Jod

Jod (I)

chemical element with symbol I and atomic number 53
Vrstno število53
Atomska teža126.90447
Masno število127
Skupina17
Perioda5
Blokp
proton53 p+
nevtron74 n0
elektron53 e-
Animated Bohrov model atoma of I (Jod)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
140 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
133 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
220 pm
Crystal Radius
206 pm
Van der Waalsov polmer
198 pm
density
4,933 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Jod0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
608,2 kJ/mol
Elektronska afiniteta
3,0590368 eV/particle
ionization energy
10,45126 eV/particle
ionization energy of I (Jod)
Izparilna toplota
41,95 kJ/mol
talilna toplota
15,52 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
106,757 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 18, 7
Bohrov model atoma: I (Jod)
valence electron7
Lewis structure: I (Jod)
elektronska konfiguracija[Kr] 4d10 5s2 5p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p5
Enhanced Bohrov model atoma of I (Jod)
Orbital Diagram of I (Jod)
Oksidacijsko stanje-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegativnost
2.66
Electrophilicity Index
3,0864889135126865 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
457,55 K
Tališče
386,85 K
critical pressure
kritična temperatura
819,15 K
Trojna točka
386,75 K
12,11 kPa
appearance
barva
Slate Gray
appearancelustrous metallic gray, violet as a gas
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
54,43 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,214 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeInsulator
Električna prevodnost
0,0000000000001 MS/m
Specifična upornost
10.000.000 m Ω
Superprevodnost
Magnetizem
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
−0,0000000045 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
−0,00000000114 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
−0,0000222
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaOsnovno centrirana ortorombska (ORC)
lattice constant
7,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
7,7 GPa
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaHalogeni, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number99
Mendeleev Number109
Pettifor Number97
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidtovo razvrščanje elementovlitophile

other

Gas Basicity
583,5 kJ/mol
Polarizabilnost
32,9 ± 1,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
385 a₀
allotropeDiiodine
Neutron cross section
6,3
Neutron Mass Absorption
0,0018
Kvantno število2P3/2
Prostorska skupina64 (Cmca)

Isotopes of Iodine

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes1

106I

Masno število106
nevtronsko število53
relative atomic mass
105,953516 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)

107I

Masno število107
nevtronsko število54
relative atomic mass
106,946935 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)

108I

Masno število108
nevtronsko število55
relative atomic mass
107,943348 ± 0,000109 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
26,4 ± 0,8 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1991
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)99.5%
p (proton emission)0.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

109I

Masno število109
nevtronsko število56
relative atomic mass
108,938086022 ± 0,000007223 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
92,8 ± 0,8 us
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1984
Parnost+

decay modeJakost
p (proton emission)99.986%
α (α emission)0.014%

110I

Masno število110
nevtronsko število57
relative atomic mass
109,935085102 ± 0,000066494 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
664 ± 24 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1977
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%
β+α (β+-delayed α emission)1.1%

111I

Masno število111
nevtronsko število58
relative atomic mass
110,930269236 ± 0,000005103 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,5 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1977
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.088%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112I

Masno število112
nevtronsko število59
relative atomic mass
111,928004548 ± 0,000011 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,34 ± 0,08 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1977
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0012%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.88%
β+α (β+-delayed α emission)0.104%

113I

Masno število113
nevtronsko število60
relative atomic mass
112,923650062 ± 0,0000086 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,6 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1977
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.31%
β+α (β+-delayed α emission)

114I

Masno število114
nevtronsko število61
relative atomic mass
113,9220189 ± 0,0000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,01 ± 0,15 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1977
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
α (α emission)7.7%

115I

Masno število115
nevtronsko število62
relative atomic mass
114,918048 ± 0,000031 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,3 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1969
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116I

Masno število116
nevtronsko število63
relative atomic mass
115,916885513 ± 0,000080555 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,91 ± 0,15 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1976
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117I

Masno število117
nevtronsko število64
relative atomic mass
116,913645649 ± 0,000027437 Da
g-factor
1,24 ± 0,08
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,22 ± 0,04 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1969
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77%

118I

Masno število118
nevtronsko število65
relative atomic mass
117,913074 ± 0,000021213 Da
g-factor
1 ± 0,1
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
13,7 ± 0,5 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1957
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119I

Masno število119
nevtronsko število66
relative atomic mass
118,91006091 ± 0,000023302 Da
g-factor
1,16 ± 0,04
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
19,1 ± 0,4 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)51%
ϵ (electron capture)49%

120I

Masno število120
nevtronsko število67
relative atomic mass
119,910093729 ± 0,000016212 Da
g-factor
0,615 ± 0,015
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
81,67 ± 0,18 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1957
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121I

Masno število121
nevtronsko število68
relative atomic mass
120,907411492 ± 0,00000507 Da
g-factor
0,92 ± 0,04
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,12 ± 0,01 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122I

Masno število122
nevtronsko število69
relative atomic mass
121,907590094 ± 0,000005561 Da
g-factor
0,94 ± 0,03
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,63 ± 0,06 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)78%
ϵ (electron capture)22%

123I

Masno število123
nevtronsko število70
relative atomic mass
122,905589753 ± 0,000003956 Da
g-factor
1,1272 ± 0,0028
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
13,2232 ± 0,0015 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124I

Masno število124
nevtronsko število71
relative atomic mass
123,906210297 ± 0,000002467 Da
g-factor
0,723 ± 0,002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,176 ± 0,0003 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1938
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125I

Masno število125
nevtronsko število72
relative atomic mass
124,90463061 ± 0,000001452 Da
g-factor
1,1284 ± 0,002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
59,392 ± 0,008 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
−0,752 ± 0,017
datum odkritja1947
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

126I

Masno število126
nevtronsko število73
relative atomic mass
125,905624205 ± 0,000004055 Da
g-factor
0,719 ± 0,002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
12,93 ± 0,05 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1938
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52.7%
β (β decay)47.3%

127I

Masno število127
nevtronsko število74
relative atomic mass
126,904472592 ± 0,000003887 Da
g-factor
natural abundance
100
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
−0,688 ± 0,01
datum odkritja1920
Parnost+

128I

Masno število128
nevtronsko število75
relative atomic mass
127,905809355 ± 0,000003887 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
24,99 ± 0,02 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1934
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)93.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

129I

Masno število129
nevtronsko število76
relative atomic mass
128,904983643 ± 0,000003385 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
16,14 ± 0,12 My
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1951
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

130I

Masno število130
nevtronsko število77
relative atomic mass
129,906670168 ± 0,000003385 Da
g-factor
0,6698 ± 0,0014
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
12,36 ± 0,01 h
Spin5
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1938
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

131I

Masno število131
nevtronsko število78
relative atomic mass
130,906126375 ± 0,000000649 Da
g-factor
0,78228571428571 ± 0,00028571428571429
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
8,0249 ± 0,0006 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
−0,34 ± 0,02
datum odkritja1939
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

132I

Masno število132
nevtronsko število79
relative atomic mass
131,907993511 ± 0,000004364 Da
g-factor
0,772 ± 0,00175
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,295 ± 0,013 h
Spin4
nuclear quadrupole moment
0,08 ± 0,01
datum odkritja1948
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

133I

Masno število133
nevtronsko število80
relative atomic mass
132,9078284 ± 0,000006335 Da
g-factor
0,816 ± 0,0014285714285714
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
20,83 ± 0,08 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
−0,23 ± 0,01
datum odkritja1940
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

134I

Masno število134
nevtronsko število81
relative atomic mass
133,90977566 ± 0,000005213 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
52,5 ± 0,2 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1948
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)100%

135I

Masno število135
nevtronsko število82
relative atomic mass
134,910059355 ± 0,000002211 Da
g-factor
0,84 ± 0,00057142857142857
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,58 ± 0,03 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1940
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

136I

Masno število136
nevtronsko število83
relative atomic mass
135,914604693 ± 0,000015231 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
83,4 ± 0,4 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1949
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

137I

Masno število137
nevtronsko število84
relative atomic mass
136,918028178 ± 0,000009 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
24,13 ± 0,12 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1943
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.51%

138I

Masno število138
nevtronsko število85
relative atomic mass
137,922726392 ± 0,0000064 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,26 ± 0,03 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1949
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.33%

139I

Masno število139
nevtronsko število86
relative atomic mass
138,9264934 ± 0,0000043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,28 ± 0,011 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.74%

140I

Masno število140
nevtronsko število87
relative atomic mass
139,931715914 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
588 ± 10 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1972
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%
2n (2-neutron emission)

141I

Masno število141
nevtronsko število88
relative atomic mass
140,935666081 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
420 ± 7 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1974
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%

142I

Masno število142
nevtronsko število89
relative atomic mass
141,941166595 ± 0,0000053 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
235 ± 11 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1975
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

143I

Masno število143
nevtronsko število90
relative atomic mass
142,945475 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
182 ± 8 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

144I

Masno število144
nevtronsko število91
relative atomic mass
143,951336 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
94 ± 8 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

145I

Masno število145
nevtronsko število92
relative atomic mass
144,955845 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
89,7 ± 9,3 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

146I

Masno število146
nevtronsko število93
relative atomic mass
145,961846 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
94 ± 26 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2018
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

147I

Masno število147
nevtronsko število94
relative atomic mass
146,966505 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2018
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sample of iodine
Iodine-sample
Iodine powder.JPG
Iodine microcrystals.JPG
Iodine'.JPG

zgodovina

odkritelj ali izumiteljBernard Courtois
nahajališčeFrance
datum odkritja1811
etimologijaGreek: iôeides (violet colored).
pronunciationEYE-eh-dine (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
0,45 mg/kg
natural abundance (ocean)
0,06 mg/L
natural abundance (človeško telo)
0,00002 %
natural abundance (Meteoroid)
0,000025 %
natural abundance (Sonce)
Abundance in Universe
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0609
2p4.1526
2s13.933
3d14.0993
3p18.1586
3s18.2126
4d32.066
4p28.9704
4s27.7028
5p41.3885
5s39.5965