Niób

Niób (Nb)

chemický prvok s protónovým číslom 41
Protónové číslo41
Atómová hmotnosť92.90637
Nukleónové číslo93
Skupina5
Perióda5
Orbitáld
protón41 p+
Neutrón52 n0
elektrón41 e-
Animated Bohrov model atómu of Nb (Niób)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
145 pm
Mólový objem
Covalent Radius
147 pm
Metallic Radius
134 pm
iónový polomer
72 pm
Crystal Radius
86 pm
Van der Waalsov polomer
218 pm
density
8,57 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Niób020406080100120140160180200220pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
0,917406 eV/particle
ionization energy
6,75885 eV/particle
ionization energy of Nb (Niób)
Merné skupenské teplo varu
680 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
26,8 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
733 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 12, 1
Bohrov model atómu: Nb (Niób)
Valenčný elektrón1
Lewis structure: Nb (Niób)
electron configuration[Kr] 4d4 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d4 5s1
Enhanced Bohrov model atómu of Nb (Niób)
Orbital Diagram of Nb (Niób)
Oxidačné číslo-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegativita
1.6
Electrophilicity Index
1,2609233730892566 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
5 014,15 K
Teplota topenia
2 750,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Sivá
podobagray metallic, bluish when oxidized
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
53,7 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000073 1/K
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
0,265 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
6,7 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000015 m Ω
supravodivosť
9,25 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000276 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,00000000256 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,000237
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaCentrovaný kockový (BCC)
lattice constant
3,3 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
6 MPa
bulk modulus
170 GPa
shear modulus
38 GPa
Youngov modul
105 GPa
Poissonova konštanta
0,4
rýchlosť zvuku
3 480 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number53
Mendeleev Number48
Pettifor Number52
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
98 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1,15
Neutron Mass Absorption
0,0004
Kvantové číslo6D1/2
Priestorová grupa229 (Im_3m)

Isotopes of Niobium

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy37
Natural Isotopes1

79Nb

Nukleónové číslo79
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
78,966022 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

80Nb

Nukleónové číslo80
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
79,958754 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

81Nb

Nukleónové číslo81
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
80,95023 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Nb

Nukleónové číslo82
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
81,94438 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
51 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Nb

Nukleónové číslo83
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
82,93815 ± 0,000174 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,9 ± 0,2 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1988
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Nb

Nukleónové číslo84
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
83,934305711 ± 0,00000043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,8 ± 0,9 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Nb

Nukleónové číslo85
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
84,928845836 ± 0,0000044 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20,5 ± 0,7 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1988
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Nb

Nukleónové číslo86
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
85,925781536 ± 0,000005903 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
88 ± 1 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Nb

Nukleónové číslo87
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
86,920692473 ± 0,000007302 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,7 ± 0,1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Nb

Nukleónové číslo88
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
87,918226476 ± 0,000062059 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,5 ± 0,11 m
Spin8
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Nb

Nukleónové číslo89
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
88,913444696 ± 0,000025367 Da
g-factor
1,3813333333333 ± 0,0011111111111111
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,03 ± 0,07 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Nb

Nukleónové číslo90
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
89,911259201 ± 0,000003561 Da
g-factor
0,61825 ± 0,0005
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,6 ± 0,05 h
Spin8
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,04
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Nb

Nukleónové číslo91
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
90,906990256 ± 0,00000314 Da
g-factor
1,4473333333333 ± 0,00066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
680 ± 130 y
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,25 ± 0,03
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)0.0138%

92Nb

Nukleónové číslo92
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
91,90718858 ± 0,000001915 Da
g-factor
0,73285714285714 ± 0,00057142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
34,7 ± 2,4 My
Spin7
nuclear quadrupole moment
-0,35 ± 0,03
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Nb

Nukleónové číslo93
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
92,90637317 ± 0,000001599 Da
g-factor
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,32 ± 0,02
dátum objavu1932
parity+

94Nb

Nukleónové číslo94
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
93,907279001 ± 0,0000016 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20,4 ± 0,4 ky
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

95Nb

Nukleónové číslo95
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
94,90683111 ± 0,000000545 Da
g-factor
1,3646666666667 ± 0,0011111111111111
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
34,991 ± 0,006 d
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

96Nb

Nukleónové číslo96
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
95,908101586 ± 0,000000157 Da
g-factor
0,82916666666667 ± 0,00066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,35 ± 0,05 h
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

97Nb

Nukleónové číslo97
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
96,908101622 ± 0,000004556 Da
g-factor
1,3673333333333 ± 0,0011111111111111
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
72,1 ± 0,7 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

98Nb

Nukleónové číslo98
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
97,910332645 ± 0,000005369 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,86 ± 0,06 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

99Nb

Nukleónové číslo99
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
98,911609377 ± 0,000012886 Da
g-factor
1,3244444444444 ± 0,0066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15 ± 0,2 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,41 ± 0,14
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

100Nb

Nukleónové číslo100
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
99,914340578 ± 0,000008562 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,5 ± 0,2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

101Nb

Nukleónové číslo101
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
100,915306508 ± 0,000004024 Da
g-factor
1,2744 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,1 ± 0,3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,05 ± 0,07
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

102Nb

Nukleónové číslo102
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
101,918090447 ± 0,000002695 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,3 ± 0,4 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

103Nb

Nukleónové číslo103
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
102,919453416 ± 0,000004224 Da
g-factor
1,2532 ± 0,0016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,34 ± 0,07 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,08 ± 0,09
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

104Nb

Nukleónové číslo104
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
103,922907728 ± 0,000001915 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
0,98 ± 0,05 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.05%

105Nb

Nukleónové číslo105
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
104,924942577 ± 0,000004324 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,91 ± 0,05 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1984
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

106Nb

Nukleónové číslo106
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
105,928928505 ± 0,00000152 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
900 ± 20 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.5%

107Nb

Nukleónové číslo107
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
106,931589685 ± 0,000008612 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
286 ± 8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%

108Nb

Nukleónové číslo108
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
107,936075604 ± 0,000008844 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
201 ± 4 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%
2n (2-neutron emission)

109Nb

Nukleónové číslo109
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
108,939141 ± 0,0004625 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
106,9 ± 4,9 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%

110Nb

Nukleónové číslo110
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
109,943843 ± 0,0009 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
75 ± 1 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

111Nb

Nukleónové číslo111
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
110,947439 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
54 ± 2 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

112Nb

Nukleónové číslo112
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
111,952689 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
38 ± 2 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

113Nb

Nukleónové číslo113
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
112,956833 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32 ± 4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

114Nb

Nukleónové číslo114
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
113,962469 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17 ± 5 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

115Nb

Nukleónové číslo115
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
114,966849 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23 ± 8 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Nb

Nukleónové číslo116
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
115,972914 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Niobium crystals and 1cm3 cube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaCharles Hatchet
miesto nálezuEngland
dátum objavu1801
etymológiaFrom Niobe; daughter of the mythical Greek king Tantalus.
pronunciationni-OH-bee-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
0,00001 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000019 %
natural abundance (Slnko)
0,0000004 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8577
2p4.0178
2s10.8748
3d14.753
3p16.3844
3s15.8285
4d29.7624
4p26.9156
4s25.7172
5s35.079