Niob

Niob (Nb)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa41
Masa atomowa92.90637
liczba masowa93
Grupa5
Okres5
Blokd
Protony41 p+
Neutrony52 n0
Elektrony41 e-
Animated Model atomu Bohra of Nb (Niob)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
145 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
147 pm
Metallic Radius
134 pm
Promień jonowy
72 pm
Crystal Radius
86 pm
promień van der Waalsa
218 pm
gęstość
8,57 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,917406 eV/particle
potencjał jonizacyjny
6,75885 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Nb (Niob)
ciepło parowania
680 kJ/mol
ciepło topnienia
26,8 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
733 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 12, 1
Model atomu Bohra: Nb (Niob)
elektron walencyjny1
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d4 5s1
Enhanced Model atomu Bohra of Nb (Niob)
Orbital Diagram of Nb (Niob)
stopień utlenienia-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
1.6
Electrophilicity
1,2609233730892566 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
5 014,15 K
Temperatura topnienia
2 750,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Szary
appearancegray metallic, bluish when oxidized
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
53,7 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000073 1/K
molar heat capacity
Ciepło właściwe
0,265 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
6,7 MS/m
rezystywność
0,00000015 m Ω
nadprzewodnictwo
9,25 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000276 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000000256 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,000237
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
3,3 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
170 GPa
moduł Kirchhoffa
38 GPa
moduł Younga
105 GPa
współczynnik Poissona
0,4
prędkość dźwięku
3 480 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number53
Mendeleev Number48
Pettifor Number52
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
98 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
1,15
Neutron Mass Absorption
0,0004
liczby kwantowe6D1/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Niobium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy37
Radioactive Isotopes34

79Nb

abundancja naturalna
względna masa atomowa
78,966022 ± 0,000537 Da
liczba masowa79
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

79Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

80Nb

abundancja naturalna
względna masa atomowa
79,958754 ± 0,000429 Da
liczba masowa80
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

80Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

81Nb

abundancja naturalna
względna masa atomowa
80,95023 ± 0,000429 Da
liczba masowa81
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

81Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

82Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
81,94438 ± 0,000322 Da
liczba masowa82
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
51 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

82Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

83Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
82,93815 ± 0,000174 Da
liczba masowa83
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,9 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość+

83Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
83,934305711 ± 0,00000043 Da
liczba masowa84
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,8 ± 0,9 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

84Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
84,928845836 ± 0,0000044 Da
liczba masowa85
g-factor
czas połowicznego rozpadu
20,5 ± 0,7 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość+

85Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
85,925781536 ± 0,000005903 Da
liczba masowa86
g-factor
czas połowicznego rozpadu
88 ± 1 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

86Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
86,920692473 ± 0,000007302 Da
liczba masowa87
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,7 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość

87Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
87,918226476 ± 0,000062059 Da
liczba masowa88
g-factor
czas połowicznego rozpadu
14,5 ± 0,11 m
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

88Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
88,913444696 ± 0,000025367 Da
liczba masowa89
g-factor
1,3813333333333 ± 0,0011111111111111
czas połowicznego rozpadu
2,03 ± 0,07 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

89Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
89,911259201 ± 0,000003561 Da
liczba masowa90
g-factor
0,61825 ± 0,0005
czas połowicznego rozpadu
14,6 ± 0,05 h
spin8
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,04
data odkrycia1951
parzystość+

90Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
90,906990256 ± 0,00000314 Da
liczba masowa91
g-factor
1,4473333333333 ± 0,00066666666666667
czas połowicznego rozpadu
680 ± 130 y
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,25 ± 0,03
data odkrycia1951
parzystość+

91Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)0.0138%

92Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
91,90718858 ± 0,000001915 Da
liczba masowa92
g-factor
0,73285714285714 ± 0,00057142857142857
czas połowicznego rozpadu
34,7 ± 2,4 My
spin7
nuclear quadrupole moment
-0,35 ± 0,03
data odkrycia1938
parzystość+

92Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Nb

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
92,90637317 ± 0,000001599 Da
liczba masowa93
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,32 ± 0,02
data odkrycia1932
parzystość+

94Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
93,907279001 ± 0,0000016 Da
liczba masowa94
g-factor
czas połowicznego rozpadu
20,4 ± 0,4 ky
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość+

94Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

95Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
94,90683111 ± 0,000000545 Da
liczba masowa95
g-factor
1,3646666666667 ± 0,0011111111111111
czas połowicznego rozpadu
34,991 ± 0,006 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

95Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

96Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
95,908101586 ± 0,000000157 Da
liczba masowa96
g-factor
0,82916666666667 ± 0,00066666666666667
czas połowicznego rozpadu
23,35 ± 0,05 h
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

96Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

97Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
96,908101622 ± 0,000004556 Da
liczba masowa97
g-factor
1,3673333333333 ± 0,0011111111111111
czas połowicznego rozpadu
72,1 ± 0,7 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

97Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

98Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
97,910332645 ± 0,000005369 Da
liczba masowa98
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,86 ± 0,06 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość+

98Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

99Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
98,911609377 ± 0,000012886 Da
liczba masowa99
g-factor
1,3244444444444 ± 0,0066666666666667
czas połowicznego rozpadu
15 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,41 ± 0,14
data odkrycia1950
parzystość+

99Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

100Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
99,914340578 ± 0,000008562 Da
liczba masowa100
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,5 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

100Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

101Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
100,915306508 ± 0,000004024 Da
liczba masowa101
g-factor
1,2744 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
7,1 ± 0,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,05 ± 0,07
data odkrycia1970
parzystość+

101Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

102Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
101,918090447 ± 0,000002695 Da
liczba masowa102
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,3 ± 0,4 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

102Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

103Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
102,919453416 ± 0,000004224 Da
liczba masowa103
g-factor
1,2532 ± 0,0016
czas połowicznego rozpadu
1,34 ± 0,07 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,08 ± 0,09
data odkrycia1971
parzystość+

103Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

104Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
103,922907728 ± 0,000001915 Da
liczba masowa104
g-factor
czas połowicznego rozpadu
0,98 ± 0,05 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

104Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.05%

105Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
104,924942577 ± 0,000004324 Da
liczba masowa105
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,91 ± 0,05 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość+

105Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

106Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
105,928928505 ± 0,00000152 Da
liczba masowa106
g-factor
czas połowicznego rozpadu
900 ± 20 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

106Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.5%

107Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
106,931589685 ± 0,000008612 Da
liczba masowa107
g-factor
czas połowicznego rozpadu
286 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

107Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%

108Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
107,936075604 ± 0,000008844 Da
liczba masowa108
g-factor
czas połowicznego rozpadu
201 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

108Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%
2n (2-neutron emission)%

109Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
108,939141 ± 0,0004625 Da
liczba masowa109
g-factor
czas połowicznego rozpadu
106,9 ± 4,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

109Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%

110Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
109,943843 ± 0,0009 Da
liczba masowa110
g-factor
czas połowicznego rozpadu
75 ± 1 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

110Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)%

111Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
110,947439 ± 0,000322 Da
liczba masowa111
g-factor
czas połowicznego rozpadu
54 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

111Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

112Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
111,952689 ± 0,000322 Da
liczba masowa112
g-factor
czas połowicznego rozpadu
38 ± 2 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

112Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

113Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
112,956833 ± 0,000429 Da
liczba masowa113
g-factor
czas połowicznego rozpadu
32 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

113Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

114Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
113,962469 ± 0,000537 Da
liczba masowa114
g-factor
czas połowicznego rozpadu
17 ± 5 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

114Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

115Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
114,966849 ± 0,000537 Da
liczba masowa115
g-factor
czas połowicznego rozpadu
23 ± 8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

115Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

116Nb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
115,972914 ± 0,000322 Da
liczba masowa116
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

116Nb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Niobium crystals and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaCharles Hatchet
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1801
etymologiaFrom Niobe; daughter of the mythical Greek king Tantalus.
wymowani-OH-bee-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
0,00001 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000019 %
Abundance in Sun
0,0000004 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8577
2p4.0178
2s10.8748
3d14.753
3p16.3844
3s15.8285
4d29.7624
4p26.9156
4s25.7172
5s35.079