Ниобијум

Ниобијум (Nb)

chemical element with symbol Nb and atomic number 41
Атомски број41
Атомска маса92.90637
Масени број93
Група5
Периода5
Блокd
протон41 p+
неутрон52 n0
електрон41 e-
Animated Боров модел атома of Nb (Ниобијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
145 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
147 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
72 pm
Crystal Radius
86 pm
Ван дер Валсов радијус
218 pm
густина
8,57 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ниобијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
0,917406 eV/particle
енергија јонизације
6,75885 eV/particle
енергија јонизације of Nb (Ниобијум)
Топлота испаравања
680 kJ/mol
топлота топљења
26,8 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
733 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 12, 1
Боров модел атома: Nb (Ниобијум)
Валентни електрони1
Lewis structure: Nb (Ниобијум)
електронска конфигурација[Kr] 4d4 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d4 5s1
Enhanced Боров модел атома of Nb (Ниобијум)
Orbital Diagram of Nb (Ниобијум)
оксидациони број-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
електронегативност
1.6
Electrophilicity Index
1,2609233730892566 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
5.014,15 K
Температура топљења
2.750,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сива
appearancegray metallic, bluish when oxidized
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
53,7 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000073 1/K
molar heat capacity
Специфична топлота
0,265 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
6,7 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000015 m Ω
Суперпроводност
9,25 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000276 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,00000000256 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,000237
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПросторноцентрична Кубична (BCC)
lattice constant
3,3 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
6 MPa
модул стишљивости
170 GPa
shear modulus
38 GPa
Јангов модул
105 GPa
Пуасонов однос
0,4
брзина звука
3.480 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number53
Mendeleev Number48
Pettifor Number52
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
98 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
1,15
Neutron Mass Absorption
0,0004
квантни број6D1/2
кристалографска група229 (Im_3m)

Isotopes of Niobium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи37
Natural Isotopes1

79Nb

Масени број79
неутронски број38
атомска тежина
78,966022 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

80Nb

Масени број80
неутронски број39
атомска тежина
79,958754 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

81Nb

Масени број81
неутронски број40
атомска тежина
80,95023 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Nb

Масени број82
неутронски број41
атомска тежина
81,94438 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
51 ± 5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Nb

Масени број83
неутронски број42
атомска тежина
82,93815 ± 0,000174 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,9 ± 0,2 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1988
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Nb

Масени број84
неутронски број43
атомска тежина
83,934305711 ± 0,00000043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,8 ± 0,9 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Nb

Масени број85
неутронски број44
атомска тежина
84,928845836 ± 0,0000044 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,5 ± 0,7 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1988
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Nb

Масени број86
неутронски број45
атомска тежина
85,925781536 ± 0,000005903 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
88 ± 1 s
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Nb

Масени број87
неутронски број46
атомска тежина
86,920692473 ± 0,000007302 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,7 ± 0,1 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Nb

Масени број88
неутронски број47
атомска тежина
87,918226476 ± 0,000062059 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,5 ± 0,11 m
Спин8
nuclear quadrupole moment
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Nb

Масени број89
неутронски број48
атомска тежина
88,913444696 ± 0,000025367 Da
g-factor
1,3813333333333 ± 0,0011111111111111
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,03 ± 0,07 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Nb

Масени број90
неутронски број49
атомска тежина
89,911259201 ± 0,000003561 Da
g-factor
0,61825 ± 0,0005
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,6 ± 0,05 h
Спин8
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,04
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Nb

Масени број91
неутронски број50
атомска тежина
90,906990256 ± 0,00000314 Da
g-factor
1,4473333333333 ± 0,00066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
680 ± 130 y
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,25 ± 0,03
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)0.0138%

92Nb

Масени број92
неутронски број51
атомска тежина
91,90718858 ± 0,000001915 Da
g-factor
0,73285714285714 ± 0,00057142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
34,7 ± 2,4 My
Спин7
nuclear quadrupole moment
-0,35 ± 0,03
датум открића1938
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Nb

Масени број93
неутронски број52
атомска тежина
92,90637317 ± 0,000001599 Da
g-factor
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,32 ± 0,02
датум открића1932
parity+

94Nb

Масени број94
неутронски број53
атомска тежина
93,907279001 ± 0,0000016 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,4 ± 0,4 ky
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1938
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

95Nb

Масени број95
неутронски број54
атомска тежина
94,90683111 ± 0,000000545 Da
g-factor
1,3646666666667 ± 0,0011111111111111
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
34,991 ± 0,006 d
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

96Nb

Масени број96
неутронски број55
атомска тежина
95,908101586 ± 0,000000157 Da
g-factor
0,82916666666667 ± 0,00066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,35 ± 0,05 h
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

97Nb

Масени број97
неутронски број56
атомска тежина
96,908101622 ± 0,000004556 Da
g-factor
1,3673333333333 ± 0,0011111111111111
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
72,1 ± 0,7 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

98Nb

Масени број98
неутронски број57
атомска тежина
97,910332645 ± 0,000005369 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,86 ± 0,06 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

99Nb

Масени број99
неутронски број58
атомска тежина
98,911609377 ± 0,000012886 Da
g-factor
1,3244444444444 ± 0,0066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15 ± 0,2 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,41 ± 0,14
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

100Nb

Масени број100
неутронски број59
атомска тежина
99,914340578 ± 0,000008562 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,5 ± 0,2 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

101Nb

Масени број101
неутронски број60
атомска тежина
100,915306508 ± 0,000004024 Da
g-factor
1,2744 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,1 ± 0,3 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,05 ± 0,07
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

102Nb

Масени број102
неутронски број61
атомска тежина
101,918090447 ± 0,000002695 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,3 ± 0,4 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

103Nb

Масени број103
неутронски број62
атомска тежина
102,919453416 ± 0,000004224 Da
g-factor
1,2532 ± 0,0016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,34 ± 0,07 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,08 ± 0,09
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

104Nb

Масени број104
неутронски број63
атомска тежина
103,922907728 ± 0,000001915 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
0,98 ± 0,05 s
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.05%

105Nb

Масени број105
неутронски број64
атомска тежина
104,924942577 ± 0,000004324 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,91 ± 0,05 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1984
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

106Nb

Масени број106
неутронски број65
атомска тежина
105,928928505 ± 0,00000152 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
900 ± 20 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.5%

107Nb

Масени број107
неутронски број66
атомска тежина
106,931589685 ± 0,000008612 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
286 ± 8 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%

108Nb

Масени број108
неутронски број67
атомска тежина
107,936075604 ± 0,000008844 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
201 ± 4 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%
2n (2-neutron emission)

109Nb

Масени број109
неутронски број68
атомска тежина
108,939141 ± 0,0004625 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
106,9 ± 4,9 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%

110Nb

Масени број110
неутронски број69
атомска тежина
109,943843 ± 0,0009 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
75 ± 1 ms
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

111Nb

Масени број111
неутронски број70
атомска тежина
110,947439 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
54 ± 2 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

112Nb

Масени број112
неутронски број71
атомска тежина
111,952689 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
38 ± 2 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

113Nb

Масени број113
неутронски број72
атомска тежина
112,956833 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32 ± 4 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

114Nb

Масени број114
неутронски број73
атомска тежина
113,962469 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17 ± 5 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

115Nb

Масени број115
неутронски број74
атомска тежина
114,966849 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23 ± 8 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Nb

Масени број116
неутронски број75
атомска тежина
115,972914 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Niobium crystals and 1cm3 cube

историја

откриоCharles Hatchet
место открићаEngland
датум открића1801
етимологијаFrom Niobe; daughter of the mythical Greek king Tantalus.
изговорni-OH-bee-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,00001 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000019 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000004 %
Заступљеност у Космосу
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8577
2p4.0178
2s10.8748
3d14.753
3p16.3844
3s15.8285
4d29.7624
4p26.9156
4s25.7172
5s35.079