อินเดียม

อินเดียม (In)

chemical element with atomic number of 49
เลขอะตอม49
มวลอะตอม114.818
เลขมวล115
หมู่13
คาบ5
บล็อกp
โปรตอน49 p+
นิวตรอน66 n0
Electrons49 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of In (อินเดียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
155 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
142 pm
Metallic Radius
142 pm
ionic radius
62 pm
Crystal Radius
76 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
193 pm
ความหนาแน่น
7.31 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.7863552 eV/particle
ionization energy of In (อินเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
225.1 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
3.24 kJ/mol
standard enthalpy of formation
243 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 3
แบบจำลองของบอร์: In (อินเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน3
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: In (อินเดียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d10 5s2 5p1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of In (อินเดียม)
Orbital Diagram of In (อินเดียม)
สถานะออกซิเดชัน-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.78
Electrophilicity
0.8439965667135223 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
2,300.15 K
จุดหลอมเหลว
429.7485 K
critical pressure
critical temperature
triple point
429.7436 K
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery lustrous gray
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
81.8 W/(m K)
thermal expansion
0.0000321 1/K
molar heat capacity
26.74 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.233 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
12 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000008000000000001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
3.41 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000014 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000161 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000102
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกCentered Tetragonal (TET)
lattice constant
4.59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.2 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
11 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
1,215 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number80
Mendeleev Number84
Pettifor Number79
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
65 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
779 a₀
Allotropes
Neutron cross section
194
Neutron Mass Absorption
0.06
quantum number2P1/2
space group139 (I4/mmm)

Isotopes of Indium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร40
Radioactive Isotopes41

96In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
95.959109 ± 0.000537 Da
เลขมวล96
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity

96In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%

97In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
96.949125 ± 0.00043 Da
เลขมวล97
g-factor
ครึ่งชีวิต
36 ± 6 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2011
parity+

97In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%
p (proton emission)%

98In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
97.942129 ± 0.000327 Da
เลขมวล98
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
30 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

98In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

99In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
98.93411 ± 0.00032 Da
เลขมวล99
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.11 ± 0.06 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

99In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.29%

100In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
99.931101929 ± 0.0000024 Da
เลขมวล100
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.62 ± 0.06 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

100In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.66%

101In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
100.926414025 ± 0.000012519 Da
เลขมวล101
g-factor
ครึ่งชีวิต
15.1 ± 1.1 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

101In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

102In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
101.924105911 ± 0.000004909 Da
เลขมวล102
g-factor
ครึ่งชีวิต
23.3 ± 0.1 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

102In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0093%

103In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
102.91987883 ± 0.00000964 Da
เลขมวล103
g-factor
ครึ่งชีวิต
60 ± 1 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

103In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
103.918214538 ± 0.0000062 Da
เลขมวล104
g-factor
0.886 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 0.03 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
0.63 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

104In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
104.914502322 ± 0.000011 Da
เลขมวล105
g-factor
1.2593333333333 ± 0.0011111111111111
ครึ่งชีวิต
5.07 ± 0.07 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.79 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

105In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
105.913463596 ± 0.000013125 Da
เลขมวล106
g-factor
0.70114285714286 ± 0.001
ครึ่งชีวิต
6.2 ± 0.1 m
สปิน7
nuclear quadrupole moment
0.92 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

106In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
106.910287497 ± 0.000010363 Da
เลขมวล107
g-factor
1.2393333333333 ± 0.0017777777777778
ครึ่งชีวิต
32.4 ± 0.3 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.77 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

107In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
107.909693654 ± 0.000009276 Da
เลขมวล108
g-factor
0.65057142857143 ± 0.00042857142857143
ครึ่งชีวิต
58 ± 1.2 m
สปิน7
nuclear quadrupole moment
0.957 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

108In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
108.907149679 ± 0.000004261 Da
เลขมวล109
g-factor
1.2288888888889 ± 0.00088888888888889
ครึ่งชีวิต
4.159 ± 0.01 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.8 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

109In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
109.907170674 ± 0.000012402 Da
เลขมวล110
g-factor
0.67228571428571 ± 0.0011428571428571
ครึ่งชีวิต
4.92 ± 0.08 h
สปิน7
nuclear quadrupole moment
0.32 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

110In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
110.905107236 ± 0.000003675 Da
เลขมวล111
g-factor
1.2211111111111 ± 0.0015555555555556
ครึ่งชีวิต
2.8048 ± 0.0001 d
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.76 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

111In Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

112In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
111.905538718 ± 0.000004563 Da
เลขมวล112
g-factor
2.82 ± 0.03
ครึ่งชีวิต
14.88 ± 0.15 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.082 ± 0.005
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

112In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)62%
β (β decay)38%

113In

natural abundance
4.281 ± 0.052
น้ำหนักอะตอม
112.904060451 ± 0.000000202 Da
เลขมวล113
g-factor
1.2268444444444 ± 0.000088888888888889
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

114In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
113.904916405 ± 0.000000323 Da
เลขมวล114
g-factor
2.813 ± 0.014
ครึ่งชีวิต
71.9 ± 0.1 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

114In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)99.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.5%

115In

natural abundanceRadioactive ☢️
95.719 ± 0.052
น้ำหนักอะตอม
114.903878772 ± 0.000000012 Da
เลขมวล115
g-factor
1.2294666666667 ± 0.000088888888888889
ครึ่งชีวิต
441 ± 25 Ty
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

115In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

116In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
115.905259992 ± 0.000000236 Da
เลขมวล116
g-factor
2.7826 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
14.1 ± 0.03 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

116In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0237%

117In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
116.904515729 ± 0.000005239 Da
เลขมวล117
g-factor
1.2246666666667 ± 0.00088888888888889
ครึ่งชีวิต
43.2 ± 0.3 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.79 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

117In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

118In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
117.906356705 ± 0.000008322 Da
เลขมวล118
g-factor
ครึ่งชีวิต
5 ± 0.5 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

118In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

119In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
118.905851622 ± 0.000007847 Da
เลขมวล119
g-factor
1.2237777777778 ± 0.0022222222222222
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.1 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.814 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

119In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

120In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
119.907967489 ± 0.000042953 Da
เลขมวล120
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.08 ± 0.08 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

120In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

121In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
120.907852778 ± 0.000029435 Da
เลขมวล121
g-factor
1.2208888888889 ± 0.0011111111111111
ครึ่งชีวิต
23.1 ± 0.6 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.776 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

121In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

122In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
121.910282458 ± 0.000053741 Da
เลขมวล122
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.5 ± 0.3 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

122In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

123In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
122.910435252 ± 0.00002129 Da
เลขมวล123
g-factor
1.2184444444444 ± 0.0015555555555556
ครึ่งชีวิต
6.17 ± 0.05 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.722 ± 0.009
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

123In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

124In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
123.913184873 ± 0.000032808 Da
เลขมวล124
g-factor
1.3456666666667 ± 0.0036666666666667
ครึ่งชีวิต
3.12 ± 0.09 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.58 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

124In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

125In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
124.913673841 ± 0.0000019 Da
เลขมวล125
g-factor
1.2208888888889 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
2.36 ± 0.04 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.68 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

125In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

126In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
125.916468202 ± 0.0000045 Da
เลขมวล126
g-factor
1.3426666666667 ± 0.0036666666666667
ครึ่งชีวิต
1.53 ± 0.01 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.47 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

126In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

127In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
126.91746604 ± 0.000010736 Da
เลขมวล127
g-factor
1.2253333333333 ± 0.0017777777777778
ครึ่งชีวิต
1.086 ± 0.007 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.56 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

127In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.03%

128In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
127.920353637 ± 0.000001419 Da
เลขมวล128
g-factor
ครึ่งชีวิต
816 ± 27 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity

128In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.038%

129In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
128.921808534 ± 0.000002116 Da
เลขมวล129
g-factor
ครึ่งชีวิต
570 ± 10 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

129In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

130In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
129.924952257 ± 0.000001921 Da
เลขมวล130
g-factor
ครึ่งชีวิต
273 ± 5 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity

130In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.93%

131In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.926972839 ± 0.000002367 Da
เลขมวล131
g-factor
ครึ่งชีวิต
261.5 ± 2.8 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

131In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.25%

132In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
131.932998444 ± 0.000064447 Da
เลขมวล132
g-factor
ครึ่งชีวิต
202.2 ± 0.2 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

132In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.3%
2n (2-neutron emission)%

133In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
132.938067 ± 0.000215 Da
เลขมวล133
g-factor
ครึ่งชีวิต
163 ± 1.6 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

133In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)%

134In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
133.944208 ± 0.000215 Da
เลขมวล134
g-factor
ครึ่งชีวิต
136 ± 4 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

134In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)4%

135In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
134.949425 ± 0.000322 Da
เลขมวล135
g-factor
ครึ่งชีวิต
103 ± 3 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity+

135In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

136In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
135.956017 ± 0.000322 Da
เลขมวล136
g-factor
ครึ่งชีวิต
86 ± 9 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

136In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

137In

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
136.961535 ± 0.000429 Da
เลขมวล137
g-factor
ครึ่งชีวิต
70 ± 40 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

137In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Indium wetting glass

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Ferdinand Reich, T. Richter
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1863
ศัพทมูลวิทยาLatin: indicum (color indigo), the color it shows in a spectroscope.
pronunciationIN-di-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.25 mg/kg
Abundance in Oceans
0.02 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.0000044 %
Abundance in Sun
0.0000004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9903
2p4.102
2s12.8764
3d14.3218
3p17.4793
3s17.3692
4d32.0584
4p28.6312
4s27.2388
5p40.53
5s39.4885