Ind

Ind (In)

49. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa49
Masa atomowa114.818
liczba masowa115
Grupa13
Okres5
Blokp
proton49 p+
neutron66 n0
elektron49 e-
Animated Model atomu Bohra of In (Ind)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
155 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
142 pm
Metallic Radius
142 pm
Promień jonowy
62 pm
Crystal Radius
76 pm
promień van der Waalsa
193 pm
gęstość
7,31 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ind0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,7863552 eV/particle
potencjał jonizacyjny of In (Ind)
ciepło parowania
225,1 kJ/mol
ciepło topnienia
3,24 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
243 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 3
Model atomu Bohra: In (Ind)
elektron walencyjny3
Lewis structure: In (Ind)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10 5s2 5p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p1
Enhanced Model atomu Bohra of In (Ind)
Orbital Diagram of In (Ind)
stopień utlenienia-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.78
Electrophilicity Index
0,8439965667135223 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
2 300,15 K
Temperatura topnienia
429,7485 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
429,7436 K
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery lustrous gray
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
81,8 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000321 1/K
molar heat capacity
26,74 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,233 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
12 MS/m
rezystywność
0,00000008000000000001 m Ω
nadprzewodnictwo
3,41 K
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000014 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000161 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000102
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyCentered Tetragonal (TET)
Stała sieci krystalicznej
4,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
1,2 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
11 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
1 215 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number80
Mendeleev Number84
Pettifor Number79
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
65 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
779 a₀
allotrope
Przekrój czynny
194
Neutron Mass Absorption
0,06
liczby kwantowe2P1/2
grupa przestrzenna139 (I4/mmm)

Isotopes of Indium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition11595.72%11595.72%1134.28%1134.28%

96In

liczba masowa96
liczba neutronów47
względna masa atomowa
95,959109 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

97In

liczba masowa97
liczba neutronów48
względna masa atomowa
96,949125 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
36 ± 6 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2011
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%
p (proton emission)

98In

liczba masowa98
liczba neutronów49
względna masa atomowa
97,942129 ± 0,000327 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

99In

liczba masowa99
liczba neutronów50
względna masa atomowa
98,93411 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,11 ± 0,06 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.29%

100In

liczba masowa100
liczba neutronów51
względna masa atomowa
99,931101929 ± 0,0000024 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,62 ± 0,06 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.66%

101In

liczba masowa101
liczba neutronów52
względna masa atomowa
100,926414025 ± 0,000012519 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,1 ± 1,1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

102In

liczba masowa102
liczba neutronów53
względna masa atomowa
101,924105911 ± 0,000004909 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,3 ± 0,1 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0093%

103In

liczba masowa103
liczba neutronów54
względna masa atomowa
102,91987883 ± 0,00000964 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
60 ± 1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104In

liczba masowa104
liczba neutronów55
względna masa atomowa
103,918214538 ± 0,0000062 Da
g-factor
0,886 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,8 ± 0,03 m
spin5
nuclear quadrupole moment
0,63 ± 0,1
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105In

liczba masowa105
liczba neutronów56
względna masa atomowa
104,914502322 ± 0,000011 Da
g-factor
1,2593333333333 ± 0,0011111111111111
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,07 ± 0,07 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,05
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106In

liczba masowa106
liczba neutronów57
względna masa atomowa
105,913463596 ± 0,000013125 Da
g-factor
0,70114285714286 ± 0,001
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,2 ± 0,1 m
spin7
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,06
data odkrycia1962
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107In

liczba masowa107
liczba neutronów58
względna masa atomowa
106,910287497 ± 0,000010363 Da
g-factor
1,2393333333333 ± 0,0017777777777778
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,4 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,77 ± 0,05
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108In

liczba masowa108
liczba neutronów59
względna masa atomowa
107,909693654 ± 0,000009276 Da
g-factor
0,65057142857143 ± 0,00042857142857143
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
58 ± 1,2 m
spin7
nuclear quadrupole moment
0,957 ± 0,007
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109In

liczba masowa109
liczba neutronów60
względna masa atomowa
108,907149679 ± 0,000004261 Da
g-factor
1,2288888888889 ± 0,00088888888888889
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,159 ± 0,01 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,03
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110In

liczba masowa110
liczba neutronów61
względna masa atomowa
109,907170674 ± 0,000012402 Da
g-factor
0,67228571428571 ± 0,0011428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,92 ± 0,08 h
spin7
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,02
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111In

liczba masowa111
liczba neutronów62
względna masa atomowa
110,905107236 ± 0,000003675 Da
g-factor
1,2211111111111 ± 0,0015555555555556
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,8048 ± 0,0001 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,02
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

112In

liczba masowa112
liczba neutronów63
względna masa atomowa
111,905538718 ± 0,000004563 Da
g-factor
2,82 ± 0,03
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,88 ± 0,15 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,082 ± 0,005
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)62%
β (β decay)38%

113In

liczba masowa113
liczba neutronów64
względna masa atomowa
112,904060451 ± 0,000000202 Da
g-factor
1,2268444444444 ± 0,000088888888888889
abundancja naturalna
4,281 ± 0,052
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1934
parzystość+

114In

liczba masowa114
liczba neutronów65
względna masa atomowa
113,904916405 ± 0,000000323 Da
g-factor
2,813 ± 0,014
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
71,9 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)99.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.5%

115In

liczba masowa115
liczba neutronów66
względna masa atomowa
114,903878772 ± 0,000000012 Da
g-factor
1,2294666666667 ± 0,000088888888888889
abundancja naturalna
95,719 ± 0,052
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
441 ± 25 Ty
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1924
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

116In

liczba masowa116
liczba neutronów67
względna masa atomowa
115,905259992 ± 0,000000236 Da
g-factor
2,7826 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,1 ± 0,03 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0237%

117In

liczba masowa117
liczba neutronów68
względna masa atomowa
116,904515729 ± 0,000005239 Da
g-factor
1,2246666666667 ± 0,00088888888888889
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
43,2 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,01
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

118In

liczba masowa118
liczba neutronów69
względna masa atomowa
117,906356705 ± 0,000008322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

119In

liczba masowa119
liczba neutronów70
względna masa atomowa
118,905851622 ± 0,000007847 Da
g-factor
1,2237777777778 ± 0,0022222222222222
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,814 ± 0,007
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

120In

liczba masowa120
liczba neutronów71
względna masa atomowa
119,907967489 ± 0,000042953 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,08 ± 0,08 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

121In

liczba masowa121
liczba neutronów72
względna masa atomowa
120,907852778 ± 0,000029435 Da
g-factor
1,2208888888889 ± 0,0011111111111111
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,1 ± 0,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,776 ± 0,01
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

122In

liczba masowa122
liczba neutronów73
względna masa atomowa
121,910282458 ± 0,000053741 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,5 ± 0,3 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

123In

liczba masowa123
liczba neutronów74
względna masa atomowa
122,910435252 ± 0,00002129 Da
g-factor
1,2184444444444 ± 0,0015555555555556
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,17 ± 0,05 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,722 ± 0,009
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

124In

liczba masowa124
liczba neutronów75
względna masa atomowa
123,913184873 ± 0,000032808 Da
g-factor
1,3456666666667 ± 0,0036666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,12 ± 0,09 s
spin3
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,07
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

125In

liczba masowa125
liczba neutronów76
względna masa atomowa
124,913673841 ± 0,0000019 Da
g-factor
1,2208888888889 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,36 ± 0,04 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,68 ± 0,03
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

126In

liczba masowa126
liczba neutronów77
względna masa atomowa
125,916468202 ± 0,0000045 Da
g-factor
1,3426666666667 ± 0,0036666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,53 ± 0,01 s
spin3
nuclear quadrupole moment
0,47 ± 0,05
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

127In

liczba masowa127
liczba neutronów78
względna masa atomowa
126,91746604 ± 0,000010736 Da
g-factor
1,2253333333333 ± 0,0017777777777778
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,086 ± 0,007 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,56 ± 0,03
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.03%

128In

liczba masowa128
liczba neutronów79
względna masa atomowa
127,920353637 ± 0,000001419 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
816 ± 27 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.038%

129In

liczba masowa129
liczba neutronów80
względna masa atomowa
128,921808534 ± 0,000002116 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
570 ± 10 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

130In

liczba masowa130
liczba neutronów81
względna masa atomowa
129,924952257 ± 0,000001921 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
273 ± 5 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.93%

131In

liczba masowa131
liczba neutronów82
względna masa atomowa
130,926972839 ± 0,000002367 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
261,5 ± 2,8 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.25%

132In

liczba masowa132
liczba neutronów83
względna masa atomowa
131,932998444 ± 0,000064447 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
202,2 ± 0,2 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.3%
2n (2-neutron emission)

133In

liczba masowa133
liczba neutronów84
względna masa atomowa
132,938067 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
163 ± 1,6 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)

134In

liczba masowa134
liczba neutronów85
względna masa atomowa
133,944208 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
136 ± 4 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)4%

135In

liczba masowa135
liczba neutronów86
względna masa atomowa
134,949425 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
103 ± 3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2002
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

136In

liczba masowa136
liczba neutronów87
względna masa atomowa
135,956017 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
86 ± 9 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

137In

liczba masowa137
liczba neutronów88
względna masa atomowa
136,961535 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
70 ± 40 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Indium wetting glass

historia

odkrywca lub wynalazcaFerdinand Reich, T. Richter
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1863
etymologiaLatin: indicum (color indigo), the color it shows in a spectroscope.
wymowaIN-di-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,25 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,02 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,0000044 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000004 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9903
2p4.102
2s12.8764
3d14.3218
3p17.4793
3s17.3692
4d32.0584
4p28.6312
4s27.2388
5p40.53
5s39.4885