Lutecium

Lutecium (Lu)

chemický prvok s protónovým číslom 71
Protónové číslo71
Atómová hmotnosť174.9668
Nukleónové číslo175
Skupina
Perióda6
Orbitálf
protón71 p+
Neutrón104 n0
elektrón71 e-
Animated Bohrov model atómu of Lu (Lutecium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
175 pm
Mólový objem
Covalent Radius
162 pm
Metallic Radius
iónový polomer
86,1 pm
Crystal Radius
100,1 pm
Van der Waalsov polomer
224 pm
density
9,84 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Lutecium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
992 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
5,425871 eV/particle
ionization energy of Lu (Lutecium)
Merné skupenské teplo varu
414 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
427,6 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 9, 2
Bohrov model atómu: Lu (Lutecium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Lu (Lutecium)
electron configuration[Xe] 4f14 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d1 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Lu (Lutecium)
Orbital Diagram of Lu (Lutecium)
Oxidačné číslo0, 2, 3
Elektronegativita
1
Electrophilicity Index
0,817098693336918 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 675,15 K
Teplota topenia
1 936,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,00001 1/K
Molárna tepelná kapacita
26,86 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,154 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
1,8 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000057 m Ω
supravodivosť
0,1 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000012 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,00000000021 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0000118
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
3,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
48 GPa
shear modulus
27 GPa
Youngov modul
69 GPa
Poissonova konštanta
0,26
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaLantanoidy, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number19
Mendeleev Number41
Pettifor Number21
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
970,6 kJ/mol
polarizability
137 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
85
Neutron Mass Absorption
0,022
Kvantové číslo2D3/2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Lutetium

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy38
Natural Isotopes2
Isotopic Composition17597.40%17597.40%1762.60%1762.60%

150Lu

Nukleónové číslo150
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
149,973407 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
45 ± 3 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1993
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Lu

Nukleónové číslo151
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
150,967471 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
78,4 ± 0,9 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

152Lu

Nukleónové číslo152
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
151,96412 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
650 ± 70 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

153Lu

Nukleónové číslo153
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
152,958802248 ± 0,00016105 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
900 ± 200 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)0%

154Lu

Nukleónové číslo154
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
153,957416 ± 0,000216 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

155Lu

Nukleónové číslo155
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
154,954326005 ± 0,00002066 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
68 ± 2 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1965
parity-

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

156Lu

Nukleónové číslo156
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
155,953086606 ± 0,000058102 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
494 ± 12 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1965
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Lu

Nukleónové číslo157
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
156,950144807 ± 0,000012961 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,7 ± 2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

158Lu

Nukleónové číslo158
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
157,94931562 ± 0,000016236 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,6 ± 0,3 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.09%
α (α emission)0.91%

159Lu

Nukleónové číslo159
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
158,946635615 ± 0,000040433 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,1 ± 1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1980
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

160Lu

Nukleónové číslo160
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
159,946033 ± 0,000061 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
36,1 ± 0,3 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

161Lu

Nukleónové číslo161
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
160,943572 ± 0,00003 Da
g-factor
0,444 ± 0,006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
77 ± 2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Lu

Nukleónové číslo162
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
161,943282776 ± 0,000080554 Da
g-factor
0,0551 ± 0,0011
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,37 ± 0,02 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,519 ± 0,008
dátum objavu1978
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Lu

Nukleónové číslo163
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
162,941179 ± 0,00003 Da
g-factor
0,1534 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,97 ± 0,13 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Lu

Nukleónové číslo164
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
163,941339 ± 0,00003 Da
g-factor
0,0589 ± 0,0011
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,14 ± 0,03 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,608 ± 0,007
dátum objavu1977
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Lu

Nukleónové číslo165
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
164,939406758 ± 0,00002849 Da
g-factor
-0,0488 ± 0,0006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,74 ± 0,1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Lu

Nukleónové číslo166
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
165,939859 ± 0,000032 Da
g-factor
0,48383333333333 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,65 ± 0,1 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
4,33 ± 0,04
dátum objavu1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Lu

Nukleónové číslo167
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
166,938243 ± 0,00004 Da
g-factor
0,66228571428571 ± 0,0011428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
51,5 ± 1 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,28 ± 0,02
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Lu

Nukleónové číslo168
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
167,938729798 ± 0,000040766 Da
g-factor
0,50116666666667 ± 0,0041666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,5 ± 0,1 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
4,77 ± 0,06
dátum objavu1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Lu

Nukleónové číslo169
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
168,937645845 ± 0,000003226 Da
g-factor
0,65371428571429 ± 0,0011428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
34,06 ± 0,05 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,48 ± 0,03
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Lu

Nukleónové číslo170
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
169,93847923 ± 0,000018081 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,012 ± 0,03 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Lu

Nukleónové číslo171
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
170,937918591 ± 0,000001999 Da
g-factor
0,65314285714286 ± 0,0011428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,247 ± 0,023 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,53 ± 0,03
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Lu

Nukleónové číslo172
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
171,93909132 ± 0,000002507 Da
g-factor
0,72275 ± 0,0025
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,7 ± 0,03 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
3,8 ± 0,04
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Lu

Nukleónové číslo173
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
172,938935722 ± 0,000001682 Da
g-factor
0,64942857142857 ± 0,00057142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,37 ± 0,01 y
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,53 ± 0,02
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

174Lu

Nukleónové číslo174
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
173,94034284 ± 0,000001682 Da
g-factor
1,982 ± 0,005
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,31 ± 0,05 y
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,773 ± 0,007
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Lu

Nukleónové číslo175
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
174,940777211 ± 0,000001295 Da
g-factor
0,63591428571429 ± 0,00054285714285714
natural abundance
97,401 ± 0,013
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,49 ± 0,02
dátum objavu1934
parity+

176Lu

Nukleónové číslo176
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
175,942691711 ± 0,000001301 Da
g-factor
0,45142857142857 ± 0,00071428571428571
natural abundance
2,599 ± 0,013
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
37,01 ± 0,17 Gy
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

177Lu

Nukleónové číslo177
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
176,94376357 ± 0,00000131 Da
g-factor
0,63757142857143 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,6443 ± 0,0009 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,39 ± 0,03
dátum objavu1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

178Lu

Nukleónové číslo178
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
177,945960065 ± 0,000002416 Da
g-factor
-1,373 ± 0,009
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
28,4 ± 0,2 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,708 ± 0,01
dátum objavu1957
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

179Lu

Nukleónové číslo179
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
178,947332985 ± 0,000005528 Da
g-factor
0,67657142857143 ± 0,0034285714285714
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,59 ± 0,06 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,32 ± 0,03
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

180Lu

Nukleónové číslo180
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
179,949890744 ± 0,000075926 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,7 ± 0,1 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

181Lu

Nukleónové číslo181
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
180,951908 ± 0,000135 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,5 ± 0,3 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

182Lu

Nukleónové číslo182
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
181,955158 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2 ± 0,2 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

183Lu

Nukleónové číslo183
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
182,957363 ± 0,000086 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
58 ± 4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

184Lu

Nukleónové číslo184
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
183,96103 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20 ± 3 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

185Lu

Nukleónové číslo185
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
184,963542 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

186Lu

Nukleónové číslo186
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
185,96745 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

187Lu

Nukleónové číslo187
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
186,970188 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

188Lu

Nukleónové číslo188
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
187,974428 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Lutetium sublimed dendritic and 1cm3 cube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaGeorges Urbain
miesto nálezuFrance
dátum objavu1907
etymológiaNamed for the ancient name of Paris, Lutecia.
pronunciationloo-TEE-shi-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,8 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00000015 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,0000029 %
natural abundance (Slnko)
0,0000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3805
2p4.389
2s18.5502
3d13.5812
3p20.8337
3s21.4655
4d35.7108
4f40.0688
4p33.8096
4s32.7308
5d50.887
5p52.32
5s50.045
6s62.1956