Фосфор

Фосфор (P)

chemical element with symbol P and atomic number 15
Атомски број15
Атомска маса30.973761998
Масени број31
Група15
Периода3
Блокp
протон15 p+
неутрон16 n0
електрон15 e-
Animated Боров модел атома of P (Фосфор)

Физичко Својство

Атомски Радијус
100 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
111 pm
Metallic Radius
110 pm
ionic radius
44 pm
Crystal Radius
58 pm
Ван дер Валсов радијус
180 pm
густина
1,823 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Фосфор0153045607590105120135150165180pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
626,8 kJ/mol
Афинитет према електрону
0,746607 eV/particle
енергија јонизације
10,486686 eV/particle
енергија јонизације of P (Фосфор)
Топлота испаравања
49,8 kJ/mol
топлота топљења
2,51 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
316,5 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 5
Боров модел атома: P (Фосфор)
Валентни електрони5
Lewis structure: P (Фосфор)
електронска конфигурација[Ne] 3s2 3p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Enhanced Боров модел атома of P (Фосфор)
Orbital Diagram of P (Фосфор)
оксидациони број-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
електронегативност
2.19
Electrophilicity Index
1,6194282359497416 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
553,65 K
Температура топљења
317,3 K
critical pressure
critical temperature
994,15 K
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearancecolourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black
индекс преламања
1,001212
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
23,824 J/(mol K)
Специфична топлота
0,769 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
10 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0000001 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000113 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,00000000035 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000206
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПроста Триклински (CUB)
lattice constant
7,17 Å
Lattice Angles1.25384, 1.57725, 1.24896
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
11 GPa
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаДруги неметали, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number89
Mendeleev Number94
Pettifor Number90
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
604,8 kJ/mol
polarizability
25 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
185 a₀
allotropeWhite Phosphorus, Red Phosphorus, Black Phosphorus
neutronski udarni presjek
0,18
Neutron Mass Absorption
0,0002
квантни број4S3/2
кристалографска група2 (P-1)

Isotopes of Phosphorus

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи23
Natural Isotopes1

24P

Масени број24
неутронски број9
атомска тежина
24,036522 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

25P

Масени број25
неутронски број10
атомска тежина
25,021675 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

26P

Масени број26
неутронски број11
атомска тежина
26,01178 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
43,6 ± 0,3 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.1%
2p (2-proton emission)1.99%

27P

Масени број27
неутронски број12
атомска тежина
26,999292499 ± 0,000009662 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
260 ± 80 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

28P

Масени број28
неутронски број13
атомска тежина
27,99232646 ± 0,000001231 Da
g-factor
0,104 ± 0,001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
270,3 ± 0,5 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
0,137 ± 0,014
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0013%
β+α (β+-delayed α emission)0.00086%

29P

Масени број29
неутронски број14
атомска тежина
28,981800368 ± 0,000000385 Da
g-factor
2,4688 ± 0,0006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,102 ± 0,004 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1941
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

30P

Масени број30
неутронски број15
атомска тежина
29,97831349 ± 0,000000069 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,5 ± 0,0017 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1934
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31P

Масени број31
неутронски број16
атомска тежина
30,97376199768 ± 0,0000000008 Da
g-factor
2,26185 ± 0,00001
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

32P

Масени број32
неутронски број17
атомска тежина
31,973907643 ± 0,000000042 Da
g-factor
-0,2528 ± 0,0002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,269 ± 0,007 d
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1934
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

33P

Масени број33
неутронски број18
атомска тежина
32,971725692 ± 0,00000117 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,35 ± 0,11 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

34P

Масени број34
неутронски број19
атомска тежина
33,973645886 ± 0,00000087 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,43 ± 0,1 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1945
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

35P

Масени број35
неутронски број20
атомска тежина
34,973314045 ± 0,000002003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
47,3 ± 0,8 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

36P

Масени број36
неутронски број21
атомска тежина
35,97825961 ± 0,000014078 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,6 ± 0,3 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

37P

Масени број37
неутронски број22
атомска тежина
36,979606942 ± 0,000040738 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,31 ± 0,13 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

38P

Масени број38
неутронски број23
атомска тежина
37,984303105 ± 0,000077918 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
640 ± 140 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

39P

Масени број39
неутронски број24
атомска тежина
38,986285865 ± 0,000120929 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
282 ± 24 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%

40P

Масени број40
неутронски број25
атомска тежина
39,991262221 ± 0,000089755 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
150 ± 8 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.8%
2n (2-neutron emission)

41P

Масени број41
неутронски број26
атомска тежина
40,994654 ± 0,000129 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
101 ± 5 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30%
2n (2-neutron emission)

42P

Масени број42
неутронски број27
атомска тежина
42,00117214 ± 0,000101996 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
48,5 ± 1,5 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50%
2n (2-neutron emission)

43P

Масени број43
неутронски број28
атомска тежина
43,005411 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
35,8 ± 1,3 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)100%
2n (2-neutron emission)

44P

Масени број44
неутронски број29
атомска тежина
44,011927 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,5 ± 2,5 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45P

Масени број45
неутронски број30
атомска тежина
45,017134 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1990
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

46P

Масени број46
неутронски број31
атомска тежина
46,02452 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1990
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47P

Масени број47
неутронски број32
атомска тежина
47,030929 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Phosphor.JPG

историја

откриоHennig Brand
место открићаGermany
датум открића1669
етимологијаGreek: phosphoros, (bringer of light).
изговорFOS-fer-es (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
1.050 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,06 mg/L
присутност у природи (људско тело)
1,1 %
присутност у природи (метеороид)
0,11 %
присутност у природи (Сунце)
0,0007 %
Заступљеност у Космосу
0,0007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4422
2p4.0388
2s5.175
3p10.1136
3s9.3582