Индијум

Индијум (In)

chemical element with symbol In and atomic number 49
Атомски број49
Атомска маса114.818
Масени број115
Група13
Периода5
Блокp
протон49 p+
неутрон66 n0
електрон49 e-
Animated Боров модел атома of In (Индијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
155 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
142 pm
Metallic Radius
142 pm
ionic radius
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Ван дер Валсов радијус
193 pm
густина
7,31 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Индијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
5,7863552 eV/particle
енергија јонизације of In (Индијум)
Топлота испаравања
225,1 kJ/mol
топлота топљења
3,24 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
243 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 18, 3
Боров модел атома: In (Индијум)
Валентни електрони3
Lewis structure: In (Индијум)
електронска конфигурација[Kr] 4d10 5s2 5p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p1
Enhanced Боров модел атома of In (Индијум)
Orbital Diagram of In (Индијум)
оксидациони број-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3
електронегативност
1.78
Electrophilicity Index
0,8439965667135223 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
2.300,15 K
Температура топљења
429,7485 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
429,7436 K
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery lustrous gray
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
81,8 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000321 1/K
molar heat capacity
26,74 J/(mol K)
Специфична топлота
0,233 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
12 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000008000000000001 m Ω
Суперпроводност
3,41 K
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000014 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000161 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000102
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПросторноцентрична Тетрагонална (TET)
lattice constant
4,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
1,2 MPa
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
11 GPa
Пуасонов однос
брзина звука
1.215 m/s
класификација
КатегоријаПост-прелазни метали, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number80
Mendeleev Number84
Pettifor Number79
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
polarizability
65 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
779 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
194
Neutron Mass Absorption
0,06
квантни број2P1/2
кристалографска група139 (I4/mmm)

Isotopes of Indium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition11595.72%11595.72%1134.28%1134.28%

96In

Масени број96
неутронски број47
атомска тежина
95,959109 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2016
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

97In

Масени број97
неутронски број48
атомска тежина
96,949125 ± 0,00043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
36 ± 6 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2011
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%
p (proton emission)

98In

Масени број98
неутронски број49
атомска тежина
97,942129 ± 0,000327 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30 ± 1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

99In

Масени број99
неутронски број50
атомска тежина
98,93411 ± 0,00032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,11 ± 0,06 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.29%

100In

Масени број100
неутронски број51
атомска тежина
99,931101929 ± 0,0000024 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,62 ± 0,06 s
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.66%

101In

Масени број101
неутронски број52
атомска тежина
100,926414025 ± 0,000012519 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,1 ± 1,1 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1988
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

102In

Масени број102
неутронски број53
атомска тежина
101,924105911 ± 0,000004909 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,3 ± 0,1 s
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0093%

103In

Масени број103
неутронски број54
атомска тежина
102,91987883 ± 0,00000964 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
60 ± 1 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104In

Масени број104
неутронски број55
атомска тежина
103,918214538 ± 0,0000062 Da
g-factor
0,886 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,8 ± 0,03 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
0,63 ± 0,1
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105In

Масени број105
неутронски број56
атомска тежина
104,914502322 ± 0,000011 Da
g-factor
1,2593333333333 ± 0,0011111111111111
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,07 ± 0,07 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,05
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106In

Масени број106
неутронски број57
атомска тежина
105,913463596 ± 0,000013125 Da
g-factor
0,70114285714286 ± 0,001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,2 ± 0,1 m
Спин7
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,06
датум открића1962
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107In

Масени број107
неутронски број58
атомска тежина
106,910287497 ± 0,000010363 Da
g-factor
1,2393333333333 ± 0,0017777777777778
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,4 ± 0,3 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,77 ± 0,05
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108In

Масени број108
неутронски број59
атомска тежина
107,909693654 ± 0,000009276 Da
g-factor
0,65057142857143 ± 0,00042857142857143
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
58 ± 1,2 m
Спин7
nuclear quadrupole moment
0,957 ± 0,007
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109In

Масени број109
неутронски број60
атомска тежина
108,907149679 ± 0,000004261 Da
g-factor
1,2288888888889 ± 0,00088888888888889
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,159 ± 0,01 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,03
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110In

Масени број110
неутронски број61
атомска тежина
109,907170674 ± 0,000012402 Da
g-factor
0,67228571428571 ± 0,0011428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,92 ± 0,08 h
Спин7
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,02
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111In

Масени број111
неутронски број62
атомска тежина
110,905107236 ± 0,000003675 Da
g-factor
1,2211111111111 ± 0,0015555555555556
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,8048 ± 0,0001 d
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,02
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

112In

Масени број112
неутронски број63
атомска тежина
111,905538718 ± 0,000004563 Da
g-factor
2,82 ± 0,03
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,88 ± 0,15 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,082 ± 0,005
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)62%
β (β decay)38%

113In

Масени број113
неутронски број64
атомска тежина
112,904060451 ± 0,000000202 Da
g-factor
1,2268444444444 ± 0,000088888888888889
присутност у природи
4,281 ± 0,052
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1934
parity+

114In

Масени број114
неутронски број65
атомска тежина
113,904916405 ± 0,000000323 Da
g-factor
2,813 ± 0,014
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
71,9 ± 0,1 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)99.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.5%

115In

Масени број115
неутронски број66
атомска тежина
114,903878772 ± 0,000000012 Da
g-factor
1,2294666666667 ± 0,000088888888888889
присутност у природи
95,719 ± 0,052
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
441 ± 25 Ty
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1924
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

116In

Масени број116
неутронски број67
атомска тежина
115,905259992 ± 0,000000236 Da
g-factor
2,7826 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,1 ± 0,03 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0237%

117In

Масени број117
неутронски број68
атомска тежина
116,904515729 ± 0,000005239 Da
g-factor
1,2246666666667 ± 0,00088888888888889
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
43,2 ± 0,3 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,01
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

118In

Масени број118
неутронски број69
атомска тежина
117,906356705 ± 0,000008322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5 ± 0,5 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

119In

Масени број119
неутронски број70
атомска тежина
118,905851622 ± 0,000007847 Da
g-factor
1,2237777777778 ± 0,0022222222222222
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,4 ± 0,1 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,814 ± 0,007
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

120In

Масени број120
неутронски број71
атомска тежина
119,907967489 ± 0,000042953 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,08 ± 0,08 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

121In

Масени број121
неутронски број72
атомска тежина
120,907852778 ± 0,000029435 Da
g-factor
1,2208888888889 ± 0,0011111111111111
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,1 ± 0,6 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,776 ± 0,01
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

122In

Масени број122
неутронски број73
атомска тежина
121,910282458 ± 0,000053741 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,5 ± 0,3 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

123In

Масени број123
неутронски број74
атомска тежина
122,910435252 ± 0,00002129 Da
g-factor
1,2184444444444 ± 0,0015555555555556
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,17 ± 0,05 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,722 ± 0,009
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

124In

Масени број124
неутронски број75
атомска тежина
123,913184873 ± 0,000032808 Da
g-factor
1,3456666666667 ± 0,0036666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,12 ± 0,09 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,07
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

125In

Масени број125
неутронски број76
атомска тежина
124,913673841 ± 0,0000019 Da
g-factor
1,2208888888889 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,36 ± 0,04 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,68 ± 0,03
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

126In

Масени број126
неутронски број77
атомска тежина
125,916468202 ± 0,0000045 Da
g-factor
1,3426666666667 ± 0,0036666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,53 ± 0,01 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
0,47 ± 0,05
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

127In

Масени број127
неутронски број78
атомска тежина
126,91746604 ± 0,000010736 Da
g-factor
1,2253333333333 ± 0,0017777777777778
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,086 ± 0,007 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,56 ± 0,03
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.03%

128In

Масени број128
неутронски број79
атомска тежина
127,920353637 ± 0,000001419 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
816 ± 27 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.038%

129In

Масени број129
неутронски број80
атомска тежина
128,921808534 ± 0,000002116 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
570 ± 10 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

130In

Масени број130
неутронски број81
атомска тежина
129,924952257 ± 0,000001921 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
273 ± 5 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.93%

131In

Масени број131
неутронски број82
атомска тежина
130,926972839 ± 0,000002367 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
261,5 ± 2,8 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.25%

132In

Масени број132
неутронски број83
атомска тежина
131,932998444 ± 0,000064447 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
202,2 ± 0,2 ms
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.3%
2n (2-neutron emission)

133In

Масени број133
неутронски број84
атомска тежина
132,938067 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
163 ± 1,6 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)

134In

Масени број134
неутронски број85
атомска тежина
133,944208 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
136 ± 4 ms
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)4%

135In

Масени број135
неутронски број86
атомска тежина
134,949425 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
103 ± 3 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2002
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

136In

Масени број136
неутронски број87
атомска тежина
135,956017 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
86 ± 9 ms
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића2015
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

137In

Масени број137
неутронски број88
атомска тежина
136,961535 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
70 ± 40 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2015
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Indium wetting glass

историја

откриоFerdinand Reich, T. Richter
место открићаGermany
датум открића1863
етимологијаLatin: indicum (color indigo), the color it shows in a spectroscope.
изговорIN-di-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,25 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,02 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,0000044 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000004 %
Заступљеност у Космосу
0,00000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9903
2p4.102
2s12.8764
3d14.3218
3p17.4793
3s17.3692
4d32.0584
4p28.6312
4s27.2388
5p40.53
5s39.4885