Неодијум

Неодијум (Nd)

chemical element with the atomic number of 60 and symbol Nd
Атомски број60
Атомска маса144.242
Масени број142
Група
Периода6
Блокf
протон60 p+
неутрон82 n0
електрон60 e-
Animated Боров модел атома of Nd (Неодијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
185 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
174 pm
Metallic Radius
ionic radius
129 pm
Crystal Radius
143 pm
Ван дер Валсов радијус
239 pm
густина
7,01 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Неодијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Nd (Неодијум)
Топлота испаравања
289 kJ/mol
топлота топљења
7,1 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
326,9 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 22, 8, 2
Боров модел атома: Nd (Неодијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Nd (Неодијум)
електронска конфигурација[Xe] 4f4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f4 6s2
Enhanced Боров модел атома of Nd (Неодијум)
Orbital Diagram of Nd (Неодијум)
оксидациони број0, 2, 3, 4
електронегативност
1.14
Electrophilicity Index
1,9177223954003881 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.347,15 K
Температура топљења
1.289,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000096 1/K
molar heat capacity
27,45 J/(mol K)
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
1,6 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000064 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,00000048 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000069235 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0033648
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
19,2 K
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
3,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
32 GPa
shear modulus
16 GPa
Јангов модул
41 GPa
Пуасонов однос
0,28
брзина звука
2.330 m/s
класификација
КатегоријаЛантаноиди, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number29
Mendeleev Number19
Pettifor Number30
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
208 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
49
Neutron Mass Absorption
0,011
квантни број5I4
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Neodymium

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи38
Natural Isotopes7
Isotopic Composition14227.15%14227.15%14423.80%14423.80%14617.19%14617.19%14312.17%14312.17%1458.29%1458.29%1485.76%1485.76%1505.64%1505.64%

124Nd

Масени број124
неутронски број64
атомска тежина
123,951873 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

125Nd

Масени број125
неутронски број65
атомска тежина
124,948395 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
650 ± 150 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

126Nd

Масени број126
неутронски број66
атомска тежина
125,942694 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2000
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Nd

Масени број127
неутронски број67
атомска тежина
126,939978 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,8 ± 0,4 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

128Nd

Масени број128
неутронски број68
атомска тежина
127,935018 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

129Nd

Масени број129
неутронски број69
атомска тежина
128,933038 ± 0,000217 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,8 ± 0,6 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

130Nd

Масени број130
неутронски број70
атомска тежина
129,928506 ± 0,00003 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21 ± 3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Nd

Масени број131
неутронски број71
атомска тежина
130,92724802 ± 0,000029541 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,4 ± 0,9 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Nd

Масени број132
неутронски број72
атомска тежина
131,923321237 ± 0,000025985 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,56 ± 0,1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Nd

Масени број133
неутронски број73
атомска тежина
132,922348 ± 0,00005 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
70 ± 10 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Nd

Масени број134
неутронски број74
атомска тежина
133,918790207 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,5 ± 1,5 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Nd

Масени број135
неутронски број75
атомска тежина
134,918181318 ± 0,000020534 Da
g-factor
-0,17333333333333 ± 0,0066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,4 ± 0,6 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
1,9 ± 0,5
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Nd

Масени број136
неутронски број76
атомска тежина
135,914976061 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
50,65 ± 0,33 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Nd

Масени број137
неутронски број77
атомска тежина
136,914563099 ± 0,000012586 Da
g-factor
-1,264 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
38,5 ± 1,5 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Nd

Масени број138
неутронски број78
атомска тежина
137,911950938 ± 0,000012456 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,04 ± 0,09 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1965
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Nd

Масени број139
неутронски број79
атомска тежина
138,911951208 ± 0,000029545 Da
g-factor
0,60333333333333 ± 0,0046666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29,7 ± 0,5 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,09
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Nd

Масени број140
неутронски број80
атомска тежина
139,90954613 ± 0,0000035 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,37 ± 0,02 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

141Nd

Масени број141
неутронски број81
атомска тежина
140,90961669 ± 0,000003417 Da
g-factor
0,67333333333333 ± 0,006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,49 ± 0,03 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,13
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.28%
e+ (positron emission)2.72%

142Nd

Масени број142
неутронски број82
атомска тежина
141,907728824 ± 0,000001348 Da
g-factor
0
присутност у природи
27,153 ± 0,04
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1924
parity+

143Nd

Масени број143
неутронски број83
атомска тежина
142,909819815 ± 0,000001347 Da
g-factor
-0,30428571428571 ± 0,0014285714285714
присутност у природи
12,173 ± 0,026
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,61 ± 0,02
датум открића1933
parity-

144Nd

Масени број144
неутронски број84
атомска тежина
143,910092798 ± 0,000001346 Da
g-factor
0
присутност у природи
23,798 ± 0,019
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,29 ± 0,16 Py
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1924
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

145Nd

Масени број145
неутронски број85
атомска тежина
144,912579151 ± 0,000001364 Da
g-factor
-0,18742857142857 ± 0,0011428571428571
присутност у природи
8,293 ± 0,012
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,314 ± 0,012
датум открића1933
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)

146Nd

Масени број146
неутронски број86
атомска тежина
145,913122459 ± 0,000001366 Da
g-factor
0
присутност у природи
17,189 ± 0,032
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1924
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)
α (α emission)

147Nd

Масени број147
неутронски број87
атомска тежина
146,916105969 ± 0,000001368 Da
g-factor
0,2216 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,98 ± 0,01 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,9 ± 0,3
датум открића1947
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

148Nd

Масени број148
неутронски број88
атомска тежина
147,916899027 ± 0,000002203 Da
g-factor
0
присутност у природи
5,756 ± 0,021
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)
α (α emission)

149Nd

Масени број149
неутронски број89
атомска тежина
148,920154583 ± 0,000002205 Da
g-factor
0,1404 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,728 ± 0,001 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,3
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

150Nd

Масени број150
неутронски број90
атомска тежина
149,920901322 ± 0,000001211 Da
g-factor
0
присутност у природи
5,638 ± 0,028
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,3 ± 0,7 Ey
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)100%

151Nd

Масени број151
неутронски број91
атомска тежина
150,923839363 ± 0,000001215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,44 ± 0,07 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1938
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

152Nd

Масени број152
неутронски број92
атомска тежина
151,924691242 ± 0,000026276 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,4 ± 0,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

153Nd

Масени број153
неутронски број93
атомска тежина
152,927717868 ± 0,000002949 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
31,6 ± 1 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

154Nd

Масени број154
неутронски број94
атомска тежина
153,929597404 ± 0,0000011 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,9 ± 0,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

155Nd

Масени број155
неутронски број95
атомска тежина
154,933135598 ± 0,000009826 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,9 ± 0,2 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1986
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

156Nd

Масени број156
неутронски број96
атомска тежина
155,935370358 ± 0,0000014 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,06 ± 0,13 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

157Nd

Масени број157
неутронски број97
атомска тежина
156,939351074 ± 0,000002294 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,15 ± 0,03 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

158Nd

Масени број158
неутронски број98
атомска тежина
157,94220562 ± 0,0000014 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
810 ± 30 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

159Nd

Масени број159
неутронски број99
атомска тежина
158,946619085 ± 0,000032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
500 ± 30 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

160Nd

Масени број160
неутронски број100
атомска тежина
159,949839172 ± 0,00005 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
439 ± 37 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Nd

Масени број161
неутронски број101
атомска тежина
160,954664 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
215 ± 76 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

162Nd

Масени број162
неутронски број102
атомска тежина
161,958121 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
310 ± 200 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

163Nd

Масени број163
неутронски број103
атомска тежина
162,963414 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Neodym 1

историја

откриоC.F. Aver von Welsbach
место открићаAustria
датум открића1925
етимологијаGreek: neos and didymos (new twin).
изговорnee-eh-DIM-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
41,5 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,0000028 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,00005 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000003 %
Заступљеност у Космосу
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1868
2p4.2434
2s15.7838
3d13.8432
3p19.311
3s19.6572
4d33.1908
4f37.734
4p29.986
4s29.0136
5p43.039
5s41.2575
6s50.6934