นีโอดิเมียม

นีโอดิเมียม (Nd)

chemical element with the atomic number of 60 and symbol Nd
เลขอะตอม60
มวลอะตอม144.242
เลขมวล142
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน60 p+
นิวตรอน82 n0
อิเล็กตรอน60 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Nd (นีโอดิเมียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
185 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
174 pm
Metallic Radius
ionic radius
129 pm
Crystal Radius
143 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
239 pm
ความหนาแน่น
7.01 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: นีโอดิเมียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Nd (นีโอดิเมียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
289 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
7.1 kJ/mol
standard enthalpy of formation
326.9 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 22, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Nd (นีโอดิเมียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Nd (นีโอดิเมียม)
electron configuration[Xe] 4f4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f4 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Nd (นีโอดิเมียม)
Orbital Diagram of Nd (นีโอดิเมียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.14
Electrophilicity Index
1.9177223954003881 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,347.15 K
จุดหลอมเหลว
1,289.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000096 1/K
molar heat capacity
27.45 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.6 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000064 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000048 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000069235 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0033648
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
19.2 K
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
32 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
16 GPa
Young's modulus
41 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.28
อัตราเร็วของเสียง
2,330 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number29
Mendeleev Number19
Pettifor Number30
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
208 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
49
Neutron Mass Absorption
0.011
quantum number5I4
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Neodymium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร38
Natural Isotopes7
Isotopic Composition14227.15%14227.15%14423.80%14423.80%14617.19%14617.19%14312.17%14312.17%1458.29%1458.29%1485.76%1485.76%1505.64%1505.64%

124Nd

เลขมวล124
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
123.951873 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

125Nd

เลขมวล125
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
124.948395 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
650 ± 150 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

126Nd

เลขมวล126
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
125.942694 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Nd

เลขมวล127
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
126.939978 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 0.4 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

128Nd

เลขมวล128
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
127.935018 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

129Nd

เลขมวล129
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
128.933038 ± 0.000217 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.8 ± 0.6 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

130Nd

เลขมวล130
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
129.928506 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21 ± 3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Nd

เลขมวล131
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
130.92724802 ± 0.000029541 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.4 ± 0.9 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Nd

เลขมวล132
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
131.923321237 ± 0.000025985 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.56 ± 0.1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Nd

เลขมวล133
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
132.922348 ± 0.00005 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
70 ± 10 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Nd

เลขมวล134
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
133.918790207 ± 0.000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.5 ± 1.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Nd

เลขมวล135
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
134.918181318 ± 0.000020534 Da
g-factor
-0.17333333333333 ± 0.0066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.4 ± 0.6 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
1.9 ± 0.5
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Nd

เลขมวล136
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
135.914976061 ± 0.000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
50.65 ± 0.33 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Nd

เลขมวล137
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
136.914563099 ± 0.000012586 Da
g-factor
-1.264 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
38.5 ± 1.5 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Nd

เลขมวล138
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
137.911950938 ± 0.000012456 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.04 ± 0.09 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Nd

เลขมวล139
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
138.911951208 ± 0.000029545 Da
g-factor
0.60333333333333 ± 0.0046666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29.7 ± 0.5 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.28 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Nd

เลขมวล140
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
139.90954613 ± 0.0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.37 ± 0.02 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

141Nd

เลขมวล141
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
140.90961669 ± 0.000003417 Da
g-factor
0.67333333333333 ± 0.006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.49 ± 0.03 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.32 ± 0.13
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.28%
e+ (positron emission)2.72%

142Nd

เลขมวล142
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
141.907728824 ± 0.000001348 Da
g-factor
0
natural abundance
27.153 ± 0.04
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

143Nd

เลขมวล143
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
142.909819815 ± 0.000001347 Da
g-factor
-0.30428571428571 ± 0.0014285714285714
natural abundance
12.173 ± 0.026
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.61 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity-

144Nd

เลขมวล144
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
143.910092798 ± 0.000001346 Da
g-factor
0
natural abundance
23.798 ± 0.019
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.29 ± 0.16 Py
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

145Nd

เลขมวล145
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
144.912579151 ± 0.000001364 Da
g-factor
-0.18742857142857 ± 0.0011428571428571
natural abundance
8.293 ± 0.012
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.314 ± 0.012
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

146Nd

เลขมวล146
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
145.913122459 ± 0.000001366 Da
g-factor
0
natural abundance
17.189 ± 0.032
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

147Nd

เลขมวล147
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
146.916105969 ± 0.000001368 Da
g-factor
0.2216 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.98 ± 0.01 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.9 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

148Nd

เลขมวล148
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
147.916899027 ± 0.000002203 Da
g-factor
0
natural abundance
5.756 ± 0.021
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

149Nd

เลขมวล149
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
148.920154583 ± 0.000002205 Da
g-factor
0.1404 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.728 ± 0.001 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.3 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

150Nd

เลขมวล150
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
149.920901322 ± 0.000001211 Da
g-factor
0
natural abundance
5.638 ± 0.028
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.3 ± 0.7 Ey
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

151Nd

เลขมวล151
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
150.923839363 ± 0.000001215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.44 ± 0.07 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

152Nd

เลขมวล152
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
151.924691242 ± 0.000026276 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.4 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

153Nd

เลขมวล153
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
152.927717868 ± 0.000002949 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
31.6 ± 1 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

154Nd

เลขมวล154
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
153.929597404 ± 0.0000011 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.9 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

155Nd

เลขมวล155
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
154.933135598 ± 0.000009826 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.9 ± 0.2 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

156Nd

เลขมวล156
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
155.935370358 ± 0.0000014 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.06 ± 0.13 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

157Nd

เลขมวล157
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
156.939351074 ± 0.000002294 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.15 ± 0.03 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

158Nd

เลขมวล158
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
157.94220562 ± 0.0000014 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
810 ± 30 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

159Nd

เลขมวล159
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
158.946619085 ± 0.000032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
500 ± 30 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

160Nd

เลขมวล160
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
159.949839172 ± 0.00005 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
439 ± 37 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Nd

เลขมวล161
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
160.954664 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
215 ± 76 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

162Nd

เลขมวล162
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
161.958121 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
310 ± 200 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

163Nd

เลขมวล163
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
162.963414 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Neodym 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์C.F. Aver von Welsbach
สถานที่ค้นพบAustria
ถูกค้นพบเมื่อ1925
ศัพทมูลวิทยาGreek: neos and didymos (new twin).
pronunciationnee-eh-DIM-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
41.5 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.0000028 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.00005 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000003 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1868
2p4.2434
2s15.7838
3d13.8432
3p19.311
3s19.6572
4d33.1908
4f37.734
4p29.986
4s29.0136
5p43.039
5s41.2575
6s50.6934

alias

 • Nd

การแปล

 • เยอรมันNeodym
 • รัสเซียнеодим
 • อังกฤษneodymium
 • ฝรั่งเศสnéodyme
 • อิตาลีneodimio
 • อัมฮาราኒዮዲሚየም
 • อาหรับنيوديميوم
 • อาเซอร์ไบจานNeodim
 • เบลารุสНеадым
 • บัลแกเรียнеодим
 • บังกลาনিওডিমিয়াম
 • บอสเนียneodij
 • คาตาลันneodimi
 • คอร์ซิกาNeodimiu
 • เช็กneodym
 • ชูวัชНеодим
 • เวลส์Neodymiwm
 • เดนมาร์กneodym
 • กรีกνεοδύμιο
 • เอสเปรันโตneodimo
 • สเปนneodimio
 • เอสโตเนียNeodüüm
 • บาสก์neodimio
 • เปอร์เซียنئودیمیم
 • ฟินแลนด์neodyymi
 • ฟรูลีNeodimi
 • ไอริชneoidimiam
 • กาลิเซียNeodimio
 • มานซ์Niodymium
 • จีนแคะneodymium
 • ฮิบรูנאודימיום
 • ฮินดีनियोडाइमियम
 • ฮินดีฟิจิNeodymium
 • โครเอเชียNeodimij
 • เฮติครีโอลNeyodim
 • ฮังการีneodímium
 • อาร์เมเนียնեոդիմ
 • อินเตอร์ลิงกัวneodymium
 • อินโดนีเซียneodimium
 • อีโดneodimio
 • ญี่ปุ่นネオジム
 • โลชบันjinmrne,odimi
 • ชวาNeodimium
 • จอร์เจียნეოდიმიუმი
 • กันนาดาನಿಯೊಡೈಮಿಯಮ್
 • เกาหลี네오디뮴
 • โกมิНеодим
 • ละตินneodymium
 • ลักเซมเบิร์กNeodym
 • ลิกูเรียNeodimio
 • ลิทัวเนียNeodimis
 • ลัตเวียneodīms
 • มาลายาลัมനിയോഡൈമിയം
 • มราฐีनियोडायमियम
 • มารีตะวันตกНеодим
 • มาเลย์Neodimium
 • พม่าနီယိုဒိုင်မီယမ်
 • ดัตช์neodymium
 • นอร์เวย์นีนอสก์neodym
 • โปแลนด์neodym
 • ลาฮ์นดาنیوڈائمیم
 • โปรตุเกสneodímio
 • เคชวาNeodimyu
 • โรมาเนียneodim
 • ซาคาНеодимиум
 • ซิซิลีniudimiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียNeodijum
 • สโลวักneodým
 • สโลวีเนียNeodim
 • เซอร์เบียнеодијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Neodymium
 • สวีเดนneodym
 • ทมิฬநியோடைமியம்
 • ตุรกีNeodimyum
 • อุยกูร์نېئودىي
 • ยูเครนнеодим
 • อูรดูNeodymium
 • เวปส์Neodim
 • เวียดนามneodymi
 • วาเรย์Neodimyo
 • คัลมืยค์Неодим
 • โยรูบาNeodymium
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลneodym
 • เซบูNeodymyo
 • เคิร์ดตอนกลางنیۆدیمیۆم
 • มาซิโดเนียнеодиум
 • เบรตันNeodimiom
 • ตากาล็อกNeodimyo
 • คาซัคНеодим
 • คุชราตનિયોડીમીયમ
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Нэадым
 • อังกฤษ (แคนาดา)Neodymium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)neodymium
 • โอดิยาନିଓଡ଼ାଇମିଅମ
 • โปรตุเกส (บราซิล)neodímio
 • กวางตุ้ง
 • อ็อกซิตันNeodimi
 • พีดมอนต์Neodimi
 • ตาตาร์Неодим
 • เอียร์ซยาНеодим
 • แอลเบเนียNeodimi
 • อาโรมาเนียNeodimu
 • อุซเบกNeodim
 • คีร์กีซНеодим
 • ลิมเบิร์กNeodymium
 • มอลตาneodimju
 • เกลิกสกอตNeodimium
 • บาลีनियोडाइमियम
 • เนปาลनियोडाइमियम
 • สันสกฤตनियोडैमियम्
 • เตลูกูనియోడిమియం
 • cdoNeodymium
 • จีนมินหนานNeodymium
 • โภชปุรีनियोडाइमियम
 • อัสตูเรียสNeodimiu
 • ทาจิกнеодим
 • จีนคลาสสิก
 • kbpNɛyɔdɩmɩ
 • แอฟริกานส์Neodimium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาneodimio
 • oloNeodiimu
 • ฟริเซียนเหนือNeodüüm
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • สวาฮีลีNeodimi
 • มองโกเลียнеодим
 • ลอมบาร์ดNeodimio
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาNeodìmiu
 • อาหรับโมร็อกโกنيوديم
 • บัชคีร์Неодим
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์نيوديميوم
 • พัชโตنيوديموميم
 • คอร์นิชNeodymiom
 • บาหลีNéodimium
 • ไอซ์แลนด์Neódým
 • ปัญจาบਨਿਓਡੀਮੀਅਮ