ไอโอดีน

ไอโอดีน (I)

chemical element with symbol I and the atomic number of 53
เลขอะตอม53
มวลอะตอม126.90447
เลขมวล127
หมู่17
คาบ5
บล็อกp
โปรตอน53 p+
นิวตรอน74 n0
Electrons53 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of I (ไอโอดีน)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
140 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
133 pm
Metallic Radius
ionic radius
220 pm
Crystal Radius
206 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
198 pm
ความหนาแน่น
4.933 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
608.2 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
3.0590368 eV/particle
ionization energy
10.45126 eV/particle
ionization energy of I (ไอโอดีน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
41.95 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
15.52 kJ/mol
standard enthalpy of formation
106.757 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 7
แบบจำลองของบอร์: I (ไอโอดีน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน7
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: I (ไอโอดีน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d10 5s2 5p5
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of I (ไอโอดีน)
Orbital Diagram of I (ไอโอดีน)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.66
Electrophilicity
3.0864889135126865 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
457.55 K
จุดหลอมเหลว
386.85 K
critical pressure
critical temperature
819.15 K
triple point
386.75 K
12.11 kPa
Visual
สี
สีเทาเข้ม
appearancelustrous metallic gray, violet as a gas
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
54.43 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.214 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000000000001 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
10,000,000 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000045 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.00000000114 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000222
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
7.72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
7.7 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแฮโลเจน, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number99
Mendeleev Number109
Pettifor Number97
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
583.5 kJ/mol
Dipole Polarizability
32.9 ± 1.3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
385 a₀
AllotropesDiiodine
Neutron cross section
6.3
Neutron Mass Absorption
0.0018
quantum number2P3/2
space group64 (Cmca)

Isotopes of Iodine

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร41
Radioactive Isotopes40

106I

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
105.953516 ± 0.000429 Da
เลขมวล106
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

106I Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

107I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
106.946935 ± 0.000322 Da
เลขมวล107
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

107I Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

108I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
107.943348 ± 0.000109 Da
เลขมวล108
g-factor
ครึ่งชีวิต
26.4 ± 0.8 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

108I Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.5%
p (proton emission)0.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

109I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
108.938086022 ± 0.000007223 Da
เลขมวล109
g-factor
ครึ่งชีวิต
92.8 ± 0.8 us
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity+

109I Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)99.986%
α (α emission)0.014%

110I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
109.935085102 ± 0.000066494 Da
เลขมวล110
g-factor
ครึ่งชีวิต
664 ± 24 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

110I Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%
β+α (β+-delayed α emission)1.1%

111I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
110.930269236 ± 0.000005103 Da
เลขมวล111
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

111I Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.088%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

112I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
111.928004548 ± 0.000011 Da
เลขมวล112
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.34 ± 0.08 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

112I Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0012%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.88%
β+α (β+-delayed α emission)0.104%

113I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
112.923650062 ± 0.0000086 Da
เลขมวล113
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.6 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

113I Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.31%
β+α (β+-delayed α emission)%

114I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
113.9220189 ± 0.0000215 Da
เลขมวล114
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.01 ± 0.15 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

114I Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
α (α emission)7.7%

115I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
114.918048 ± 0.000031 Da
เลขมวล115
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.3 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

115I Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
115.916885513 ± 0.000080555 Da
เลขมวล116
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.91 ± 0.15 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

116I Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
116.913645649 ± 0.000027437 Da
เลขมวล117
g-factor
1.24 ± 0.08
ครึ่งชีวิต
2.22 ± 0.04 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity

117I Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77%

118I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
117.913074 ± 0.000021213 Da
เลขมวล118
g-factor
1 ± 0.1
ครึ่งชีวิต
13.7 ± 0.5 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

118I Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
118.91006091 ± 0.000023302 Da
เลขมวล119
g-factor
1.16 ± 0.04
ครึ่งชีวิต
19.1 ± 0.4 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

119I Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)51%
ϵ (electron capture)49%

120I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
119.910093729 ± 0.000016212 Da
เลขมวล120
g-factor
0.615 ± 0.015
ครึ่งชีวิต
81.67 ± 0.18 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

120I Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
120.907411492 ± 0.00000507 Da
เลขมวล121
g-factor
0.92 ± 0.04
ครึ่งชีวิต
2.12 ± 0.01 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

121I Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
121.907590094 ± 0.000005561 Da
เลขมวล122
g-factor
0.94 ± 0.03
ครึ่งชีวิต
3.63 ± 0.06 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

122I Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)78%
ϵ (electron capture)22%

123I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
122.905589753 ± 0.000003956 Da
เลขมวล123
g-factor
1.1272 ± 0.0028
ครึ่งชีวิต
13.2232 ± 0.0015 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

123I Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
123.906210297 ± 0.000002467 Da
เลขมวล124
g-factor
0.723 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
4.176 ± 0.0003 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

124I Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
124.90463061 ± 0.000001452 Da
เลขมวล125
g-factor
1.1284 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
59.392 ± 0.008 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.752 ± 0.017
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

125I Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

126I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
125.905624205 ± 0.000004055 Da
เลขมวล126
g-factor
0.719 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
12.93 ± 0.05 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

126I Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52.7%
β (β decay)47.3%

127I

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
126.904472592 ± 0.000003887 Da
เลขมวล127
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.688 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

128I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
127.905809355 ± 0.000003887 Da
เลขมวล128
g-factor
ครึ่งชีวิต
24.99 ± 0.02 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

128I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)93.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

129I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
128.904983643 ± 0.000003385 Da
เลขมวล129
g-factor
ครึ่งชีวิต
16.14 ± 0.12 My
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

129I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

130I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
129.906670168 ± 0.000003385 Da
เลขมวล130
g-factor
0.6698 ± 0.0014
ครึ่งชีวิต
12.36 ± 0.01 h
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

130I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

131I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.906126375 ± 0.000000649 Da
เลขมวล131
g-factor
0.78228571428571 ± 0.00028571428571429
ครึ่งชีวิต
8.0249 ± 0.0006 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.34 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

131I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

132I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
131.907993511 ± 0.000004364 Da
เลขมวล132
g-factor
0.772 ± 0.00175
ครึ่งชีวิต
2.295 ± 0.013 h
สปิน4
nuclear quadrupole moment
0.08 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

132I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

133I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
132.9078284 ± 0.000006335 Da
เลขมวล133
g-factor
0.816 ± 0.0014285714285714
ครึ่งชีวิต
20.83 ± 0.08 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.23 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

133I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

134I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
133.90977566 ± 0.000005213 Da
เลขมวล134
g-factor
ครึ่งชีวิต
52.5 ± 0.2 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity

134I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

135I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
134.910059355 ± 0.000002211 Da
เลขมวล135
g-factor
0.84 ± 0.00057142857142857
ครึ่งชีวิต
6.58 ± 0.03 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

135I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

136I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
135.914604693 ± 0.000015231 Da
เลขมวล136
g-factor
ครึ่งชีวิต
83.4 ± 0.4 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

136I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

137I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
136.918028178 ± 0.000009 Da
เลขมวล137
g-factor
ครึ่งชีวิต
24.13 ± 0.12 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity+

137I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.51%

138I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
137.922726392 ± 0.0000064 Da
เลขมวล138
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.26 ± 0.03 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

138I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.33%

139I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
138.9264934 ± 0.0000043 Da
เลขมวล139
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.28 ± 0.011 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

139I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.74%

140I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.931715914 ± 0.000013 Da
เลขมวล140
g-factor
ครึ่งชีวิต
588 ± 10 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

140I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%
2n (2-neutron emission)%

141I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
140.935666081 ± 0.000017 Da
เลขมวล141
g-factor
ครึ่งชีวิต
420 ± 7 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

141I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%

142I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
141.941166595 ± 0.0000053 Da
เลขมวล142
g-factor
ครึ่งชีวิต
235 ± 11 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

142I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

143I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
142.945475 ± 0.000215 Da
เลขมวล143
g-factor
ครึ่งชีวิต
182 ± 8 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

143I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

144I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
143.951336 ± 0.000429 Da
เลขมวล144
g-factor
ครึ่งชีวิต
94 ± 8 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

144I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

145I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.955845 ± 0.000537 Da
เลขมวล145
g-factor
ครึ่งชีวิต
89.7 ± 9.3 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

145I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

146I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
145.961846 ± 0.000322 Da
เลขมวล146
g-factor
ครึ่งชีวิต
94 ± 26 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity

146I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

147I

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
146.966505 ± 0.000322 Da
เลขมวล147
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

147I Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Sample of iodine.jpg
Iodine-sample.jpg
Iodine powder.JPG
Iodine microcrystals.JPG
Iodine'.JPG

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Bernard Courtois
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1811
ศัพทมูลวิทยาGreek: iôeides (violet colored).
pronunciationEYE-eh-dine (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.45 mg/kg
Abundance in Oceans
0.06 mg/L
Abundance in Human Body
0.00002 %
Abundance in Meteor
0.000025 %
Abundance in Sun
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0609
2p4.1526
2s13.933
3d14.0993
3p18.1586
3s18.2126
4d32.066
4p28.9704
4s27.7028
5p41.3885
5s39.5965