Fosfor

Fosfor (P)

15. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa15
Masa atomowa30.973761998
liczba masowa31
Grupa15
Okres3
Blokp
proton15 p+
neutron16 n0
elektron15 e-
Animated Model atomu Bohra of P (Fosfor)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
100 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
111 pm
Metallic Radius
110 pm
Promień jonowy
44 pm
Crystal Radius
58 pm
promień van der Waalsa
180 pm
gęstość
1,823 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Fosfor0102030405060708090100110120130140150160170180pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
626,8 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
0,746607 eV/particle
potencjał jonizacyjny
10,486686 eV/particle
potencjał jonizacyjny of P (Fosfor)
ciepło parowania
49,8 kJ/mol
ciepło topnienia
2,51 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
316,5 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 5
Model atomu Bohra: P (Fosfor)
elektron walencyjny5
Lewis structure: P (Fosfor)
konfiguracja elektronowa[Ne] 3s2 3p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Enhanced Model atomu Bohra of P (Fosfor)
Orbital Diagram of P (Fosfor)
stopień utlenienia-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
2.19
Electrophilicity Index
1,6194282359497416 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
553,65 K
Temperatura topnienia
317,3 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
994,15 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearancecolourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black
współczynnik załamania
1,001212
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
23,824 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,769 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
10 MS/m
rezystywność
0,0000001 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000113 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,00000000035 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000206
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySimple Triclinic (CUB)
Stała sieci krystalicznej
7,17 Å
Lattice Angles1.25384, 1.57725, 1.24896
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
11 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaNiemetale, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number89
Mendeleev Number94
Pettifor Number90
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
604,8 kJ/mol
Polaryzowalność
25 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
185 a₀
allotropeWhite Phosphorus, Red Phosphorus, Black Phosphorus
Przekrój czynny
0,18
Neutron Mass Absorption
0,0002
liczby kwantowe4S3/2
grupa przestrzenna2 (P-1)

Isotopes of Phosphorus

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy23
Natural Isotopes1

24P

liczba masowa24
liczba neutronów9
względna masa atomowa
24,036522 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

25P

liczba masowa25
liczba neutronów10
względna masa atomowa
25,021675 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

26P

liczba masowa26
liczba neutronów11
względna masa atomowa
26,01178 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
43,6 ± 0,3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.1%
2p (2-proton emission)1.99%

27P

liczba masowa27
liczba neutronów12
względna masa atomowa
26,999292499 ± 0,000009662 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
260 ± 80 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

28P

liczba masowa28
liczba neutronów13
względna masa atomowa
27,99232646 ± 0,000001231 Da
g-factor
0,104 ± 0,001
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
270,3 ± 0,5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
0,137 ± 0,014
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0013%
β+α (β+-delayed α emission)0.00086%

29P

liczba masowa29
liczba neutronów14
względna masa atomowa
28,981800368 ± 0,000000385 Da
g-factor
2,4688 ± 0,0006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,102 ± 0,004 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1941
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

30P

liczba masowa30
liczba neutronów15
względna masa atomowa
29,97831349 ± 0,000000069 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 0,0017 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1934
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31P

liczba masowa31
liczba neutronów16
względna masa atomowa
30,97376199768 ± 0,0000000008 Da
g-factor
2,26185 ± 0,00001
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

32P

liczba masowa32
liczba neutronów17
względna masa atomowa
31,973907643 ± 0,000000042 Da
g-factor
-0,2528 ± 0,0002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,269 ± 0,007 d
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1934
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

33P

liczba masowa33
liczba neutronów18
względna masa atomowa
32,971725692 ± 0,00000117 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,35 ± 0,11 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

34P

liczba masowa34
liczba neutronów19
względna masa atomowa
33,973645886 ± 0,00000087 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,43 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1945
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

35P

liczba masowa35
liczba neutronów20
względna masa atomowa
34,973314045 ± 0,000002003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
47,3 ± 0,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

36P

liczba masowa36
liczba neutronów21
względna masa atomowa
35,97825961 ± 0,000014078 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,6 ± 0,3 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

37P

liczba masowa37
liczba neutronów22
względna masa atomowa
36,979606942 ± 0,000040738 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,31 ± 0,13 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

38P

liczba masowa38
liczba neutronów23
względna masa atomowa
37,984303105 ± 0,000077918 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
640 ± 140 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

39P

liczba masowa39
liczba neutronów24
względna masa atomowa
38,986285865 ± 0,000120929 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
282 ± 24 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%

40P

liczba masowa40
liczba neutronów25
względna masa atomowa
39,991262221 ± 0,000089755 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
150 ± 8 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.8%
2n (2-neutron emission)

41P

liczba masowa41
liczba neutronów26
względna masa atomowa
40,994654 ± 0,000129 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
101 ± 5 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30%
2n (2-neutron emission)

42P

liczba masowa42
liczba neutronów27
względna masa atomowa
42,00117214 ± 0,000101996 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
48,5 ± 1,5 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50%
2n (2-neutron emission)

43P

liczba masowa43
liczba neutronów28
względna masa atomowa
43,005411 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
35,8 ± 1,3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)100%
2n (2-neutron emission)

44P

liczba masowa44
liczba neutronów29
względna masa atomowa
44,011927 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,5 ± 2,5 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45P

liczba masowa45
liczba neutronów30
względna masa atomowa
45,017134 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

46P

liczba masowa46
liczba neutronów31
względna masa atomowa
46,02452 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47P

liczba masowa47
liczba neutronów32
względna masa atomowa
47,030929 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Phosphor.JPG

historia

odkrywca lub wynalazcaHennig Brand
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1669
etymologiaGreek: phosphoros, (bringer of light).
wymowaFOS-fer-es (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
1 050 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,06 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
1,1 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,11 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0007 %
Ilość we Wszechświecie
0,0007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4422
2p4.0388
2s5.175
3p10.1136
3s9.3582