ลูทีเชียม

ลูทีเชียม (Lu)

element with the atomic number of 71
เลขอะตอม71
มวลอะตอม174.9668
เลขมวล175
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน71 p+
นิวตรอน104 n0
อิเล็กตรอน71 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Lu (ลูทีเชียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
162 pm
Metallic Radius
ionic radius
86.1 pm
Crystal Radius
100.1 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
224 pm
ความหนาแน่น
9.84 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ลูทีเชียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
992 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.425871 eV/particle
ionization energy of Lu (ลูทีเชียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
414 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
427.6 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Lu (ลูทีเชียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Lu (ลูทีเชียม)
electron configuration[Xe] 4f14 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d1 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Lu (ลูทีเชียม)
Orbital Diagram of Lu (ลูทีเชียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1
Electrophilicity Index
0.817098693336918 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,675.15 K
จุดหลอมเหลว
1,936.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.00001 1/K
molar heat capacity
26.86 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.154 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.8 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000057 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.1 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000012 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000021 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000118
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
48 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
27 GPa
Young's modulus
69 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.26
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number19
Mendeleev Number41
Pettifor Number21
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
970.6 kJ/mol
polarizability
137 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
85
Neutron Mass Absorption
0.022
quantum number2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Lutetium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร38
Natural Isotopes2
Isotopic Composition17597.40%17597.40%1762.60%1762.60%

150Lu

เลขมวล150
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
149.973407 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
45 ± 3 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Lu

เลขมวล151
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
150.967471 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
78.4 ± 0.9 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

152Lu

เลขมวล152
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
151.96412 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
650 ± 70 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

153Lu

เลขมวล153
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
152.958802248 ± 0.00016105 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
900 ± 200 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)0%

154Lu

เลขมวล154
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
153.957416 ± 0.000216 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

155Lu

เลขมวล155
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
154.954326005 ± 0.00002066 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
68 ± 2 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

156Lu

เลขมวล156
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
155.953086606 ± 0.000058102 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
494 ± 12 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Lu

เลขมวล157
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
156.950144807 ± 0.000012961 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.7 ± 2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

158Lu

เลขมวล158
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
157.94931562 ± 0.000016236 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.6 ± 0.3 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.09%
α (α emission)0.91%

159Lu

เลขมวล159
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
158.946635615 ± 0.000040433 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.1 ± 1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

160Lu

เลขมวล160
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
159.946033 ± 0.000061 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
36.1 ± 0.3 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

161Lu

เลขมวล161
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
160.943572 ± 0.00003 Da
g-factor
0.444 ± 0.006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
77 ± 2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Lu

เลขมวล162
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
161.943282776 ± 0.000080554 Da
g-factor
0.0551 ± 0.0011
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.37 ± 0.02 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.519 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Lu

เลขมวล163
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
162.941179 ± 0.00003 Da
g-factor
0.1534 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.97 ± 0.13 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Lu

เลขมวล164
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
163.941339 ± 0.00003 Da
g-factor
0.0589 ± 0.0011
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.14 ± 0.03 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.608 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Lu

เลขมวล165
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
164.939406758 ± 0.00002849 Da
g-factor
-0.0488 ± 0.0006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.74 ± 0.1 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Lu

เลขมวล166
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
165.939859 ± 0.000032 Da
g-factor
0.48383333333333 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.65 ± 0.1 m
สปิน6
nuclear quadrupole moment
4.33 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Lu

เลขมวล167
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
166.938243 ± 0.00004 Da
g-factor
0.66228571428571 ± 0.0011428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
51.5 ± 1 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.28 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Lu

เลขมวล168
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
167.938729798 ± 0.000040766 Da
g-factor
0.50116666666667 ± 0.0041666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.5 ± 0.1 m
สปิน6
nuclear quadrupole moment
4.77 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Lu

เลขมวล169
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
168.937645845 ± 0.000003226 Da
g-factor
0.65371428571429 ± 0.0011428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
34.06 ± 0.05 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.48 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Lu

เลขมวล170
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
169.93847923 ± 0.000018081 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.012 ± 0.03 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Lu

เลขมวล171
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
170.937918591 ± 0.000001999 Da
g-factor
0.65314285714286 ± 0.0011428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.247 ± 0.023 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.53 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Lu

เลขมวล172
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
171.93909132 ± 0.000002507 Da
g-factor
0.72275 ± 0.0025
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.7 ± 0.03 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
3.8 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Lu

เลขมวล173
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
172.938935722 ± 0.000001682 Da
g-factor
0.64942857142857 ± 0.00057142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.37 ± 0.01 y
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.53 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

174Lu

เลขมวล174
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
173.94034284 ± 0.000001682 Da
g-factor
1.982 ± 0.005
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.31 ± 0.05 y
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.773 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Lu

เลขมวล175
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
174.940777211 ± 0.000001295 Da
g-factor
0.63591428571429 ± 0.00054285714285714
natural abundance
97.401 ± 0.013
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.49 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

176Lu

เลขมวล176
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
175.942691711 ± 0.000001301 Da
g-factor
0.45142857142857 ± 0.00071428571428571
natural abundance
2.599 ± 0.013
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
37.01 ± 0.17 Gy
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

177Lu

เลขมวล177
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
176.94376357 ± 0.00000131 Da
g-factor
0.63757142857143 ± 0.0004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.6443 ± 0.0009 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.39 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

178Lu

เลขมวล178
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
177.945960065 ± 0.000002416 Da
g-factor
-1.373 ± 0.009
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
28.4 ± 0.2 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.708 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

179Lu

เลขมวล179
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
178.947332985 ± 0.000005528 Da
g-factor
0.67657142857143 ± 0.0034285714285714
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.59 ± 0.06 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.32 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

180Lu

เลขมวล180
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
179.949890744 ± 0.000075926 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.7 ± 0.1 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

181Lu

เลขมวล181
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
180.951908 ± 0.000135 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.3 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

182Lu

เลขมวล182
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
181.955158 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.2 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

183Lu

เลขมวล183
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
182.957363 ± 0.000086 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
58 ± 4 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

184Lu

เลขมวล184
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
183.96103 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20 ± 3 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

185Lu

เลขมวล185
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
184.963542 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

186Lu

เลขมวล186
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
185.96745 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

187Lu

เลขมวล187
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
186.970188 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

188Lu

เลขมวล188
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
187.974428 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Lutetium sublimed dendritic and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Georges Urbain
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1907
ศัพทมูลวิทยาNamed for the ancient name of Paris, Lutecia.
pronunciationloo-TEE-shi-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.8 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00000015 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.0000029 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3805
2p4.389
2s18.5502
3d13.5812
3p20.8337
3s21.4655
4d35.7108
4f40.0688
4p33.8096
4s32.7308
5d50.887
5p52.32
5s50.045
6s62.1956

alias

 • Lu

การแปล

 • ฝรั่งเศสlutécium
 • อังกฤษlutetium
 • นอร์เวย์บุคมอลlutetium
 • เยอรมันLutetium
 • แอฟริกานส์lutetium
 • อัมฮาราሉቴቲየም
 • อาหรับلوتيشيوم
 • อาเซอร์ไบจานLutesium
 • เบลารุสлютэцый
 • บัลแกเรียлутеций
 • บังกลาলুটিশিয়াম
 • บอสเนียlutecij
 • คาตาลันluteci
 • คอร์ซิกาLuteziu
 • เช็กlutecium
 • ชูวัชЛютеци
 • เวลส์Lwtetiwm
 • เดนมาร์กlutetium
 • กรีกλουτήτιο
 • เอสเปรันโตlutecio
 • สเปนlutecio
 • เอสโตเนียluteetsium
 • บาสก์lutezio
 • เปอร์เซียلوتتیم
 • ฟินแลนด์lutetium
 • ฟรูลีLutezi
 • ไอริชlúitéitiam
 • กาลิเซียlutecio
 • มานซ์Lootaiçhum
 • จีนแคะlutetium
 • ฮิบรูלוטציום
 • ฮินดีलुटीशियम
 • ฮินดีฟิจิLutetium
 • โครเอเชียlutecij
 • เฮติครีโอลLitesyòm
 • ฮังการีlutécium
 • อาร์เมเนียլուտեցիում
 • อินเตอร์ลิงกัวlutetium
 • อินโดนีเซียlutesium
 • อีโดlutecio
 • ไอซ์แลนด์lútetín
 • อิตาลีlutezio
 • ญี่ปุ่นルテチウム
 • โลชบันjinmrluteti
 • ชวาLutetium
 • จอร์เจียლუტეციუმი
 • กันนาดาಲ್ಯುಟೇಶಿಯಮ್
 • เกาหลี루테튬
 • เคิร์ดLutesyûm
 • โกมิЛютеций
 • ละตินlutetium
 • ลักเซมเบิร์กLutetium
 • ลิกูเรียLutesio
 • ลิทัวเนียlutecis
 • ลัตเวียlutēcijs
 • มาลายาลัมലുറ്റീഷ്യം
 • มราฐีलुटेटियम
 • มารีตะวันตกЛӱтеций
 • มาเลย์Lutetium
 • ดัตช์lutetium
 • นอร์เวย์นีนอสก์lutetium
 • โปแลนด์lutet
 • ลาฮ์นดาلتیتیم
 • โปรตุเกสlutécio
 • เคชวาLutesyu
 • โรมาเนียlutețiu
 • รัสเซียлютеций
 • ซาคาЛютециум
 • ซิซิลีlutezziu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียLutecijum
 • สโลวักlutécium
 • สโลวีเนียlutecij
 • เซอร์เบียлутецијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Lutetium
 • สวีเดนlutetium
 • ตุรกีlutesyum
 • อุยกูร์لۇتېتسىي
 • ยูเครนлютецій
 • อูรดูلوٹیٹیئم
 • เวปส์Lütecii
 • เวียดนามluteti
 • วาเรย์Lutesyo
 • คัลมืยค์Лютециум
 • โยรูบาLutetium
 • จีน
 • เบรตันLutesiom
 • เซบูLutesyo
 • มาซิโดเนียлутециум
 • เคิร์ดตอนกลางلووتیشیۆم
 • คุชราตલ્યુટેશિયમ
 • โอดิยาଲ୍ୟୁଟେସିଅମ
 • ปัญจาบਲੁਟੀਸ਼ੀਅਮ
 • พีดมอนต์Lutessi
 • ตาตาร์Лютеций
 • ทมิฬலியுதேத்தியம்
 • สกอตส์lutetium
 • โซมาลีLuteetiyaam
 • คาซัคЛютеций
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Лютэц
 • แอลเบเนียLutetiumi
 • อุซเบกLyutetsiy
 • อาโรมาเนียLutețiu
 • คีร์กีซЛютеций
 • สันสกฤตलुटेटियम
 • มอลตาlutezju
 • โภชปุรีलुटेटियम
 • เนปาลलुटेटियम
 • บาลีलुटेटियम
 • เนวาร์लुटेटियम
 • เกลิกสกอตLutetium
 • เตลูกูలుటీషియం
 • cdoLutetium
 • จีนมินหนานLutetium
 • แฟโรLutetium
 • อัสตูเรียสLuteciu
 • ลิมเบิร์กLutetium
 • โปรตุเกส (บราซิล)lutécio
 • จีนคลาสสิก
 • ทาจิกлютеций
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาlutesio
 • ตากาล็อกLutesyo
 • kbpLʊtɛsɩyɔm
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • ฟริเซียนเหนือLuteetsium
 • oloL'utecii
 • มองโกเลียлютеци
 • จีนอู๋
 • พม่าလူတက်သီယမ်
 • ซาร์เดญาLutètziu
 • สวาฮีลีLuteti
 • อาหรับโมร็อกโกلوطيسيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์لوتيشيوم
 • พัชโตلوتيتيوم
 • คอร์นิชLutetiom
 • บาหลีLutésium
 • บิกอลLutesyo
 • อ็อกซิตันLutèci