Fosfor, Kostík†

Fosfor, Kostík† (P)

chemický prvek s atomovým číslem 15
Atomové číslo15
Atomová hmotnost30.973761998
Nukleonové číslo31
Skupina15
Perioda3
Blokp
proton15 p+
neutron16 n0
elektron15 e-
Animated Bohrův model atomu of P (Fosfor, Kostík†)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
100 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
111 pm
Metallic Radius
110 pm
iontový poloměr
44 pm
Crystal Radius
58 pm
Van der Waalsův poloměr
180 pm
hustota
1,823 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Fosfor, Kostík†0102030405060708090100110120130140150160170180pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
626,8 kJ/mol
Elektronová afinita
0,746607 eV/particle
Ionizační energie
10,486686 eV/particle
Ionizační energie of P (Fosfor, Kostík†)
měrné skupenské teplo varu
49,8 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
2,51 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
316,5 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 5
Bohrův model atomu: P (Fosfor, Kostík†)
Valenční elektron5
Lewis structure: P (Fosfor, Kostík†)
elektronová konfigurace[Ne] 3s2 3p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Enhanced Bohrův model atomu of P (Fosfor, Kostík†)
Orbital Diagram of P (Fosfor, Kostík†)
Oxidační číslo-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektronegativita
2.19
Electrophilicity Index
1,6194282359497416 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
553,65 K
Teplota tání
317,3 K
critical pressure
critical temperature
994,15 K
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhledcolourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black
Index lomu
1,001212
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
23,824 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,769 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
10 MS/m
rezistivita
0,0000001 m Ω
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000113 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,00000000035 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000206
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaTriklinická (CUB)
lattice constant
7,17 Å
Lattice Angles1.25384, 1.57725, 1.24896
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
11 GPa
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieOstatní nekovy, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number89
Mendeleev Number94
Pettifor Number90
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
604,8 kJ/mol
Polarizovatelnost
25 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
185 a₀
allotropeWhite Phosphorus, Red Phosphorus, Black Phosphorus
Účinný průřez
0,18
Neutron Mass Absorption
0,0002
kvantové číslo4S3/2
space group2 (P-1)

Izotopy fosforu

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy23
Natural Isotopes1

24P

Nukleonové číslo24
neutronové číslo9
relativní atomová hmotnost
24,036522 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

25P

Nukleonové číslo25
neutronové číslo10
relativní atomová hmotnost
25,021675 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

26P

Nukleonové číslo26
neutronové číslo11
relativní atomová hmotnost
26,01178 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
43,6 ± 0,3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1983
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.1%
2p (2-proton emission)1.99%

27P

Nukleonové číslo27
neutronové číslo12
relativní atomová hmotnost
26,999292499 ± 0,000009662 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
260 ± 80 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

28P

Nukleonové číslo28
neutronové číslo13
relativní atomová hmotnost
27,99232646 ± 0,000001231 Da
g-factor
0,104 ± 0,001
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
270,3 ± 0,5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
0,137 ± 0,014
datum objevu1953
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0013%
β+α (β+-delayed α emission)0.00086%

29P

Nukleonové číslo29
neutronové číslo14
relativní atomová hmotnost
28,981800368 ± 0,000000385 Da
g-factor
2,4688 ± 0,0006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,102 ± 0,004 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1941
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

30P

Nukleonové číslo30
neutronové číslo15
relativní atomová hmotnost
29,97831349 ± 0,000000069 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,5 ± 0,0017 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31P

Nukleonové číslo31
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
30,97376199768 ± 0,0000000008 Da
g-factor
2,26185 ± 0,00001
natural abundance
100
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

32P

Nukleonové číslo32
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
31,973907643 ± 0,000000042 Da
g-factor
-0,2528 ± 0,0002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,269 ± 0,007 d
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

33P

Nukleonové číslo33
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
32,971725692 ± 0,00000117 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,35 ± 0,11 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

34P

Nukleonové číslo34
neutronové číslo19
relativní atomová hmotnost
33,973645886 ± 0,00000087 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,43 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1945
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

35P

Nukleonové číslo35
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
34,973314045 ± 0,000002003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
47,3 ± 0,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

36P

Nukleonové číslo36
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
35,97825961 ± 0,000014078 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,6 ± 0,3 s
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

37P

Nukleonové číslo37
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
36,979606942 ± 0,000040738 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,31 ± 0,13 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

38P

Nukleonové číslo38
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
37,984303105 ± 0,000077918 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
640 ± 140 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

39P

Nukleonové číslo39
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
38,986285865 ± 0,000120929 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
282 ± 24 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%

40P

Nukleonové číslo40
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
39,991262221 ± 0,000089755 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
150 ± 8 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.8%
2n (2-neutron emission)

41P

Nukleonové číslo41
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
40,994654 ± 0,000129 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
101 ± 5 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30%
2n (2-neutron emission)

42P

Nukleonové číslo42
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
42,00117214 ± 0,000101996 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
48,5 ± 1,5 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50%
2n (2-neutron emission)

43P

Nukleonové číslo43
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
43,005411 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
35,8 ± 1,3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)100%
2n (2-neutron emission)

44P

Nukleonové číslo44
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
44,011927 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,5 ± 2,5 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45P

Nukleonové číslo45
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
45,017134 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1990
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

46P

Nukleonové číslo46
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
46,02452 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1990
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47P

Nukleonové číslo47
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
47,030929 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Phosphor.JPG

dějiny

objevitel nebo vynálezceHennig Brand
místo objevu/vynálezuGermany
datum objevu1669
etymologieGreek: phosphoros, (bringer of light).
výslovnostFOS-fer-es (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
1 050 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,06 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
1,1 %
natural abundance (meteoroid)
0,11 %
natural abundance (Slunce)
0,0007 %
Hojnost ve vesmíru
0,0007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4422
2p4.0388
2s5.175
3p10.1136
3s9.3582