Niobyum

Niobyum (Nb)

chemical element with symbol Nb and atomic number 41
Atom numarası41
Atom ağırlığı92.90637
Kütle numarası93
Grup5
Periyot5
Blokd
proton41 p+
nötron52 n0
elektron41 e-
Animated Bohr modeli of Nb (Niobyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
145 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
147 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
72 pm
Crystal Radius
86 pm
Van der Waals radius
218 pm
yoğunluk
8,57 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Niobyum0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
0,917406 eV/particle
iyonlaşma enerjisi
6,75885 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Nb (Niobyum)
Buharlaşma ısısı
680 kJ/mol
enthalpy of fusion
26,8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
733 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 12, 1
Bohr modeli: Nb (Niobyum)
Değerlik elektron1
Lewis yapısı: Nb (Niobyum)
electron configuration[Kr] 4d4 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d4 5s1
Enhanced Bohr modeli of Nb (Niobyum)
Orbital Diagram of Nb (Niobyum)
Yükseltgenme seviyesi-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegatiflik
1.6
Electrophilicity Index
1,2609233730892566 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
5.014,15 K
Ergime noktası
2.750,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gri
appearancegray metallic, bluish when oxidized
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
53,7 W/(m K)
Genleşme
0,0000073 1/K
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
0,265 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
6,7 MS/m
Özdirenç
0,00000015 m Ω
Süperiletken
9,25 K
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000276 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,00000000256 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,000237
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıHacim merkezli kübik (BCC)
Kafes sabiti
3,3 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
6 MPa
Bulk modülü
170 GPa
shear modulus
38 GPa
Young katsayısı
105 GPa
Poisson's ratio
0,4
Ses hızı
3.480 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number53
Mendeleev Number48
Pettifor Number52
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
98 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
1,15
Neutron Mass Absorption
0,0004
Kuantum sayısı6D1/2
Uzay grubu229 (Im_3m)

Niobyum izotopları

Kararlı izotoplar1
Kararsız izotoplar37
Natural Isotopes1

79Nb

Kütle numarası79
nötron numarası38
Bağıl atom kütlesi
78,966022 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

80Nb

Kütle numarası80
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
79,958754 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

81Nb

Kütle numarası81
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
80,95023 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Nb

Kütle numarası82
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
81,94438 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
51 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Nb

Kütle numarası83
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
82,93815 ± 0,000174 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,9 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1988
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Nb

Kütle numarası84
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
83,934305711 ± 0,00000043 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,8 ± 0,9 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Nb

Kütle numarası85
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
84,928845836 ± 0,0000044 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20,5 ± 0,7 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1988
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Nb

Kütle numarası86
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
85,925781536 ± 0,000005903 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
88 ± 1 s
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Nb

Kütle numarası87
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
86,920692473 ± 0,000007302 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,7 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Nb

Kütle numarası88
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
87,918226476 ± 0,000062059 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,5 ± 0,11 m
spin8
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Nb

Kütle numarası89
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
88,913444696 ± 0,000025367 Da
g-factor
1,3813333333333 ± 0,0011111111111111
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,03 ± 0,07 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Nb

Kütle numarası90
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
89,911259201 ± 0,000003561 Da
g-factor
0,61825 ± 0,0005
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,6 ± 0,05 h
spin8
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,04
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Nb

Kütle numarası91
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
90,906990256 ± 0,00000314 Da
g-factor
1,4473333333333 ± 0,00066666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
680 ± 130 y
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,25 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)0.0138%

92Nb

Kütle numarası92
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
91,90718858 ± 0,000001915 Da
g-factor
0,73285714285714 ± 0,00057142857142857
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
34,7 ± 2,4 My
spin7
nuclear quadrupole moment
-0,35 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1938
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Nb

Kütle numarası93
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
92,90637317 ± 0,000001599 Da
g-factor
doğadaki bolluk
100
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,32 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1932
Dönüşümçarpanı+

94Nb

Kütle numarası94
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
93,907279001 ± 0,0000016 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20,4 ± 0,4 ky
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1938
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

95Nb

Kütle numarası95
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
94,90683111 ± 0,000000545 Da
g-factor
1,3646666666667 ± 0,0011111111111111
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
34,991 ± 0,006 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

96Nb

Kütle numarası96
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
95,908101586 ± 0,000000157 Da
g-factor
0,82916666666667 ± 0,00066666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23,35 ± 0,05 h
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

97Nb

Kütle numarası97
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
96,908101622 ± 0,000004556 Da
g-factor
1,3673333333333 ± 0,0011111111111111
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
72,1 ± 0,7 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

98Nb

Kütle numarası98
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
97,910332645 ± 0,000005369 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,86 ± 0,06 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

99Nb

Kütle numarası99
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
98,911609377 ± 0,000012886 Da
g-factor
1,3244444444444 ± 0,0066666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
15 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,41 ± 0,14
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

100Nb

Kütle numarası100
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
99,914340578 ± 0,000008562 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,5 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

101Nb

Kütle numarası101
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
100,915306508 ± 0,000004024 Da
g-factor
1,2744 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,1 ± 0,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,05 ± 0,07
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

102Nb

Kütle numarası102
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
101,918090447 ± 0,000002695 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,3 ± 0,4 s
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

103Nb

Kütle numarası103
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
102,919453416 ± 0,000004224 Da
g-factor
1,2532 ± 0,0016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,34 ± 0,07 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,08 ± 0,09
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

104Nb

Kütle numarası104
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
103,922907728 ± 0,000001915 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
0,98 ± 0,05 s
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.05%

105Nb

Kütle numarası105
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
104,924942577 ± 0,000004324 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,91 ± 0,05 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1984
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

106Nb

Kütle numarası106
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
105,928928505 ± 0,00000152 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
900 ± 20 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.5%

107Nb

Kütle numarası107
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
106,931589685 ± 0,000008612 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
286 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%

108Nb

Kütle numarası108
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
107,936075604 ± 0,000008844 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
201 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%
2n (2-neutron emission)

109Nb

Kütle numarası109
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
108,939141 ± 0,0004625 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
106,9 ± 4,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%

110Nb

Kütle numarası110
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
109,943843 ± 0,0009 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
75 ± 1 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

111Nb

Kütle numarası111
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
110,947439 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
54 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

112Nb

Kütle numarası112
nötron numarası71
Bağıl atom kütlesi
111,952689 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
38 ± 2 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

113Nb

Kütle numarası113
nötron numarası72
Bağıl atom kütlesi
112,956833 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

114Nb

Kütle numarası114
nötron numarası73
Bağıl atom kütlesi
113,962469 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
17 ± 5 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

115Nb

Kütle numarası115
nötron numarası74
Bağıl atom kütlesi
114,966849 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23 ± 8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Nb

Kütle numarası116
nötron numarası75
Bağıl atom kütlesi
115,972914 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Niobium crystals and 1cm3 cube

tarih

kâşifi ya da mucidiCharles Hatchet
keşif yeriEngland
keşif veya buluş tarihi1801
köken bilimiFrom Niobe; daughter of the mythical Greek king Tantalus.
telaffuzuni-OH-bee-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
0,00001 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,000019 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0000004 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8577
2p4.0178
2s10.8748
3d14.753
3p16.3844
3s15.8285
4d29.7624
4p26.9156
4s25.7172
5s35.079