ไอโอดีน

ไอโอดีน (I)

chemical element with symbol I and atomic number 53
เลขอะตอม53
มวลอะตอม126.90447
เลขมวล127
หมู่17
คาบ5
บล็อกp
โปรตอน53 p+
นิวตรอน74 n0
อิเล็กตรอน53 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of I (ไอโอดีน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
140 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
133 pm
Metallic Radius
ionic radius
220 pm
Crystal Radius
206 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
198 pm
ความหนาแน่น
4.933 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ไอโอดีน0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
608.2 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
3.0590368 eV/particle
ionization energy
10.45126 eV/particle
ionization energy of I (ไอโอดีน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
41.95 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
15.52 kJ/mol
standard enthalpy of formation
106.757 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 7
แบบจำลองของบอร์: I (ไอโอดีน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน7
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: I (ไอโอดีน)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p5
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of I (ไอโอดีน)
Orbital Diagram of I (ไอโอดีน)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.66
Electrophilicity Index
3.0864889135126865 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
457.55 K
จุดหลอมเหลว
386.85 K
critical pressure
critical temperature
819.15 K
triple point
386.75 K
12.11 kPa
appearance
สี
สีเทาเข้ม
appearancelustrous metallic gray, violet as a gas
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
54.43 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.214 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000000000001 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
10,000,000 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000045 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.00000000114 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000222
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
7.72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
7.7 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแฮโลเจน, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number99
Mendeleev Number109
Pettifor Number97
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
583.5 kJ/mol
polarizability
32.9 ± 1.3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
385 a₀
allotropeDiiodine
Neutron cross section
6.3
Neutron Mass Absorption
0.0018
quantum number2P3/2
space group64 (Cmca)

Isotopes of Iodine

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร41
Natural Isotopes1

106I

เลขมวล106
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
105.953516 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)

107I

เลขมวล107
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
106.946935 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

108I

เลขมวล108
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
107.943348 ± 0.000109 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26.4 ± 0.8 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.5%
p (proton emission)0.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

109I

เลขมวล109
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
108.938086022 ± 0.000007223 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
92.8 ± 0.8 us
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)99.986%
α (α emission)0.014%

110I

เลขมวล110
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
109.935085102 ± 0.000066494 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
664 ± 24 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%
β+α (β+-delayed α emission)1.1%

111I

เลขมวล111
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
110.930269236 ± 0.000005103 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.088%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112I

เลขมวล112
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
111.928004548 ± 0.000011 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.34 ± 0.08 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0012%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.88%
β+α (β+-delayed α emission)0.104%

113I

เลขมวล113
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
112.923650062 ± 0.0000086 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.6 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.31%
β+α (β+-delayed α emission)

114I

เลขมวล114
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
113.9220189 ± 0.0000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.01 ± 0.15 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
α (α emission)7.7%

115I

เลขมวล115
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
114.918048 ± 0.000031 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.3 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116I

เลขมวล116
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
115.916885513 ± 0.000080555 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.91 ± 0.15 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117I

เลขมวล117
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
116.913645649 ± 0.000027437 Da
g-factor
1.24 ± 0.08
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.22 ± 0.04 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77%

118I

เลขมวล118
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
117.913074 ± 0.000021213 Da
g-factor
1 ± 0.1
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.7 ± 0.5 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119I

เลขมวล119
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
118.91006091 ± 0.000023302 Da
g-factor
1.16 ± 0.04
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.1 ± 0.4 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)51%
ϵ (electron capture)49%

120I

เลขมวล120
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
119.910093729 ± 0.000016212 Da
g-factor
0.615 ± 0.015
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
81.67 ± 0.18 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121I

เลขมวล121
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
120.907411492 ± 0.00000507 Da
g-factor
0.92 ± 0.04
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.12 ± 0.01 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122I

เลขมวล122
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
121.907590094 ± 0.000005561 Da
g-factor
0.94 ± 0.03
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.63 ± 0.06 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)78%
ϵ (electron capture)22%

123I

เลขมวล123
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
122.905589753 ± 0.000003956 Da
g-factor
1.1272 ± 0.0028
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.2232 ± 0.0015 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124I

เลขมวล124
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
123.906210297 ± 0.000002467 Da
g-factor
0.723 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.176 ± 0.0003 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125I

เลขมวล125
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
124.90463061 ± 0.000001452 Da
g-factor
1.1284 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
59.392 ± 0.008 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.752 ± 0.017
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

126I

เลขมวล126
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
125.905624205 ± 0.000004055 Da
g-factor
0.719 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.93 ± 0.05 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52.7%
β (β decay)47.3%

127I

เลขมวล127
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
126.904472592 ± 0.000003887 Da
g-factor
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.688 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

128I

เลขมวล128
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
127.905809355 ± 0.000003887 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24.99 ± 0.02 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)93.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

129I

เลขมวล129
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
128.904983643 ± 0.000003385 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16.14 ± 0.12 My
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

130I

เลขมวล130
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
129.906670168 ± 0.000003385 Da
g-factor
0.6698 ± 0.0014
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.36 ± 0.01 h
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

131I

เลขมวล131
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
130.906126375 ± 0.000000649 Da
g-factor
0.78228571428571 ± 0.00028571428571429
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.0249 ± 0.0006 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.34 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

132I

เลขมวล132
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
131.907993511 ± 0.000004364 Da
g-factor
0.772 ± 0.00175
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.295 ± 0.013 h
สปิน4
nuclear quadrupole moment
0.08 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

133I

เลขมวล133
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
132.9078284 ± 0.000006335 Da
g-factor
0.816 ± 0.0014285714285714
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.83 ± 0.08 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.23 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

134I

เลขมวล134
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
133.90977566 ± 0.000005213 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
52.5 ± 0.2 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

135I

เลขมวล135
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
134.910059355 ± 0.000002211 Da
g-factor
0.84 ± 0.00057142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.58 ± 0.03 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

136I

เลขมวล136
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
135.914604693 ± 0.000015231 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
83.4 ± 0.4 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

137I

เลขมวล137
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
136.918028178 ± 0.000009 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24.13 ± 0.12 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.51%

138I

เลขมวล138
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
137.922726392 ± 0.0000064 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.26 ± 0.03 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.33%

139I

เลขมวล139
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
138.9264934 ± 0.0000043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.28 ± 0.011 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.74%

140I

เลขมวล140
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
139.931715914 ± 0.000013 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
588 ± 10 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%
2n (2-neutron emission)

141I

เลขมวล141
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
140.935666081 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
420 ± 7 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%

142I

เลขมวล142
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
141.941166595 ± 0.0000053 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
235 ± 11 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

143I

เลขมวล143
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
142.945475 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
182 ± 8 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

144I

เลขมวล144
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
143.951336 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
94 ± 8 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

145I

เลขมวล145
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
144.955845 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
89.7 ± 9.3 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

146I

เลขมวล146
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
145.961846 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
94 ± 26 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

147I

เลขมวล147
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
146.966505 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sample of iodine
Iodine-sample
Iodine powder.JPG
Iodine microcrystals.JPG
Iodine'.JPG

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Bernard Courtois
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1811
ศัพทมูลวิทยาGreek: iôeides (violet colored).
pronunciationEYE-eh-dine (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.45 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.06 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.00002 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000025 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0609
2p4.1526
2s13.933
3d14.0993
3p18.1586
3s18.2126
4d32.066
4p28.9704
4s27.7028
5p41.3885
5s39.5965

alias

 • I

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลjod
 • ฝรั่งเศสiode
 • อังกฤษiodine
 • อิตาลีiodio
 • เยอรมันIod
 • รัสเซียиод
 • สเปนyodo
 • นอร์เวย์นีนอสก์jod
 • เดนมาร์กjod
 • ฮังการีjód
 • แอฟริกานส์jodium
 • อัมฮาราአዮዲን
 • อารากอนYodo
 • อาหรับيود
 • อาเซอร์ไบจานYod
 • เบลารุสЁд
 • บัลแกเรียйод
 • บังกลาআয়োডিন
 • เบรตันIod
 • บอสเนียjod
 • คาตาลันiode
 • คอร์ซิกาIodiu
 • เช็กjod
 • ชูวัชИод
 • เวลส์Ïodin
 • ธิเวหิއަޔޮޑިން
 • กรีกιώδιο
 • เอสเปรันโตjodo
 • เอสโตเนียjood
 • บาสก์iodo
 • เปอร์เซียید
 • ฟินแลนด์jodi
 • ฟรูลีJodi
 • ไอริชIaidín
 • กาลิเซียIodo
 • มานซ์Eeadeen
 • จีนแคะTièn
 • ฮิบรูיוד
 • ฮินดีआयोडिन
 • ฮินดีฟิจิIodine
 • โครเอเชียJod
 • เฮติครีโอลYòd
 • อาร์เมเนียյոդ
 • อินเตอร์ลิงกัวiodo
 • อินโดนีเซียiodin
 • อีโดiodo
 • ไอซ์แลนด์joð
 • ญี่ปุ่นヨウ素
 • โลชบันzirkliru
 • ชวาYodium
 • จอร์เจียიოდი
 • คาซัคЙод
 • เกาหลี아이오딘
 • โกมิЙод
 • ละตินiodum
 • ลักเซมเบิร์กIod
 • ลิกูเรียIodio
 • ลิทัวเนียJodas
 • ลัตเวียjods
 • มาซิโดเนียјод
 • มาลายาลัมഅയോഡിൻ
 • มราฐีआयोडिन
 • มารีตะวันตกИод
 • มาเลย์iodin
 • พม่าအိုင်အိုဒင်း
 • เยอรมันต่ำJod
 • ดัตช์jodium
 • อ็อกซิตันIòde
 • ออสเซเตียЙод
 • ปัญจาบਆਇਓਡੀਨ
 • โปแลนด์jod
 • ลาฮ์นดาآئیوڈین
 • โปรตุเกสiodo
 • เคชวาYudu
 • โรมาเนียiod
 • สันสกฤตअयोडिन्
 • ซิซิลีjodiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียJod
 • สโลวักjód
 • สโลวีเนียJod
 • แอลเบเนียJodi
 • เซอร์เบียјод
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Iod
 • สวีเดนjod
 • สวาฮีลีIodini
 • ทมิฬஅயோடின்
 • เตลูกูఅయోడిన్
 • ทาจิกЙод
 • ตากาล็อกYodo
 • ตุรกีİyot
 • ตาตาร์иод
 • ยูเครนЙод
 • อูรดูآیوڈین
 • อุซเบกYod
 • เวปส์Jod
 • เวียดนามiod
 • วาเรย์Yodo
 • คัลมืยค์Йод
 • ยิดดิชיאד
 • โยรูบาIodine
 • จีน
 • เซบูYodo
 • เคิร์ดตอนกลางیۆد
 • กันนาดาಅಯೊಡಿನ್
 • โอดิยาଆୟୋଡ଼ିନ
 • คุชราตઆયોડિન
 • พีดมอนต์Jòdio
 • สกอตส์iodine
 • โซมาลีAaydhiin
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (จีน)
 • กวางตุ้ง
 • จีนมินหนานAk-sò͘
 • เอียร์ซยาИод
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)ёд
 • จีนคลาสสิก
 • อาโรมาเนียIodu
 • cdoDiēng
 • แฟโรJod
 • คีร์กีซИод
 • เนปาลआयोडिन
 • เนวาร์आयोडिन
 • ลอมบาร์ดIodio
 • มอลตาjodju
 • อัสตูเรียสYodu
 • ตูวาЙод
 • เกลิกสกอตAidhodain
 • ลิมเบิร์กJodium
 • โปรตุเกส (บราซิล)iodo
 • บัชคีร์Иод
 • บาลีआयोडिन
 • จีนกั้น
 • โภชปุรีआयोडीन
 • azbیود
 • ซุนดาYodium
 • ทิเบตལྦ་ཚྭ།
 • ตาตาร์ (ซีริลลิก)иод
 • บิสลามาAiodin
 • ซาซาİyod
 • kbpƖyɔdɩ
 • มองโกเลียиод
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาiodo
 • oloJoudu
 • จีนอู๋
 • อังกฤษ (แคนาดา)Iodine
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)iodine
 • ฟริเซียนเหนือJood
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อุยกูร์يود
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ซาร์เดญาJòdiu
 • อาหรับโมร็อกโกيود
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์يود
 • พัชโตآيوډين
 • lldIodie
 • บิกอลIyodo
 • คอร์นิชIodin
 • บาหลีYodium
 • มาเลย์ (อาหรับ)اييودين
 • ยูกันดาAyodiini
 • skrآئیوڈین
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)요드
 • ซามิสคอลต์jood
 • ซามิอีนารีjodi
 • ซูลูInkwithi