Јод

Јод (I)

chemical element with symbol I and atomic number 53
Атомски број53
Атомска маса126.90447
Масени број127
Група17
Периода5
Блокp
протон53 p+
неутрон74 n0
електрон53 e-
Animated Боров модел атома of I (Јод)

Физичко Својство

Атомски Радијус
140 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
133 pm
Metallic Radius
ionic radius
220 pm
Crystal Radius
206 pm
Ван дер Валсов радијус
198 pm
густина
4,933 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Јод020406080100120140160180200pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
608,2 kJ/mol
Афинитет према електрону
3,0590368 eV/particle
енергија јонизације
10,45126 eV/particle
енергија јонизације of I (Јод)
Топлота испаравања
41,95 kJ/mol
топлота топљења
15,52 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
106,757 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 18, 7
Боров модел атома: I (Јод)
Валентни електрони7
Lewis structure: I (Јод)
електронска конфигурација[Kr] 4d10 5s2 5p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p5
Enhanced Боров модел атома of I (Јод)
Orbital Diagram of I (Јод)
оксидациони број-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
електронегативност
2.66
Electrophilicity Index
3,0864889135126865 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
457,55 K
Температура топљења
386,85 K
critical pressure
critical temperature
819,15 K
тројна тачка
386,75 K
12,11 kPa
appearance
боја
Шкриљцова сива
appearancelustrous metallic gray, violet as a gas
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
54,43 J/(mol K)
Специфична топлота
0,214 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
електрична проводљивост
0,0000000000001 MS/m
Električna otpornost i provodnost
10.000.000 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000045 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,00000000114 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000222
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураБазноцентрична Орторомбна (ORC)
lattice constant
7,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
7,7 GPa
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаХалогени, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number99
Mendeleev Number109
Pettifor Number97
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
583,5 kJ/mol
polarizability
32,9 ± 1,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
385 a₀
allotropeDiiodine
neutronski udarni presjek
6,3
Neutron Mass Absorption
0,0018
квантни број2P3/2
кристалографска група64 (Cmca)

Isotopes of Iodine

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи41
Natural Isotopes1

106I

Масени број106
неутронски број53
атомска тежина
105,953516 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)

107I

Масени број107
неутронски број54
атомска тежина
106,946935 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)

108I

Масени број108
неутронски број55
атомска тежина
107,943348 ± 0,000109 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26,4 ± 0,8 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)99.5%
p (proton emission)0.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

109I

Масени број109
неутронски број56
атомска тежина
108,938086022 ± 0,000007223 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
92,8 ± 0,8 us
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1984
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)99.986%
α (α emission)0.014%

110I

Масени број110
неутронски број57
атомска тежина
109,935085102 ± 0,000066494 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
664 ± 24 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%
β+α (β+-delayed α emission)1.1%

111I

Масени број111
неутронски број58
атомска тежина
110,930269236 ± 0,000005103 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,5 ± 0,2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.088%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112I

Масени број112
неутронски број59
атомска тежина
111,928004548 ± 0,000011 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,34 ± 0,08 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0012%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.88%
β+α (β+-delayed α emission)0.104%

113I

Масени број113
неутронски број60
атомска тежина
112,923650062 ± 0,0000086 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,6 ± 0,2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.31%
β+α (β+-delayed α emission)

114I

Масени број114
неутронски број61
атомска тежина
113,9220189 ± 0,0000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,01 ± 0,15 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
α (α emission)7.7%

115I

Масени број115
неутронски број62
атомска тежина
114,918048 ± 0,000031 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,3 ± 0,2 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116I

Масени број116
неутронски број63
атомска тежина
115,916885513 ± 0,000080555 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,91 ± 0,15 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117I

Масени број117
неутронски број64
атомска тежина
116,913645649 ± 0,000027437 Da
g-factor
1,24 ± 0,08
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,22 ± 0,04 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77%

118I

Масени број118
неутронски број65
атомска тежина
117,913074 ± 0,000021213 Da
g-factor
1 ± 0,1
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,7 ± 0,5 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1957
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119I

Масени број119
неутронски број66
атомска тежина
118,91006091 ± 0,000023302 Da
g-factor
1,16 ± 0,04
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,1 ± 0,4 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)51%
ϵ (electron capture)49%

120I

Масени број120
неутронски број67
атомска тежина
119,910093729 ± 0,000016212 Da
g-factor
0,615 ± 0,015
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
81,67 ± 0,18 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1957
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121I

Масени број121
неутронски број68
атомска тежина
120,907411492 ± 0,00000507 Da
g-factor
0,92 ± 0,04
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,12 ± 0,01 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122I

Масени број122
неутронски број69
атомска тежина
121,907590094 ± 0,000005561 Da
g-factor
0,94 ± 0,03
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,63 ± 0,06 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)78%
ϵ (electron capture)22%

123I

Масени број123
неутронски број70
атомска тежина
122,905589753 ± 0,000003956 Da
g-factor
1,1272 ± 0,0028
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,2232 ± 0,0015 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124I

Масени број124
неутронски број71
атомска тежина
123,906210297 ± 0,000002467 Da
g-factor
0,723 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,176 ± 0,0003 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125I

Масени број125
неутронски број72
атомска тежина
124,90463061 ± 0,000001452 Da
g-factor
1,1284 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
59,392 ± 0,008 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,752 ± 0,017
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

126I

Масени број126
неутронски број73
атомска тежина
125,905624205 ± 0,000004055 Da
g-factor
0,719 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,93 ± 0,05 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52.7%
β (β decay)47.3%

127I

Масени број127
неутронски број74
атомска тежина
126,904472592 ± 0,000003887 Da
g-factor
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,688 ± 0,01
датум открића1920
parity+

128I

Масени број128
неутронски број75
атомска тежина
127,905809355 ± 0,000003887 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24,99 ± 0,02 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1934
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)93.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

129I

Масени број129
неутронски број76
атомска тежина
128,904983643 ± 0,000003385 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,14 ± 0,12 My
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

130I

Масени број130
неутронски број77
атомска тежина
129,906670168 ± 0,000003385 Da
g-factor
0,6698 ± 0,0014
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,36 ± 0,01 h
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1938
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

131I

Масени број131
неутронски број78
атомска тежина
130,906126375 ± 0,000000649 Da
g-factor
0,78228571428571 ± 0,00028571428571429
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,0249 ± 0,0006 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,34 ± 0,02
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

132I

Масени број132
неутронски број79
атомска тежина
131,907993511 ± 0,000004364 Da
g-factor
0,772 ± 0,00175
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,295 ± 0,013 h
Спин4
nuclear quadrupole moment
0,08 ± 0,01
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

133I

Масени број133
неутронски број80
атомска тежина
132,9078284 ± 0,000006335 Da
g-factor
0,816 ± 0,0014285714285714
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,83 ± 0,08 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,23 ± 0,01
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

134I

Масени број134
неутронски број81
атомска тежина
133,90977566 ± 0,000005213 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
52,5 ± 0,2 m
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

135I

Масени број135
неутронски број82
атомска тежина
134,910059355 ± 0,000002211 Da
g-factor
0,84 ± 0,00057142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,58 ± 0,03 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

136I

Масени број136
неутронски број83
атомска тежина
135,914604693 ± 0,000015231 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
83,4 ± 0,4 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

137I

Масени број137
неутронски број84
атомска тежина
136,918028178 ± 0,000009 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24,13 ± 0,12 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1943
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.51%

138I

Масени број138
неутронски број85
атомска тежина
137,922726392 ± 0,0000064 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,26 ± 0,03 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.33%

139I

Масени број139
неутронски број86
атомска тежина
138,9264934 ± 0,0000043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,28 ± 0,011 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.74%

140I

Масени број140
неутронски број87
атомска тежина
139,931715914 ± 0,000013 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
588 ± 10 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%
2n (2-neutron emission)

141I

Масени број141
неутронски број88
атомска тежина
140,935666081 ± 0,000017 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
420 ± 7 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%

142I

Масени број142
неутронски број89
атомска тежина
141,941166595 ± 0,0000053 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
235 ± 11 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

143I

Масени број143
неутронски број90
атомска тежина
142,945475 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
182 ± 8 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

144I

Масени број144
неутронски број91
атомска тежина
143,951336 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
94 ± 8 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

145I

Масени број145
неутронски број92
атомска тежина
144,955845 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
89,7 ± 9,3 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

146I

Масени број146
неутронски број93
атомска тежина
145,961846 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
94 ± 26 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

147I

Масени број147
неутронски број94
атомска тежина
146,966505 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sample of iodine
Iodine-sample
Iodine powder.JPG
Iodine microcrystals.JPG
Iodine'.JPG

историја

откриоBernard Courtois
место открићаFrance
датум открића1811
етимологијаGreek: iôeides (violet colored).
изговорEYE-eh-dine (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,45 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,06 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,00002 %
присутност у природи (метеороид)
0,000025 %
присутност у природи (Сунце)
Заступљеност у Космосу
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0609
2p4.1526
2s13.933
3d14.0993
3p18.1586
3s18.2126
4d32.066
4p28.9704
4s27.7028
5p41.3885
5s39.5965