อินเดียม

อินเดียม (In)

chemical element with symbol In and atomic number 49
เลขอะตอม49
มวลอะตอม114.818
เลขมวล115
หมู่13
คาบ5
บล็อกp
โปรตอน49 p+
นิวตรอน66 n0
อิเล็กตรอน49 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of In (อินเดียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
155 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
142 pm
Metallic Radius
142 pm
ionic radius
62 pm
Crystal Radius
76 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
193 pm
ความหนาแน่น
7.31 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: อินเดียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.7863552 eV/particle
ionization energy of In (อินเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
225.1 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
3.24 kJ/mol
standard enthalpy of formation
243 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 3
แบบจำลองของบอร์: In (อินเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน3
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: In (อินเดียม)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of In (อินเดียม)
Orbital Diagram of In (อินเดียม)
สถานะออกซิเดชัน-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.78
Electrophilicity Index
0.8439965667135223 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
2,300.15 K
จุดหลอมเหลว
429.7485 K
critical pressure
critical temperature
triple point
429.7436 K
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery lustrous gray
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
81.8 W/(m K)
thermal expansion
0.0000321 1/K
molar heat capacity
26.74 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.233 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
12 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000008000000000001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
3.41 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000014 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000161 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000102
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกCentered Tetragonal (TET)
lattice constant
4.59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.2 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
11 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
1,215 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number80
Mendeleev Number84
Pettifor Number79
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
65 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
779 a₀
allotrope
Neutron cross section
194
Neutron Mass Absorption
0.06
quantum number2P1/2
space group139 (I4/mmm)

Isotopes of Indium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition11595.72%11595.72%1134.28%1134.28%

96In

เลขมวล96
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
95.959109 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

97In

เลขมวล97
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
96.949125 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
36 ± 6 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2011
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%
p (proton emission)

98In

เลขมวล98
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
97.942129 ± 0.000327 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

99In

เลขมวล99
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
98.93411 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.11 ± 0.06 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.29%

100In

เลขมวล100
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
99.931101929 ± 0.0000024 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.62 ± 0.06 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.66%

101In

เลขมวล101
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
100.926414025 ± 0.000012519 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.1 ± 1.1 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

102In

เลขมวล102
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
101.924105911 ± 0.000004909 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.3 ± 0.1 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0093%

103In

เลขมวล103
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
102.91987883 ± 0.00000964 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
60 ± 1 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104In

เลขมวล104
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
103.918214538 ± 0.0000062 Da
g-factor
0.886 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 0.03 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
0.63 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105In

เลขมวล105
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
104.914502322 ± 0.000011 Da
g-factor
1.2593333333333 ± 0.0011111111111111
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.07 ± 0.07 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.79 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106In

เลขมวล106
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
105.913463596 ± 0.000013125 Da
g-factor
0.70114285714286 ± 0.001
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.2 ± 0.1 m
สปิน7
nuclear quadrupole moment
0.92 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107In

เลขมวล107
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
106.910287497 ± 0.000010363 Da
g-factor
1.2393333333333 ± 0.0017777777777778
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.4 ± 0.3 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.77 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108In

เลขมวล108
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
107.909693654 ± 0.000009276 Da
g-factor
0.65057142857143 ± 0.00042857142857143
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
58 ± 1.2 m
สปิน7
nuclear quadrupole moment
0.957 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109In

เลขมวล109
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
108.907149679 ± 0.000004261 Da
g-factor
1.2288888888889 ± 0.00088888888888889
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.159 ± 0.01 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.8 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110In

เลขมวล110
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
109.907170674 ± 0.000012402 Da
g-factor
0.67228571428571 ± 0.0011428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.92 ± 0.08 h
สปิน7
nuclear quadrupole moment
0.32 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111In

เลขมวล111
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
110.905107236 ± 0.000003675 Da
g-factor
1.2211111111111 ± 0.0015555555555556
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.8048 ± 0.0001 d
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.76 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

112In

เลขมวล112
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
111.905538718 ± 0.000004563 Da
g-factor
2.82 ± 0.03
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.88 ± 0.15 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.082 ± 0.005
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)62%
β (β decay)38%

113In

เลขมวล113
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
112.904060451 ± 0.000000202 Da
g-factor
1.2268444444444 ± 0.000088888888888889
natural abundance
4.281 ± 0.052
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

114In

เลขมวล114
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
113.904916405 ± 0.000000323 Da
g-factor
2.813 ± 0.014
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
71.9 ± 0.1 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)99.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.5%

115In

เลขมวล115
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
114.903878772 ± 0.000000012 Da
g-factor
1.2294666666667 ± 0.000088888888888889
natural abundance
95.719 ± 0.052
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
441 ± 25 Ty
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

116In

เลขมวล116
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
115.905259992 ± 0.000000236 Da
g-factor
2.7826 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.1 ± 0.03 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0237%

117In

เลขมวล117
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
116.904515729 ± 0.000005239 Da
g-factor
1.2246666666667 ± 0.00088888888888889
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
43.2 ± 0.3 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.79 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

118In

เลขมวล118
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
117.906356705 ± 0.000008322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5 ± 0.5 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

119In

เลขมวล119
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
118.905851622 ± 0.000007847 Da
g-factor
1.2237777777778 ± 0.0022222222222222
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.1 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.814 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

120In

เลขมวล120
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
119.907967489 ± 0.000042953 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.08 ± 0.08 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

121In

เลขมวล121
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
120.907852778 ± 0.000029435 Da
g-factor
1.2208888888889 ± 0.0011111111111111
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.1 ± 0.6 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.776 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

122In

เลขมวล122
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
121.910282458 ± 0.000053741 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.5 ± 0.3 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

123In

เลขมวล123
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
122.910435252 ± 0.00002129 Da
g-factor
1.2184444444444 ± 0.0015555555555556
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.17 ± 0.05 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.722 ± 0.009
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

124In

เลขมวล124
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
123.913184873 ± 0.000032808 Da
g-factor
1.3456666666667 ± 0.0036666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.12 ± 0.09 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.58 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

125In

เลขมวล125
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
124.913673841 ± 0.0000019 Da
g-factor
1.2208888888889 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.36 ± 0.04 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.68 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

126In

เลขมวล126
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
125.916468202 ± 0.0000045 Da
g-factor
1.3426666666667 ± 0.0036666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.53 ± 0.01 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.47 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

127In

เลขมวล127
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
126.91746604 ± 0.000010736 Da
g-factor
1.2253333333333 ± 0.0017777777777778
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.086 ± 0.007 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.56 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.03%

128In

เลขมวล128
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
127.920353637 ± 0.000001419 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
816 ± 27 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.038%

129In

เลขมวล129
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
128.921808534 ± 0.000002116 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
570 ± 10 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

130In

เลขมวล130
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
129.924952257 ± 0.000001921 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
273 ± 5 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.93%

131In

เลขมวล131
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
130.926972839 ± 0.000002367 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
261.5 ± 2.8 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.25%

132In

เลขมวล132
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
131.932998444 ± 0.000064447 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
202.2 ± 0.2 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.3%
2n (2-neutron emission)

133In

เลขมวล133
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
132.938067 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
163 ± 1.6 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)

134In

เลขมวล134
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
133.944208 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
136 ± 4 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)4%

135In

เลขมวล135
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
134.949425 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
103 ± 3 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

136In

เลขมวล136
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
135.956017 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
86 ± 9 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

137In

เลขมวล137
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
136.961535 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
70 ± 40 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Indium wetting glass

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Ferdinand Reich, T. Richter
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1863
ศัพทมูลวิทยาLatin: indicum (color indigo), the color it shows in a spectroscope.
pronunciationIN-di-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.25 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.02 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.0000044 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9903
2p4.102
2s12.8764
3d14.3218
3p17.4793
3s17.3692
4d32.0584
4p28.6312
4s27.2388
5p40.53
5s39.4885

alias

 • In

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลindium
 • ฝรั่งเศสindium
 • เยอรมันIndium
 • อิตาลีindio
 • อังกฤษindium
 • ดัตช์indium
 • นอร์เวย์นีนอสก์indium
 • สวีเดนindium
 • เดนมาร์กindium
 • ฮังการีindium
 • แอฟริกานส์indium
 • อัมฮาราኢንዲየም
 • อารากอนIndio
 • อาหรับإنديوم
 • อาเซอร์ไบจานİndium
 • เบลารุสІндый
 • บัลแกเรียиндий
 • บังกลาইন্ডিয়াম
 • เบรตันIndiom
 • บอสเนียindij
 • คาตาลันindi
 • คอร์ซิกาIndiu
 • เช็กindium
 • ชูวัชИнди
 • เวลส์Indiwm
 • กรีกίνδιο
 • เอสเปรันโตindio
 • สเปนindio
 • เอสโตเนียindium
 • บาสก์indio
 • เปอร์เซียایندیم
 • ฟินแลนด์indium
 • ฟรูลีIndi
 • ไอริชIndiam
 • กาลิเซียIndio
 • มานซ์Indjum
 • จีนแคะindium
 • ฮิบรูאינדיום
 • ฮินดีइण्डियम
 • ฮินดีฟิจิIndium
 • โครเอเชียindij
 • เฮติครีโอลEndyòm
 • อาร์เมเนียինդիում
 • อินเตอร์ลิงกัวindium
 • อินโดนีเซียindium
 • อีโดindio
 • ไอซ์แลนด์indín
 • ญี่ปุ่นインジウム
 • โลชบันblajinme
 • ชวาIndium
 • จอร์เจียინდიუმი
 • คาซัคИндий
 • เกาหลี인듐
 • เคิร์ดÎndiyûm
 • โกมิИндий
 • ละตินindium
 • ลักเซมเบิร์กIndium
 • ลิมเบิร์กIndium
 • ลิกูเรียIndio
 • ลิทัวเนียindis
 • ลัตเวียindijs
 • มาซิโดเนียИндиум
 • มาลายาลัมഇൻഡിയം
 • มราฐีइंडियम
 • มารีตะวันตกИндий
 • มาเลย์Indium
 • อ็อกซิตันIndi
 • โปแลนด์ind
 • ลาฮ์นดาانڈیم
 • โปรตุเกสíndio
 • เคชวาIndyu
 • โรมาเนียindiu
 • รัสเซียиндий
 • ซิซิลีinniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียIndijum
 • สโลวักindium
 • สโลวีเนียindij
 • แอลเบเนียIndiumi
 • เซอร์เบียиндијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Indium
 • สวาฮีลีIndi
 • ทมิฬஇண்டியம்
 • ตุรกีindiyum
 • ยูเครนіндій
 • อุซเบกIndiy
 • เวปส์Indii
 • เวียดนามindi
 • วาเรย์Indyo
 • คัลมืยค์Индиум
 • ยิดดิชאינדיום
 • โยรูบาIndium
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)Indium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)indium
 • โปรตุเกส (บราซิล)índio
 • กวางตุ้ง
 • ปัญจาบਇੰਡੀਅਮ
 • เคิร์ดตอนกลางئیندیۆم
 • คุชราตઈંડિયમ
 • โอดิยาଇଣ୍ଡିଅମ
 • ตาตาร์Индий
 • พีดมอนต์Indio
 • สกอตส์indium
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)інд
 • กันนาดาಇಂಡಿಯಮ್
 • เยอรมันต่ำIndium
 • เนวาร์इन्डियम
 • อาโรมาเนียIndiu
 • คีร์กีซИндий
 • เตลูกูఇండియం
 • มอลตาindju
 • ลอมบาร์ดIndio
 • เกลิกสกอตIndium
 • เนปาลइण्डियम
 • สันสกฤตइण्डियम
 • บาลีइन्डियम
 • cdoIndium
 • จีนมินหนานIndium
 • อัสตูเรียสIndiu
 • ไมถิลีइण्डियम
 • โภชปุรีइंडियम
 • มองโกเลียинди
 • ทิเบตམཐིང་ལྕགས།
 • ทาจิกиндиум
 • จีนคลาสสิก
 • kbpƐndɩyɔm
 • ตากาล็อกIndiyo
 • ฟริเซียนเหนือIndium
 • oloIndii
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาindio
 • จีนอู๋
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อุยกูร์ئىندىي
 • จีน (ตัวย่อ)
 • พม่าအိန္ဒီယမ်
 • ซาร์เดญาÌndiu
 • บัชคีร์Индий
 • อาหรับโมร็อกโกإينديوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์انديوم
 • พัชโตانډيوم
 • คอร์นิชIndiom
 • มณีปุระꯏꯟꯗꯤꯌꯝ
 • บาหลีIndium
 • บิกอลIndyo (elemento)
 • ซามิสคอลต์indium
 • ซามิเหนือindium
 • ซามิอีนารีindium
 • อูรดูانڈیئم