Fosfor

Fosfor (P)

15. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa15
Masa atomowa30.973761998
liczba masowa31
Grupa15
Okres3
Blokp
Protony15 p+
Neutrony16 n0
Elektrony15 e-
Animated Model atomu Bohra of P (Fosfor)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
100 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
111 pm
Metallic Radius
110 pm
Promień jonowy
44 pm
Crystal Radius
58 pm
promień van der Waalsa
180 pm
gęstość
1,823 g/cm³
energia
proton affinity
626,8 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
0,746607 eV/particle
potencjał jonizacyjny
10,486686 eV/particle
potencjał jonizacyjny of P (Fosfor)
ciepło parowania
49,8 kJ/mol
ciepło topnienia
2,51 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
316,5 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 5
Model atomu Bohra: P (Fosfor)
elektron walencyjny5
Lewis structure: P (Fosfor)
konfiguracja elektronowa[Ne] 3s2 3p3
Enhanced Model atomu Bohra of P (Fosfor)
Orbital Diagram of P (Fosfor)
stopień utlenienia-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
2.19
Electrophilicity
1,6194282359497416 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
553,65 K
Temperatura topnienia
317,3 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
994,15 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearancecolourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black
współczynnik załamania
1,001212
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
23,824 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,769 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
10 MS/m
rezystywność
0,0000001 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000113 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,00000000035 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000206
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySimple Triclinic (CUB)
Stała sieci krystalicznej
7,17 Å
Lattice Angles1.25384, 1.57725, 1.24896
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
11 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaNiemetale, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number89
Mendeleev Number94
Pettifor Number90
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
604,8 kJ/mol
Dipole Polarizability
25 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
185 a₀
AllotropesWhite Phosphorus, Red Phosphorus, Black Phosphorus
Przekrój czynny
0,18
Neutron Mass Absorption
0,0002
liczby kwantowe4S3/2
grupa przestrzenna2 (P-1)

Isotopes of Phosphorus

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy23
Radioactive Isotopes21

24P

abundancja naturalna
względna masa atomowa
24,036522 ± 0,000537 Da
liczba masowa24
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

24P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

25P

abundancja naturalna
względna masa atomowa
25,021675 ± 0,000429 Da
liczba masowa25
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

25P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

26P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
26,01178 ± 0,00021 Da
liczba masowa26
g-factor
czas połowicznego rozpadu
43,6 ± 0,3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość

26P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.1%
2p (2-proton emission)1.99%

27P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
26,999292499 ± 0,000009662 Da
liczba masowa27
g-factor
czas połowicznego rozpadu
260 ± 80 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

27P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

28P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
27,99232646 ± 0,000001231 Da
liczba masowa28
g-factor
0,104 ± 0,001
czas połowicznego rozpadu
270,3 ± 0,5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
0,137 ± 0,014
data odkrycia1953
parzystość+

28P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0013%
β+α (β+-delayed α emission)0.00086%

29P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
28,981800368 ± 0,000000385 Da
liczba masowa29
g-factor
2,4688 ± 0,0006
czas połowicznego rozpadu
4,102 ± 0,004 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1941
parzystość+

29P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

30P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
29,97831349 ± 0,000000069 Da
liczba masowa30
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 0,0017 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1934
parzystość+

30P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31P

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
30,97376199768 ± 0,0000000008 Da
liczba masowa31
g-factor
2,26185 ± 0,00001
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

32P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
31,973907643 ± 0,000000042 Da
liczba masowa32
g-factor
-0,2528 ± 0,0002
czas połowicznego rozpadu
14,269 ± 0,007 d
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1934
parzystość+

32P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

33P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
32,971725692 ± 0,00000117 Da
liczba masowa33
g-factor
czas połowicznego rozpadu
25,35 ± 0,11 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

33P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

34P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
33,973645886 ± 0,00000087 Da
liczba masowa34
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12,43 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1945
parzystość+

34P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

35P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
34,973314045 ± 0,000002003 Da
liczba masowa35
g-factor
czas połowicznego rozpadu
47,3 ± 0,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

35P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

36P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
35,97825961 ± 0,000014078 Da
liczba masowa36
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,6 ± 0,3 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

36P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

37P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
36,979606942 ± 0,000040738 Da
liczba masowa37
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,31 ± 0,13 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

37P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

38P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
37,984303105 ± 0,000077918 Da
liczba masowa38
g-factor
czas połowicznego rozpadu
640 ± 140 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

38P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

39P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
38,986285865 ± 0,000120929 Da
liczba masowa39
g-factor
czas połowicznego rozpadu
282 ± 24 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

39P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%

40P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
39,991262221 ± 0,000089755 Da
liczba masowa40
g-factor
czas połowicznego rozpadu
150 ± 8 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

40P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.8%
2n (2-neutron emission)%

41P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
40,994654 ± 0,000129 Da
liczba masowa41
g-factor
czas połowicznego rozpadu
101 ± 5 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

41P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30%
2n (2-neutron emission)%

42P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
42,00117214 ± 0,000101996 Da
liczba masowa42
g-factor
czas połowicznego rozpadu
48,5 ± 1,5 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość

42P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50%
2n (2-neutron emission)%

43P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
43,005411 ± 0,000322 Da
liczba masowa43
g-factor
czas połowicznego rozpadu
35,8 ± 1,3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

43P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)100%
2n (2-neutron emission)%

44P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
44,011927 ± 0,000429 Da
liczba masowa44
g-factor
czas połowicznego rozpadu
18,5 ± 2,5 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość

44P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

45P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
45,017134 ± 0,000537 Da
liczba masowa45
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

45P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

46P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
46,02452 ± 0,000537 Da
liczba masowa46
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość

46P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

47P

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
47,030929 ± 0,000644 Da
liczba masowa47
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

47P Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Phosphor.JPG

historia

odkrywca lub wynalazcaHennig Brand
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1669
etymologiaGreek: phosphoros, (bringer of light).
wymowaFOS-fer-es (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
1 050 mg/kg
Abundance in Oceans
0,06 mg/L
Abundance in Human Body
1,1 %
Abundance in Meteor
0,11 %
Abundance in Sun
0,0007 %
Ilość we Wszechświecie
0,0007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4422
2p4.0388
2s5.175
3p10.1136
3s9.3582