นีโอดิเมียม

นีโอดิเมียม (Nd)

chemical element with the atomic number of 60
เลขอะตอม60
มวลอะตอม144.242
เลขมวล142
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน60 p+
นิวตรอน82 n0
Electrons60 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Nd (นีโอดิเมียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
185 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
174 pm
Metallic Radius
ionic radius
129 pm
Crystal Radius
143 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
239 pm
ความหนาแน่น
7.01 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Nd (นีโอดิเมียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
289 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
7.1 kJ/mol
standard enthalpy of formation
326.9 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 22, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Nd (นีโอดิเมียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Nd (นีโอดิเมียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f4 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Nd (นีโอดิเมียม)
Orbital Diagram of Nd (นีโอดิเมียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.14
Electrophilicity
1.9177223954003881 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,347.15 K
จุดหลอมเหลว
1,289.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000096 1/K
molar heat capacity
27.45 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.6 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000064 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000048 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000069235 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0033648
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
19.2 K
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
32 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
16 GPa
Young's modulus
41 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.28
อัตราเร็วของเสียง
2,330 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number29
Mendeleev Number19
Pettifor Number30
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
208 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
49
Neutron Mass Absorption
0.011
quantum number5I4
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Neodymium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร7
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร33
Radioactive Isotopes35

124Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
123.951873 ± 0.000537 Da
เลขมวล124
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

124Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

125Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
124.948395 ± 0.000429 Da
เลขมวล125
g-factor
ครึ่งชีวิต
650 ± 150 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity

125Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

126Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
125.942694 ± 0.000322 Da
เลขมวล126
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity+

126Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

127Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
126.939978 ± 0.000322 Da
เลขมวล127
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 0.4 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

127Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

128Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
127.935018 ± 0.000215 Da
เลขมวล128
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

128Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

129Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
128.933038 ± 0.000217 Da
เลขมวล129
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.8 ± 0.6 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity-

129Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

130Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
129.928506 ± 0.00003 Da
เลขมวล130
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
21 ± 3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

130Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.92724802 ± 0.000029541 Da
เลขมวล131
g-factor
ครึ่งชีวิต
25.4 ± 0.9 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

131Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

132Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
131.923321237 ± 0.000025985 Da
เลขมวล132
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.56 ± 0.1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

132Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
132.922348 ± 0.00005 Da
เลขมวล133
g-factor
ครึ่งชีวิต
70 ± 10 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

133Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
133.918790207 ± 0.000012686 Da
เลขมวล134
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
8.5 ± 1.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

134Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
134.918181318 ± 0.000020534 Da
เลขมวล135
g-factor
-0.17333333333333 ± 0.0066666666666667
ครึ่งชีวิต
12.4 ± 0.6 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
1.9 ± 0.5
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

135Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
135.914976061 ± 0.000012686 Da
เลขมวล136
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
50.65 ± 0.33 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

136Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
136.914563099 ± 0.000012586 Da
เลขมวล137
g-factor
-1.264 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
38.5 ± 1.5 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

137Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
137.911950938 ± 0.000012456 Da
เลขมวล138
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5.04 ± 0.09 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

138Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
138.911951208 ± 0.000029545 Da
เลขมวล139
g-factor
0.60333333333333 ± 0.0046666666666667
ครึ่งชีวิต
29.7 ± 0.5 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.28 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

139Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.90954613 ± 0.0000035 Da
เลขมวล140
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.37 ± 0.02 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

140Nd Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

141Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
140.90961669 ± 0.000003417 Da
เลขมวล141
g-factor
0.67333333333333 ± 0.006
ครึ่งชีวิต
2.49 ± 0.03 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.32 ± 0.13
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

141Nd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.28%
e+ (positron emission)2.72%

142Nd

natural abundance
27.153 ± 0.04
น้ำหนักอะตอม
141.907728824 ± 0.000001348 Da
เลขมวล142
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

143Nd

natural abundance
12.173 ± 0.026
น้ำหนักอะตอม
142.909819815 ± 0.000001347 Da
เลขมวล143
g-factor
-0.30428571428571 ± 0.0014285714285714
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.61 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity-

144Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
23.798 ± 0.019
น้ำหนักอะตอม
143.910092798 ± 0.000001346 Da
เลขมวล144
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.29 ± 0.16 Py
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

144Nd Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

145Nd

natural abundance
8.293 ± 0.012
น้ำหนักอะตอม
144.912579151 ± 0.000001364 Da
เลขมวล145
g-factor
-0.18742857142857 ± 0.0011428571428571
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.314 ± 0.012
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity-

145Nd Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

146Nd

natural abundance
17.189 ± 0.032
น้ำหนักอะตอม
145.913122459 ± 0.000001366 Da
เลขมวล146
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

146Nd Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%
α (α emission)%

147Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
146.916105969 ± 0.000001368 Da
เลขมวล147
g-factor
0.2216 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
10.98 ± 0.01 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.9 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

147Nd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

148Nd

natural abundance
5.756 ± 0.021
น้ำหนักอะตอม
147.916899027 ± 0.000002203 Da
เลขมวล148
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

148Nd Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%
α (α emission)%

149Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
148.920154583 ± 0.000002205 Da
เลขมวล149
g-factor
0.1404 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
1.728 ± 0.001 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.3 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

149Nd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

150Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
5.638 ± 0.028
น้ำหนักอะตอม
149.920901322 ± 0.000001211 Da
เลขมวล150
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9.3 ± 0.7 Ey
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

150Nd Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)100%

151Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
150.923839363 ± 0.000001215 Da
เลขมวล151
g-factor
ครึ่งชีวิต
12.44 ± 0.07 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

151Nd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

152Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
151.924691242 ± 0.000026276 Da
เลขมวล152
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
11.4 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

152Nd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

153Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
152.927717868 ± 0.000002949 Da
เลขมวล153
g-factor
ครึ่งชีวิต
31.6 ± 1 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity

153Nd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

154Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
153.929597404 ± 0.0000011 Da
เลขมวล154
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
25.9 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

154Nd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

155Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
154.933135598 ± 0.000009826 Da
เลขมวล155
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.9 ± 0.2 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity-

155Nd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

156Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
155.935370358 ± 0.0000014 Da
เลขมวล156
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5.06 ± 0.13 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

156Nd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

157Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.939351074 ± 0.000002294 Da
เลขมวล157
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.15 ± 0.03 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

157Nd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

158Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
157.94220562 ± 0.0000014 Da
เลขมวล158
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
810 ± 30 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

158Nd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

159Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
158.946619085 ± 0.000032 Da
เลขมวล159
g-factor
ครึ่งชีวิต
500 ± 30 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

159Nd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

160Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
159.949839172 ± 0.00005 Da
เลขมวล160
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
439 ± 37 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

160Nd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

161Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
160.954664 ± 0.000429 Da
เลขมวล161
g-factor
ครึ่งชีวิต
215 ± 76 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

161Nd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

162Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
161.958121 ± 0.000429 Da
เลขมวล162
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
310 ± 200 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

162Nd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

163Nd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
162.963414 ± 0.000537 Da
เลขมวล163
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

163Nd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Neodym 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์C.F. Aver von Welsbach
สถานที่ค้นพบAustria
ถูกค้นพบเมื่อ1925
ศัพทมูลวิทยาGreek: neos and didymos (new twin).
pronunciationnee-eh-DIM-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
41.5 mg/kg
Abundance in Oceans
0.0000028 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.00005 %
Abundance in Sun
0.0000003 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1868
2p4.2434
2s15.7838
3d13.8432
3p19.311
3s19.6572
4d33.1908
4f37.734
4p29.986
4s29.0136
5p43.039
5s41.2575
6s50.6934