Ινδιο

Ινδιο (In)

χημικό στοιχείο με σύμβολο In και ατομικό αριθμό 49
Ατομικός Αριθμός49
Ατομικό βάρος114.818
Μαζικός αριθμός115
Ομάδα13
Περίοδος5
Τομέαςp
πρωτόνιο49 p+
νετρόνιο66 n0
ηλεκτρόνιο49 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of In (Ινδιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
155 pm
molar volume
covalent radius
142 pm
Metallic Radius
142 pm
ionic radius
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Van der Waals radius
193 pm
πυκνότητα
7,31 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ινδιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
5,7863552 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of In (Ινδιο)
ενθαλπία εξάτμισης
225,1 kJ/mol
enthalpy of fusion
3,24 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
243 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 18, 3
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: In (Ινδιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο3
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: In (Ινδιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Kr] 4d10 5s2 5p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p1
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of In (Ινδιο)
Orbital Diagram of In (Ινδιο)
Αριθμός οξείδωσης-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Ηλεκτραρνητικότητα
1.78
Electrophilicity Index
0,8439965667135223 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
2.300,15 K
Σημείο τήξης
429,7485 K
critical pressure
critical temperature
triple point
429,7436 K
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery lustrous gray
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
81,8 W/(m K)
Θερμική διαστολή
0,0000321 1/K
molar heat capacity
26,74 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,233 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
12 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000008000000000001 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
3,41 K
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,0000000014 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,000000000161 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,0000102
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαCentered Tetragonal (TET)
lattice constant
4,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
1,2 MPa
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
11 GPa
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
1.215 m/s
classification
ΚατηγορίαΦτωχά μέταλλα, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number80
Mendeleev Number84
Pettifor Number79
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
65 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
779 a₀
allotrope
Neutron cross section
194
Neutron Mass Absorption
0,06
Κβαντικός αριθμός2P1/2
space group139 (I4/mmm)

Isotopes of Indium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition11595.72%11595.72%1134.28%1134.28%

96In

Μαζικός αριθμός96
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
95,959109 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2016
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

97In

Μαζικός αριθμός97
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
96,949125 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
36 ± 6 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2011
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%
p (proton emission)

98In

Μαζικός αριθμός98
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
97,942129 ± 0,000327 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30 ± 1 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

99In

Μαζικός αριθμός99
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
98,93411 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,11 ± 0,06 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.29%

100In

Μαζικός αριθμός100
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
99,931101929 ± 0,0000024 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,62 ± 0,06 s
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.66%

101In

Μαζικός αριθμός101
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
100,926414025 ± 0,000012519 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15,1 ± 1,1 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1988
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

102In

Μαζικός αριθμός102
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
101,924105911 ± 0,000004909 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
23,3 ± 0,1 s
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0093%

103In

Μαζικός αριθμός103
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
102,91987883 ± 0,00000964 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
60 ± 1 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104In

Μαζικός αριθμός104
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
103,918214538 ± 0,0000062 Da
g-factor
0,886 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,8 ± 0,03 m
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
0,63 ± 0,1
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105In

Μαζικός αριθμός105
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
104,914502322 ± 0,000011 Da
g-factor
1,2593333333333 ± 0,0011111111111111
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,07 ± 0,07 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106In

Μαζικός αριθμός106
αριθμός νετρονίων57
σχετική ατομική μάζα
105,913463596 ± 0,000013125 Da
g-factor
0,70114285714286 ± 0,001
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,2 ± 0,1 m
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,06
ημερομηνία ανακάλυψης1962
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107In

Μαζικός αριθμός107
αριθμός νετρονίων58
σχετική ατομική μάζα
106,910287497 ± 0,000010363 Da
g-factor
1,2393333333333 ± 0,0017777777777778
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
32,4 ± 0,3 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,77 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108In

Μαζικός αριθμός108
αριθμός νετρονίων59
σχετική ατομική μάζα
107,909693654 ± 0,000009276 Da
g-factor
0,65057142857143 ± 0,00042857142857143
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
58 ± 1,2 m
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
0,957 ± 0,007
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109In

Μαζικός αριθμός109
αριθμός νετρονίων60
σχετική ατομική μάζα
108,907149679 ± 0,000004261 Da
g-factor
1,2288888888889 ± 0,00088888888888889
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,159 ± 0,01 h
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110In

Μαζικός αριθμός110
αριθμός νετρονίων61
σχετική ατομική μάζα
109,907170674 ± 0,000012402 Da
g-factor
0,67228571428571 ± 0,0011428571428571
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,92 ± 0,08 h
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111In

Μαζικός αριθμός111
αριθμός νετρονίων62
σχετική ατομική μάζα
110,905107236 ± 0,000003675 Da
g-factor
1,2211111111111 ± 0,0015555555555556
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,8048 ± 0,0001 d
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

112In

Μαζικός αριθμός112
αριθμός νετρονίων63
σχετική ατομική μάζα
111,905538718 ± 0,000004563 Da
g-factor
2,82 ± 0,03
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,88 ± 0,15 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,082 ± 0,005
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)62%
β (β decay)38%

113In

Μαζικός αριθμός113
αριθμός νετρονίων64
σχετική ατομική μάζα
112,904060451 ± 0,000000202 Da
g-factor
1,2268444444444 ± 0,000088888888888889
natural abundance
4,281 ± 0,052
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

114In

Μαζικός αριθμός114
αριθμός νετρονίων65
σχετική ατομική μάζα
113,904916405 ± 0,000000323 Da
g-factor
2,813 ± 0,014
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
71,9 ± 0,1 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)99.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.5%

115In

Μαζικός αριθμός115
αριθμός νετρονίων66
σχετική ατομική μάζα
114,903878772 ± 0,000000012 Da
g-factor
1,2294666666667 ± 0,000088888888888889
natural abundance
95,719 ± 0,052
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
441 ± 25 Ty
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1924
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

116In

Μαζικός αριθμός116
αριθμός νετρονίων67
σχετική ατομική μάζα
115,905259992 ± 0,000000236 Da
g-factor
2,7826 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,1 ± 0,03 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0237%

117In

Μαζικός αριθμός117
αριθμός νετρονίων68
σχετική ατομική μάζα
116,904515729 ± 0,000005239 Da
g-factor
1,2246666666667 ± 0,00088888888888889
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
43,2 ± 0,3 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,01
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

118In

Μαζικός αριθμός118
αριθμός νετρονίων69
σχετική ατομική μάζα
117,906356705 ± 0,000008322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5 ± 0,5 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

119In

Μαζικός αριθμός119
αριθμός νετρονίων70
σχετική ατομική μάζα
118,905851622 ± 0,000007847 Da
g-factor
1,2237777777778 ± 0,0022222222222222
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,4 ± 0,1 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,814 ± 0,007
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

120In

Μαζικός αριθμός120
αριθμός νετρονίων71
σχετική ατομική μάζα
119,907967489 ± 0,000042953 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,08 ± 0,08 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1958
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

121In

Μαζικός αριθμός121
αριθμός νετρονίων72
σχετική ατομική μάζα
120,907852778 ± 0,000029435 Da
g-factor
1,2208888888889 ± 0,0011111111111111
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
23,1 ± 0,6 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,776 ± 0,01
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

122In

Μαζικός αριθμός122
αριθμός νετρονίων73
σχετική ατομική μάζα
121,910282458 ± 0,000053741 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,5 ± 0,3 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

123In

Μαζικός αριθμός123
αριθμός νετρονίων74
σχετική ατομική μάζα
122,910435252 ± 0,00002129 Da
g-factor
1,2184444444444 ± 0,0015555555555556
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,17 ± 0,05 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,722 ± 0,009
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

124In

Μαζικός αριθμός124
αριθμός νετρονίων75
σχετική ατομική μάζα
123,913184873 ± 0,000032808 Da
g-factor
1,3456666666667 ± 0,0036666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,12 ± 0,09 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,07
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

125In

Μαζικός αριθμός125
αριθμός νετρονίων76
σχετική ατομική μάζα
124,913673841 ± 0,0000019 Da
g-factor
1,2208888888889 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,36 ± 0,04 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,68 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

126In

Μαζικός αριθμός126
αριθμός νετρονίων77
σχετική ατομική μάζα
125,916468202 ± 0,0000045 Da
g-factor
1,3426666666667 ± 0,0036666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,53 ± 0,01 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
0,47 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

127In

Μαζικός αριθμός127
αριθμός νετρονίων78
σχετική ατομική μάζα
126,91746604 ± 0,000010736 Da
g-factor
1,2253333333333 ± 0,0017777777777778
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,086 ± 0,007 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,56 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.03%

128In

Μαζικός αριθμός128
αριθμός νετρονίων79
σχετική ατομική μάζα
127,920353637 ± 0,000001419 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
816 ± 27 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.038%

129In

Μαζικός αριθμός129
αριθμός νετρονίων80
σχετική ατομική μάζα
128,921808534 ± 0,000002116 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
570 ± 10 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

130In

Μαζικός αριθμός130
αριθμός νετρονίων81
σχετική ατομική μάζα
129,924952257 ± 0,000001921 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
273 ± 5 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.93%

131In

Μαζικός αριθμός131
αριθμός νετρονίων82
σχετική ατομική μάζα
130,926972839 ± 0,000002367 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
261,5 ± 2,8 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.25%

132In

Μαζικός αριθμός132
αριθμός νετρονίων83
σχετική ατομική μάζα
131,932998444 ± 0,000064447 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
202,2 ± 0,2 ms
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.3%
2n (2-neutron emission)

133In

Μαζικός αριθμός133
αριθμός νετρονίων84
σχετική ατομική μάζα
132,938067 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
163 ± 1,6 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)

134In

Μαζικός αριθμός134
αριθμός νετρονίων85
σχετική ατομική μάζα
133,944208 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
136 ± 4 ms
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)4%

135In

Μαζικός αριθμός135
αριθμός νετρονίων86
σχετική ατομική μάζα
134,949425 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
103 ± 3 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2002
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

136In

Μαζικός αριθμός136
αριθμός νετρονίων87
σχετική ατομική μάζα
135,956017 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
86 ± 9 ms
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2015
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

137In

Μαζικός αριθμός137
αριθμός νετρονίων88
σχετική ατομική μάζα
136,961535 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
70 ± 40 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2015
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Indium wetting glass

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόFerdinand Reich, T. Richter
μέρος ανακάλυψηςGermany
ημερομηνία ανακάλυψης1863
ΕτυμολογίαLatin: indicum (color indigo), the color it shows in a spectroscope.
pronunciationIN-di-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,25 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,02 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,0000044 %
natural abundance (Ήλιος)
0,0000004 %
Abundance in Universe
0,00000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9903
2p4.102
2s12.8764
3d14.3218
3p17.4793
3s17.3692
4d32.0584
4p28.6312
4s27.2388
5p40.53
5s39.4885