Lutexi

Lutexi (Lu)

element with the atomic number of 71
Số nguyên tử71
Nguyên tử khối174.9668
số khối175
Nhóm
Chu kỳ6
Phân lớpf
Prô ton71 p+
Nơ tron104 n0
Electrons71 e-
Animated Mô hình Bohr of Lu (Lutexi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
175 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
162 pm
Metallic Radius
ionic radius
86,1 pm
Crystal Radius
100,1 pm
Bán kính van der Waals
224 pm
mật độ
9,84 g/cm³
năng lượng
proton affinity
992 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
5,425871 eV/particle
ionization energy of Lu (Lutexi)
Nhiệt bay hơi
414 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
427,6 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 9, 2
Mô hình Bohr: Lu (Lutexi)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Lu (Lutexi)
Cấu hình electron[Xe] 4f14 5d1 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Lu (Lutexi)
Orbital Diagram of Lu (Lutexi)
trạng thái oxy hóa0, 2, 3
độ âm điện
1
Electrophilicity
0,817098693336918 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.675,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.936,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,00001 1/K
molar heat capacity
26,86 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,154 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
1,8 MS/m
điện trở suất
0,00000057 m Ω
Siêu dẫn
0,1 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000012 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,00000000021 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0000118
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
3,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
48 GPa
Modul ngang
27 GPa
mô đun Young
69 GPa
Hệ số Poisson
0,26
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Lantan, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number19
Mendeleev Number41
Pettifor Number21
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
970,6 kJ/mol
Dipole Polarizability
137 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
85
Neutron Mass Absorption
0,022
Số lượng tử2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Luteti

Các đồng vị bền2
Các đồng vị không bền37
Radioactive Isotopes38

150Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
149,973407 ± 0,000322 Da
số khối150
g-factor
chu kỳ bán rã
45 ± 3 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1993
parity-

150Lu Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

151Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
150,967471 ± 0,000322 Da
số khối151
g-factor
chu kỳ bán rã
78,4 ± 0,9 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity-

151Lu Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

152Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
151,96412 ± 0,00021 Da
số khối152
g-factor
chu kỳ bán rã
650 ± 70 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity-

152Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

153Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
152,958802248 ± 0,00016105 Da
số khối153
g-factor
chu kỳ bán rã
900 ± 200 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity-

153Lu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)0%

154Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
153,957416 ± 0,000216 Da
số khối154
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity-

154Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

155Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
154,954326005 ± 0,00002066 Da
số khối155
g-factor
chu kỳ bán rã
68 ± 2 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1965
parity-

155Lu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

156Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
155,953086606 ± 0,000058102 Da
số khối156
g-factor
chu kỳ bán rã
494 ± 12 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1965
parity

156Lu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

157Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
156,950144807 ± 0,000012961 Da
số khối157
g-factor
chu kỳ bán rã
7,7 ± 2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1977
parity+

157Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

158Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
157,94931562 ± 0,000016236 Da
số khối158
g-factor
chu kỳ bán rã
10,6 ± 0,3 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity

158Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.09%
α (α emission)0.91%

159Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
158,946635615 ± 0,000040433 Da
số khối159
g-factor
chu kỳ bán rã
12,1 ± 1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1980
parity+

159Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

160Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
159,946033 ± 0,000061 Da
số khối160
g-factor
chu kỳ bán rã
36,1 ± 0,3 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity-

160Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

161Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
160,943572 ± 0,00003 Da
số khối161
g-factor
0,444 ± 0,006
chu kỳ bán rã
77 ± 2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1973
parity+

161Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
161,943282776 ± 0,000080554 Da
số khối162
g-factor
0,0551 ± 0,0011
chu kỳ bán rã
1,37 ± 0,02 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,519 ± 0,008
ngày khám phá1978
parity-

162Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
162,941179 ± 0,00003 Da
số khối163
g-factor
0,1534 ± 0,002
chu kỳ bán rã
3,97 ± 0,13 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1979
parity+

163Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
163,941339 ± 0,00003 Da
số khối164
g-factor
0,0589 ± 0,0011
chu kỳ bán rã
3,14 ± 0,03 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,608 ± 0,007
ngày khám phá1977
parity-

164Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
164,939406758 ± 0,00002849 Da
số khối165
g-factor
-0,0488 ± 0,0006
chu kỳ bán rã
10,74 ± 0,1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1973
parity+

165Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
165,939859 ± 0,000032 Da
số khối166
g-factor
0,48383333333333 ± 0,002
chu kỳ bán rã
2,65 ± 0,1 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
4,33 ± 0,04
ngày khám phá1969
parity-

166Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
166,938243 ± 0,00004 Da
số khối167
g-factor
0,66228571428571 ± 0,0011428571428571
chu kỳ bán rã
51,5 ± 1 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,28 ± 0,02
ngày khám phá1958
parity+

167Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
167,938729798 ± 0,000040766 Da
số khối168
g-factor
0,50116666666667 ± 0,0041666666666667
chu kỳ bán rã
5,5 ± 0,1 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
4,77 ± 0,06
ngày khám phá1960
parity-

168Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
168,937645845 ± 0,000003226 Da
số khối169
g-factor
0,65371428571429 ± 0,0011428571428571
chu kỳ bán rã
34,06 ± 0,05 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,48 ± 0,03
ngày khám phá1955
parity+

169Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
169,93847923 ± 0,000018081 Da
số khối170
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,012 ± 0,03 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity+

170Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
170,937918591 ± 0,000001999 Da
số khối171
g-factor
0,65314285714286 ± 0,0011428571428571
chu kỳ bán rã
8,247 ± 0,023 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,53 ± 0,03
ngày khám phá1951
parity+

171Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
171,93909132 ± 0,000002507 Da
số khối172
g-factor
0,72275 ± 0,0025
chu kỳ bán rã
6,7 ± 0,03 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
3,8 ± 0,04
ngày khám phá1951
parity-

172Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
172,938935722 ± 0,000001682 Da
số khối173
g-factor
0,64942857142857 ± 0,00057142857142857
chu kỳ bán rã
1,37 ± 0,01 y
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,53 ± 0,02
ngày khám phá1951
parity+

173Lu Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

174Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
173,94034284 ± 0,000001682 Da
số khối174
g-factor
1,982 ± 0,005
chu kỳ bán rã
3,31 ± 0,05 y
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,773 ± 0,007
ngày khám phá1951
parity-

174Lu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Lu

natural abundance
97,401 ± 0,013
relative atomic mass
174,940777211 ± 0,000001295 Da
số khối175
g-factor
0,63591428571429 ± 0,00054285714285714
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,49 ± 0,02
ngày khám phá1934
parity+

176Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
2,599 ± 0,013
relative atomic mass
175,942691711 ± 0,000001301 Da
số khối176
g-factor
0,45142857142857 ± 0,00071428571428571
chu kỳ bán rã
37,01 ± 0,17 Gy
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1935
parity-

176Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

177Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
176,94376357 ± 0,00000131 Da
số khối177
g-factor
0,63757142857143 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
6,6443 ± 0,0009 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,39 ± 0,03
ngày khám phá1945
parity+

177Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

178Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
177,945960065 ± 0,000002416 Da
số khối178
g-factor
-1,373 ± 0,009
chu kỳ bán rã
28,4 ± 0,2 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,708 ± 0,01
ngày khám phá1957
parity+

178Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

179Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
178,947332985 ± 0,000005528 Da
số khối179
g-factor
0,67657142857143 ± 0,0034285714285714
chu kỳ bán rã
4,59 ± 0,06 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,32 ± 0,03
ngày khám phá1961
parity+

179Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

180Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
179,949890744 ± 0,000075926 Da
số khối180
g-factor
chu kỳ bán rã
5,7 ± 0,1 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity+

180Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

181Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
180,951908 ± 0,000135 Da
số khối181
g-factor
chu kỳ bán rã
3,5 ± 0,3 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity+

181Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

182Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
181,955158 ± 0,000215 Da
số khối182
g-factor
chu kỳ bán rã
2 ± 0,2 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity-

182Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

183Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
182,957363 ± 0,000086 Da
số khối183
g-factor
chu kỳ bán rã
58 ± 4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1983
parity+

183Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

184Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
183,96103 ± 0,000215 Da
số khối184
g-factor
chu kỳ bán rã
20 ± 3 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity+

184Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

185Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
184,963542 ± 0,000322 Da
số khối185
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity+

185Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

186Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
185,96745 ± 0,000429 Da
số khối186
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity

186Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

187Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
186,970188 ± 0,000429 Da
số khối187
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity+

187Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

188Lu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
187,974428 ± 0,000429 Da
số khối188
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity

188Lu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Lutetium sublimed dendritic and 1cm3 cube

lịch sử

được phát hiện bởiGeorges Urbain
nơi khám pháFrance
ngày khám phá1907
từ nguyên họcNamed for the ancient name of Paris, Lutecia.
cách phát âmloo-TEE-shi-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,8 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000015 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000029 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3805
2p4.389
2s18.5502
3d13.5812
3p20.8337
3s21.4655
4d35.7108
4f40.0688
4p33.8096
4s32.7308
5d50.887
5p52.32
5s50.045
6s62.1956