ლუტეციუმი

ლუტეციუმი (Lu)

element with the atomic number of 71
Atomic Number71
Atomic Weight174.9668
mass number175
Group
Period6
Blockf
პროტონი71 p+
ნეიტრონი104 n0
ელექტრონი71 e-
Animated ბორის მოდელი of Lu (ლუტეციუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
175 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
162 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
86,1 pm
Crystal Radius
100,1 pm
Van der Waals radius
224 pm
density
9,84 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ლუტეციუმი0153045607590105120135150165180195210225240pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
992 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
5,425871 eV/particle
ionization energy of Lu (ლუტეციუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
414 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
427,6 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 9, 2
ბორის მოდელი: Lu (ლუტეციუმი)
valence electron2
Lewis structure: Lu (ლუტეციუმი)
electron configuration[Xe] 4f14 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d1 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of Lu (ლუტეციუმი)
Orbital Diagram of Lu (ლუტეციუმი)
ჟანგვის რიცხვი0, 2, 3
ელექტროუარყოფითობა
1
Electrophilicity Index
0,817098693336918 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3 675,15 K
Melting Point
1 936,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,00001 1/K
molar heat capacity
26,86 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,154 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1,8 MS/m
electrical resistivity
0,00000057 m Ω
ზეგამტარობა
0,1 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000012 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,00000000021 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0000118
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
48 GPa
shear modulus
27 GPa
Young's modulus
69 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,26
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryLanthanides, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number19
Mendeleev Number41
Pettifor Number21
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
970,6 kJ/mol
polarizability
137 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
85
Neutron Mass Absorption
0,022
quantum number2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Lutetium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes2
Isotopic Composition17597.40%17597.40%1762.60%1762.60%

150Lu

mass number150
neutron number79
relative atomic mass
149,973407 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
45 ± 3 ms
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1993
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Lu

mass number151
neutron number80
relative atomic mass
150,967471 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
78,4 ± 0,9 ms
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

152Lu

mass number152
neutron number81
relative atomic mass
151,96412 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
650 ± 70 ms
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1987
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

153Lu

mass number153
neutron number82
relative atomic mass
152,958802248 ± 0,00016105 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
900 ± 200 ms
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)0%

154Lu

mass number154
neutron number83
relative atomic mass
153,957416 ± 0,000216 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1981
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

155Lu

mass number155
neutron number84
relative atomic mass
154,954326005 ± 0,00002066 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
68 ± 2 ms
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1965
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

156Lu

mass number156
neutron number85
relative atomic mass
155,953086606 ± 0,000058102 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
494 ± 12 ms
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1965
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Lu

mass number157
neutron number86
relative atomic mass
156,950144807 ± 0,000012961 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,7 ± 2 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

158Lu

mass number158
neutron number87
relative atomic mass
157,94931562 ± 0,000016236 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,6 ± 0,3 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.09%
α (α emission)0.91%

159Lu

mass number159
neutron number88
relative atomic mass
158,946635615 ± 0,000040433 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
12,1 ± 1 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1980
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

160Lu

mass number160
neutron number89
relative atomic mass
159,946033 ± 0,000061 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
36,1 ± 0,3 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

161Lu

mass number161
neutron number90
relative atomic mass
160,943572 ± 0,00003 Da
g-factor
0,444 ± 0,006
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
77 ± 2 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1973
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Lu

mass number162
neutron number91
relative atomic mass
161,943282776 ± 0,000080554 Da
g-factor
0,0551 ± 0,0011
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,37 ± 0,02 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
0,519 ± 0,008
აღმოჩენის თარიღი1978
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Lu

mass number163
neutron number92
relative atomic mass
162,941179 ± 0,00003 Da
g-factor
0,1534 ± 0,002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,97 ± 0,13 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Lu

mass number164
neutron number93
relative atomic mass
163,941339 ± 0,00003 Da
g-factor
0,0589 ± 0,0011
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,14 ± 0,03 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
0,608 ± 0,007
აღმოჩენის თარიღი1977
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Lu

mass number165
neutron number94
relative atomic mass
164,939406758 ± 0,00002849 Da
g-factor
-0,0488 ± 0,0006
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,74 ± 0,1 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1973
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Lu

mass number166
neutron number95
relative atomic mass
165,939859 ± 0,000032 Da
g-factor
0,48383333333333 ± 0,002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,65 ± 0,1 m
სპინი6
nuclear quadrupole moment
4,33 ± 0,04
აღმოჩენის თარიღი1969
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Lu

mass number167
neutron number96
relative atomic mass
166,938243 ± 0,00004 Da
g-factor
0,66228571428571 ± 0,0011428571428571
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
51,5 ± 1 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,28 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1958
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Lu

mass number168
neutron number97
relative atomic mass
167,938729798 ± 0,000040766 Da
g-factor
0,50116666666667 ± 0,0041666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,5 ± 0,1 m
სპინი6
nuclear quadrupole moment
4,77 ± 0,06
აღმოჩენის თარიღი1960
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Lu

mass number169
neutron number98
relative atomic mass
168,937645845 ± 0,000003226 Da
g-factor
0,65371428571429 ± 0,0011428571428571
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
34,06 ± 0,05 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,48 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1955
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Lu

mass number170
neutron number99
relative atomic mass
169,93847923 ± 0,000018081 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,012 ± 0,03 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Lu

mass number171
neutron number100
relative atomic mass
170,937918591 ± 0,000001999 Da
g-factor
0,65314285714286 ± 0,0011428571428571
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,247 ± 0,023 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,53 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Lu

mass number172
neutron number101
relative atomic mass
171,93909132 ± 0,000002507 Da
g-factor
0,72275 ± 0,0025
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,7 ± 0,03 d
სპინი4
nuclear quadrupole moment
3,8 ± 0,04
აღმოჩენის თარიღი1951
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Lu

mass number173
neutron number102
relative atomic mass
172,938935722 ± 0,000001682 Da
g-factor
0,64942857142857 ± 0,00057142857142857
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,37 ± 0,01 y
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,53 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

174Lu

mass number174
neutron number103
relative atomic mass
173,94034284 ± 0,000001682 Da
g-factor
1,982 ± 0,005
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,31 ± 0,05 y
სპინი1
nuclear quadrupole moment
0,773 ± 0,007
აღმოჩენის თარიღი1951
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Lu

mass number175
neutron number104
relative atomic mass
174,940777211 ± 0,000001295 Da
g-factor
0,63591428571429 ± 0,00054285714285714
natural abundance
97,401 ± 0,013
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,49 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

176Lu

mass number176
neutron number105
relative atomic mass
175,942691711 ± 0,000001301 Da
g-factor
0,45142857142857 ± 0,00071428571428571
natural abundance
2,599 ± 0,013
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
37,01 ± 0,17 Gy
სპინი7
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1935
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

177Lu

mass number177
neutron number106
relative atomic mass
176,94376357 ± 0,00000131 Da
g-factor
0,63757142857143 ± 0,0004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,6443 ± 0,0009 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,39 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1945
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

178Lu

mass number178
neutron number107
relative atomic mass
177,945960065 ± 0,000002416 Da
g-factor
-1,373 ± 0,009
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
28,4 ± 0,2 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
0,708 ± 0,01
აღმოჩენის თარიღი1957
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

179Lu

mass number179
neutron number108
relative atomic mass
178,947332985 ± 0,000005528 Da
g-factor
0,67657142857143 ± 0,0034285714285714
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,59 ± 0,06 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,32 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

180Lu

mass number180
neutron number109
relative atomic mass
179,949890744 ± 0,000075926 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,7 ± 0,1 m
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

181Lu

mass number181
neutron number110
relative atomic mass
180,951908 ± 0,000135 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,5 ± 0,3 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

182Lu

mass number182
neutron number111
relative atomic mass
181,955158 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2 ± 0,2 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

183Lu

mass number183
neutron number112
relative atomic mass
182,957363 ± 0,000086 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
58 ± 4 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1983
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

184Lu

mass number184
neutron number113
relative atomic mass
183,96103 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
20 ± 3 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

185Lu

mass number185
neutron number114
relative atomic mass
184,963542 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2009
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

186Lu

mass number186
neutron number115
relative atomic mass
185,96745 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

187Lu

mass number187
neutron number116
relative atomic mass
186,970188 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

188Lu

mass number188
neutron number117
relative atomic mass
187,974428 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Lutetium sublimed dendritic and 1cm3 cube

ისტორია

აღმომჩენიGeorges Urbain
location of discoveryFrance
აღმოჩენის თარიღი1907
ეტიმოლოგიაNamed for the ancient name of Paris, Lutecia.
pronunciationloo-TEE-shi-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,8 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,00000015 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,0000029 %
natural abundance (მზე)
0,0000001 %
Abundance in Universe
0,00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3805
2p4.389
2s18.5502
3d13.5812
3p20.8337
3s21.4655
4d35.7108
4f40.0688
4p33.8096
4s32.7308
5d50.887
5p52.32
5s50.045
6s62.1956