Niob

Niob (Nb)

chemický prvek s atomovým číslem 41
Atomové číslo41
Atomová hmotnost92.90637
Nukleonové číslo93
Skupina5
Perioda5
Blokd
proton41 p+
neutron52 n0
elektron41 e-
Animated Bohrův model atomu of Nb (Niob)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
145 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
147 pm
Metallic Radius
134 pm
iontový poloměr
72 pm
Crystal Radius
86 pm
Van der Waalsův poloměr
218 pm
hustota
8,57 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Niob0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
0,917406 eV/particle
Ionizační energie
6,75885 eV/particle
Ionizační energie of Nb (Niob)
měrné skupenské teplo varu
680 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
26,8 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
733 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 12, 1
Bohrův model atomu: Nb (Niob)
Valenční elektron1
Lewis structure: Nb (Niob)
elektronová konfigurace[Kr] 4d4 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d4 5s1
Enhanced Bohrův model atomu of Nb (Niob)
Orbital Diagram of Nb (Niob)
Oxidační číslo-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektronegativita
1.6
Electrophilicity Index
1,2609233730892566 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
5 014,15 K
Teplota tání
2 750,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Šedá
vzhledgray metallic, bluish when oxidized
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
53,7 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,0000073 1/K
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
0,265 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
6,7 MS/m
rezistivita
0,00000015 m Ω
supravodivost
9,25 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000276 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,00000000256 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,000237
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKubická prostorově centrovaná (BCC)
lattice constant
3,3 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
6 MPa
stlačitelnost
170 GPa
modul pružnosti ve smyku
38 GPa
modul pružnosti v tahu
105 GPa
Poissonova konstanta
0,4
rychlost zvuku
3 480 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number53
Mendeleev Number48
Pettifor Number52
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
98 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
1,15
Neutron Mass Absorption
0,0004
kvantové číslo6D1/2
space group229 (Im_3m)

Izotopy niobu

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy37
Natural Isotopes1

79Nb

Nukleonové číslo79
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
78,966022 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

80Nb

Nukleonové číslo80
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
79,958754 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

81Nb

Nukleonové číslo81
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
80,95023 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Nb

Nukleonové číslo82
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
81,94438 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
51 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Nb

Nukleonové číslo83
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
82,93815 ± 0,000174 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,9 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1988
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Nb

Nukleonové číslo84
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
83,934305711 ± 0,00000043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,8 ± 0,9 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Nb

Nukleonové číslo85
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
84,928845836 ± 0,0000044 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20,5 ± 0,7 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1988
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Nb

Nukleonové číslo86
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
85,925781536 ± 0,000005903 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
88 ± 1 s
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Nb

Nukleonové číslo87
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
86,920692473 ± 0,000007302 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,7 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Nb

Nukleonové číslo88
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
87,918226476 ± 0,000062059 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,5 ± 0,11 m
spin8
nuclear quadrupole moment
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Nb

Nukleonové číslo89
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
88,913444696 ± 0,000025367 Da
g-factor
1,3813333333333 ± 0,0011111111111111
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,03 ± 0,07 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Nb

Nukleonové číslo90
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
89,911259201 ± 0,000003561 Da
g-factor
0,61825 ± 0,0005
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,6 ± 0,05 h
spin8
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,04
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Nb

Nukleonové číslo91
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
90,906990256 ± 0,00000314 Da
g-factor
1,4473333333333 ± 0,00066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
680 ± 130 y
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,25 ± 0,03
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)0.0138%

92Nb

Nukleonové číslo92
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
91,90718858 ± 0,000001915 Da
g-factor
0,73285714285714 ± 0,00057142857142857
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
34,7 ± 2,4 My
spin7
nuclear quadrupole moment
-0,35 ± 0,03
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Nb

Nukleonové číslo93
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
92,90637317 ± 0,000001599 Da
g-factor
natural abundance
100
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,32 ± 0,02
datum objevu1932
Narušení P-symetrie+

94Nb

Nukleonové číslo94
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
93,907279001 ± 0,0000016 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20,4 ± 0,4 ky
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

95Nb

Nukleonové číslo95
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
94,90683111 ± 0,000000545 Da
g-factor
1,3646666666667 ± 0,0011111111111111
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
34,991 ± 0,006 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

96Nb

Nukleonové číslo96
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
95,908101586 ± 0,000000157 Da
g-factor
0,82916666666667 ± 0,00066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,35 ± 0,05 h
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

97Nb

Nukleonové číslo97
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
96,908101622 ± 0,000004556 Da
g-factor
1,3673333333333 ± 0,0011111111111111
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
72,1 ± 0,7 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

98Nb

Nukleonové číslo98
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
97,910332645 ± 0,000005369 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,86 ± 0,06 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

99Nb

Nukleonové číslo99
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
98,911609377 ± 0,000012886 Da
g-factor
1,3244444444444 ± 0,0066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,41 ± 0,14
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

100Nb

Nukleonové číslo100
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
99,914340578 ± 0,000008562 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,5 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

101Nb

Nukleonové číslo101
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
100,915306508 ± 0,000004024 Da
g-factor
1,2744 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,1 ± 0,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,05 ± 0,07
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

102Nb

Nukleonové číslo102
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
101,918090447 ± 0,000002695 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,3 ± 0,4 s
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

103Nb

Nukleonové číslo103
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
102,919453416 ± 0,000004224 Da
g-factor
1,2532 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,34 ± 0,07 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,08 ± 0,09
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

104Nb

Nukleonové číslo104
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
103,922907728 ± 0,000001915 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
0,98 ± 0,05 s
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1976
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.05%

105Nb

Nukleonové číslo105
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
104,924942577 ± 0,000004324 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,91 ± 0,05 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1984
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

106Nb

Nukleonové číslo106
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
105,928928505 ± 0,00000152 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
900 ± 20 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1976
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.5%

107Nb

Nukleonové číslo107
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
106,931589685 ± 0,000008612 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
286 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%

108Nb

Nukleonové číslo108
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
107,936075604 ± 0,000008844 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
201 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%
2n (2-neutron emission)

109Nb

Nukleonové číslo109
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
108,939141 ± 0,0004625 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
106,9 ± 4,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%

110Nb

Nukleonové číslo110
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
109,943843 ± 0,0009 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
75 ± 1 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

111Nb

Nukleonové číslo111
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
110,947439 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
54 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

112Nb

Nukleonové číslo112
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
111,952689 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
38 ± 2 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

113Nb

Nukleonové číslo113
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
112,956833 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

114Nb

Nukleonové číslo114
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
113,962469 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17 ± 5 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

115Nb

Nukleonové číslo115
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
114,966849 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23 ± 8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Nb

Nukleonové číslo116
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
115,972914 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Niobium crystals and 1cm3 cube

dějiny

objevitel nebo vynálezceCharles Hatchet
místo objevu/vynálezuEngland
datum objevu1801
etymologieFrom Niobe; daughter of the mythical Greek king Tantalus.
výslovnostni-OH-bee-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
0,00001 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,000019 %
natural abundance (Slunce)
0,0000004 %
Hojnost ve vesmíru
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8577
2p4.0178
2s10.8748
3d14.753
3p16.3844
3s15.8285
4d29.7624
4p26.9156
4s25.7172
5s35.079