Indi

Indi (In)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 49
Số nguyên tử49
Nguyên tử khối114.818
số khối115
Nhóm13
Chu kỳ5
Phân lớpp
Prô ton49 p+
Nơ tron66 n0
Electrons49 e-
Animated Mô hình Bohr of In (Indi)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
155 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
142 pm
Metallic Radius
142 pm
ionic radius
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Bán kính van der Waals
193 pm
mật độ
7,31 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
5,7863552 eV/particle
ionization energy of In (Indi)
Nhiệt bay hơi
225,1 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
3,24 kJ/mol
standard enthalpy of formation
243 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 18, 3
Mô hình Bohr: In (Indi)
Electron hóa trị3
Cấu trúc Lewis: In (Indi)
Cấu hình electron[Kr] 4d10 5s2 5p1
Enhanced Mô hình Bohr of In (Indi)
Orbital Diagram of In (Indi)
trạng thái oxy hóa-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3
độ âm điện
1.78
Electrophilicity
0,8439965667135223 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
2.300,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
429,7485 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
429,7436 K
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery lustrous gray
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
81,8 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000321 1/K
molar heat capacity
26,74 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,233 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
12 MS/m
điện trở suất
0,00000008000000000001 m Ω
Siêu dẫn
3,41 K
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000014 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000161 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000102
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểBốn phương tâm khối (TET)
lattice constant
4,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
1,2 MPa
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
11 GPa
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
1.215 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại yếu, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number80
Mendeleev Number84
Pettifor Number79
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
65 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
779 a₀
Allotropes
Neutron cross section
194
Neutron Mass Absorption
0,06
Số lượng tử2P1/2
space group139 (I4/mmm)

Đồng vị của Indi

Các đồng vị bền2
Các đồng vị không bền40
Radioactive Isotopes41

96In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
95,959109 ± 0,000537 Da
số khối96
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2016
parity

96In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%

97In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
96,949125 ± 0,00043 Da
số khối97
g-factor
chu kỳ bán rã
36 ± 6 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2011
parity+

97In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%
p (proton emission)%

98In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
97,942129 ± 0,000327 Da
số khối98
g-factor
0
chu kỳ bán rã
30 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

98In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

99In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
98,93411 ± 0,00032 Da
số khối99
g-factor
chu kỳ bán rã
3,11 ± 0,06 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

99In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.29%

100In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
99,931101929 ± 0,0000024 Da
số khối100
g-factor
chu kỳ bán rã
5,62 ± 0,06 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity+

100In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.66%

101In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
100,926414025 ± 0,000012519 Da
số khối101
g-factor
chu kỳ bán rã
15,1 ± 1,1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1988
parity+

101In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

102In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
101,924105911 ± 0,000004909 Da
số khối102
g-factor
chu kỳ bán rã
23,3 ± 0,1 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity+

102In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0093%

103In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
102,91987883 ± 0,00000964 Da
số khối103
g-factor
chu kỳ bán rã
60 ± 1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity+

103In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
103,918214538 ± 0,0000062 Da
số khối104
g-factor
0,886 ± 0,004
chu kỳ bán rã
1,8 ± 0,03 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
0,63 ± 0,1
ngày khám phá1977
parity+

104In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
104,914502322 ± 0,000011 Da
số khối105
g-factor
1,2593333333333 ± 0,0011111111111111
chu kỳ bán rã
5,07 ± 0,07 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,05
ngày khám phá1975
parity+

105In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
105,913463596 ± 0,000013125 Da
số khối106
g-factor
0,70114285714286 ± 0,001
chu kỳ bán rã
6,2 ± 0,1 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,06
ngày khám phá1962
parity+

106In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
106,910287497 ± 0,000010363 Da
số khối107
g-factor
1,2393333333333 ± 0,0017777777777778
chu kỳ bán rã
32,4 ± 0,3 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,77 ± 0,05
ngày khám phá1949
parity+

107In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
107,909693654 ± 0,000009276 Da
số khối108
g-factor
0,65057142857143 ± 0,00042857142857143
chu kỳ bán rã
58 ± 1,2 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
0,957 ± 0,007
ngày khám phá1949
parity+

108In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
108,907149679 ± 0,000004261 Da
số khối109
g-factor
1,2288888888889 ± 0,00088888888888889
chu kỳ bán rã
4,159 ± 0,01 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,03
ngày khám phá1948
parity+

109In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
109,907170674 ± 0,000012402 Da
số khối110
g-factor
0,67228571428571 ± 0,0011428571428571
chu kỳ bán rã
4,92 ± 0,08 h
Spin7
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,02
ngày khám phá1939
parity+

110In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
110,905107236 ± 0,000003675 Da
số khối111
g-factor
1,2211111111111 ± 0,0015555555555556
chu kỳ bán rã
2,8048 ± 0,0001 d
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,02
ngày khám phá1947
parity+

111In Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

112In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
111,905538718 ± 0,000004563 Da
số khối112
g-factor
2,82 ± 0,03
chu kỳ bán rã
14,88 ± 0,15 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,082 ± 0,005
ngày khám phá1947
parity+

112In Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)62%
β (β decay)38%

113In

natural abundance
4,281 ± 0,052
relative atomic mass
112,904060451 ± 0,000000202 Da
số khối113
g-factor
1,2268444444444 ± 0,000088888888888889
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1934
parity+

114In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
113,904916405 ± 0,000000323 Da
số khối114
g-factor
2,813 ± 0,014
chu kỳ bán rã
71,9 ± 0,1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1937
parity+

114In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)99.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.5%

115In

natural abundanceRadioactive ☢️
95,719 ± 0,052
relative atomic mass
114,903878772 ± 0,000000012 Da
số khối115
g-factor
1,2294666666667 ± 0,000088888888888889
chu kỳ bán rã
441 ± 25 Ty
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1924
parity+

115In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

116In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
115,905259992 ± 0,000000236 Da
số khối116
g-factor
2,7826 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
14,1 ± 0,03 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1937
parity+

116In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0237%

117In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
116,904515729 ± 0,000005239 Da
số khối117
g-factor
1,2246666666667 ± 0,00088888888888889
chu kỳ bán rã
43,2 ± 0,3 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,01
ngày khám phá1937
parity+

117In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

118In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
117,906356705 ± 0,000008322 Da
số khối118
g-factor
chu kỳ bán rã
5 ± 0,5 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity+

118In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

119In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
118,905851622 ± 0,000007847 Da
số khối119
g-factor
1,2237777777778 ± 0,0022222222222222
chu kỳ bán rã
2,4 ± 0,1 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,814 ± 0,007
ngày khám phá1949
parity+

119In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

120In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
119,907967489 ± 0,000042953 Da
số khối120
g-factor
chu kỳ bán rã
3,08 ± 0,08 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1958
parity+

120In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

121In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
120,907852778 ± 0,000029435 Da
số khối121
g-factor
1,2208888888889 ± 0,0011111111111111
chu kỳ bán rã
23,1 ± 0,6 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,776 ± 0,01
ngày khám phá1960
parity+

121In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

122In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
121,910282458 ± 0,000053741 Da
số khối122
g-factor
chu kỳ bán rã
1,5 ± 0,3 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1963
parity+

122In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

123In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
122,910435252 ± 0,00002129 Da
số khối123
g-factor
1,2184444444444 ± 0,0015555555555556
chu kỳ bán rã
6,17 ± 0,05 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,722 ± 0,009
ngày khám phá1960
parity+

123In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

124In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
123,913184873 ± 0,000032808 Da
số khối124
g-factor
1,3456666666667 ± 0,0036666666666667
chu kỳ bán rã
3,12 ± 0,09 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,07
ngày khám phá1964
parity+

124In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

125In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
124,913673841 ± 0,0000019 Da
số khối125
g-factor
1,2208888888889 ± 0,002
chu kỳ bán rã
2,36 ± 0,04 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,68 ± 0,03
ngày khám phá1967
parity+

125In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

126In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
125,916468202 ± 0,0000045 Da
số khối126
g-factor
1,3426666666667 ± 0,0036666666666667
chu kỳ bán rã
1,53 ± 0,01 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,47 ± 0,05
ngày khám phá1974
parity+

126In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

127In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
126,91746604 ± 0,000010736 Da
số khối127
g-factor
1,2253333333333 ± 0,0017777777777778
chu kỳ bán rã
1,086 ± 0,007 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,56 ± 0,03
ngày khám phá1975
parity+

127In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.03%

128In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
127,920353637 ± 0,000001419 Da
số khối128
g-factor
chu kỳ bán rã
816 ± 27 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1975
parity

128In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.038%

129In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
128,921808534 ± 0,000002116 Da
số khối129
g-factor
chu kỳ bán rã
570 ± 10 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1975
parity+

129In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

130In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
129,924952257 ± 0,000001921 Da
số khối130
g-factor
chu kỳ bán rã
273 ± 5 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity

130In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.93%

131In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
130,926972839 ± 0,000002367 Da
số khối131
g-factor
chu kỳ bán rã
261,5 ± 2,8 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1976
parity+

131In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.25%

132In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
131,932998444 ± 0,000064447 Da
số khối132
g-factor
chu kỳ bán rã
202,2 ± 0,2 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity-

132In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.3%
2n (2-neutron emission)%

133In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
132,938067 ± 0,000215 Da
số khối133
g-factor
chu kỳ bán rã
163 ± 1,6 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity+

133In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)%

134In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
133,944208 ± 0,000215 Da
số khối134
g-factor
chu kỳ bán rã
136 ± 4 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity-

134In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)4%

135In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
134,949425 ± 0,000322 Da
số khối135
g-factor
chu kỳ bán rã
103 ± 3 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2002
parity+

135In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

136In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
135,956017 ± 0,000322 Da
số khối136
g-factor
chu kỳ bán rã
86 ± 9 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2015
parity-

136In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

137In

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
136,961535 ± 0,000429 Da
số khối137
g-factor
chu kỳ bán rã
70 ± 40 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2015
parity+

137In Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Indium wetting glass.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiFerdinand Reich, T. Richter
nơi khám pháGermany
ngày khám phá1863
từ nguyên họcLatin: indicum (color indigo), the color it shows in a spectroscope.
cách phát âmIN-di-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,25 mg/kg
Abundance in Oceans
0,02 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000044 %
Abundance in Sun
0,0000004 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9903
2p4.102
2s12.8764
3d14.3218
3p17.4793
3s17.3692
4d32.0584
4p28.6312
4s27.2388
5p40.53
5s39.4885