İndiyum

İndiyum (In)

chemical element with symbol In and atomic number 49
Atom numarası49
Atom ağırlığı114.818
Kütle numarası115
Grup13
Periyot5
Blokp
proton49 p+
nötron66 n0
elektron49 e-
Animated Bohr modeli of In (İndiyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
155 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
142 pm
Metallic Radius
142 pm
ionic radius
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Van der Waals radius
193 pm
yoğunluk
7,31 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: İndiyum0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
5,7863552 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of In (İndiyum)
Buharlaşma ısısı
225,1 kJ/mol
enthalpy of fusion
3,24 kJ/mol
standard enthalpy of formation
243 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 18, 3
Bohr modeli: In (İndiyum)
Değerlik elektron3
Lewis yapısı: In (İndiyum)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p1
Enhanced Bohr modeli of In (İndiyum)
Orbital Diagram of In (İndiyum)
Yükseltgenme seviyesi-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Elektronegatiflik
1.78
Electrophilicity Index
0,8439965667135223 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
2.300,15 K
Ergime noktası
429,7485 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
429,7436 K
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery lustrous gray
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
81,8 W/(m K)
Genleşme
0,0000321 1/K
molar ısı kapasitesi
26,74 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,233 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
12 MS/m
Özdirenç
0,00000008000000000001 m Ω
Süperiletken
3,41 K
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,0000000014 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,000000000161 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,0000102
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıHacim merkezli tetragonal (TET)
Kafes sabiti
4,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
1,2 MPa
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
11 GPa
Poisson's ratio
Ses hızı
1.215 m/s
sınıflandırma
KategoriAra geçiş metalleri, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number80
Mendeleev Number84
Pettifor Number79
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasıchalcophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
65 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
779 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
194
Neutron Mass Absorption
0,06
Kuantum sayısı2P1/2
Uzay grubu139 (I4/mmm)

İndiyum izotopları

Kararlı izotoplar1
Kararsız izotoplar41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition11595.72%11595.72%1134.28%1134.28%

96In

Kütle numarası96
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
95,959109 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2016
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

97In

Kütle numarası97
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
96,949125 ± 0,00043 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
36 ± 6 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2011
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%
p (proton emission)

98In

Kütle numarası98
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
97,942129 ± 0,000327 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

99In

Kütle numarası99
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
98,93411 ± 0,00032 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,11 ± 0,06 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.29%

100In

Kütle numarası100
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
99,931101929 ± 0,0000024 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,62 ± 0,06 s
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1982
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.66%

101In

Kütle numarası101
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
100,926414025 ± 0,000012519 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
15,1 ± 1,1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1988
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

102In

Kütle numarası102
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
101,924105911 ± 0,000004909 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23,3 ± 0,1 s
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0093%

103In

Kütle numarası103
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
102,91987883 ± 0,00000964 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
60 ± 1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104In

Kütle numarası104
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
103,918214538 ± 0,0000062 Da
g-factor
0,886 ± 0,004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,8 ± 0,03 m
spin5
nuclear quadrupole moment
0,63 ± 0,1
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105In

Kütle numarası105
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
104,914502322 ± 0,000011 Da
g-factor
1,2593333333333 ± 0,0011111111111111
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,07 ± 0,07 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,05
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106In

Kütle numarası106
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
105,913463596 ± 0,000013125 Da
g-factor
0,70114285714286 ± 0,001
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,2 ± 0,1 m
spin7
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,06
keşif veya buluş tarihi1962
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107In

Kütle numarası107
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
106,910287497 ± 0,000010363 Da
g-factor
1,2393333333333 ± 0,0017777777777778
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32,4 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,77 ± 0,05
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108In

Kütle numarası108
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
107,909693654 ± 0,000009276 Da
g-factor
0,65057142857143 ± 0,00042857142857143
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
58 ± 1,2 m
spin7
nuclear quadrupole moment
0,957 ± 0,007
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109In

Kütle numarası109
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
108,907149679 ± 0,000004261 Da
g-factor
1,2288888888889 ± 0,00088888888888889
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,159 ± 0,01 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110In

Kütle numarası110
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
109,907170674 ± 0,000012402 Da
g-factor
0,67228571428571 ± 0,0011428571428571
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,92 ± 0,08 h
spin7
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111In

Kütle numarası111
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
110,905107236 ± 0,000003675 Da
g-factor
1,2211111111111 ± 0,0015555555555556
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,8048 ± 0,0001 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

112In

Kütle numarası112
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
111,905538718 ± 0,000004563 Da
g-factor
2,82 ± 0,03
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,88 ± 0,15 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,082 ± 0,005
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)62%
β (β decay)38%

113In

Kütle numarası113
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
112,904060451 ± 0,000000202 Da
g-factor
1,2268444444444 ± 0,000088888888888889
doğadaki bolluk
4,281 ± 0,052
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

114In

Kütle numarası114
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
113,904916405 ± 0,000000323 Da
g-factor
2,813 ± 0,014
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
71,9 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)99.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.5%

115In

Kütle numarası115
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
114,903878772 ± 0,000000012 Da
g-factor
1,2294666666667 ± 0,000088888888888889
doğadaki bolluk
95,719 ± 0,052
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
441 ± 25 Ty
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1924
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

116In

Kütle numarası116
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
115,905259992 ± 0,000000236 Da
g-factor
2,7826 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,1 ± 0,03 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0237%

117In

Kütle numarası117
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
116,904515729 ± 0,000005239 Da
g-factor
1,2246666666667 ± 0,00088888888888889
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
43,2 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,01
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

118In

Kütle numarası118
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
117,906356705 ± 0,000008322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

119In

Kütle numarası119
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
118,905851622 ± 0,000007847 Da
g-factor
1,2237777777778 ± 0,0022222222222222
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,4 ± 0,1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,814 ± 0,007
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

120In

Kütle numarası120
nötron numarası71
Bağıl atom kütlesi
119,907967489 ± 0,000042953 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,08 ± 0,08 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

121In

Kütle numarası121
nötron numarası72
Bağıl atom kütlesi
120,907852778 ± 0,000029435 Da
g-factor
1,2208888888889 ± 0,0011111111111111
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23,1 ± 0,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,776 ± 0,01
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

122In

Kütle numarası122
nötron numarası73
Bağıl atom kütlesi
121,910282458 ± 0,000053741 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,5 ± 0,3 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

123In

Kütle numarası123
nötron numarası74
Bağıl atom kütlesi
122,910435252 ± 0,00002129 Da
g-factor
1,2184444444444 ± 0,0015555555555556
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,17 ± 0,05 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,722 ± 0,009
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

124In

Kütle numarası124
nötron numarası75
Bağıl atom kütlesi
123,913184873 ± 0,000032808 Da
g-factor
1,3456666666667 ± 0,0036666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,12 ± 0,09 s
spin3
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,07
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

125In

Kütle numarası125
nötron numarası76
Bağıl atom kütlesi
124,913673841 ± 0,0000019 Da
g-factor
1,2208888888889 ± 0,002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,36 ± 0,04 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,68 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

126In

Kütle numarası126
nötron numarası77
Bağıl atom kütlesi
125,916468202 ± 0,0000045 Da
g-factor
1,3426666666667 ± 0,0036666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,53 ± 0,01 s
spin3
nuclear quadrupole moment
0,47 ± 0,05
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

127In

Kütle numarası127
nötron numarası78
Bağıl atom kütlesi
126,91746604 ± 0,000010736 Da
g-factor
1,2253333333333 ± 0,0017777777777778
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,086 ± 0,007 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,56 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.03%

128In

Kütle numarası128
nötron numarası79
Bağıl atom kütlesi
127,920353637 ± 0,000001419 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
816 ± 27 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.038%

129In

Kütle numarası129
nötron numarası80
Bağıl atom kütlesi
128,921808534 ± 0,000002116 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
570 ± 10 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

130In

Kütle numarası130
nötron numarası81
Bağıl atom kütlesi
129,924952257 ± 0,000001921 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
273 ± 5 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.93%

131In

Kütle numarası131
nötron numarası82
Bağıl atom kütlesi
130,926972839 ± 0,000002367 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
261,5 ± 2,8 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.25%

132In

Kütle numarası132
nötron numarası83
Bağıl atom kütlesi
131,932998444 ± 0,000064447 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
202,2 ± 0,2 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.3%
2n (2-neutron emission)

133In

Kütle numarası133
nötron numarası84
Bağıl atom kütlesi
132,938067 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
163 ± 1,6 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1996
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)

134In

Kütle numarası134
nötron numarası85
Bağıl atom kütlesi
133,944208 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
136 ± 4 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1996
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)4%

135In

Kütle numarası135
nötron numarası86
Bağıl atom kütlesi
134,949425 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
103 ± 3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2002
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

136In

Kütle numarası136
nötron numarası87
Bağıl atom kütlesi
135,956017 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
86 ± 9 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2015
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

137In

Kütle numarası137
nötron numarası88
Bağıl atom kütlesi
136,961535 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
70 ± 40 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2015
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Indium wetting glass

tarih

kâşifi ya da mucidiFerdinand Reich, T. Richter
keşif yeriGermany
keşif veya buluş tarihi1863
köken bilimiLatin: indicum (color indigo), the color it shows in a spectroscope.
telaffuzuIN-di-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,25 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,02 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,0000044 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0000004 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,00000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9903
2p4.102
2s12.8764
3d14.3218
3p17.4793
3s17.3692
4d32.0584
4p28.6312
4s27.2388
5p40.53
5s39.4885