Niob

Niob (Nb)

41. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa41
Masa atomowa92.90637
liczba masowa93
Grupa5
Okres5
Blokd
proton41 p+
neutron52 n0
elektron41 e-
Animated Model atomu Bohra of Nb (Niob)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
145 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
147 pm
Metallic Radius
134 pm
Promień jonowy
72 pm
Crystal Radius
86 pm
promień van der Waalsa
218 pm
gęstość
8,57 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Niob0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,917406 eV/particle
potencjał jonizacyjny
6,75885 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Nb (Niob)
ciepło parowania
680 kJ/mol
ciepło topnienia
26,8 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
733 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 12, 1
Model atomu Bohra: Nb (Niob)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Nb (Niob)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d4 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d4 5s1
Enhanced Model atomu Bohra of Nb (Niob)
Orbital Diagram of Nb (Niob)
stopień utlenienia-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
1.6
Electrophilicity Index
1,2609233730892566 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
5 014,15 K
Temperatura topnienia
2 750,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Szary
appearancegray metallic, bluish when oxidized
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
53,7 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000073 1/K
molar heat capacity
Ciepło właściwe
0,265 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
6,7 MS/m
rezystywność
0,00000015 m Ω
nadprzewodnictwo
9,25 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000276 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000000256 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,000237
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
3,3 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
170 GPa
moduł Kirchhoffa
38 GPa
moduł Younga
105 GPa
współczynnik Poissona
0,4
prędkość dźwięku
3 480 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number53
Mendeleev Number48
Pettifor Number52
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
98 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
1,15
Neutron Mass Absorption
0,0004
liczby kwantowe6D1/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Niobium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy37
Natural Isotopes1

79Nb

liczba masowa79
liczba neutronów38
względna masa atomowa
78,966022 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

80Nb

liczba masowa80
liczba neutronów39
względna masa atomowa
79,958754 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

81Nb

liczba masowa81
liczba neutronów40
względna masa atomowa
80,95023 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Nb

liczba masowa82
liczba neutronów41
względna masa atomowa
81,94438 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
51 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Nb

liczba masowa83
liczba neutronów42
względna masa atomowa
82,93815 ± 0,000174 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,9 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Nb

liczba masowa84
liczba neutronów43
względna masa atomowa
83,934305711 ± 0,00000043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,8 ± 0,9 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Nb

liczba masowa85
liczba neutronów44
względna masa atomowa
84,928845836 ± 0,0000044 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,5 ± 0,7 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Nb

liczba masowa86
liczba neutronów45
względna masa atomowa
85,925781536 ± 0,000005903 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
88 ± 1 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Nb

liczba masowa87
liczba neutronów46
względna masa atomowa
86,920692473 ± 0,000007302 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,7 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Nb

liczba masowa88
liczba neutronów47
względna masa atomowa
87,918226476 ± 0,000062059 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,5 ± 0,11 m
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Nb

liczba masowa89
liczba neutronów48
względna masa atomowa
88,913444696 ± 0,000025367 Da
g-factor
1,3813333333333 ± 0,0011111111111111
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,03 ± 0,07 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Nb

liczba masowa90
liczba neutronów49
względna masa atomowa
89,911259201 ± 0,000003561 Da
g-factor
0,61825 ± 0,0005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,6 ± 0,05 h
spin8
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,04
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Nb

liczba masowa91
liczba neutronów50
względna masa atomowa
90,906990256 ± 0,00000314 Da
g-factor
1,4473333333333 ± 0,00066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
680 ± 130 y
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,25 ± 0,03
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)0.0138%

92Nb

liczba masowa92
liczba neutronów51
względna masa atomowa
91,90718858 ± 0,000001915 Da
g-factor
0,73285714285714 ± 0,00057142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
34,7 ± 2,4 My
spin7
nuclear quadrupole moment
-0,35 ± 0,03
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Nb

liczba masowa93
liczba neutronów52
względna masa atomowa
92,90637317 ± 0,000001599 Da
g-factor
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,32 ± 0,02
data odkrycia1932
parzystość+

94Nb

liczba masowa94
liczba neutronów53
względna masa atomowa
93,907279001 ± 0,0000016 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,4 ± 0,4 ky
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

95Nb

liczba masowa95
liczba neutronów54
względna masa atomowa
94,90683111 ± 0,000000545 Da
g-factor
1,3646666666667 ± 0,0011111111111111
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
34,991 ± 0,006 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

96Nb

liczba masowa96
liczba neutronów55
względna masa atomowa
95,908101586 ± 0,000000157 Da
g-factor
0,82916666666667 ± 0,00066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,35 ± 0,05 h
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

97Nb

liczba masowa97
liczba neutronów56
względna masa atomowa
96,908101622 ± 0,000004556 Da
g-factor
1,3673333333333 ± 0,0011111111111111
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
72,1 ± 0,7 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

98Nb

liczba masowa98
liczba neutronów57
względna masa atomowa
97,910332645 ± 0,000005369 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,86 ± 0,06 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

99Nb

liczba masowa99
liczba neutronów58
względna masa atomowa
98,911609377 ± 0,000012886 Da
g-factor
1,3244444444444 ± 0,0066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,41 ± 0,14
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

100Nb

liczba masowa100
liczba neutronów59
względna masa atomowa
99,914340578 ± 0,000008562 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,5 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

101Nb

liczba masowa101
liczba neutronów60
względna masa atomowa
100,915306508 ± 0,000004024 Da
g-factor
1,2744 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,1 ± 0,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,05 ± 0,07
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

102Nb

liczba masowa102
liczba neutronów61
względna masa atomowa
101,918090447 ± 0,000002695 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,3 ± 0,4 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

103Nb

liczba masowa103
liczba neutronów62
względna masa atomowa
102,919453416 ± 0,000004224 Da
g-factor
1,2532 ± 0,0016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,34 ± 0,07 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,08 ± 0,09
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

104Nb

liczba masowa104
liczba neutronów63
względna masa atomowa
103,922907728 ± 0,000001915 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
0,98 ± 0,05 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.05%

105Nb

liczba masowa105
liczba neutronów64
względna masa atomowa
104,924942577 ± 0,000004324 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,91 ± 0,05 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

106Nb

liczba masowa106
liczba neutronów65
względna masa atomowa
105,928928505 ± 0,00000152 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
900 ± 20 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.5%

107Nb

liczba masowa107
liczba neutronów66
względna masa atomowa
106,931589685 ± 0,000008612 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
286 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%

108Nb

liczba masowa108
liczba neutronów67
względna masa atomowa
107,936075604 ± 0,000008844 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
201 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%
2n (2-neutron emission)

109Nb

liczba masowa109
liczba neutronów68
względna masa atomowa
108,939141 ± 0,0004625 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
106,9 ± 4,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%

110Nb

liczba masowa110
liczba neutronów69
względna masa atomowa
109,943843 ± 0,0009 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
75 ± 1 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

111Nb

liczba masowa111
liczba neutronów70
względna masa atomowa
110,947439 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
54 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

112Nb

liczba masowa112
liczba neutronów71
względna masa atomowa
111,952689 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
38 ± 2 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

113Nb

liczba masowa113
liczba neutronów72
względna masa atomowa
112,956833 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

114Nb

liczba masowa114
liczba neutronów73
względna masa atomowa
113,962469 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17 ± 5 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

115Nb

liczba masowa115
liczba neutronów74
względna masa atomowa
114,966849 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23 ± 8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Nb

liczba masowa116
liczba neutronów75
względna masa atomowa
115,972914 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Niobium crystals and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaCharles Hatchet
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1801
etymologiaFrom Niobe; daughter of the mythical Greek king Tantalus.
wymowani-OH-bee-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,00001 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000019 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000004 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8577
2p4.0178
2s10.8748
3d14.753
3p16.3844
3s15.8285
4d29.7624
4p26.9156
4s25.7172
5s35.079