Лутецијум

Лутецијум (Lu)

element with the atomic number of 71
Атомски број71
Атомска маса174.9668
Масени број175
Група
Периода6
Блокf
протон71 p+
неутрон104 n0
електрон71 e-
Animated Боров модел атома of Lu (Лутецијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
175 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
162 pm
Metallic Radius
ionic radius
86,1 pm
Crystal Radius
100,1 pm
Ван дер Валсов радијус
224 pm
густина
9,84 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Лутецијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
992 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
5,425871 eV/particle
енергија јонизације of Lu (Лутецијум)
Топлота испаравања
414 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
427,6 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 9, 2
Боров модел атома: Lu (Лутецијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Lu (Лутецијум)
електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d1 6s2
Enhanced Боров модел атома of Lu (Лутецијум)
Orbital Diagram of Lu (Лутецијум)
оксидациони број0, 2, 3
електронегативност
1
Electrophilicity Index
0,817098693336918 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.675,15 K
Температура топљења
1.936,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,00001 1/K
molar heat capacity
26,86 J/(mol K)
Специфична топлота
0,154 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
1,8 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000057 m Ω
Суперпроводност
0,1 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000012 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,00000000021 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0000118
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
3,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
48 GPa
shear modulus
27 GPa
Јангов модул
69 GPa
Пуасонов однос
0,26
брзина звука
класификација
КатегоријаЛантаноиди, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number19
Mendeleev Number41
Pettifor Number21
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
970,6 kJ/mol
polarizability
137 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
85
Neutron Mass Absorption
0,022
квантни број2D3/2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Lutetium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи38
Natural Isotopes2
Isotopic Composition17597.40%17597.40%1762.60%1762.60%

150Lu

Масени број150
неутронски број79
атомска тежина
149,973407 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
45 ± 3 ms
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1993
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Lu

Масени број151
неутронски број80
атомска тежина
150,967471 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
78,4 ± 0,9 ms
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

152Lu

Масени број152
неутронски број81
атомска тежина
151,96412 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
650 ± 70 ms
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

153Lu

Масени број153
неутронски број82
атомска тежина
152,958802248 ± 0,00016105 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
900 ± 200 ms
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)0%

154Lu

Масени број154
неутронски број83
атомска тежина
153,957416 ± 0,000216 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

155Lu

Масени број155
неутронски број84
атомска тежина
154,954326005 ± 0,00002066 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
68 ± 2 ms
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1965
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

156Lu

Масени број156
неутронски број85
атомска тежина
155,953086606 ± 0,000058102 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
494 ± 12 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1965
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Lu

Масени број157
неутронски број86
атомска тежина
156,950144807 ± 0,000012961 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,7 ± 2 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

158Lu

Масени број158
неутронски број87
атомска тежина
157,94931562 ± 0,000016236 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,6 ± 0,3 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.09%
α (α emission)0.91%

159Lu

Масени број159
неутронски број88
атомска тежина
158,946635615 ± 0,000040433 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,1 ± 1 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

160Lu

Масени број160
неутронски број89
атомска тежина
159,946033 ± 0,000061 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
36,1 ± 0,3 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

161Lu

Масени број161
неутронски број90
атомска тежина
160,943572 ± 0,00003 Da
g-factor
0,444 ± 0,006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
77 ± 2 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Lu

Масени број162
неутронски број91
атомска тежина
161,943282776 ± 0,000080554 Da
g-factor
0,0551 ± 0,0011
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,37 ± 0,02 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,519 ± 0,008
датум открића1978
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Lu

Масени број163
неутронски број92
атомска тежина
162,941179 ± 0,00003 Da
g-factor
0,1534 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,97 ± 0,13 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Lu

Масени број164
неутронски број93
атомска тежина
163,941339 ± 0,00003 Da
g-factor
0,0589 ± 0,0011
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,14 ± 0,03 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,608 ± 0,007
датум открића1977
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Lu

Масени број165
неутронски број94
атомска тежина
164,939406758 ± 0,00002849 Da
g-factor
-0,0488 ± 0,0006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,74 ± 0,1 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Lu

Масени број166
неутронски број95
атомска тежина
165,939859 ± 0,000032 Da
g-factor
0,48383333333333 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,65 ± 0,1 m
Спин6
nuclear quadrupole moment
4,33 ± 0,04
датум открића1969
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Lu

Масени број167
неутронски број96
атомска тежина
166,938243 ± 0,00004 Da
g-factor
0,66228571428571 ± 0,0011428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
51,5 ± 1 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,28 ± 0,02
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Lu

Масени број168
неутронски број97
атомска тежина
167,938729798 ± 0,000040766 Da
g-factor
0,50116666666667 ± 0,0041666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,5 ± 0,1 m
Спин6
nuclear quadrupole moment
4,77 ± 0,06
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Lu

Масени број169
неутронски број98
атомска тежина
168,937645845 ± 0,000003226 Da
g-factor
0,65371428571429 ± 0,0011428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
34,06 ± 0,05 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,48 ± 0,03
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Lu

Масени број170
неутронски број99
атомска тежина
169,93847923 ± 0,000018081 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,012 ± 0,03 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Lu

Масени број171
неутронски број100
атомска тежина
170,937918591 ± 0,000001999 Da
g-factor
0,65314285714286 ± 0,0011428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,247 ± 0,023 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,53 ± 0,03
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Lu

Масени број172
неутронски број101
атомска тежина
171,93909132 ± 0,000002507 Da
g-factor
0,72275 ± 0,0025
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,7 ± 0,03 d
Спин4
nuclear quadrupole moment
3,8 ± 0,04
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Lu

Масени број173
неутронски број102
атомска тежина
172,938935722 ± 0,000001682 Da
g-factor
0,64942857142857 ± 0,00057142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,37 ± 0,01 y
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,53 ± 0,02
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

174Lu

Масени број174
неутронски број103
атомска тежина
173,94034284 ± 0,000001682 Da
g-factor
1,982 ± 0,005
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,31 ± 0,05 y
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,773 ± 0,007
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Lu

Масени број175
неутронски број104
атомска тежина
174,940777211 ± 0,000001295 Da
g-factor
0,63591428571429 ± 0,00054285714285714
присутност у природи
97,401 ± 0,013
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,49 ± 0,02
датум открића1934
parity+

176Lu

Масени број176
неутронски број105
атомска тежина
175,942691711 ± 0,000001301 Da
g-factor
0,45142857142857 ± 0,00071428571428571
присутност у природи
2,599 ± 0,013
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
37,01 ± 0,17 Gy
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1935
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

177Lu

Масени број177
неутронски број106
атомска тежина
176,94376357 ± 0,00000131 Da
g-factor
0,63757142857143 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,6443 ± 0,0009 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,39 ± 0,03
датум открића1945
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

178Lu

Масени број178
неутронски број107
атомска тежина
177,945960065 ± 0,000002416 Da
g-factor
-1,373 ± 0,009
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
28,4 ± 0,2 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,708 ± 0,01
датум открића1957
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

179Lu

Масени број179
неутронски број108
атомска тежина
178,947332985 ± 0,000005528 Da
g-factor
0,67657142857143 ± 0,0034285714285714
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,59 ± 0,06 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,32 ± 0,03
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

180Lu

Масени број180
неутронски број109
атомска тежина
179,949890744 ± 0,000075926 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,7 ± 0,1 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

181Lu

Масени број181
неутронски број110
атомска тежина
180,951908 ± 0,000135 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,5 ± 0,3 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

182Lu

Масени број182
неутронски број111
атомска тежина
181,955158 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2 ± 0,2 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

183Lu

Масени број183
неутронски број112
атомска тежина
182,957363 ± 0,000086 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
58 ± 4 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

184Lu

Масени број184
неутронски број113
атомска тежина
183,96103 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20 ± 3 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

185Lu

Масени број185
неутронски број114
атомска тежина
184,963542 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

186Lu

Масени број186
неутронски број115
атомска тежина
185,96745 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

187Lu

Масени број187
неутронски број116
атомска тежина
186,970188 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

188Lu

Масени број188
неутронски број117
атомска тежина
187,974428 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Lutetium sublimed dendritic and 1cm3 cube

историја

откриоGeorges Urbain
место открићаFrance
датум открића1907
етимологијаNamed for the ancient name of Paris, Lutecia.
изговорloo-TEE-shi-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,8 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00000015 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,0000029 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000001 %
Заступљеност у Космосу
0,00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3805
2p4.389
2s18.5502
3d13.5812
3p20.8337
3s21.4655
4d35.7108
4f40.0688
4p33.8096
4s32.7308
5d50.887
5p52.32
5s50.045
6s62.1956