Ind

Ind (In)

49. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa49
Masa atomowa114.818
liczba masowa115
Grupa13
Okres5
Blokp
Protony49 p+
Neutrony66 n0
Elektrony49 e-
Animated Model atomu Bohra of In (Ind)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
155 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
142 pm
Metallic Radius
142 pm
Promień jonowy
62 pm
Crystal Radius
76 pm
promień van der Waalsa
193 pm
gęstość
7,31 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,7863552 eV/particle
potencjał jonizacyjny of In (Ind)
ciepło parowania
225,1 kJ/mol
ciepło topnienia
3,24 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
243 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 3
Model atomu Bohra: In (Ind)
elektron walencyjny3
Lewis structure: In (Ind)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10 5s2 5p1
Enhanced Model atomu Bohra of In (Ind)
Orbital Diagram of In (Ind)
stopień utlenienia-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.78
Electrophilicity
0,8439965667135223 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
2 300,15 K
Temperatura topnienia
429,7485 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
429,7436 K
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery lustrous gray
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
81,8 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000321 1/K
molar heat capacity
26,74 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,233 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
12 MS/m
rezystywność
0,00000008000000000001 m Ω
nadprzewodnictwo
3,41 K
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000014 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000161 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000102
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyCentered Tetragonal (TET)
Stała sieci krystalicznej
4,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
1,2 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
11 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
1 215 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number80
Mendeleev Number84
Pettifor Number79
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
65 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
779 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
194
Neutron Mass Absorption
0,06
liczby kwantowe2P1/2
grupa przestrzenna139 (I4/mmm)

Isotopes of Indium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy40
Radioactive Isotopes41

96In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
95,959109 ± 0,000537 Da
liczba masowa96
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość

96In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%

97In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
96,949125 ± 0,00043 Da
liczba masowa97
g-factor
czas połowicznego rozpadu
36 ± 6 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2011
parzystość+

97In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%
p (proton emission)%

98In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
97,942129 ± 0,000327 Da
liczba masowa98
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
30 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

98In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

99In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
98,93411 ± 0,00032 Da
liczba masowa99
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,11 ± 0,06 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

99In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.29%

100In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
99,931101929 ± 0,0000024 Da
liczba masowa100
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,62 ± 0,06 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

100In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.66%

101In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
100,926414025 ± 0,000012519 Da
liczba masowa101
g-factor
czas połowicznego rozpadu
15,1 ± 1,1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość+

101In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

102In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
101,924105911 ± 0,000004909 Da
liczba masowa102
g-factor
czas połowicznego rozpadu
23,3 ± 0,1 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

102In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0093%

103In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
102,91987883 ± 0,00000964 Da
liczba masowa103
g-factor
czas połowicznego rozpadu
60 ± 1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

103In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
103,918214538 ± 0,0000062 Da
liczba masowa104
g-factor
0,886 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
1,8 ± 0,03 m
spin5
nuclear quadrupole moment
0,63 ± 0,1
data odkrycia1977
parzystość+

104In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
104,914502322 ± 0,000011 Da
liczba masowa105
g-factor
1,2593333333333 ± 0,0011111111111111
czas połowicznego rozpadu
5,07 ± 0,07 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,05
data odkrycia1975
parzystość+

105In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
105,913463596 ± 0,000013125 Da
liczba masowa106
g-factor
0,70114285714286 ± 0,001
czas połowicznego rozpadu
6,2 ± 0,1 m
spin7
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,06
data odkrycia1962
parzystość+

106In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
106,910287497 ± 0,000010363 Da
liczba masowa107
g-factor
1,2393333333333 ± 0,0017777777777778
czas połowicznego rozpadu
32,4 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,77 ± 0,05
data odkrycia1949
parzystość+

107In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
107,909693654 ± 0,000009276 Da
liczba masowa108
g-factor
0,65057142857143 ± 0,00042857142857143
czas połowicznego rozpadu
58 ± 1,2 m
spin7
nuclear quadrupole moment
0,957 ± 0,007
data odkrycia1949
parzystość+

108In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
108,907149679 ± 0,000004261 Da
liczba masowa109
g-factor
1,2288888888889 ± 0,00088888888888889
czas połowicznego rozpadu
4,159 ± 0,01 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,03
data odkrycia1948
parzystość+

109In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
109,907170674 ± 0,000012402 Da
liczba masowa110
g-factor
0,67228571428571 ± 0,0011428571428571
czas połowicznego rozpadu
4,92 ± 0,08 h
spin7
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,02
data odkrycia1939
parzystość+

110In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
110,905107236 ± 0,000003675 Da
liczba masowa111
g-factor
1,2211111111111 ± 0,0015555555555556
czas połowicznego rozpadu
2,8048 ± 0,0001 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,02
data odkrycia1947
parzystość+

111In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

112In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
111,905538718 ± 0,000004563 Da
liczba masowa112
g-factor
2,82 ± 0,03
czas połowicznego rozpadu
14,88 ± 0,15 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,082 ± 0,005
data odkrycia1947
parzystość+

112In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)62%
β (β decay)38%

113In

abundancja naturalna
4,281 ± 0,052
względna masa atomowa
112,904060451 ± 0,000000202 Da
liczba masowa113
g-factor
1,2268444444444 ± 0,000088888888888889
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1934
parzystość+

114In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
113,904916405 ± 0,000000323 Da
liczba masowa114
g-factor
2,813 ± 0,014
czas połowicznego rozpadu
71,9 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

114In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)99.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.5%

115In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
95,719 ± 0,052
względna masa atomowa
114,903878772 ± 0,000000012 Da
liczba masowa115
g-factor
1,2294666666667 ± 0,000088888888888889
czas połowicznego rozpadu
441 ± 25 Ty
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1924
parzystość+

115In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

116In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
115,905259992 ± 0,000000236 Da
liczba masowa116
g-factor
2,7826 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
14,1 ± 0,03 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

116In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0237%

117In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
116,904515729 ± 0,000005239 Da
liczba masowa117
g-factor
1,2246666666667 ± 0,00088888888888889
czas połowicznego rozpadu
43,2 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,01
data odkrycia1937
parzystość+

117In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

118In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
117,906356705 ± 0,000008322 Da
liczba masowa118
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

118In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

119In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
118,905851622 ± 0,000007847 Da
liczba masowa119
g-factor
1,2237777777778 ± 0,0022222222222222
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,814 ± 0,007
data odkrycia1949
parzystość+

119In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

120In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
119,907967489 ± 0,000042953 Da
liczba masowa120
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,08 ± 0,08 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość+

120In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

121In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
120,907852778 ± 0,000029435 Da
liczba masowa121
g-factor
1,2208888888889 ± 0,0011111111111111
czas połowicznego rozpadu
23,1 ± 0,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,776 ± 0,01
data odkrycia1960
parzystość+

121In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

122In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
121,910282458 ± 0,000053741 Da
liczba masowa122
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,5 ± 0,3 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

122In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

123In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
122,910435252 ± 0,00002129 Da
liczba masowa123
g-factor
1,2184444444444 ± 0,0015555555555556
czas połowicznego rozpadu
6,17 ± 0,05 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,722 ± 0,009
data odkrycia1960
parzystość+

123In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

124In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
123,913184873 ± 0,000032808 Da
liczba masowa124
g-factor
1,3456666666667 ± 0,0036666666666667
czas połowicznego rozpadu
3,12 ± 0,09 s
spin3
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,07
data odkrycia1964
parzystość+

124In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

125In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
124,913673841 ± 0,0000019 Da
liczba masowa125
g-factor
1,2208888888889 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
2,36 ± 0,04 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,68 ± 0,03
data odkrycia1967
parzystość+

125In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

126In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
125,916468202 ± 0,0000045 Da
liczba masowa126
g-factor
1,3426666666667 ± 0,0036666666666667
czas połowicznego rozpadu
1,53 ± 0,01 s
spin3
nuclear quadrupole moment
0,47 ± 0,05
data odkrycia1974
parzystość+

126In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

127In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
126,91746604 ± 0,000010736 Da
liczba masowa127
g-factor
1,2253333333333 ± 0,0017777777777778
czas połowicznego rozpadu
1,086 ± 0,007 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,56 ± 0,03
data odkrycia1975
parzystość+

127In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.03%

128In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
127,920353637 ± 0,000001419 Da
liczba masowa128
g-factor
czas połowicznego rozpadu
816 ± 27 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość

128In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.038%

129In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
128,921808534 ± 0,000002116 Da
liczba masowa129
g-factor
czas połowicznego rozpadu
570 ± 10 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość+

129In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

130In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
129,924952257 ± 0,000001921 Da
liczba masowa130
g-factor
czas połowicznego rozpadu
273 ± 5 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość

130In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.93%

131In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,926972839 ± 0,000002367 Da
liczba masowa131
g-factor
czas połowicznego rozpadu
261,5 ± 2,8 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

131In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.25%

132In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
131,932998444 ± 0,000064447 Da
liczba masowa132
g-factor
czas połowicznego rozpadu
202,2 ± 0,2 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

132In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.3%
2n (2-neutron emission)%

133In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
132,938067 ± 0,000215 Da
liczba masowa133
g-factor
czas połowicznego rozpadu
163 ± 1,6 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość+

133In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)%

134In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
133,944208 ± 0,000215 Da
liczba masowa134
g-factor
czas połowicznego rozpadu
136 ± 4 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

134In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)4%

135In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
134,949425 ± 0,000322 Da
liczba masowa135
g-factor
czas połowicznego rozpadu
103 ± 3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2002
parzystość+

135In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

136In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
135,956017 ± 0,000322 Da
liczba masowa136
g-factor
czas połowicznego rozpadu
86 ± 9 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

136In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

137In

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
136,961535 ± 0,000429 Da
liczba masowa137
g-factor
czas połowicznego rozpadu
70 ± 40 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość+

137In Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Indium wetting glass

historia

odkrywca lub wynalazcaFerdinand Reich, T. Richter
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1863
etymologiaLatin: indicum (color indigo), the color it shows in a spectroscope.
wymowaIN-di-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,25 mg/kg
Abundance in Oceans
0,02 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000044 %
Abundance in Sun
0,0000004 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9903
2p4.102
2s12.8764
3d14.3218
3p17.4793
3s17.3692
4d32.0584
4p28.6312
4s27.2388
5p40.53
5s39.4885