Fosfor

Fosfor (P)

chemický prvok s protónovým číslom 15
Protónové číslo15
Atómová hmotnosť30.973761998
Nukleónové číslo31
Skupina15
Perióda3
Orbitálp
protón15 p+
Neutrón16 n0
elektrón15 e-
Animated Bohrov model atómu of P (Fosfor)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
100 pm
Mólový objem
Covalent Radius
111 pm
Metallic Radius
110 pm
iónový polomer
44 pm
Crystal Radius
58 pm
Van der Waalsov polomer
180 pm
density
1,823 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Fosfor0102030405060708090100110120130140150160170180pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
626,8 kJ/mol
electron affinity
0,746607 eV/particle
ionization energy
10,486686 eV/particle
ionization energy of P (Fosfor)
Merné skupenské teplo varu
49,8 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
2,51 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
316,5 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 5
Bohrov model atómu: P (Fosfor)
Valenčný elektrón5
Lewis structure: P (Fosfor)
electron configuration[Ne] 3s2 3p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Enhanced Bohrov model atómu of P (Fosfor)
Orbital Diagram of P (Fosfor)
Oxidačné číslo-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegativita
2.19
Electrophilicity Index
1,6194282359497416 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
553,65 K
Teplota topenia
317,3 K
critical pressure
critical temperature
994,15 K
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podobacolourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black
Index lomu
1,001212
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
23,824 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,769 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
10 MS/m
Merný elektrický odpor
0,0000001 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000113 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,00000000035 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000206
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý triklinický (CUB)
lattice constant
7,17 Å
Lattice Angles1.25384, 1.57725, 1.24896
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
11 GPa
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaIné nekovy, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number89
Mendeleev Number94
Pettifor Number90
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
604,8 kJ/mol
polarizability
25 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
185 a₀
allotropeWhite Phosphorus, Red Phosphorus, Black Phosphorus
Neutron cross section
0,18
Neutron Mass Absorption
0,0002
Kvantové číslo4S3/2
Priestorová grupa2 (P-1)

Isotopes of Phosphorus

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy23
Natural Isotopes1

24P

Nukleónové číslo24
neutrónové číslo9
Relatívna atómová hmotnosť
24,036522 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

25P

Nukleónové číslo25
neutrónové číslo10
Relatívna atómová hmotnosť
25,021675 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

26P

Nukleónové číslo26
neutrónové číslo11
Relatívna atómová hmotnosť
26,01178 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
43,6 ± 0,3 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.1%
2p (2-proton emission)1.99%

27P

Nukleónové číslo27
neutrónové číslo12
Relatívna atómová hmotnosť
26,999292499 ± 0,000009662 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
260 ± 80 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

28P

Nukleónové číslo28
neutrónové číslo13
Relatívna atómová hmotnosť
27,99232646 ± 0,000001231 Da
g-factor
0,104 ± 0,001
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
270,3 ± 0,5 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,137 ± 0,014
dátum objavu1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0013%
β+α (β+-delayed α emission)0.00086%

29P

Nukleónové číslo29
neutrónové číslo14
Relatívna atómová hmotnosť
28,981800368 ± 0,000000385 Da
g-factor
2,4688 ± 0,0006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,102 ± 0,004 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1941
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

30P

Nukleónové číslo30
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
29,97831349 ± 0,000000069 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,5 ± 0,0017 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1934
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31P

Nukleónové číslo31
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
30,97376199768 ± 0,0000000008 Da
g-factor
2,26185 ± 0,00001
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

32P

Nukleónové číslo32
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
31,973907643 ± 0,000000042 Da
g-factor
-0,2528 ± 0,0002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,269 ± 0,007 d
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

33P

Nukleónové číslo33
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
32,971725692 ± 0,00000117 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,35 ± 0,11 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

34P

Nukleónové číslo34
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
33,973645886 ± 0,00000087 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,43 ± 0,1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

35P

Nukleónové číslo35
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
34,973314045 ± 0,000002003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
47,3 ± 0,8 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

36P

Nukleónové číslo36
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
35,97825961 ± 0,000014078 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,6 ± 0,3 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

37P

Nukleónové číslo37
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
36,979606942 ± 0,000040738 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,31 ± 0,13 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

38P

Nukleónové číslo38
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
37,984303105 ± 0,000077918 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
640 ± 140 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

39P

Nukleónové číslo39
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
38,986285865 ± 0,000120929 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
282 ± 24 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%

40P

Nukleónové číslo40
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
39,991262221 ± 0,000089755 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
150 ± 8 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.8%
2n (2-neutron emission)

41P

Nukleónové číslo41
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
40,994654 ± 0,000129 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
101 ± 5 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30%
2n (2-neutron emission)

42P

Nukleónové číslo42
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
42,00117214 ± 0,000101996 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
48,5 ± 1,5 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50%
2n (2-neutron emission)

43P

Nukleónové číslo43
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
43,005411 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
35,8 ± 1,3 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)100%
2n (2-neutron emission)

44P

Nukleónové číslo44
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
44,011927 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,5 ± 2,5 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45P

Nukleónové číslo45
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
45,017134 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

46P

Nukleónové číslo46
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
46,02452 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1990
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47P

Nukleónové číslo47
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
47,030929 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Phosphor.JPG

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaHennig Brand
miesto nálezuGermany
dátum objavu1669
etymológiaGreek: phosphoros, (bringer of light).
pronunciationFOS-fer-es (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
1 050 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,06 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
1,1 %
natural abundance (Meteoroid)
0,11 %
natural abundance (Slnko)
0,0007 %
Množstvo vo vesmíre
0,0007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4422
2p4.0388
2s5.175
3p10.1136
3s9.3582