Neodym

Neodym (Nd)

chemický prvek s atomovým číslem 60
Atomové číslo60
Atomová hmotnost144.242
Nukleonové číslo142
Skupina
Perioda6
Blokf
proton60 p+
neutron82 n0
elektron60 e-
Animated Bohrův model atomu of Nd (Neodym)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
185 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
174 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
129 pm
Crystal Radius
143 pm
Van der Waalsův poloměr
239 pm
hustota
7,01 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Neodym020406080100120140160180200220240pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Nd (Neodym)
měrné skupenské teplo varu
289 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
7,1 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
326,9 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 22, 8, 2
Bohrův model atomu: Nd (Neodym)
Valenční elektron2
Lewis structure: Nd (Neodym)
elektronová konfigurace[Xe] 4f4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f4 6s2
Enhanced Bohrův model atomu of Nd (Neodym)
Orbital Diagram of Nd (Neodym)
Oxidační číslo0, 2, 3, 4
elektronegativita
1.14
Electrophilicity Index
1,9177223954003881 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
3 347,15 K
Teplota tání
1 289,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000096 1/K
Molární tepelná kapacita
27,45 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
1,6 MS/m
rezistivita
0,00000064 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000048 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000069235 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0033648
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
19,2 K
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
3,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
32 GPa
modul pružnosti ve smyku
16 GPa
modul pružnosti v tahu
41 GPa
Poissonova konstanta
0,28
rychlost zvuku
2 330 m/s
klasifikace
KategorieLanthanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number29
Mendeleev Number19
Pettifor Number30
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
208 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
49
Neutron Mass Absorption
0,011
kvantové číslo5I4
space group194 (P63/mmc)

Izotopy neodymu

Stabilní izotopy2
Nestabilní izotopy38
Natural Isotopes7
Isotopic Composition14227.15%14227.15%14423.80%14423.80%14617.19%14617.19%14312.17%14312.17%1458.29%1458.29%1485.76%1485.76%1505.64%1505.64%

124Nd

Nukleonové číslo124
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
123,951873 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

125Nd

Nukleonové číslo125
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
124,948395 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
650 ± 150 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

126Nd

Nukleonové číslo126
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
125,942694 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2000
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Nd

Nukleonové číslo127
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
126,939978 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,8 ± 0,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1983
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

128Nd

Nukleonové číslo128
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
127,935018 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

129Nd

Nukleonové číslo129
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
128,933038 ± 0,000217 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,8 ± 0,6 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

130Nd

Nukleonové číslo130
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
129,928506 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21 ± 3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Nd

Nukleonové číslo131
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
130,92724802 ± 0,000029541 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,4 ± 0,9 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Nd

Nukleonové číslo132
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
131,923321237 ± 0,000025985 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,56 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Nd

Nukleonové číslo133
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
132,922348 ± 0,00005 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
70 ± 10 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Nd

Nukleonové číslo134
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
133,918790207 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,5 ± 1,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Nd

Nukleonové číslo135
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
134,918181318 ± 0,000020534 Da
g-factor
-0,17333333333333 ± 0,0066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,4 ± 0,6 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
1,9 ± 0,5
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Nd

Nukleonové číslo136
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
135,914976061 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
50,65 ± 0,33 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Nd

Nukleonové číslo137
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
136,914563099 ± 0,000012586 Da
g-factor
-1,264 ± 0,01
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
38,5 ± 1,5 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Nd

Nukleonové číslo138
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
137,911950938 ± 0,000012456 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,04 ± 0,09 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1965
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Nd

Nukleonové číslo139
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
138,911951208 ± 0,000029545 Da
g-factor
0,60333333333333 ± 0,0046666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
29,7 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,09
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Nd

Nukleonové číslo140
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
139,90954613 ± 0,0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,37 ± 0,02 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

141Nd

Nukleonové číslo141
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
140,90961669 ± 0,000003417 Da
g-factor
0,67333333333333 ± 0,006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,49 ± 0,03 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,13
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.28%
e+ (positron emission)2.72%

142Nd

Nukleonové číslo142
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
141,907728824 ± 0,000001348 Da
g-factor
0
natural abundance
27,153 ± 0,04
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1924
Narušení P-symetrie+

143Nd

Nukleonové číslo143
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
142,909819815 ± 0,000001347 Da
g-factor
-0,30428571428571 ± 0,0014285714285714
natural abundance
12,173 ± 0,026
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,61 ± 0,02
datum objevu1933
Narušení P-symetrie-

144Nd

Nukleonové číslo144
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
143,910092798 ± 0,000001346 Da
g-factor
0
natural abundance
23,798 ± 0,019
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,29 ± 0,16 Py
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1924
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

145Nd

Nukleonové číslo145
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
144,912579151 ± 0,000001364 Da
g-factor
-0,18742857142857 ± 0,0011428571428571
natural abundance
8,293 ± 0,012
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,314 ± 0,012
datum objevu1933
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

146Nd

Nukleonové číslo146
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
145,913122459 ± 0,000001366 Da
g-factor
0
natural abundance
17,189 ± 0,032
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1924
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)
α (α emission)

147Nd

Nukleonové číslo147
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
146,916105969 ± 0,000001368 Da
g-factor
0,2216 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,98 ± 0,01 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,9 ± 0,3
datum objevu1947
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

148Nd

Nukleonové číslo148
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
147,916899027 ± 0,000002203 Da
g-factor
0
natural abundance
5,756 ± 0,021
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)
α (α emission)

149Nd

Nukleonové číslo149
neutronové číslo89
relativní atomová hmotnost
148,920154583 ± 0,000002205 Da
g-factor
0,1404 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,728 ± 0,001 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,3
datum objevu1938
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

150Nd

Nukleonové číslo150
neutronové číslo90
relativní atomová hmotnost
149,920901322 ± 0,000001211 Da
g-factor
0
natural abundance
5,638 ± 0,028
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,3 ± 0,7 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)100%

151Nd

Nukleonové číslo151
neutronové číslo91
relativní atomová hmotnost
150,923839363 ± 0,000001215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,44 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

152Nd

Nukleonové číslo152
neutronové číslo92
relativní atomová hmotnost
151,924691242 ± 0,000026276 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,4 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

153Nd

Nukleonové číslo153
neutronové číslo93
relativní atomová hmotnost
152,927717868 ± 0,000002949 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
31,6 ± 1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

154Nd

Nukleonové číslo154
neutronové číslo94
relativní atomová hmotnost
153,929597404 ± 0,0000011 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,9 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

155Nd

Nukleonové číslo155
neutronové číslo95
relativní atomová hmotnost
154,933135598 ± 0,000009826 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,9 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1986
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

156Nd

Nukleonové číslo156
neutronové číslo96
relativní atomová hmotnost
155,935370358 ± 0,0000014 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,06 ± 0,13 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

157Nd

Nukleonové číslo157
neutronové číslo97
relativní atomová hmotnost
156,939351074 ± 0,000002294 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,15 ± 0,03 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

158Nd

Nukleonové číslo158
neutronové číslo98
relativní atomová hmotnost
157,94220562 ± 0,0000014 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
810 ± 30 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

159Nd

Nukleonové číslo159
neutronové číslo99
relativní atomová hmotnost
158,946619085 ± 0,000032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
500 ± 30 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

160Nd

Nukleonové číslo160
neutronové číslo100
relativní atomová hmotnost
159,949839172 ± 0,00005 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
439 ± 37 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Nd

Nukleonové číslo161
neutronové číslo101
relativní atomová hmotnost
160,954664 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
215 ± 76 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2012
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

162Nd

Nukleonové číslo162
neutronové číslo102
relativní atomová hmotnost
161,958121 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
310 ± 200 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

163Nd

Nukleonové číslo163
neutronové číslo103
relativní atomová hmotnost
162,963414 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Neodym 1

dějiny

objevitel nebo vynálezceC.F. Aver von Welsbach
místo objevu/vynálezuAustria
datum objevu1925
etymologieGreek: neos and didymos (new twin).
výslovnostnee-eh-DIM-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
41,5 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,0000028 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,00005 %
natural abundance (Slunce)
0,0000003 %
Hojnost ve vesmíru
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1868
2p4.2434
2s15.7838
3d13.8432
3p19.311
3s19.6572
4d33.1908
4f37.734
4p29.986
4s29.0136
5p43.039
5s41.2575
6s50.6934