Indium

Indium (In)

chemický prvok s protónovým číslom 49
Protónové číslo49
Atómová hmotnosť114.818
Nukleónové číslo115
Skupina13
Perióda5
Orbitálp
protón49 p+
Neutrón66 n0
elektrón49 e-
Animated Bohrov model atómu of In (Indium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
155 pm
Mólový objem
Covalent Radius
142 pm
Metallic Radius
142 pm
iónový polomer
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Van der Waalsov polomer
193 pm
density
7,31 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Indium0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
5,7863552 eV/particle
ionization energy of In (Indium)
Merné skupenské teplo varu
225,1 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
3,24 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
243 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 18, 3
Bohrov model atómu: In (Indium)
Valenčný elektrón3
Lewis structure: In (Indium)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p1
Enhanced Bohrov model atómu of In (Indium)
Orbital Diagram of In (Indium)
Oxidačné číslo-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Elektronegativita
1.78
Electrophilicity Index
0,8439965667135223 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
2 300,15 K
Teplota topenia
429,7485 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
429,7436 K
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery lustrous gray
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
81,8 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000321 1/K
Molárna tepelná kapacita
26,74 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,233 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
12 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000008000000000001 m Ω
supravodivosť
3,41 K
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000014 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000161 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000102
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaCentrovaný tetragonálny (TET)
lattice constant
4,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
1,2 MPa
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
11 GPa
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
1 215 m/s
classification
KategóriaPo-prechodné kovy, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number80
Mendeleev Number84
Pettifor Number79
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
65 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
779 a₀
allotrope
Neutron cross section
194
Neutron Mass Absorption
0,06
Kvantové číslo2P1/2
Priestorová grupa139 (I4/mmm)

Isotopes of Indium

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition11595.72%11595.72%1134.28%1134.28%

96In

Nukleónové číslo96
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
95,959109 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2016
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

97In

Nukleónové číslo97
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
96,949125 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
36 ± 6 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2011
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%
p (proton emission)

98In

Nukleónové číslo98
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
97,942129 ± 0,000327 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

99In

Nukleónové číslo99
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
98,93411 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,11 ± 0,06 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.29%

100In

Nukleónové číslo100
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
99,931101929 ± 0,0000024 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,62 ± 0,06 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.66%

101In

Nukleónové číslo101
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
100,926414025 ± 0,000012519 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,1 ± 1,1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1988
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

102In

Nukleónové číslo102
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
101,924105911 ± 0,000004909 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,3 ± 0,1 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0093%

103In

Nukleónové číslo103
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
102,91987883 ± 0,00000964 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
60 ± 1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104In

Nukleónové číslo104
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
103,918214538 ± 0,0000062 Da
g-factor
0,886 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,8 ± 0,03 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
0,63 ± 0,1
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105In

Nukleónové číslo105
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
104,914502322 ± 0,000011 Da
g-factor
1,2593333333333 ± 0,0011111111111111
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,07 ± 0,07 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,05
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106In

Nukleónové číslo106
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
105,913463596 ± 0,000013125 Da
g-factor
0,70114285714286 ± 0,001
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,2 ± 0,1 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,06
dátum objavu1962
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107In

Nukleónové číslo107
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
106,910287497 ± 0,000010363 Da
g-factor
1,2393333333333 ± 0,0017777777777778
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32,4 ± 0,3 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,77 ± 0,05
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108In

Nukleónové číslo108
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
107,909693654 ± 0,000009276 Da
g-factor
0,65057142857143 ± 0,00042857142857143
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
58 ± 1,2 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
0,957 ± 0,007
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109In

Nukleónové číslo109
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
108,907149679 ± 0,000004261 Da
g-factor
1,2288888888889 ± 0,00088888888888889
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,159 ± 0,01 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,03
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110In

Nukleónové číslo110
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
109,907170674 ± 0,000012402 Da
g-factor
0,67228571428571 ± 0,0011428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,92 ± 0,08 h
Spin7
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,02
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111In

Nukleónové číslo111
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
110,905107236 ± 0,000003675 Da
g-factor
1,2211111111111 ± 0,0015555555555556
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,8048 ± 0,0001 d
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,02
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

112In

Nukleónové číslo112
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
111,905538718 ± 0,000004563 Da
g-factor
2,82 ± 0,03
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,88 ± 0,15 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,082 ± 0,005
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)62%
β (β decay)38%

113In

Nukleónové číslo113
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
112,904060451 ± 0,000000202 Da
g-factor
1,2268444444444 ± 0,000088888888888889
natural abundance
4,281 ± 0,052
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1934
parity+

114In

Nukleónové číslo114
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
113,904916405 ± 0,000000323 Da
g-factor
2,813 ± 0,014
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
71,9 ± 0,1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)99.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.5%

115In

Nukleónové číslo115
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
114,903878772 ± 0,000000012 Da
g-factor
1,2294666666667 ± 0,000088888888888889
natural abundance
95,719 ± 0,052
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
441 ± 25 Ty
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1924
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

116In

Nukleónové číslo116
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
115,905259992 ± 0,000000236 Da
g-factor
2,7826 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,1 ± 0,03 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0237%

117In

Nukleónové číslo117
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
116,904515729 ± 0,000005239 Da
g-factor
1,2246666666667 ± 0,00088888888888889
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
43,2 ± 0,3 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,01
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

118In

Nukleónové číslo118
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
117,906356705 ± 0,000008322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5 ± 0,5 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

119In

Nukleónové číslo119
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
118,905851622 ± 0,000007847 Da
g-factor
1,2237777777778 ± 0,0022222222222222
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,4 ± 0,1 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,814 ± 0,007
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

120In

Nukleónové číslo120
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
119,907967489 ± 0,000042953 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,08 ± 0,08 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

121In

Nukleónové číslo121
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
120,907852778 ± 0,000029435 Da
g-factor
1,2208888888889 ± 0,0011111111111111
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,1 ± 0,6 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,776 ± 0,01
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

122In

Nukleónové číslo122
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
121,910282458 ± 0,000053741 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,5 ± 0,3 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

123In

Nukleónové číslo123
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
122,910435252 ± 0,00002129 Da
g-factor
1,2184444444444 ± 0,0015555555555556
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,17 ± 0,05 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,722 ± 0,009
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

124In

Nukleónové číslo124
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
123,913184873 ± 0,000032808 Da
g-factor
1,3456666666667 ± 0,0036666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,12 ± 0,09 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,07
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

125In

Nukleónové číslo125
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
124,913673841 ± 0,0000019 Da
g-factor
1,2208888888889 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,36 ± 0,04 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,68 ± 0,03
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

126In

Nukleónové číslo126
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
125,916468202 ± 0,0000045 Da
g-factor
1,3426666666667 ± 0,0036666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,53 ± 0,01 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,47 ± 0,05
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

127In

Nukleónové číslo127
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
126,91746604 ± 0,000010736 Da
g-factor
1,2253333333333 ± 0,0017777777777778
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,086 ± 0,007 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,56 ± 0,03
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.03%

128In

Nukleónové číslo128
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
127,920353637 ± 0,000001419 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
816 ± 27 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1975
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.038%

129In

Nukleónové číslo129
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
128,921808534 ± 0,000002116 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
570 ± 10 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

130In

Nukleónové číslo130
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
129,924952257 ± 0,000001921 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
273 ± 5 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.93%

131In

Nukleónové číslo131
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
130,926972839 ± 0,000002367 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
261,5 ± 2,8 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.25%

132In

Nukleónové číslo132
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
131,932998444 ± 0,000064447 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
202,2 ± 0,2 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.3%
2n (2-neutron emission)

133In

Nukleónové číslo133
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
132,938067 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
163 ± 1,6 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)

134In

Nukleónové číslo134
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
133,944208 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
136 ± 4 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)4%

135In

Nukleónové číslo135
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
134,949425 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
103 ± 3 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2002
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

136In

Nukleónové číslo136
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
135,956017 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
86 ± 9 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2015
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

137In

Nukleónové číslo137
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
136,961535 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
70 ± 40 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2015
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Indium wetting glass

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaFerdinand Reich, T. Richter
miesto nálezuGermany
dátum objavu1863
etymológiaLatin: indicum (color indigo), the color it shows in a spectroscope.
pronunciationIN-di-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,25 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,02 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,0000044 %
natural abundance (Slnko)
0,0000004 %
Množstvo vo vesmíre
0,00000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9903
2p4.102
2s12.8764
3d14.3218
3p17.4793
3s17.3692
4d32.0584
4p28.6312
4s27.2388
5p40.53
5s39.4885