Индий

Индий (In)

chemical element with symbol In and atomic number 49
Atomic Number49
Atomic Weight114.818
Массалық Сан115
Group13
Period5
Blockp
Protons49 p+
Neutrons66 n0
Electrons49 e-
Animated Бор постулаттары of In (Индий)

Properties

Физикалық қасиеттер
Атом радиусы
155 pm
molar volume
Коваленттік радиус
142 pm
Metallic Radius
142 pm
ionic radius
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Van der Waals radius
193 pm
density
7,31 g/cm³
энергия
proton affinity
Электронға туыстық
ionization energy
5,7863552 eV/particle
ionization energy of In (Индий)
Булану жылуы
225,1 kJ/mol
балқыту жылулығы
3,24 kJ/mol
Реакцияның жылулық эффектісі
243 kJ/mol
Electrons
Химиялық элементтердің периодтық жүйесін атом құрылысы тұрғысынан сипаттау2, 8, 18, 18, 3
Бор постулаттары: In (Индий)
valence electron3
Lewis structure: In (Индий)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p1
Enhanced Бор постулаттары of In (Индий)
Orbital Diagram of In (Индий)
Тотығу дәрежесі-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Электртерістілік
1.78
Electrophilicity
0,8439965667135223 eV/particle
Phases
phase of matterSolid
Gas Phase
Boiling Point
2 300,15 K
Melting Point
429,7485 K
critical pressure
critical temperature
Үштік нүкте
429,7436 K
Visual
Түс
Silver
appearancesilvery lustrous gray
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
81,8 W/(m K)
Көлемдік ұлғаюдың термиялық коэффициенті
0,0000321 1/K
molar heat capacity
26,74 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,233 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
12 MS/m
electrical resistivity
0,00000008000000000001 m Ω
Асқын өткізгіштік
3,41 K
Магнетизм
typediamagnetic
Магниттік қабылдағыштық (Mass)
-0,0000000014 m³/Kg
Магниттік қабылдағыштық (Molar)
-0,000000000161 m³/mol
Магниттік қабылдағыштық (Volume)
-0,0000102
magnetic ordering
Кюри температурасы
Неель нүктесі
Structure
Crystal StructureCentered Tetragonal (TET)
lattice constant
4,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Қаттылық
1,2 MPa
bulk modulus
shear modulus
Юнг модулі
11 GPa
Пуассон коэффициенті
Дыбыс Жылдамдығы
1 215 m/s
classification
CategoryPost-transition metals, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number80
Mendeleev Number84
Pettifor Number79
Geochemical Class
Элементтердің геохимикалық жіктелуіchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
65 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
779 a₀
Allotropes
Neutron cross section
194
Neutron Mass Absorption
0,06
quantum number2P1/2
space group139 (I4/mmm)

Isotopes of Indium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes40
Radioactive Isotopes41

96In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
95,959109 ± 0,000537 Da
Массалық Сан96
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2016
parity

96In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%

97In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
96,949125 ± 0,00043 Da
Массалық Сан97
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
36 ± 6 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2011
parity+

97In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%
p (proton emission)%

98In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
97,942129 ± 0,000327 Da
Массалық Сан98
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
30 ± 1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1994
parity+

98In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

99In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
98,93411 ± 0,00032 Da
Массалық Сан99
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
3,11 ± 0,06 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1994
parity+

99In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.29%

100In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
99,931101929 ± 0,0000024 Da
Массалық Сан100
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
5,62 ± 0,06 s
Спин6
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1982
parity+

100In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.66%

101In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
100,926414025 ± 0,000012519 Da
Массалық Сан101
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
15,1 ± 1,1 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1988
parity+

101In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

102In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
101,924105911 ± 0,000004909 Da
Массалық Сан102
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
23,3 ± 0,1 s
Спин6
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1981
parity+

102In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0093%

103In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
102,91987883 ± 0,00000964 Da
Массалық Сан103
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
60 ± 1 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1978
parity+

103In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
103,918214538 ± 0,0000062 Da
Массалық Сан104
g-factor
0,886 ± 0,004
Жартылай ыдырау мерзімі
1,8 ± 0,03 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
0,63 ± 0,1
time of discovery or invention1977
parity+

104In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
104,914502322 ± 0,000011 Da
Массалық Сан105
g-factor
1,2593333333333 ± 0,0011111111111111
Жартылай ыдырау мерзімі
5,07 ± 0,07 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,05
time of discovery or invention1975
parity+

105In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
105,913463596 ± 0,000013125 Da
Массалық Сан106
g-factor
0,70114285714286 ± 0,001
Жартылай ыдырау мерзімі
6,2 ± 0,1 m
Спин7
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,06
time of discovery or invention1962
parity+

106In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
106,910287497 ± 0,000010363 Da
Массалық Сан107
g-factor
1,2393333333333 ± 0,0017777777777778
Жартылай ыдырау мерзімі
32,4 ± 0,3 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,77 ± 0,05
time of discovery or invention1949
parity+

107In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
107,909693654 ± 0,000009276 Da
Массалық Сан108
g-factor
0,65057142857143 ± 0,00042857142857143
Жартылай ыдырау мерзімі
58 ± 1,2 m
Спин7
nuclear quadrupole moment
0,957 ± 0,007
time of discovery or invention1949
parity+

108In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
108,907149679 ± 0,000004261 Da
Массалық Сан109
g-factor
1,2288888888889 ± 0,00088888888888889
Жартылай ыдырау мерзімі
4,159 ± 0,01 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,03
time of discovery or invention1948
parity+

109In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
109,907170674 ± 0,000012402 Da
Массалық Сан110
g-factor
0,67228571428571 ± 0,0011428571428571
Жартылай ыдырау мерзімі
4,92 ± 0,08 h
Спин7
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,02
time of discovery or invention1939
parity+

110In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
110,905107236 ± 0,000003675 Da
Массалық Сан111
g-factor
1,2211111111111 ± 0,0015555555555556
Жартылай ыдырау мерзімі
2,8048 ± 0,0001 d
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,02
time of discovery or invention1947
parity+

111In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
ϵ (electron capture)100%

112In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
111,905538718 ± 0,000004563 Da
Массалық Сан112
g-factor
2,82 ± 0,03
Жартылай ыдырау мерзімі
14,88 ± 0,15 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,082 ± 0,005
time of discovery or invention1947
parity+

112In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)62%
β (β decay)38%

113In

natural abundance
4,281 ± 0,052
relative atomic mass
112,904060451 ± 0,000000202 Da
Массалық Сан113
g-factor
1,2268444444444 ± 0,000088888888888889
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1934
parity+

114In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
113,904916405 ± 0,000000323 Da
Массалық Сан114
g-factor
2,813 ± 0,014
Жартылай ыдырау мерзімі
71,9 ± 0,1 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1937
parity+

114In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)99.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.5%

115In

natural abundanceRadioactive ☢️
95,719 ± 0,052
relative atomic mass
114,903878772 ± 0,000000012 Da
Массалық Сан115
g-factor
1,2294666666667 ± 0,000088888888888889
Жартылай ыдырау мерзімі
441 ± 25 Ty
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1924
parity+

115In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

116In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
115,905259992 ± 0,000000236 Da
Массалық Сан116
g-factor
2,7826 ± 0,0008
Жартылай ыдырау мерзімі
14,1 ± 0,03 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1937
parity+

116In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0237%

117In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
116,904515729 ± 0,000005239 Da
Массалық Сан117
g-factor
1,2246666666667 ± 0,00088888888888889
Жартылай ыдырау мерзімі
43,2 ± 0,3 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,01
time of discovery or invention1937
parity+

117In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

118In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
117,906356705 ± 0,000008322 Da
Массалық Сан118
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
5 ± 0,5 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1949
parity+

118In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

119In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
118,905851622 ± 0,000007847 Da
Массалық Сан119
g-factor
1,2237777777778 ± 0,0022222222222222
Жартылай ыдырау мерзімі
2,4 ± 0,1 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,814 ± 0,007
time of discovery or invention1949
parity+

119In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

120In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
119,907967489 ± 0,000042953 Da
Массалық Сан120
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
3,08 ± 0,08 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1958
parity+

120In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

121In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
120,907852778 ± 0,000029435 Da
Массалық Сан121
g-factor
1,2208888888889 ± 0,0011111111111111
Жартылай ыдырау мерзімі
23,1 ± 0,6 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,776 ± 0,01
time of discovery or invention1960
parity+

121In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

122In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
121,910282458 ± 0,000053741 Da
Массалық Сан122
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1,5 ± 0,3 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1963
parity+

122In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

123In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
122,910435252 ± 0,00002129 Da
Массалық Сан123
g-factor
1,2184444444444 ± 0,0015555555555556
Жартылай ыдырау мерзімі
6,17 ± 0,05 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,722 ± 0,009
time of discovery or invention1960
parity+

123In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

124In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
123,913184873 ± 0,000032808 Da
Массалық Сан124
g-factor
1,3456666666667 ± 0,0036666666666667
Жартылай ыдырау мерзімі
3,12 ± 0,09 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,07
time of discovery or invention1964
parity+

124In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

125In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
124,913673841 ± 0,0000019 Da
Массалық Сан125
g-factor
1,2208888888889 ± 0,002
Жартылай ыдырау мерзімі
2,36 ± 0,04 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,68 ± 0,03
time of discovery or invention1967
parity+

125In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

126In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
125,916468202 ± 0,0000045 Da
Массалық Сан126
g-factor
1,3426666666667 ± 0,0036666666666667
Жартылай ыдырау мерзімі
1,53 ± 0,01 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
0,47 ± 0,05
time of discovery or invention1974
parity+

126In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

127In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
126,91746604 ± 0,000010736 Da
Массалық Сан127
g-factor
1,2253333333333 ± 0,0017777777777778
Жартылай ыдырау мерзімі
1,086 ± 0,007 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,56 ± 0,03
time of discovery or invention1975
parity+

127In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.03%

128In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
127,920353637 ± 0,000001419 Da
Массалық Сан128
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
816 ± 27 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1975
parity

128In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.038%

129In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
128,921808534 ± 0,000002116 Da
Массалық Сан129
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
570 ± 10 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1975
parity+

129In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

130In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
129,924952257 ± 0,000001921 Da
Массалық Сан130
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
273 ± 5 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1973
parity

130In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.93%

131In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
130,926972839 ± 0,000002367 Da
Массалық Сан131
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
261,5 ± 2,8 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1976
parity+

131In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.25%

132In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
131,932998444 ± 0,000064447 Da
Массалық Сан132
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
202,2 ± 0,2 ms
Спин7
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1973
parity-

132In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.3%
2n (2-neutron emission)%

133In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
132,938067 ± 0,000215 Da
Массалық Сан133
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
163 ± 1,6 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1996
parity+

133In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)%

134In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
133,944208 ± 0,000215 Da
Массалық Сан134
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
136 ± 4 ms
Спин7
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1996
parity-

134In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)4%

135In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
134,949425 ± 0,000322 Da
Массалық Сан135
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
103 ± 3 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2002
parity+

135In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

136In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
135,956017 ± 0,000322 Da
Массалық Сан136
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
86 ± 9 ms
Спин7
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2015
parity-

136In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

137In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
136,961535 ± 0,000429 Da
Массалық Сан137
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
70 ± 40 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2015
parity+

137In Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Indium wetting glass

тарих

discoverer or inventorFerdinand Reich, T. Richter
location of discoveryGermany
time of discovery or invention1863
ЭтимологияLatin: indicum (color indigo), the color it shows in a spectroscope.
pronunciationIN-di-em (ағылшын тілі)

Sources

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,25 mg/kg
Abundance in Oceans
0,02 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000044 %
Abundance in Sun
0,0000004 %
Abundance in Universe
0,00000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9903
2p4.102
2s12.8764
3d14.3218
3p17.4793
3s17.3692
4d32.0584
4p28.6312
4s27.2388
5p40.53
5s39.4885