Neodym

Neodym (Nd)

chemický prvok s protónovým číslom 60
Protónové číslo60
Atómová hmotnosť144.242
Nukleónové číslo142
Skupina
Perióda6
Orbitálf
protón60 p+
Neutrón82 n0
elektrón60 e-
Animated Bohrov model atómu of Nd (Neodym)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
185 pm
Mólový objem
Covalent Radius
174 pm
Metallic Radius
iónový polomer
129 pm
Crystal Radius
143 pm
Van der Waalsov polomer
239 pm
density
7,01 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Neodym0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Nd (Neodym)
Merné skupenské teplo varu
289 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
7,1 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
326,9 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 22, 8, 2
Bohrov model atómu: Nd (Neodym)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Nd (Neodym)
electron configuration[Xe] 4f4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f4 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Nd (Neodym)
Orbital Diagram of Nd (Neodym)
Oxidačné číslo0, 2, 3, 4
Elektronegativita
1.14
Electrophilicity Index
1,9177223954003881 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 347,15 K
Teplota topenia
1 289,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000096 1/K
Molárna tepelná kapacita
27,45 J/(mol K)
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
1,6 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000064 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000048 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000069235 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0033648
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
19,2 K
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
3,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
32 GPa
shear modulus
16 GPa
Youngov modul
41 GPa
Poissonova konštanta
0,28
rýchlosť zvuku
2 330 m/s
classification
KategóriaLantanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number29
Mendeleev Number19
Pettifor Number30
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
208 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
49
Neutron Mass Absorption
0,011
Kvantové číslo5I4
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Neodymium

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy38
Natural Isotopes7
Isotopic Composition14227.15%14227.15%14423.80%14423.80%14617.19%14617.19%14312.17%14312.17%1458.29%1458.29%1485.76%1485.76%1505.64%1505.64%

124Nd

Nukleónové číslo124
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
123,951873 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

125Nd

Nukleónové číslo125
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
124,948395 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
650 ± 150 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

126Nd

Nukleónové číslo126
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
125,942694 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2000
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Nd

Nukleónové číslo127
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
126,939978 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,8 ± 0,4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

128Nd

Nukleónové číslo128
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
127,935018 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

129Nd

Nukleónové číslo129
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
128,933038 ± 0,000217 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,8 ± 0,6 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

130Nd

Nukleónové číslo130
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
129,928506 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21 ± 3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Nd

Nukleónové číslo131
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
130,92724802 ± 0,000029541 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,4 ± 0,9 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Nd

Nukleónové číslo132
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
131,923321237 ± 0,000025985 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,56 ± 0,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Nd

Nukleónové číslo133
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
132,922348 ± 0,00005 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
70 ± 10 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Nd

Nukleónové číslo134
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
133,918790207 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,5 ± 1,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Nd

Nukleónové číslo135
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
134,918181318 ± 0,000020534 Da
g-factor
-0,17333333333333 ± 0,0066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,4 ± 0,6 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
1,9 ± 0,5
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Nd

Nukleónové číslo136
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
135,914976061 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
50,65 ± 0,33 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Nd

Nukleónové číslo137
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
136,914563099 ± 0,000012586 Da
g-factor
-1,264 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
38,5 ± 1,5 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Nd

Nukleónové číslo138
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
137,911950938 ± 0,000012456 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,04 ± 0,09 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Nd

Nukleónové číslo139
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
138,911951208 ± 0,000029545 Da
g-factor
0,60333333333333 ± 0,0046666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29,7 ± 0,5 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,09
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Nd

Nukleónové číslo140
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
139,90954613 ± 0,0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,37 ± 0,02 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

141Nd

Nukleónové číslo141
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
140,90961669 ± 0,000003417 Da
g-factor
0,67333333333333 ± 0,006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,49 ± 0,03 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,13
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.28%
e+ (positron emission)2.72%

142Nd

Nukleónové číslo142
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
141,907728824 ± 0,000001348 Da
g-factor
0
natural abundance
27,153 ± 0,04
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1924
parity+

143Nd

Nukleónové číslo143
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
142,909819815 ± 0,000001347 Da
g-factor
-0,30428571428571 ± 0,0014285714285714
natural abundance
12,173 ± 0,026
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,61 ± 0,02
dátum objavu1933
parity-

144Nd

Nukleónové číslo144
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
143,910092798 ± 0,000001346 Da
g-factor
0
natural abundance
23,798 ± 0,019
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,29 ± 0,16 Py
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1924
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

145Nd

Nukleónové číslo145
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
144,912579151 ± 0,000001364 Da
g-factor
-0,18742857142857 ± 0,0011428571428571
natural abundance
8,293 ± 0,012
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,314 ± 0,012
dátum objavu1933
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

146Nd

Nukleónové číslo146
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
145,913122459 ± 0,000001366 Da
g-factor
0
natural abundance
17,189 ± 0,032
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1924
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

147Nd

Nukleónové číslo147
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
146,916105969 ± 0,000001368 Da
g-factor
0,2216 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,98 ± 0,01 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,9 ± 0,3
dátum objavu1947
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

148Nd

Nukleónové číslo148
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
147,916899027 ± 0,000002203 Da
g-factor
0
natural abundance
5,756 ± 0,021
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

149Nd

Nukleónové číslo149
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
148,920154583 ± 0,000002205 Da
g-factor
0,1404 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,728 ± 0,001 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,3
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

150Nd

Nukleónové číslo150
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
149,920901322 ± 0,000001211 Da
g-factor
0
natural abundance
5,638 ± 0,028
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,3 ± 0,7 Ey
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

151Nd

Nukleónové číslo151
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
150,923839363 ± 0,000001215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,44 ± 0,07 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

152Nd

Nukleónové číslo152
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
151,924691242 ± 0,000026276 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,4 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

153Nd

Nukleónové číslo153
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
152,927717868 ± 0,000002949 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
31,6 ± 1 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

154Nd

Nukleónové číslo154
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
153,929597404 ± 0,0000011 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,9 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

155Nd

Nukleónové číslo155
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
154,933135598 ± 0,000009826 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,9 ± 0,2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1986
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

156Nd

Nukleónové číslo156
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
155,935370358 ± 0,0000014 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,06 ± 0,13 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

157Nd

Nukleónové číslo157
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
156,939351074 ± 0,000002294 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,15 ± 0,03 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

158Nd

Nukleónové číslo158
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
157,94220562 ± 0,0000014 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
810 ± 30 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

159Nd

Nukleónové číslo159
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
158,946619085 ± 0,000032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
500 ± 30 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

160Nd

Nukleónové číslo160
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
159,949839172 ± 0,00005 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
439 ± 37 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Nd

Nukleónové číslo161
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
160,954664 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
215 ± 76 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

162Nd

Nukleónové číslo162
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
161,958121 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
310 ± 200 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

163Nd

Nukleónové číslo163
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
162,963414 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Neodym 1

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaC.F. Aver von Welsbach
miesto nálezuAustria
dátum objavu1925
etymológiaGreek: neos and didymos (new twin).
pronunciationnee-eh-DIM-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
41,5 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,0000028 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,00005 %
natural abundance (Slnko)
0,0000003 %
Množstvo vo vesmíre
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1868
2p4.2434
2s15.7838
3d13.8432
3p19.311
3s19.6572
4d33.1908
4f37.734
4p29.986
4s29.0136
5p43.039
5s41.2575
6s50.6934