Indij

Indij (In)

chemical element with symbol In and atomic number 49
Vrstno število49
Atomska teža114.818
Masno število115
Skupina13
Perioda5
Blokp
proton49 p+
nevtron66 n0
elektron49 e-
Animated Bohrov model atoma of In (Indij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
155 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
142 pm
Metallic Radius
142 pm
Ionski polmer
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Van der Waalsov polmer
193 pm
density
7,31 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Indij0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
5,7863552 eV/particle
ionization energy of In (Indij)
Izparilna toplota
225,1 kJ/mol
talilna toplota
3,24 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
243 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 18, 3
Bohrov model atoma: In (Indij)
valence electron3
Lewis structure: In (Indij)
elektronska konfiguracija[Kr] 4d10 5s2 5p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p1
Enhanced Bohrov model atoma of In (Indij)
Orbital Diagram of In (Indij)
Oksidacijsko stanje-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Elektronegativnost
1.78
Electrophilicity Index
0,8439965667135223 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
2.300,15 K
Tališče
429,7485 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
429,7436 K
appearance
barva
Silver
appearancesilvery lustrous gray
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
81,8 W/(m K)
thermal expansion
0,0000321 1/K
molar heat capacity
26,74 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,233 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
12 MS/m
Specifična upornost
0,00000008000000000001 m Ω
Superprevodnost
3,41 K
Magnetizem
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
−0,0000000014 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
−0,000000000161 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
−0,0000102
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaTelesno centrirana tetragonalna (TET)
lattice constant
4,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
1,2 MPa
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
11 GPa
Poissonovo število
hitrost zvoka
1.215 m/s
klasifikacija
KategorijaŠibke kovine, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number80
Mendeleev Number84
Pettifor Number79
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovchalcophile

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
65 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
779 a₀
allotrope
Neutron cross section
194
Neutron Mass Absorption
0,06
Kvantno število2P1/2
Prostorska skupina139 (I4/mmm)

Isotopes of Indium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition11595.72%11595.72%1134.28%1134.28%

96In

Masno število96
nevtronsko število47
relative atomic mass
95,959109 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2016
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

97In

Masno število97
nevtronsko število48
relative atomic mass
96,949125 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
36 ± 6 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2011
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%
p (proton emission)

98In

Masno število98
nevtronsko število49
relative atomic mass
97,942129 ± 0,000327 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
30 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

99In

Masno število99
nevtronsko število50
relative atomic mass
98,93411 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,11 ± 0,06 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.29%

100In

Masno število100
nevtronsko število51
relative atomic mass
99,931101929 ± 0,0000024 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,62 ± 0,06 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1982
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.66%

101In

Masno število101
nevtronsko število52
relative atomic mass
100,926414025 ± 0,000012519 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
15,1 ± 1,1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1988
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

102In

Masno število102
nevtronsko število53
relative atomic mass
101,924105911 ± 0,000004909 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
23,3 ± 0,1 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0093%

103In

Masno število103
nevtronsko število54
relative atomic mass
102,91987883 ± 0,00000964 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
60 ± 1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1978
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104In

Masno število104
nevtronsko število55
relative atomic mass
103,918214538 ± 0,0000062 Da
g-factor
0,886 ± 0,004
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,8 ± 0,03 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
0,63 ± 0,1
datum odkritja1977
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105In

Masno število105
nevtronsko število56
relative atomic mass
104,914502322 ± 0,000011 Da
g-factor
1,2593333333333 ± 0,0011111111111111
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,07 ± 0,07 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,05
datum odkritja1975
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106In

Masno število106
nevtronsko število57
relative atomic mass
105,913463596 ± 0,000013125 Da
g-factor
0,70114285714286 ± 0,001
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,2 ± 0,1 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,06
datum odkritja1962
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107In

Masno število107
nevtronsko število58
relative atomic mass
106,910287497 ± 0,000010363 Da
g-factor
1,2393333333333 ± 0,0017777777777778
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
32,4 ± 0,3 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,77 ± 0,05
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108In

Masno število108
nevtronsko število59
relative atomic mass
107,909693654 ± 0,000009276 Da
g-factor
0,65057142857143 ± 0,00042857142857143
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
58 ± 1,2 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
0,957 ± 0,007
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109In

Masno število109
nevtronsko število60
relative atomic mass
108,907149679 ± 0,000004261 Da
g-factor
1,2288888888889 ± 0,00088888888888889
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,159 ± 0,01 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,03
datum odkritja1948
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110In

Masno število110
nevtronsko število61
relative atomic mass
109,907170674 ± 0,000012402 Da
g-factor
0,67228571428571 ± 0,0011428571428571
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,92 ± 0,08 h
Spin7
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,02
datum odkritja1939
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111In

Masno število111
nevtronsko število62
relative atomic mass
110,905107236 ± 0,000003675 Da
g-factor
1,2211111111111 ± 0,0015555555555556
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,8048 ± 0,0001 d
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,02
datum odkritja1947
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

112In

Masno število112
nevtronsko število63
relative atomic mass
111,905538718 ± 0,000004563 Da
g-factor
2,82 ± 0,03
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14,88 ± 0,15 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,082 ± 0,005
datum odkritja1947
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)62%
β (β decay)38%

113In

Masno število113
nevtronsko število64
relative atomic mass
112,904060451 ± 0,000000202 Da
g-factor
1,2268444444444 ± 0,000088888888888889
natural abundance
4,281 ± 0,052
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1934
Parnost+

114In

Masno število114
nevtronsko število65
relative atomic mass
113,904916405 ± 0,000000323 Da
g-factor
2,813 ± 0,014
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
71,9 ± 0,1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1937
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)99.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.5%

115In

Masno število115
nevtronsko število66
relative atomic mass
114,903878772 ± 0,000000012 Da
g-factor
1,2294666666667 ± 0,000088888888888889
natural abundance
95,719 ± 0,052
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
441 ± 25 Ty
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1924
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

116In

Masno število116
nevtronsko število67
relative atomic mass
115,905259992 ± 0,000000236 Da
g-factor
2,7826 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14,1 ± 0,03 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1937
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0237%

117In

Masno število117
nevtronsko število68
relative atomic mass
116,904515729 ± 0,000005239 Da
g-factor
1,2246666666667 ± 0,00088888888888889
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
43,2 ± 0,3 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,01
datum odkritja1937
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

118In

Masno število118
nevtronsko število69
relative atomic mass
117,906356705 ± 0,000008322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5 ± 0,5 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

119In

Masno število119
nevtronsko število70
relative atomic mass
118,905851622 ± 0,000007847 Da
g-factor
1,2237777777778 ± 0,0022222222222222
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,4 ± 0,1 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,814 ± 0,007
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

120In

Masno število120
nevtronsko število71
relative atomic mass
119,907967489 ± 0,000042953 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,08 ± 0,08 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1958
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

121In

Masno število121
nevtronsko število72
relative atomic mass
120,907852778 ± 0,000029435 Da
g-factor
1,2208888888889 ± 0,0011111111111111
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
23,1 ± 0,6 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,776 ± 0,01
datum odkritja1960
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

122In

Masno število122
nevtronsko število73
relative atomic mass
121,910282458 ± 0,000053741 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,5 ± 0,3 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1963
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

123In

Masno število123
nevtronsko število74
relative atomic mass
122,910435252 ± 0,00002129 Da
g-factor
1,2184444444444 ± 0,0015555555555556
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,17 ± 0,05 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,722 ± 0,009
datum odkritja1960
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

124In

Masno število124
nevtronsko število75
relative atomic mass
123,913184873 ± 0,000032808 Da
g-factor
1,3456666666667 ± 0,0036666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,12 ± 0,09 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,07
datum odkritja1964
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

125In

Masno število125
nevtronsko število76
relative atomic mass
124,913673841 ± 0,0000019 Da
g-factor
1,2208888888889 ± 0,002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,36 ± 0,04 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,68 ± 0,03
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

126In

Masno število126
nevtronsko število77
relative atomic mass
125,916468202 ± 0,0000045 Da
g-factor
1,3426666666667 ± 0,0036666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,53 ± 0,01 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,47 ± 0,05
datum odkritja1974
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

127In

Masno število127
nevtronsko število78
relative atomic mass
126,91746604 ± 0,000010736 Da
g-factor
1,2253333333333 ± 0,0017777777777778
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,086 ± 0,007 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,56 ± 0,03
datum odkritja1975
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.03%

128In

Masno število128
nevtronsko število79
relative atomic mass
127,920353637 ± 0,000001419 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
816 ± 27 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1975
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.038%

129In

Masno število129
nevtronsko število80
relative atomic mass
128,921808534 ± 0,000002116 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
570 ± 10 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1975
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

130In

Masno število130
nevtronsko število81
relative atomic mass
129,924952257 ± 0,000001921 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
273 ± 5 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.93%

131In

Masno število131
nevtronsko število82
relative atomic mass
130,926972839 ± 0,000002367 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
261,5 ± 2,8 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1976
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.25%

132In

Masno število132
nevtronsko število83
relative atomic mass
131,932998444 ± 0,000064447 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
202,2 ± 0,2 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.3%
2n (2-neutron emission)

133In

Masno število133
nevtronsko število84
relative atomic mass
132,938067 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
163 ± 1,6 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1996
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)

134In

Masno število134
nevtronsko število85
relative atomic mass
133,944208 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
136 ± 4 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1996
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)4%

135In

Masno število135
nevtronsko število86
relative atomic mass
134,949425 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
103 ± 3 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2002
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

136In

Masno število136
nevtronsko število87
relative atomic mass
135,956017 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
86 ± 9 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2015
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

137In

Masno število137
nevtronsko število88
relative atomic mass
136,961535 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
70 ± 40 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2015
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Indium wetting glass

zgodovina

odkritelj ali izumiteljFerdinand Reich, T. Richter
nahajališčeGermany
datum odkritja1863
etimologijaLatin: indicum (color indigo), the color it shows in a spectroscope.
pronunciationIN-di-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
0,25 mg/kg
natural abundance (ocean)
0,02 mg/L
natural abundance (človeško telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,0000044 %
natural abundance (Sonce)
0,0000004 %
Abundance in Universe
0,00000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9903
2p4.102
2s12.8764
3d14.3218
3p17.4793
3s17.3692
4d32.0584
4p28.6312
4s27.2388
5p40.53
5s39.4885