ไนโอเบียม

ไนโอเบียม (Nb)

chemical element with symbol Nb and atomic number 41
เลขอะตอม41
มวลอะตอม92.90637
เลขมวล93
หมู่5
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน41 p+
นิวตรอน52 n0
อิเล็กตรอน41 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Nb (ไนโอเบียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
145 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
147 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
72 pm
Crystal Radius
86 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
218 pm
ความหนาแน่น
8.57 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ไนโอเบียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.917406 eV/particle
ionization energy
6.75885 eV/particle
ionization energy of Nb (ไนโอเบียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
680 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
26.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
733 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 12, 1
แบบจำลองของบอร์: Nb (ไนโอเบียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Nb (ไนโอเบียม)
electron configuration[Kr] 4d4 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d4 5s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Nb (ไนโอเบียม)
Orbital Diagram of Nb (ไนโอเบียม)
สถานะออกซิเดชัน-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.6
Electrophilicity Index
1.2609233730892566 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
5,014.15 K
จุดหลอมเหลว
2,750.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเทา
appearancegray metallic, bluish when oxidized
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
53.7 W/(m K)
thermal expansion
0.0000073 1/K
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
0.265 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
6.7 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000015 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
9.25 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000276 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000256 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.000237
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
3.3 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
170 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
38 GPa
Young's modulus
105 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.4
อัตราเร็วของเสียง
3,480 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number53
Mendeleev Number48
Pettifor Number52
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
98 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1.15
Neutron Mass Absorption
0.0004
quantum number6D1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Niobium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร37
Natural Isotopes1

79Nb

เลขมวล79
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
78.966022 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

80Nb

เลขมวล80
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
79.958754 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

81Nb

เลขมวล81
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
80.95023 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Nb

เลขมวล82
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
81.94438 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
51 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Nb

เลขมวล83
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
82.93815 ± 0.000174 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.9 ± 0.2 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Nb

เลขมวล84
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
83.934305711 ± 0.00000043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.8 ± 0.9 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Nb

เลขมวล85
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
84.928845836 ± 0.0000044 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.5 ± 0.7 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Nb

เลขมวล86
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
85.925781536 ± 0.000005903 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
88 ± 1 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Nb

เลขมวล87
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
86.920692473 ± 0.000007302 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.7 ± 0.1 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Nb

เลขมวล88
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
87.918226476 ± 0.000062059 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.5 ± 0.11 m
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Nb

เลขมวล89
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
88.913444696 ± 0.000025367 Da
g-factor
1.3813333333333 ± 0.0011111111111111
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.03 ± 0.07 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Nb

เลขมวล90
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
89.911259201 ± 0.000003561 Da
g-factor
0.61825 ± 0.0005
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.6 ± 0.05 h
สปิน8
nuclear quadrupole moment
0.01 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Nb

เลขมวล91
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
90.906990256 ± 0.00000314 Da
g-factor
1.4473333333333 ± 0.00066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
680 ± 130 y
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.25 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)0.0138%

92Nb

เลขมวล92
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
91.90718858 ± 0.000001915 Da
g-factor
0.73285714285714 ± 0.00057142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
34.7 ± 2.4 My
สปิน7
nuclear quadrupole moment
-0.35 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Nb

เลขมวล93
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
92.90637317 ± 0.000001599 Da
g-factor
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.32 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

94Nb

เลขมวล94
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
93.907279001 ± 0.0000016 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.4 ± 0.4 ky
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

95Nb

เลขมวล95
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
94.90683111 ± 0.000000545 Da
g-factor
1.3646666666667 ± 0.0011111111111111
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
34.991 ± 0.006 d
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

96Nb

เลขมวล96
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
95.908101586 ± 0.000000157 Da
g-factor
0.82916666666667 ± 0.00066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.35 ± 0.05 h
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

97Nb

เลขมวล97
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
96.908101622 ± 0.000004556 Da
g-factor
1.3673333333333 ± 0.0011111111111111
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
72.1 ± 0.7 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

98Nb

เลขมวล98
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
97.910332645 ± 0.000005369 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.86 ± 0.06 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

99Nb

เลขมวล99
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
98.911609377 ± 0.000012886 Da
g-factor
1.3244444444444 ± 0.0066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15 ± 0.2 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.41 ± 0.14
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

100Nb

เลขมวล100
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
99.914340578 ± 0.000008562 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.5 ± 0.2 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

101Nb

เลขมวล101
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
100.915306508 ± 0.000004024 Da
g-factor
1.2744 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.1 ± 0.3 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.05 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

102Nb

เลขมวล102
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
101.918090447 ± 0.000002695 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.3 ± 0.4 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

103Nb

เลขมวล103
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
102.919453416 ± 0.000004224 Da
g-factor
1.2532 ± 0.0016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.34 ± 0.07 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.08 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

104Nb

เลขมวล104
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
103.922907728 ± 0.000001915 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
0.98 ± 0.05 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.05%

105Nb

เลขมวล105
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
104.924942577 ± 0.000004324 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.91 ± 0.05 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

106Nb

เลขมวล106
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
105.928928505 ± 0.00000152 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
900 ± 20 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.5%

107Nb

เลขมวล107
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
106.931589685 ± 0.000008612 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
286 ± 8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%

108Nb

เลขมวล108
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
107.936075604 ± 0.000008844 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
201 ± 4 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%
2n (2-neutron emission)

109Nb

เลขมวล109
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
108.939141 ± 0.0004625 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
106.9 ± 4.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%

110Nb

เลขมวล110
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
109.943843 ± 0.0009 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
75 ± 1 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

111Nb

เลขมวล111
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
110.947439 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
54 ± 2 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

112Nb

เลขมวล112
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
111.952689 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
38 ± 2 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

113Nb

เลขมวล113
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
112.956833 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32 ± 4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

114Nb

เลขมวล114
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
113.962469 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17 ± 5 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

115Nb

เลขมวล115
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
114.966849 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23 ± 8 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Nb

เลขมวล116
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
115.972914 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Niobium crystals and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Charles Hatchet
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1801
ศัพทมูลวิทยาFrom Niobe; daughter of the mythical Greek king Tantalus.
pronunciationni-OH-bee-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00001 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000019 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8577
2p4.0178
2s10.8748
3d14.753
3p16.3844
3s15.8285
4d29.7624
4p26.9156
4s25.7172
5s35.079

alias

 • Nb
 • Cb

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลniob
 • อังกฤษniobium
 • ฝรั่งเศสniobium
 • อิตาลีniobio
 • เยอรมันNiob
 • ดัตช์niobium
 • นอร์เวย์นีนอสก์niob
 • เดนมาร์กniobium
 • สวีเดนniob
 • ฮังการีnióbium
 • แอฟริกานส์niobium
 • อัมฮาราኒዮቢየም
 • อารากอนNiobio
 • อาหรับنيوبيوم
 • อาเซอร์ไบจานNiobium
 • เบลารุสНіобій
 • บัลแกเรียниобий
 • บังกลาনাইওবিয়াম
 • เบรตันNiobiom
 • บอสเนียniobij
 • คาตาลันniobi
 • คอร์ซิกาNiobiu
 • เช็กniob
 • ชูวัชНиоби
 • เวลส์Niobiwm
 • กรีกνιόβιο
 • เอสเปรันโตniobo
 • สเปนniobio
 • เอสโตเนียnioobium
 • บาสก์niobio
 • เปอร์เซียنیوبیم
 • ฟินแลนด์niobium
 • ฟรูลีNiobi
 • ไอริชNiaibiam
 • กาลิเซียniobio
 • มานซ์Neeobium
 • จีนแคะniobium
 • ฮิบรูניאוביום
 • ฮินดีनायोबियम
 • ฮินดีฟิจิNiobium
 • โครเอเชียniobij
 • เฮติครีโอลNyobyòm
 • อาร์เมเนียնիոբիում
 • อินเตอร์ลิงกัวniobium
 • อินโดนีเซียniobium
 • อีโดniobio
 • ไอซ์แลนด์níóbín
 • ญี่ปุ่นニオブ
 • โลชบันjinmrni,obi
 • ชวาNiobium
 • จอร์เจียნიობიუმი
 • เกาหลี나이오븀
 • เคิร์ดNiyobyûm
 • โกมิНиобий
 • ละตินniobium
 • ลักเซมเบิร์กNiob
 • ลิกูเรียNiobio
 • ลิทัวเนียniobis
 • ลัตเวียniobijs
 • มาลายาลัมനിയോബിയം
 • มราฐีनायोबियम
 • มารีตะวันตกНиобий
 • มาเลย์Niobium
 • nahNextictepoztli
 • เนปาลनायोबियम
 • อ็อกซิตันNiòbi
 • ปัญจาบਨਿਓਬੀਅਮ
 • โปแลนด์niob
 • ลาฮ์นดาنیوبیم
 • โปรตุเกสnióbio
 • เคชวาNiyobyu
 • โรมาเนียniobiu
 • รัสเซียниобий
 • ซิซิลีniobbiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียNiobijum
 • สโลวักniób
 • สโลวีเนียniobij
 • เซอร์เบียниобијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Niobium
 • สวาฮีลีNiobi
 • ทมิฬநையோபியம்
 • ตุรกีniobyum
 • อุยกูร์نىئوبىي
 • ยูเครนніобій
 • อุซเบกNiobiy
 • เวปส์Niobii
 • เวียดนามniobi
 • วาเรย์Niobyo
 • จีนอู๋
 • คัลมืยค์Ниобиум
 • โยรูบาNiobium
 • จีน
 • เซบูNiyobyo
 • มาซิโดเนียНиобиум
 • เคิร์ดตอนกลางنیۆبیۆم
 • คาซัคНиобий
 • คุชราตનાયોબિયમ
 • โอดิยาନିଓବିଅମ
 • พีดมอนต์Niòbio
 • ตาตาร์Ниобий
 • กันนาดาನಿಯೋಬಿಯಮ್
 • สกอตส์niobium
 • เตลูกูనియోబియం
 • โซมาลีNiyobiyaam
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Ніоб
 • กวางตุ้ง
 • แอลเบเนียNiobiumi
 • อาโรมาเนียNiobiu
 • เนวาร์नायोबियम
 • คีร์กีซНиобий
 • ลิมเบิร์กNiobium
 • สันสกฤตनायोबियम
 • มอลตาnijobju
 • ลอมบาร์ดNiobio
 • เกลิกสกอตNiobium
 • บาลีनायोबियम
 • ทาจิกНиобий
 • มองโกเลียниоби
 • cdoNiobium
 • จีนมินหนานNiobium
 • โภชปุรีनियोबियम
 • ทิเบตནེའོ་བྷིམ་།
 • ซุนดาNiobium
 • อัสตูเรียสNiobiu
 • ยิดดิชניאביום
 • โปรตุเกส (บราซิล)nióbio
 • จีนคลาสสิก
 • ตากาล็อกNiobyo
 • oloNiobii
 • kbpNɩyɔbɩyɔm
 • พม่าနိုင်အိုဘီယမ်
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาniobio
 • ฟริเซียนเหนือNiobium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ซาร์เดญาNiòbiu
 • โคตาวาNiobel
 • อาหรับโมร็อกโกنيوبيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์نيوبيوم
 • พัชโตنايوبيوم
 • คอร์นิชNiobiom
 • บาหลีNiobium
 • บิกอลNiobyo
 • อูรดูنیوبیئم
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)니오비움
 • มาลากาซีNiôbioma
 • ซูลูINobo