Indium

Indium (In)

chemický prvek s atomovým číslem 49
Atomové číslo49
Atomová hmotnost114.818
Nukleonové číslo115
Skupina13
Perioda5
Blokp
proton49 p+
neutron66 n0
elektron49 e-
Animated Bohrův model atomu of In (Indium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
155 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
142 pm
Metallic Radius
142 pm
iontový poloměr
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Van der Waalsův poloměr
193 pm
hustota
7,31 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Indium020406080100120140160180200pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
5,7863552 eV/particle
Ionizační energie of In (Indium)
měrné skupenské teplo varu
225,1 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
3,24 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
243 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 18, 3
Bohrův model atomu: In (Indium)
Valenční elektron3
Lewis structure: In (Indium)
elektronová konfigurace[Kr] 4d10 5s2 5p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p1
Enhanced Bohrův model atomu of In (Indium)
Orbital Diagram of In (Indium)
Oxidační číslo-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3
elektronegativita
1.78
Electrophilicity Index
0,8439965667135223 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
2 300,15 K
Teplota tání
429,7485 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
429,7436 K
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery lustrous gray
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
81,8 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,0000321 1/K
Molární tepelná kapacita
26,74 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,233 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
12 MS/m
rezistivita
0,00000008000000000001 m Ω
supravodivost
3,41 K
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000014 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000161 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000102
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaTetragonální (TET)
lattice constant
4,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
1,2 MPa
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
11 GPa
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
1 215 m/s
klasifikace
KategorieNepřechodné kovy, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number80
Mendeleev Number84
Pettifor Number79
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůchalcophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
65 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
779 a₀
allotrope
Účinný průřez
194
Neutron Mass Absorption
0,06
kvantové číslo2P1/2
space group139 (I4/mmm)

Izotopy india

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition11595.72%11595.72%1134.28%1134.28%

96In

Nukleonové číslo96
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
95,959109 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2016
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

97In

Nukleonové číslo97
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
96,949125 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
36 ± 6 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2011
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%
p (proton emission)

98In

Nukleonové číslo98
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
97,942129 ± 0,000327 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

99In

Nukleonové číslo99
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
98,93411 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,11 ± 0,06 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.29%

100In

Nukleonové číslo100
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
99,931101929 ± 0,0000024 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,62 ± 0,06 s
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.66%

101In

Nukleonové číslo101
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
100,926414025 ± 0,000012519 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15,1 ± 1,1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1988
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

102In

Nukleonové číslo102
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
101,924105911 ± 0,000004909 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,3 ± 0,1 s
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0093%

103In

Nukleonové číslo103
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
102,91987883 ± 0,00000964 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
60 ± 1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104In

Nukleonové číslo104
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
103,918214538 ± 0,0000062 Da
g-factor
0,886 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,8 ± 0,03 m
spin5
nuclear quadrupole moment
0,63 ± 0,1
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105In

Nukleonové číslo105
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
104,914502322 ± 0,000011 Da
g-factor
1,2593333333333 ± 0,0011111111111111
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,07 ± 0,07 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,05
datum objevu1975
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106In

Nukleonové číslo106
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
105,913463596 ± 0,000013125 Da
g-factor
0,70114285714286 ± 0,001
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,2 ± 0,1 m
spin7
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,06
datum objevu1962
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107In

Nukleonové číslo107
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
106,910287497 ± 0,000010363 Da
g-factor
1,2393333333333 ± 0,0017777777777778
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32,4 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,77 ± 0,05
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108In

Nukleonové číslo108
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
107,909693654 ± 0,000009276 Da
g-factor
0,65057142857143 ± 0,00042857142857143
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
58 ± 1,2 m
spin7
nuclear quadrupole moment
0,957 ± 0,007
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109In

Nukleonové číslo109
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
108,907149679 ± 0,000004261 Da
g-factor
1,2288888888889 ± 0,00088888888888889
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,159 ± 0,01 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,03
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110In

Nukleonové číslo110
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
109,907170674 ± 0,000012402 Da
g-factor
0,67228571428571 ± 0,0011428571428571
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,92 ± 0,08 h
spin7
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,02
datum objevu1939
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111In

Nukleonové číslo111
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
110,905107236 ± 0,000003675 Da
g-factor
1,2211111111111 ± 0,0015555555555556
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,8048 ± 0,0001 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,02
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

112In

Nukleonové číslo112
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
111,905538718 ± 0,000004563 Da
g-factor
2,82 ± 0,03
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,88 ± 0,15 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,082 ± 0,005
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)62%
β (β decay)38%

113In

Nukleonové číslo113
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
112,904060451 ± 0,000000202 Da
g-factor
1,2268444444444 ± 0,000088888888888889
natural abundance
4,281 ± 0,052
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

114In

Nukleonové číslo114
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
113,904916405 ± 0,000000323 Da
g-factor
2,813 ± 0,014
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
71,9 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)99.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.5%

115In

Nukleonové číslo115
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
114,903878772 ± 0,000000012 Da
g-factor
1,2294666666667 ± 0,000088888888888889
natural abundance
95,719 ± 0,052
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
441 ± 25 Ty
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1924
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

116In

Nukleonové číslo116
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
115,905259992 ± 0,000000236 Da
g-factor
2,7826 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,1 ± 0,03 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0237%

117In

Nukleonové číslo117
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
116,904515729 ± 0,000005239 Da
g-factor
1,2246666666667 ± 0,00088888888888889
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
43,2 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,01
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

118In

Nukleonové číslo118
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
117,906356705 ± 0,000008322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

119In

Nukleonové číslo119
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
118,905851622 ± 0,000007847 Da
g-factor
1,2237777777778 ± 0,0022222222222222
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,4 ± 0,1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,814 ± 0,007
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

120In

Nukleonové číslo120
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
119,907967489 ± 0,000042953 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,08 ± 0,08 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1958
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

121In

Nukleonové číslo121
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
120,907852778 ± 0,000029435 Da
g-factor
1,2208888888889 ± 0,0011111111111111
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,1 ± 0,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,776 ± 0,01
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

122In

Nukleonové číslo122
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
121,910282458 ± 0,000053741 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,5 ± 0,3 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1963
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

123In

Nukleonové číslo123
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
122,910435252 ± 0,00002129 Da
g-factor
1,2184444444444 ± 0,0015555555555556
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,17 ± 0,05 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,722 ± 0,009
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

124In

Nukleonové číslo124
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
123,913184873 ± 0,000032808 Da
g-factor
1,3456666666667 ± 0,0036666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,12 ± 0,09 s
spin3
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,07
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

125In

Nukleonové číslo125
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
124,913673841 ± 0,0000019 Da
g-factor
1,2208888888889 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,36 ± 0,04 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,68 ± 0,03
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

126In

Nukleonové číslo126
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
125,916468202 ± 0,0000045 Da
g-factor
1,3426666666667 ± 0,0036666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,53 ± 0,01 s
spin3
nuclear quadrupole moment
0,47 ± 0,05
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

127In

Nukleonové číslo127
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
126,91746604 ± 0,000010736 Da
g-factor
1,2253333333333 ± 0,0017777777777778
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,086 ± 0,007 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,56 ± 0,03
datum objevu1975
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.03%

128In

Nukleonové číslo128
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
127,920353637 ± 0,000001419 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
816 ± 27 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1975
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.038%

129In

Nukleonové číslo129
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
128,921808534 ± 0,000002116 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
570 ± 10 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1975
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

130In

Nukleonové číslo130
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
129,924952257 ± 0,000001921 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
273 ± 5 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.93%

131In

Nukleonové číslo131
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
130,926972839 ± 0,000002367 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
261,5 ± 2,8 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1976
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.25%

132In

Nukleonové číslo132
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
131,932998444 ± 0,000064447 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
202,2 ± 0,2 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.3%
2n (2-neutron emission)

133In

Nukleonové číslo133
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
132,938067 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
163 ± 1,6 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)

134In

Nukleonové číslo134
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
133,944208 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
136 ± 4 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)4%

135In

Nukleonové číslo135
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
134,949425 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
103 ± 3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2002
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

136In

Nukleonové číslo136
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
135,956017 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
86 ± 9 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu2015
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

137In

Nukleonové číslo137
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
136,961535 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
70 ± 40 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2015
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Indium wetting glass

dějiny

objevitel nebo vynálezceFerdinand Reich, T. Richter
místo objevu/vynálezuGermany
datum objevu1863
etymologieLatin: indicum (color indigo), the color it shows in a spectroscope.
výslovnostIN-di-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,25 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,02 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,0000044 %
natural abundance (Slunce)
0,0000004 %
Hojnost ve vesmíru
0,00000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9903
2p4.102
2s12.8764
3d14.3218
3p17.4793
3s17.3692
4d32.0584
4p28.6312
4s27.2388
5p40.53
5s39.4885