electron capture)22%

123I

Nukleónové číslo123
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
122,905589753 ± 0,000003956 Da
g-factor
1,1272 ± 0,0028
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,2232 ± 0,0015 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124I

Nukleónové číslo124
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
123,906210297 ± 0,000002467 Da
g-factor
0,723 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,176 ± 0,0003 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125I

Nukleónové číslo125
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
124,90463061 ± 0,000001452 Da
g-factor
1,1284 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
59,392 ± 0,008 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,752 ± 0,017
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

126I

Nukleónové číslo126
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
125,905624205 ± 0,000004055 Da
g-factor
0,719 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,93 ± 0,05 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52.7%
β (β decay)47.3%

127I

Nukleónové číslo127
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
126,904472592 ± 0,000003887 Da
g-factor
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,688 ± 0,01
dátum objavu1920
parity+

128I

Nukleónové číslo128
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
127,905809355 ± 0,000003887 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
24,99 ± 0,02 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)93.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

129I

Nukleónové číslo129
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
128,904983643 ± 0,000003385 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
16,14 ± 0,12 My
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

130I

Nukleónové číslo130
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
129,906670168 ± 0,000003385 Da
g-factor
0,6698 ± 0,0014
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,36 ± 0,01 h
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

131I

Nukleónové číslo131
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
130,906126375 ± 0,000000649 Da
g-factor
0,78228571428571 ± 0,00028571428571429
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,0249 ± 0,0006 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,34 ± 0,02
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

132I

Nukleónové číslo132
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
131,907993511 ± 0,000004364 Da
g-factor
0,772 ± 0,00175
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,295 ± 0,013 h
Spin4
nuclear quadrupole moment
0,08 ± 0,01
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

133I

Nukleónové číslo133
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
132,9078284 ± 0,000006335 Da
g-factor
0,816 ± 0,0014285714285714
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20,83 ± 0,08 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,23 ± 0,01
dátum objavu1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

134I

Nukleónové číslo134
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
133,90977566 ± 0,000005213 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
52,5 ± 0,2 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

135I

Nukleónové číslo135
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
134,910059355 ± 0,000002211 Da
g-factor
0,84 ± 0,00057142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,58 ± 0,03 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

136I

Nukleónové číslo136
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
135,914604693 ± 0,000015231 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
83,4 ± 0,4 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

137I

Nukleónové číslo137
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
136,918028178 ± 0,000009 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
24,13 ± 0,12 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1943
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.51%

138I

Nukleónové číslo138
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
137,922726392 ± 0,0000064 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,26 ± 0,03 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.33%

139I

Nukleónové číslo139
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
138,9264934 ± 0,0000043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,28 ± 0,011 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.74%

140I

Nukleónové číslo140
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
139,931715914 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
588 ± 10 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%
2n (2-neutron emission)

141I

Nukleónové číslo141
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
140,935666081 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
420 ± 7 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%

142I

Nukleónové číslo142
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
141,941166595 ± 0,0000053 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
235 ± 11 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1975
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

143I

Nukleónové číslo143
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
142,945475 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
182 ± 8 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

144I

Nukleónové číslo144
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
143,951336 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
94 ± 8 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

145I

Nukleónové číslo145
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
144,955845 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
89,7 ± 9,3 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

146I

Nukleónové číslo146
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
145,961846 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
94 ± 26 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

147I

Nukleónové číslo147
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
146,966505 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sample of iodine
Iodine-sample
Iodine powder.JPG
Iodine microcrystals.JPG
Iodine'.JPG

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaBernard Courtois
miesto nálezuFrance
dátum objavu1811
etymológiaGreek: iôeides (violet colored).
pronunciationEYE-eh-dine (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,45 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,06 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,00002 %
natural abundance (Meteoroid)
0,000025 %
natural abundance (Slnko)
Množstvo vo vesmíre
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0609
2p4.1526
2s13.933
3d14.0993
3p18.1586
3s18.2126
4d32.066
4p28.9704
4s27.7028
5p41.3885
5s39.5965