ფოსფორი

ფოსფორი (P)

chemical element with symbol P and atomic number 15
Atomic Number15
Atomic Weight30.973761998
mass number31
Group15
Period3
Blockp
პროტონი15 p+
ნეიტრონი16 n0
ელექტრონი15 e-
Animated ბორის მოდელი of P (ფოსფორი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
100 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
111 pm
Metallic Radius
110 pm
იონური რადიუსი
44 pm
Crystal Radius
58 pm
Van der Waals radius
180 pm
density
1,823 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ფოსფორი0153045607590105120135150165180pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
626,8 kJ/mol
electron affinity
0,746607 eV/particle
ionization energy
10,486686 eV/particle
ionization energy of P (ფოსფორი)
აორთქლების კუთრი სითბო
49,8 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
2,51 kJ/mol
standard enthalpy of formation
316,5 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 5
ბორის მოდელი: P (ფოსფორი)
valence electron5
Lewis structure: P (ფოსფორი)
electron configuration[Ne] 3s2 3p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Enhanced ბორის მოდელი of P (ფოსფორი)
Orbital Diagram of P (ფოსფორი)
ჟანგვის რიცხვი-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
ელექტროუარყოფითობა
2.19
Electrophilicity Index
1,6194282359497416 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
553,65 K
Melting Point
317,3 K
critical pressure
critical temperature
994,15 K
triple point
appearance
ფერი
Colorless
appearancecolourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black
refractive index
1,001212
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
23,824 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,769 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
10 MS/m
electrical resistivity
0,0000001 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0,0000000113 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0,00000000035 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0,0000206
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Triclinic (CUB)
lattice constant
7,17 Å
Lattice Angles1.25384, 1.57725, 1.24896
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
11 GPa
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryOther nonmetals, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number89
Mendeleev Number94
Pettifor Number90
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
604,8 kJ/mol
polarizability
25 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
185 a₀
allotropeWhite Phosphorus, Red Phosphorus, Black Phosphorus
Neutron cross section
0,18
Neutron Mass Absorption
0,0002
quantum number4S3/2
space group2 (P-1)

Isotopes of Phosphorus

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes23
Natural Isotopes1

24P

mass number24
neutron number9
relative atomic mass
24,036522 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

25P

mass number25
neutron number10
relative atomic mass
25,021675 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

26P

mass number26
neutron number11
relative atomic mass
26,01178 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
43,6 ± 0,3 ms
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1983
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.1%
2p (2-proton emission)1.99%

27P

mass number27
neutron number12
relative atomic mass
26,999292499 ± 0,000009662 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
260 ± 80 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

28P

mass number28
neutron number13
relative atomic mass
27,99232646 ± 0,000001231 Da
g-factor
0,104 ± 0,001
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
270,3 ± 0,5 ms
სპინი3
nuclear quadrupole moment
0,137 ± 0,014
აღმოჩენის თარიღი1953
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0013%
β+α (β+-delayed α emission)0.00086%

29P

mass number29
neutron number14
relative atomic mass
28,981800368 ± 0,000000385 Da
g-factor
2,4688 ± 0,0006
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,102 ± 0,004 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1941
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

30P

mass number30
neutron number15
relative atomic mass
29,97831349 ± 0,000000069 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,5 ± 0,0017 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31P

mass number31
neutron number16
relative atomic mass
30,97376199768 ± 0,0000000008 Da
g-factor
2,26185 ± 0,00001
natural abundance
100
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1920
parity+

32P

mass number32
neutron number17
relative atomic mass
31,973907643 ± 0,000000042 Da
g-factor
-0,2528 ± 0,0002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14,269 ± 0,007 d
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

33P

mass number33
neutron number18
relative atomic mass
32,971725692 ± 0,00000117 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
25,35 ± 0,11 d
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

34P

mass number34
neutron number19
relative atomic mass
33,973645886 ± 0,00000087 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
12,43 ± 0,1 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1945
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

35P

mass number35
neutron number20
relative atomic mass
34,973314045 ± 0,000002003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
47,3 ± 0,8 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

36P

mass number36
neutron number21
relative atomic mass
35,97825961 ± 0,000014078 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,6 ± 0,3 s
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1971
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

37P

mass number37
neutron number22
relative atomic mass
36,979606942 ± 0,000040738 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,31 ± 0,13 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

38P

mass number38
neutron number23
relative atomic mass
37,984303105 ± 0,000077918 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
640 ± 140 ms
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1971
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

39P

mass number39
neutron number24
relative atomic mass
38,986285865 ± 0,000120929 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
282 ± 24 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%

40P

mass number40
neutron number25
relative atomic mass
39,991262221 ± 0,000089755 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
150 ± 8 ms
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.8%
2n (2-neutron emission)

41P

mass number41
neutron number26
relative atomic mass
40,994654 ± 0,000129 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
101 ± 5 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30%
2n (2-neutron emission)

42P

mass number42
neutron number27
relative atomic mass
42,00117214 ± 0,000101996 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
48,5 ± 1,5 ms
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50%
2n (2-neutron emission)

43P

mass number43
neutron number28
relative atomic mass
43,005411 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
35,8 ± 1,3 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1989
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)100%
2n (2-neutron emission)

44P

mass number44
neutron number29
relative atomic mass
44,011927 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
18,5 ± 2,5 ms
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45P

mass number45
neutron number30
relative atomic mass
45,017134 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1990
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

46P

mass number46
neutron number31
relative atomic mass
46,02452 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1990
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47P

mass number47
neutron number32
relative atomic mass
47,030929 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2018
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Phosphor.JPG

ისტორია

აღმომჩენიHennig Brand
location of discoveryGermany
აღმოჩენის თარიღი1669
ეტიმოლოგიაGreek: phosphoros, (bringer of light).
pronunciationFOS-fer-es (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1 050 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,06 mg/L
natural abundance (human body)
1,1 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,11 %
natural abundance (მზე)
0,0007 %
Abundance in Universe
0,0007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4422
2p4.0388
2s5.175
3p10.1136
3s9.3582