זרחן

זרחן (P)

יסוד כימי בעל המספר האטומי 15
מספר אטומי15
מסה אטומי30.973761998
מספר מסה31
קבוצה15
מחזור3
חסוםp
פרוטון15 p+
נייטרון16 n0
אלקטרון15 e-
Animated מודל האטום של בוהר of P (זרחן)

תכונה פיזיקלית

רדיוס אטומי
100 pm
נפח מולרי
רדיוס קוולנטי
111 pm
Metallic Radius
110 pm
רדיוס יוני
44 pm
Crystal Radius
58 pm
רדיוס ואן דר ואלס
180 pm
צפיפות
1.823 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: זרחן0153045607590105120135150165180pmרדיוס אטומירדיוס קוולנטיMetallic Radiusרדיוס ואן דר ואלס

תכונה כימית

אנרגיה
proton affinity
626.8 kJ/mol
זיקה אלקטרונית
0.746607 eV/particle
אנרגיה ליינון
10.486686 eV/particle
אנרגיה ליינון of P (זרחן)
אנתלפיית אידוי
49.8 kJ/mol
enthalpy of fusion
2.51 kJ/mol
אנתלפיית התהוות סטנדרטית
316.5 kJ/mol
אלקטרון
קליפת אלקטרונים2, 8, 5
מודל האטום של בוהר: P (זרחן)
אלקטרון ערכיות5
מבנה לואיס: P (זרחן)
מבנה אלקטרונים[Ne] 3s2 3p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Enhanced מודל האטום של בוהר of P (זרחן)
Orbital Diagram of P (זרחן)
דרגת חמצון-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
אלקטרושליליות
2.19
Electrophilicity Index
1.6194282359497416 eV/particle
fundamental state of matter
פאזת החומרמוצק
gaseous state of matter
נקודת רתיחה
553.65 K
נקודת התכה
317.3 K
critical pressure
critical temperature
994.15 K
נקודה משולשת
appearance
צבע
ללא צבע
appearancecolourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black
מקדם שבירה
1.001212
תכונה של חומר
מוליכות חום
התפשטות תרמית
קיבול חום מולרי
23.824 J/(mol K)
קיבול חום סגולי
יחס קיבולי החום
electrical properties
typeConductor
מוליכות חשמלית סגולית
10 MS/m
התנגדות חשמלית סגולית
0.0000001 m Ω
מוליכות-על
מגנטיות
typediamagnetic
סוספטיביליות מגנטית (Mass)
‎-0.0000000113 m³/Kg
סוספטיביליות מגנטית (Molar)
‎-0.00000000035 m³/mol
סוספטיביליות מגנטית (Volume)
‎-0.0000206
סדר מגנטי
טמפרטורת קירי
Néel temperature
מבנה
מבנה גבישיפשוט טריקלינית (CUB)
פרמטר סריג
7.17 Å
Lattice Angles1.25384, 1.57725, 1.24896
תכונה מכנית של חומר
קשיות
מודול הנפח
11 GPa
מודול הגזירה
מודול יאנג
מקדם פואסון
מהירות הקול
מיון
קטגוריהיסודות אל-מתכתיים, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number89
Mendeleev Number94
Pettifor Number90
Geochemical Class
סיווג גולדשמידטlitophile

other

Gas Basicity
604.8 kJ/mol
פולריזביליות
25 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
185 a₀
allotropeWhite Phosphorus, Red Phosphorus, Black Phosphorus
חתך פעולה
0.18
Neutron Mass Absorption
0.0002
מספר קוונטי4S3/2
חבורת סימטריות מרחבית2 (P-1)

Isotopes of Phosphorus

איזוטופים יציבים1
איזוטופים לא יציבים23
Natural Isotopes1

24P

מספר מסה24
מספר הנייטרונים9
משקל אטומי
24.036522 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות+

decay modeעוצמה
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

25P

מספר מסה25
מספר הנייטרונים10
משקל אטומי
25.021675 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות+

decay modeעוצמה
p (proton emission)

26P

מספר מסה26
מספר הנייטרונים11
משקל אטומי
26.01178 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
43.6 ± 0.3 ms
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1983
זוגיות

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.1%
2p (2-proton emission)1.99%

27P

מספר מסה27
מספר הנייטרונים12
משקל אטומי
26.999292499 ± 0.000009662 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
260 ± 80 ms
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1977
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

28P

מספר מסה28
מספר הנייטרונים13
משקל אטומי
27.99232646 ± 0.000001231 Da
g-factor
0.104 ± 0.001
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
270.3 ± 0.5 ms
ספין3
nuclear quadrupole moment
0.137 ± 0.014
תאריך גילוי או המצאה1953
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0013%
β+α (β+-delayed α emission)0.00086%

29P

מספר מסה29
מספר הנייטרונים14
משקל אטומי
28.981800368 ± 0.000000385 Da
g-factor
2.4688 ± 0.0006
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
4.102 ± 0.004 s
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1941
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

30P

מספר מסה30
מספר הנייטרונים15
משקל אטומי
29.97831349 ± 0.000000069 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
2.5 ± 0.0017 m
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1934
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31P

מספר מסה31
מספר הנייטרונים16
משקל אטומי
30.97376199768 ± 0.0000000008 Da
g-factor
2.26185 ± 0.00001
natural abundance
100
רדיואקטיביותאיזוטופ יציב
מחצית חייםNot Radioactive ☢️
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1920
זוגיות+

32P

מספר מסה32
מספר הנייטרונים17
משקל אטומי
31.973907643 ± 0.000000042 Da
g-factor
‎-0.2528 ± 0.0002
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
14.269 ± 0.007 d
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1934
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

33P

מספר מסה33
מספר הנייטרונים18
משקל אטומי
32.971725692 ± 0.00000117 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
25.35 ± 0.11 d
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

34P

מספר מסה34
מספר הנייטרונים19
משקל אטומי
33.973645886 ± 0.00000087 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
12.43 ± 0.1 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1945
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

35P

מספר מסה35
מספר הנייטרונים20
משקל אטומי
34.973314045 ± 0.000002003 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
47.3 ± 0.8 s
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1971
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

36P

מספר מסה36
מספר הנייטרונים21
משקל אטומי
35.97825961 ± 0.000014078 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
5.6 ± 0.3 s
ספין4
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1971
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

37P

מספר מסה37
מספר הנייטרונים22
משקל אטומי
36.979606942 ± 0.000040738 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
2.31 ± 0.13 s
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1971
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

38P

מספר מסה38
מספר הנייטרונים23
משקל אטומי
37.984303105 ± 0.000077918 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
640 ± 140 ms
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1971
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

39P

מספר מסה39
מספר הנייטרונים24
משקל אטומי
38.986285865 ± 0.000120929 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
282 ± 24 ms
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1977
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%

40P

מספר מסה40
מספר הנייטרונים25
משקל אטומי
39.991262221 ± 0.000089755 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
150 ± 8 ms
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1979
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.8%
2n (2-neutron emission)

41P

מספר מסה41
מספר הנייטרונים26
משקל אטומי
40.994654 ± 0.000129 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
101 ± 5 ms
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1979
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30%
2n (2-neutron emission)

42P

מספר מסה42
מספר הנייטרונים27
משקל אטומי
42.00117214 ± 0.000101996 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
48.5 ± 1.5 ms
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1979
זוגיות

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50%
2n (2-neutron emission)

43P

מספר מסה43
מספר הנייטרונים28
משקל אטומי
43.005411 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
35.8 ± 1.3 ms
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1989
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)100%
2n (2-neutron emission)

44P

מספר מסה44
מספר הנייטרונים29
משקל אטומי
44.011927 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
18.5 ± 2.5 ms
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1989
זוגיות

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45P

מספר מסה45
מספר הנייטרונים30
משקל אטומי
45.017134 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1990
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

46P

מספר מסה46
מספר הנייטרונים31
משקל אטומי
46.02452 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1990
זוגיות

decay modeעוצמה
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47P

מספר מסה47
מספר הנייטרונים32
משקל אטומי
47.030929 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה2018
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Phosphor.JPG

היסטוריה

מגלה או ממציאHennig Brand
מקום גילויGermany
תאריך גילוי או המצאה1669
אטימולוגיהGreek: phosphoros, (bringer of light).
הגייהFOS-fer-es (אנגלית)

מקור

שכיחות
Abundance in Earth's crust
1,050 mg/kg
natural abundance (אוקיינוס)
0.06 mg/L
natural abundance (גוף האדם)
1.1 %
natural abundance (מטאורואיד)
0.11 %
natural abundance (השמש)
0.0007 %
Abundance in Universe
0.0007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4422
2p4.0388
2s5.175
3p10.1136
3s9.3582