ลูทีเชียม

ลูทีเชียม (Lu)

element with the atomic number of 71
เลขอะตอม71
มวลอะตอม174.9668
เลขมวล175
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน71 p+
นิวตรอน104 n0
Electrons71 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Lu (ลูทีเชียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
162 pm
Metallic Radius
ionic radius
86.1 pm
Crystal Radius
100.1 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
224 pm
ความหนาแน่น
9.84 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
992 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.425871 eV/particle
ionization energy of Lu (ลูทีเชียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
414 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
427.6 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Lu (ลูทีเชียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Lu (ลูทีเชียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 5d1 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Lu (ลูทีเชียม)
Orbital Diagram of Lu (ลูทีเชียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1
Electrophilicity
0.817098693336918 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,675.15 K
จุดหลอมเหลว
1,936.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.00001 1/K
molar heat capacity
26.86 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.154 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.8 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000057 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.1 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000012 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000021 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000118
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
48 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
27 GPa
Young's modulus
69 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.26
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number19
Mendeleev Number41
Pettifor Number21
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
970.6 kJ/mol
Dipole Polarizability
137 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
85
Neutron Mass Absorption
0.022
quantum number2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Lutetium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร37
Radioactive Isotopes38

150Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
149.973407 ± 0.000322 Da
เลขมวล150
g-factor
ครึ่งชีวิต
45 ± 3 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity-

150Lu Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

151Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
150.967471 ± 0.000322 Da
เลขมวล151
g-factor
ครึ่งชีวิต
78.4 ± 0.9 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

151Lu Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

152Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
151.96412 ± 0.00021 Da
เลขมวล152
g-factor
ครึ่งชีวิต
650 ± 70 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

152Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

153Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
152.958802248 ± 0.00016105 Da
เลขมวล153
g-factor
ครึ่งชีวิต
900 ± 200 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

153Lu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)0%

154Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
153.957416 ± 0.000216 Da
เลขมวล154
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

154Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

155Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
154.954326005 ± 0.00002066 Da
เลขมวล155
g-factor
ครึ่งชีวิต
68 ± 2 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

155Lu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

156Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
155.953086606 ± 0.000058102 Da
เลขมวล156
g-factor
ครึ่งชีวิต
494 ± 12 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity

156Lu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

157Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.950144807 ± 0.000012961 Da
เลขมวล157
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.7 ± 2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

157Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

158Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
157.94931562 ± 0.000016236 Da
เลขมวล158
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.6 ± 0.3 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity

158Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.09%
α (α emission)0.91%

159Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
158.946635615 ± 0.000040433 Da
เลขมวล159
g-factor
ครึ่งชีวิต
12.1 ± 1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

159Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

160Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
159.946033 ± 0.000061 Da
เลขมวล160
g-factor
ครึ่งชีวิต
36.1 ± 0.3 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

160Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

161Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
160.943572 ± 0.00003 Da
เลขมวล161
g-factor
0.444 ± 0.006
ครึ่งชีวิต
77 ± 2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

161Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
161.943282776 ± 0.000080554 Da
เลขมวล162
g-factor
0.0551 ± 0.0011
ครึ่งชีวิต
1.37 ± 0.02 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.519 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity-

162Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
162.941179 ± 0.00003 Da
เลขมวล163
g-factor
0.1534 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
3.97 ± 0.13 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

163Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
163.941339 ± 0.00003 Da
เลขมวล164
g-factor
0.0589 ± 0.0011
ครึ่งชีวิต
3.14 ± 0.03 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.608 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity-

164Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
164.939406758 ± 0.00002849 Da
เลขมวล165
g-factor
-0.0488 ± 0.0006
ครึ่งชีวิต
10.74 ± 0.1 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

165Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
165.939859 ± 0.000032 Da
เลขมวล166
g-factor
0.48383333333333 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
2.65 ± 0.1 m
สปิน6
nuclear quadrupole moment
4.33 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

166Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
166.938243 ± 0.00004 Da
เลขมวล167
g-factor
0.66228571428571 ± 0.0011428571428571
ครึ่งชีวิต
51.5 ± 1 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.28 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

167Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
167.938729798 ± 0.000040766 Da
เลขมวล168
g-factor
0.50116666666667 ± 0.0041666666666667
ครึ่งชีวิต
5.5 ± 0.1 m
สปิน6
nuclear quadrupole moment
4.77 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

168Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
168.937645845 ± 0.000003226 Da
เลขมวล169
g-factor
0.65371428571429 ± 0.0011428571428571
ครึ่งชีวิต
34.06 ± 0.05 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.48 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

169Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
169.93847923 ± 0.000018081 Da
เลขมวล170
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.012 ± 0.03 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

170Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
170.937918591 ± 0.000001999 Da
เลขมวล171
g-factor
0.65314285714286 ± 0.0011428571428571
ครึ่งชีวิต
8.247 ± 0.023 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.53 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

171Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
171.93909132 ± 0.000002507 Da
เลขมวล172
g-factor
0.72275 ± 0.0025
ครึ่งชีวิต
6.7 ± 0.03 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
3.8 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

172Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
172.938935722 ± 0.000001682 Da
เลขมวล173
g-factor
0.64942857142857 ± 0.00057142857142857
ครึ่งชีวิต
1.37 ± 0.01 y
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.53 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

173Lu Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

174Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
173.94034284 ± 0.000001682 Da
เลขมวล174
g-factor
1.982 ± 0.005
ครึ่งชีวิต
3.31 ± 0.05 y
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.773 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

174Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Lu

natural abundance
97.401 ± 0.013
น้ำหนักอะตอม
174.940777211 ± 0.000001295 Da
เลขมวล175
g-factor
0.63591428571429 ± 0.00054285714285714
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.49 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

176Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
2.599 ± 0.013
น้ำหนักอะตอม
175.942691711 ± 0.000001301 Da
เลขมวล176
g-factor
0.45142857142857 ± 0.00071428571428571
ครึ่งชีวิต
37.01 ± 0.17 Gy
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

176Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

177Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
176.94376357 ± 0.00000131 Da
เลขมวล177
g-factor
0.63757142857143 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
6.6443 ± 0.0009 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.39 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity+

177Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

178Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
177.945960065 ± 0.000002416 Da
เลขมวล178
g-factor
-1.373 ± 0.009
ครึ่งชีวิต
28.4 ± 0.2 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.708 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

178Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

179Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
178.947332985 ± 0.000005528 Da
เลขมวล179
g-factor
0.67657142857143 ± 0.0034285714285714
ครึ่งชีวิต
4.59 ± 0.06 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.32 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

179Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

180Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
179.949890744 ± 0.000075926 Da
เลขมวล180
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.7 ± 0.1 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

180Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

181Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
180.951908 ± 0.000135 Da
เลขมวล181
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.3 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

181Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

182Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
181.955158 ± 0.000215 Da
เลขมวล182
g-factor
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.2 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

182Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

183Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
182.957363 ± 0.000086 Da
เลขมวล183
g-factor
ครึ่งชีวิต
58 ± 4 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

183Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

184Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
183.96103 ± 0.000215 Da
เลขมวล184
g-factor
ครึ่งชีวิต
20 ± 3 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

184Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

185Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
184.963542 ± 0.000322 Da
เลขมวล185
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

185Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

186Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
185.96745 ± 0.000429 Da
เลขมวล186
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity

186Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

187Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
186.970188 ± 0.000429 Da
เลขมวล187
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

187Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

188Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
187.974428 ± 0.000429 Da
เลขมวล188
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity

188Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Lutetium sublimed dendritic and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Georges Urbain
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1907
ศัพทมูลวิทยาNamed for the ancient name of Paris, Lutecia.
pronunciationloo-TEE-shi-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.8 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00000015 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.0000029 %
Abundance in Sun
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3805
2p4.389
2s18.5502
3d13.5812
3p20.8337
3s21.4655
4d35.7108
4f40.0688
4p33.8096
4s32.7308
5d50.887
5p52.32
5s50.045
6s62.1956