Φωσφορος

Φωσφορος (P)

χημικό στοιχείο με σύμβολο P και ατομικό αριθμό 15
Ατομικός Αριθμός15
Ατομικό βάρος30.973761998
Μαζικός αριθμός31
Ομάδα15
Περίοδος3
Τομέαςp
πρωτόνιο15 p+
νετρόνιο16 n0
ηλεκτρόνιο15 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of P (Φωσφορος)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
100 pm
molar volume
covalent radius
111 pm
Metallic Radius
110 pm
ionic radius
44 pm
Crystal Radius
58 pm
Van der Waals radius
180 pm
πυκνότητα
1,823 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Φωσφορος0153045607590105120135150165180pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
626,8 kJ/mol
electron affinity
0,746607 eV/particle
ενέργεια ιονισμού
10,486686 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of P (Φωσφορος)
ενθαλπία εξάτμισης
49,8 kJ/mol
enthalpy of fusion
2,51 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
316,5 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 5
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: P (Φωσφορος)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο5
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: P (Φωσφορος)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ne] 3s2 3p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of P (Φωσφορος)
Orbital Diagram of P (Φωσφορος)
Αριθμός οξείδωσης-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Ηλεκτραρνητικότητα
2.19
Electrophilicity Index
1,6194282359497416 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
553,65 K
Σημείο τήξης
317,3 K
critical pressure
critical temperature
994,15 K
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνισηcolourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black
δείκτης διάθλασης
1,001212
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
23,824 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,769 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
10 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,0000001 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,0000000113 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,00000000035 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,0000206
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Triclinic (CUB)
lattice constant
7,17 Å
Lattice Angles1.25384, 1.57725, 1.24896
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
11 GPa
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΆλλα Αμέταλλα, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number89
Mendeleev Number94
Pettifor Number90
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
604,8 kJ/mol
polarizability
25 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
185 a₀
allotropeWhite Phosphorus, Red Phosphorus, Black Phosphorus
Neutron cross section
0,18
Neutron Mass Absorption
0,0002
Κβαντικός αριθμός4S3/2
space group2 (P-1)

Isotopes of Phosphorus

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes23
Natural Isotopes1

24P

Μαζικός αριθμός24
αριθμός νετρονίων9
σχετική ατομική μάζα
24,036522 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

25P

Μαζικός αριθμός25
αριθμός νετρονίων10
σχετική ατομική μάζα
25,021675 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)

26P

Μαζικός αριθμός26
αριθμός νετρονίων11
σχετική ατομική μάζα
26,01178 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
43,6 ± 0,3 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1983
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.1%
2p (2-proton emission)1.99%

27P

Μαζικός αριθμός27
αριθμός νετρονίων12
σχετική ατομική μάζα
26,999292499 ± 0,000009662 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
260 ± 80 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

28P

Μαζικός αριθμός28
αριθμός νετρονίων13
σχετική ατομική μάζα
27,99232646 ± 0,000001231 Da
g-factor
0,104 ± 0,001
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
270,3 ± 0,5 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
0,137 ± 0,014
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0013%
β+α (β+-delayed α emission)0.00086%

29P

Μαζικός αριθμός29
αριθμός νετρονίων14
σχετική ατομική μάζα
28,981800368 ± 0,000000385 Da
g-factor
2,4688 ± 0,0006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,102 ± 0,004 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1941
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

30P

Μαζικός αριθμός30
αριθμός νετρονίων15
σχετική ατομική μάζα
29,97831349 ± 0,000000069 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,5 ± 0,0017 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31P

Μαζικός αριθμός31
αριθμός νετρονίων16
σχετική ατομική μάζα
30,97376199768 ± 0,0000000008 Da
g-factor
2,26185 ± 0,00001
natural abundance
100
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

32P

Μαζικός αριθμός32
αριθμός νετρονίων17
σχετική ατομική μάζα
31,973907643 ± 0,000000042 Da
g-factor
-0,2528 ± 0,0002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,269 ± 0,007 d
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

33P

Μαζικός αριθμός33
αριθμός νετρονίων18
σχετική ατομική μάζα
32,971725692 ± 0,00000117 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25,35 ± 0,11 d
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

34P

Μαζικός αριθμός34
αριθμός νετρονίων19
σχετική ατομική μάζα
33,973645886 ± 0,00000087 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12,43 ± 0,1 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1945
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

35P

Μαζικός αριθμός35
αριθμός νετρονίων20
σχετική ατομική μάζα
34,973314045 ± 0,000002003 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
47,3 ± 0,8 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

36P

Μαζικός αριθμός36
αριθμός νετρονίων21
σχετική ατομική μάζα
35,97825961 ± 0,000014078 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,6 ± 0,3 s
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

37P

Μαζικός αριθμός37
αριθμός νετρονίων22
σχετική ατομική μάζα
36,979606942 ± 0,000040738 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,31 ± 0,13 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

38P

Μαζικός αριθμός38
αριθμός νετρονίων23
σχετική ατομική μάζα
37,984303105 ± 0,000077918 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
640 ± 140 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

39P

Μαζικός αριθμός39
αριθμός νετρονίων24
σχετική ατομική μάζα
38,986285865 ± 0,000120929 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
282 ± 24 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%

40P

Μαζικός αριθμός40
αριθμός νετρονίων25
σχετική ατομική μάζα
39,991262221 ± 0,000089755 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
150 ± 8 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.8%
2n (2-neutron emission)

41P

Μαζικός αριθμός41
αριθμός νετρονίων26
σχετική ατομική μάζα
40,994654 ± 0,000129 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
101 ± 5 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30%
2n (2-neutron emission)

42P

Μαζικός αριθμός42
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
42,00117214 ± 0,000101996 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
48,5 ± 1,5 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50%
2n (2-neutron emission)

43P

Μαζικός αριθμός43
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
43,005411 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
35,8 ± 1,3 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)100%
2n (2-neutron emission)

44P

Μαζικός αριθμός44
αριθμός νετρονίων29
σχετική ατομική μάζα
44,011927 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
18,5 ± 2,5 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45P

Μαζικός αριθμός45
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
45,017134 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

46P

Μαζικός αριθμός46
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
46,02452 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47P

Μαζικός αριθμός47
αριθμός νετρονίων32
σχετική ατομική μάζα
47,030929 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Phosphor.JPG

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόHennig Brand
μέρος ανακάλυψηςGermany
ημερομηνία ανακάλυψης1669
ΕτυμολογίαGreek: phosphoros, (bringer of light).
pronunciationFOS-fer-es (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
1.050 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,06 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
1,1 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,11 %
natural abundance (Ήλιος)
0,0007 %
Abundance in Universe
0,0007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4422
2p4.0388
2s5.175
3p10.1136
3s9.3582